Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Šį pavasarį Kauno vežėjų klubas iškilmingai paminėjo 10 metų jubiliejų. Apie šios visuomeninės organizacijos veiklą kalbamės su klubo prezidentu, Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu, UAB „Baltijos vilkikai“ generaliniu direktoriumi Kęstučiu ŠARKAUSKU.

– Kokie buvo pirmieji Kauno regiono vežėjus vienijančio klubo žingsniai?

„Kauno vežėjų klubas“ visuomeninė organizacija, įkurta 1998 m. kovo 5 d. Pagal klubo įstatus jai vadovauja iš šios visuomeninės organizacijos narių renkamas prezidentas. Pirmuosius dvejus metus klubui vadovavo Vytas Čičelis, kitus dvejus – Valentas Vaičiūnas, o nuo 2002 metų klubo prezidento pareigos patikėtos Kęstučiui Šarkauskui. Klubą 1998 m. įkūrė 15 iniciatyvių vežėjų, dauguma iš jų tebėra šios organizacijos nariai. Dabar klubas vienija 34 transporto įmones, kurios kartu paėmus turi gerokai daugiau kaip 1000 transporto priemonių, skirtų gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais. Į klubo veiklą kasmet įsitraukia vis daugiau bendraminčių, užsiimančių ir aktyviai besidominčių transporto verslu, jo problemomis, tad narių skaičius nuolat didėja. Pagal įstatus klubo veiklą – ir darbo posėdžius, ir klubo narių laisvalaikio pramogas – organizuoja prezidentas.

– Ar dažnai organizuojate posėdžius, kokias problemas gvildenate?

– Klubo nariai kartą per mėnesį renkasi į posėdžius aptarti verslo problemų, pasidalinti patirtimi, pabendrauti su kolegomis. Į vežėjų posėdžius kviečiami įvairių firmų atstovai, vežėjų verslo partneriai: bankų, lizingo kompanijų, automobilių bei puspriekabių, padangų, tepalų, degalų, atsarginių dalių pardavėjai, mobilaus ryšio, servisų ir kitų vežėjams reikalingų paslaugų tiekėjai. Klubo nariai tokiuose renginiuose turi galimybę susipažinti ir išklausyti įvairių paslaugų teikėjų pristatymų, taip pat gerai praleisti laisvalaikį, atsipūsti po dienos darbų.

– Vežėjus tikriausiai vienija ne tik posėdžiai, bet ir tradicinės laisvalaikio pramogos?

– Kai kurie mūsų vežėjų klubo laisvalaikio renginiai per dešimt metų jau tapo tradiciniais. Kiekvienais metais organizuojame žiemos ir vasaros-rudens išvykas, kuriose išbandome ne tik sausumos, bet ir kitų rūšių transportą: plaukiame laivais, keltais, skrendame lėktuvais. Esame aplankę ne vieną kaimo turizmo sodybą, dalyvavome Palangoje stintų šventėje, lankėmės Ignalinos atominėje elektrinėje bei Ignalinos žiemos sporto centre, plaukėme greitaeigiais laivais „Raketa“ į Nidą, garlaiviu „Nemunas“ – į Birštoną ir t.t. Ketverius pastaruosius metus organizavome klubo narių išvykas-seminarus į užsienį. Keltu „Kaunas“ plaukėme į Švediją, lankėmės Turkijoje, Tunise, Kretoje. Tokiose išvykose klubo nariams sudaroma galimybė poilsį derinti su naujomis žiniomis įvairiais verslo plėtros klausimais, o pakviestų jose dalyvauti įvairių firmų atstovams pristatyti savo bendrovių produkciją bei paslaugas, organizuoti mokymus bei seminarus vežėjams klubo nariams.

– Kaip pažymėjote vežėjų klubo dešimtmetį?

– Balandžio 4-ąją vykęs jubiliejinis renginys peržengė Kauno miesto ribas. Autobusais nuvykome į Kazlų Rūdą, o kelionei atgal išbandėme kitos rūšies transportą. Tai buvo staigmena šventės dalyviams ir svečiams. Specialiai užsakytu traukinio vagonu, kuriame buvo surengtas teatralizuotas vaidinimas, grįžome į Kauną, o čia, geležinkelio stoties perone, mūsų laukė dar daugiau siurprizų: skambant liaudiškoms melodijoms, kalvis lankstė karštą geležį, puodžius žiedė puodus, nepažįstamus dėdes ir tetas linksmino vaikučiai iš „Mados“ teatro, dosnios šeimininkės vaišino ant atviro laužo keptais blynais ir midumi. „Atvykėliai“ čia pat, perone, galėjo ne tik įsigyti tautodailininkų – kalvių ir puodžių – siūlomų namų apyvokos rakandų bei suvenyrų, bet ir patys pasimokyti jų amato paslapčių ar net pabandyti pasigaminti širdžiai mielą daikčiuką. Pagrindinės renginio iškilmės, kuriose dalyvavo per 100 vežėjų ir jų šeimų narių bei svečių, vyko Kauno geležinkelio stoties rūmuose. Vakaro programai nuotaikingai vadovavo aktorius, dabartinis Kauno dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas, jaunus ir senus linksmino Žilvinas Žvagulis, į šokio sūkurį kvietė Dainų ir šokių ansamlis „Lietuva“. Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ir sėkmės Kauno vežėjų klubo nariams linkėjo asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, VKTI Kauno regiono departamento direktorius Jonas Gaubšas, kitų valstybinių ir visuomeninių institucijų atstovai, vežėjai iš Vilniaus bei kitų regionų.

– Kaip trumpai apibūdintumėte vežėjų klubą, pradėjusį vienuoliktuosius metus?

– Pradėję vienuoliktuosius sėkmingos veiklos metus, jau galime drąsiai teigti, kad „Kauno vežėjų klubas“ yra Kauno regiono vežėjų branduolys ir aktyvas, formuojantis viso regiono transporto verslo politiką, aktyviai dirbantis ir bendradarbiaujantis su visomis transporto verslui įtakos turinčiomis institucijomis, palaikantis glaudžius ryšius su asociacija „Linava“, labai aiškiai, atvirai ir drąsiai reiškiantis savo narių nuomonę įvairiais vežėjams aktualiais klausimais.

- Dėkoju už pokalbį, linkiu sėkmės visiems klubo nariams.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Ekologija

Taupo pinigus, saugo gamtą

Įkurtuvės

Lietuvos centre – nauja autobusų stotis

Jubiliejus

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Keliai Keleliai

Geri keliai – brangūs keliai

Mūsų kalba

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Servisas

Vežėjai palankiai įvertino UAB "Linavos" servisas platinamas degalų korteles

Stambiu planu

Po TGX ženklu...

Užsienyje

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

FIAT transporterių sėkmė

UAB “Guminta” įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Transporto politika

Kelių transportas: realijos ir perspektyvos

Žinotina

„Kautroje“ – kvalifikuotos tachografų patikros paslaugos

Perspektyvos

Pristatytos Vokietijos uostų galimybės

Technika

Biokuras: ant permainų slenksčio?

Kronika

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

Teisė

LAT praktika vežėjų bylose

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka