Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Šiame žurnalo „Transporto pasaulis“numeryje apžvelgiama, kaip „Kalbos patarimuose“(4), kuriuose pateiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarytas ir įvertintas įvairių sričių skolinių sąrašas, traktuojami transporto vadybos ir ekonomikos skoliniai.

Transporto ekonomikos ir vadybos srityje vyrauja bendresni verslo ir ekonomikos skolinti terminai, pvz.: automobilių lizingas, transportavimo kaštai, transporto menedžeris. Tačiau galima aptikti ir specifinių šios srities skolinių, pvz.: čarteriniai reisai, krovinių markiravimas, multimodaliniai vežimai.

Skolinių keitimą lietuviškais atitikmenimis kalbos vartotojai vertina prieštaringai: vieni pritaria, kiti teigia, kad keisti skolinius lietuviškais atitikmenimis – nebūtina. Panašių diskusijų, nesutarimų esama ir kitose šalyse. Yra žinoma, kad prancūzai, islandai, suomiai – tikri gimtosios kalbos puoselėtojai, nenoriai įsileidžiantys į savo kalbą svetimus žodžius. O, pavyzdžiui, mūsų kaimynai latviai (kaip ir lietuviai) teikia savos kalbos atitikmenis tokiems žodžiams, kaip menedžeris (vadītājs, pārvaldnieks), lizingas (izpirkuma noma), holdingas (kontrolakciju turēšana) ir t. t. Primename skaitytojams, kad lietuvių ir latvių kalbos – vienintelės vartojamos baltų grupės kalbos. Šiai grupei taip pat priklausančios prūsų, jotvingių, kuršių, žiemgalių, sėlių kalbos dabar gyvos tik rašytiniuose šaltiniuose.

Apžvelkime, kaip „Kalbos patarimuose“ (4) įvertinti aptariamos srities skoliniai.

Neteiktinos svetimybės.1 lentelėje pateikti skoliniai yra traktuojami kaip neteiktinos svetimybės. Nurodyta, iš kokios kalbos jie yra kilę. Akivaizdu, kad daugiausia nagrinėjamos srities skolinių yra perimta iš anglų kalbos.

1 lentelė.Neteiktinos svetimybės

Skoliniai

Lietuviški atitikmenys

Skolinių kilmė

baneris

reklaminė juosta; kaičioji reklama

angl. banner

barteris

(natūriniai) mainai

angl. barter

biznesmenas, -ė

verslininkas, -ė

angl. businessman

čarteris

užsakomasis reisas

angl. charter

dileris, -ė

(prekybos) agentas, -ė; (įgaliotasis firmos)atstovas, -ė

angl. dealer

distributorius, -ė

platintojas, -a; skirstytojas, -a

angl. distributor, pranc. distributeur < lot.

invoisas

1. važtaraštis; 2. sąskaita

angl. invoice

fandraizingas

lėšų rinkimas

angl. fund-raising

fjučeris

būsimasis sandoris

angl. future

forsmažoras

neįveikiamos aplinkybės

pranc. force majeure

insolvencija

nemokumas

angl. insolvency

know-how

1. technologijos naujovės; 2. praktinė patirtis

angl.

lizinguoti

1. (iš)nuomoti išpirktinai; 2. finansuoti išsimokėtinai

angl. lease

marketingas

1. rinkodara; 2. rinkotyra; 3. prekyba

angl. marketing < market

menedžeris, -ė

1. vadybininkas, -ė; 2. direktorius, -ė, valdytojas, -a; vedėjas, -a

angl. manager

ofisas

būstinė, įstaiga, kontora, biuras; raštinė, skyrius

angl. office

ofšorinis, -ė

1. lengvatinis, -ė; 2. neapmokestinamas, -a

angl. offshore

overdraftas

kredito perviršis

angl. overdraft

rentingas

(trumpalaikė) nuoma

angl. renting

štabelis

rietuvė

vok. Stabel

transakcija

1. prekybos sandoris; 2. pinigų pervedimas

lot. transactio

vaučeris

1. vertybinis popierius; 2. kelialapis; 3. kelionės čekis

angl. voucher

Vengtinos svetimybės.2 lentelėje pateikti būdingesni transporto vadybos ir ekonomikos skoliniai, kurie „Kalbos patarimuose“(4) yra įvertinti kaip vengtinos svetimybės.

2 lentelė. Vengtinos svetimybės

Skoliniai

Lietuviški atitikmenys

Skolinių kilmė

biznis

verslas

angl. business

kalkuliuoti

1. skaičiuoti; 2. (į)traukti (į sąmatą, sąskaitą)

lot. calculatio

kaštai

sąnaudos

lenk. koszt

Tarptautiniai žodžiai (||). Tarptautiniai žodžiai nelaikomi kalbos klaida. „Kalbos patarimuose“ (4) greta jų pateiktos dvi nuorodos. Žymuo (||) rodo, kad tiek skolintas žodis, tiek jo lietuviškas atitikmuo vartotini, tačiau prestižinėje kalboje geriau rinktis lietuvišką atitikmenį.

3 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (||)

Tarptautiniai žodžiai

Lietuviški atitikmenys

Tarptautinių žodžių kilmė

cirkuliacija

1. apytaka; 2. apyvarta

lot. circulatio

deficitas

trūkumas, stoka

lot. deficit

deklaruoti

(pa)skelbti

lot. declarare

disponuoti

valdyti

lot. disponere

industrija

pramonė

lot. industria

inovacija

naujovė

lot. innovatio

kadrai

etatiniai darbuotojai; personalas

pranc. cadres

kompanija

bendrovė

pranc. compagnie

kontraktas

sutartis

lot. contractus

konvertuoti

1. keisti (valiutą); 2. versti (valiutą kita)

lot. conversio

kliringas

tarpuskaita

angl. clearing

monetarinis, -ė

pinigų

lot. monetarius

organizatorius, -ė

1. rengėjas, -a; 2. steigėjas, -a

pranc. organizateur < gr.

prezentacija

pristatymas

lot. praesentatio

realizacija

1. pardavimas; 2. įgyvendinimas

pranc. realisation

reorganizuoti

pertvarkyti

pranc. reorganiser

subsidija

parama

lot. subsidium

suspenduoti

sustabdyti įgaliojimus

lot. suspendere

taksa

įkainis

vok. Taxe < lot. taxo

3 lentelėje pateiktų tarptautinių žodžių kilmė patvirtina kalbininkės A. Paulauskienės teiginį apie lotynų kalbos išskirtinumą: „ši kalba ne tik davė daug tarptautinių žodžių, bet ilgą laiką pati buvo tarptautinė kalba“.

Tarptautiniai žodžiai (|). 4 lentelėje pateikti tarptautiniai transporto vadybos ir ekonomikos specialistų vartojami terminai, jų lietuviški atitikmenys, kurie „Kalbos patarimuose“(4) įvertinti kaip lygiaverčiai variantai ir vartotini pasirinktinai.

4 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (|)

Tarptautiniai žodžiai

Lietuviški atitikmenys

Tarptautinių žodžių kilmė

asignavimas

lėšų skyrimas

lot. assignare

disbalansas

neatitiktis, neatitikimas

gr. dys, lot. dis + pranc. balance

eksportas

išvežimas

angl. export < lot. exporto

importas

įvežimas

angl. import < lot. importo

investicija

(kapitalo) įdėjimas

vok. Investition < lot. investio

konkurentas, -ė

varžovas, -ė

lot. concurrens

procesas

vyksmas; eiga

lot. processus

resursai

ištekliai

pranc. ressources

sertifikatas

pažymėjimas

pranc. certificat < lot. certificatus

Primename skaitytojams, kad Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarytas skolinių sąrašas nėra galutinis. Ar keisis skolinių vertinimo laipsniai – priklausys ir nuo kalbos vartotojų aktyvumo. Pvz., VGTU Transporto inžinerijos fakulteto dėstytojai, studentai mano, kad skolinius biznis, kaštai būtų galima priskirti neteiktinoms (o ne vengtinoms) svetimybėms, nes tiek šnekamojoje, tiek rašytinėje kalboje dažniausiai vartojami lietuviški terminai verslas, sąnaudos. Tačiau nenorėtų atsisakyti tokių terminų, kaip dileris, lizingas. Skolinys dileris teikiamas „Tarptautinių žodžių žodyne“(Vaitkevičiūtė 2007: 244).

Laukiame Jūsų pasiūlymų internetu: angelika@freemail.lt.

Angelika Petrėtienė - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedros lektorė

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Ekologija

Taupo pinigus, saugo gamtą

Įkurtuvės

Lietuvos centre – nauja autobusų stotis

Jubiliejus

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Keliai Keleliai

Geri keliai – brangūs keliai

Mūsų kalba

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Servisas

Vežėjai palankiai įvertino UAB "Linavos" servisas platinamas degalų korteles

Stambiu planu

Po TGX ženklu...

Užsienyje

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

FIAT transporterių sėkmė

UAB “Guminta” įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Transporto politika

Kelių transportas: realijos ir perspektyvos

Žinotina

„Kautroje“ – kvalifikuotos tachografų patikros paslaugos

Perspektyvos

Pristatytos Vokietijos uostų galimybės

Technika

Biokuras: ant permainų slenksčio?

Kronika

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

Teisė

LAT praktika vežėjų bylose

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka