Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

“Linavos” mokymo centras, bendradarbiaudamas suŽemutinės Saksonijos vadybos akademija DMAN, šį pavasarį Bavarijoje (Vokietija) organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose asociacijos „Linava“ įmonių vadovai ir specialistai turėjo galimybę susipažinti su kelių transporto verslo plėtros galimybėmis, ES reglamentų taikymo ypatumais ir jų sprendimo būdais Vokietijoje, apsilankyti šios šalies krovinių gabenimo ir logistikos įmonėse, užmegzti su jomis tiesioginius ryšius, stebėti krovininių automobilių tikrinimo procedūras greitkeliuose bei dalyvauti kultūrinės programos renginiuose.

Remdamasi Vokietijos federalinės statistikos tarnybos (Destatis) duomenimis, lektorė S. Lehmann pirmiausia pateikė daug vertingos informacijos apie įvairių transporto rūšių apimtis, reikšmę bei tendencijas Vokietijoje ir ES. 2006 m. transporto sektorius ES sukūrė 10 proc. Bendrojo vidaus produkto (BVP), sudarančio apie vieną bilijoną eurų per metus. ES transporto sektoriuje dirba daugiau kaip 10 milijonų žmonių. Tačiau Europos Komisija nurodo ir neigiamus transporto plėtros padarinius: kasdien apie 10 proc. ES automagistralių susidaro automobilių spūstys, kurių bendras ilgis sudarytų apie 7 500 km, 16-oje didžiausių ES oro uostų daugiau kaip 15 min. vėluoja apie 30 proc. skrydžių, geležinkelių tinklui nepakanka 16 000 km kelių.

Krovinių gabenimo apimtis Vokietijoje (20072006 m.)

Transporto rūšis

2007 m.

2006 m.

Pokytis (proc.)

mln.t

mlrd.t/km

mln.t

mlrd.t/km

Kelių transportas

3 429,6

466,2

3250,9

431,9

5,5 – 8,0

Vidaus kelių transp.

3 039,4

307,3

2 898,8

288,9

4,8 – 6,4

Geležinkeliai

358,2

114,0

346,1

107,0

3,5 – 6,5

Vidaus vandenų transp.

247,4

65,0

243,5

64,0

1,6 – 1,6

Jūrų transp.

311,1

-

299,2

-

4,0

Vamzdynai

(naftotiekiai)

91,2

16,1

94,2

15,8

-3,2 – 1,6

Oro transportas

3,4

-

3,2

-

5,4

Iš viso:

661,3

661,3

4237,1

618,7

4,8 – 6,9

Pasak Miuncheno ir Aukštutinės Bavarijos pramonės ir prekybos rūmų lektorės S. Lehmann, prognozuojama, jog kelių transporto apimtis iki 2015 m. padidės maždaug dvigubai. Krovinių gabenimo apimties augimas jūrų ir geležinkelių transportu pirmiausia susijęs su ženkliu konteinerių skaičiaus padidėjimu – apie 12 proc. Krovinių gabenimo apimtis 2007 m. padidėjo visų rūšių transportu, išskyrus vamzdynus: naftotiekiu tiekiamos naftos žaliavos apimtis sumažėjo 3,2 proc.

Įstatyminių aktų apžvalga

Sunkvežimių vairuotojų darbą ir vežėjų atsakomybę Vokietijoje, be griežtų profesinių reikalavimų, kaip ir daugelyje kitų valstybių, apsunkina labai daug įstatymų ir reglamentų: Krovinių gabenimo įstatymas, Kelių eismo įstatymas ir KET, Greitkelių mokesčio įstatymas, Greitkelių mokesčio reglamentas, Pavojingų krovinių ir greitai gendančių produktų gabenimo reikalavimai bei kiti teisės aktai. Kai kuriuos iš jų reguliuoja ir papildo ES. Pavyzdžiui, naujas Reglamentas dėl vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko, be nacionalinių teisės aktų atskirose valstybėse, iš karto įsigaliojo visoje ES. Visų transporto verslą reglamentuojančių teisės aktų paskirtis – suvienodinti krovinių ir keleivių gabenimo reikalavimus, kurie kol kas

skirtingi ES ir kitose valstybėse.

Kalbėdama apie vežėjų atsakomybę, lektorė S. Lehmann akcentavo, kad vežėjas nėra atsakingas už žalą dėl neišvengiamų – force majore – aplinkybių. Visais kitais atvejais vežėjas nuo atsakomybės dėl žalos gali būti atleistas tik tuomet, kai jis teisme įrodo savo nekaltumą. Už krovinio pristatymo termino pažeidimą vežėjui gali būti skirta bauda iki trigubo frachto dydžio. Iškilus problemoms, bauda gali būti ir neskiriama, atsižvelgiant į raštu sudarytos sutarties sąlygas. Daugeliui pažeidimų (krovinio sugadinimas, dingimas, pristatymo termino pažeidimas irk t.) taikomas žalos išieškojimo senaties terminas – 1 metai. Už šiurkštų vežėjo aplaidumą (pvz., vairuotojas paliko transporto priemonę nesaugomoje vietoje) senaties terminas – 3 metai.

Pagal Krovinių gabenimo įstatymą, transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė nei 3,5 t, reikalingas krovinių gabenimo verslo leidimas. Jis nereikalingas tais atvejais, kai vežėjas gabena savo pagamintą produkciją. Tuomet nebūtina apdrausti ir savo krovinių, privalomas tik transporto priemonės draudimas.

Sunkesnės nei 3,5 t bendrosios masės transporto priemonės privalo turėti ir naudoti skaitmeninius arba analoginius tachografus. Jei toks prietaisas sumontuotas ir lengvesnėje transporto priemonėje, jis turi būti naudojamas. Lektorė S. Lehmann atkreipė vežėjų dėmesį į tai, kad transporto priemonių nuo 2,8 iki 3,5 t vairuotojai Vokietijoje privalo registruoti darbo laiką, t.y. pildyti specialų žurnalą. Šis reikalavimas galioja ir transporto priemonių vairuotojams iš užsienio šalių. Be to, privaloma užpildyti ir formuliarą apie nedirbtas dienas.

Pažeidimai ir baudos

Kontroliuoti automobilių transporto priemones, gabenančias krovinius, Vokietijos keliuose ir vežėjų įmonėse turi teisę net šešių kontrolės tarnybų pareigūnai.

Federalinė krovinių transporto tarnyba BAG turi teisę be policijos pareigūnų kontroliuoti keliais judančias transporto priemones ir tikrinti dokumentus, kelių mokesčio sumokėjimą, vairavimo ir poilsio režimo laikymąsi, techninę automobilių būklę bei krovinių tvirtinimą.

Policijos pareigūnai turi teisę tikrinti tuos pačius galimus pažeidimus, kartais policininkai dirba kartu su BAG pareigūnais.

Muitinės pareigūnai po ES plėtros kontroliuoja tik vienintelį Vokietijos pasienio ruožą su Šveicarija, taip pat tikrina įtartinus krovinius šalies viduje.

Verslo priežiūros tarnyba turi teisę tikrinti įmonėse dokumentus, susijusius su darbo ir poilsio režimo reikalavimais, verslo leidimais ir pan.

Metrologijos tarnyba turi teisę tikrinti cisternas ir kitas specialias, dažniausiai pavojingiems kroviniams gabenti pritaikytas transporto priemones.

Maisto produktų kontrolės tarnyba turi teisę kontroliuoti gabenamų gyvų gyvūnų šėrimo ir nustatytų vežimo pertraukų periodiškumą, maisto atliekų gabenimą į užsienį ir pan.

Transporto priemonių svorį ir matmenis, taip pat ir konteinerius Vokietijoje dažniausiai tikrina uostų policijos pareigūnai.

Visiems seminaro dalyviams buvo įteikti Pavojingų krovinių gabenimo reikalavimų ir baudų už jų pažeidimus Vokietijoje katalogai. Su piniginių baudų ir administracinių nuobaudų dydžiais už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (išskyrus vairavimo ir poilsio režimo reikalavimus) Vokietijoje galima susipažinti interneto svetainėje : www. bmvs.de/Verkehr Bussgeldkatalog.

BAG kontrolė

Kaip konkrečiai BAG kontroliuoja krovinius gabenančias transporto priemones, kursų dalyviai turėjo galimybę susipažinti greitkelyje prie Miuncheno. Keletas BAG ekipažų į specialią aikštelę šalia greitkelio nukreipia po keletą sunkvežimių ir pasiskirstę grupėmis tikrina kiekvieną iš jų, pirmiausia atkreipdami dėmesį į vairuotojo dokumentus, vairavimo ir poilsio reikalavimų laikymąsi, techninę automobilio būklę bei krovinių tvirtinimą. Paskirtą baudą už konkretų pažeidimą galima sumokėti grynais pinigais arba visų tipų bankų ir degalų kortelėmis. Pageidaujantiems susipažinti su konkrečiais baudų dydžiais BAG pareigūnai galimybės nesuteikė, motyvuodami tai daugeliu priežasčių. Transporto priemonėms su dideliais techniniais pažeidimais tęsti kelionę neleidžiama. Mūsų kursantams teko būti liudininkais kaip vienu iš tokių atvejų vairuotojas išsikvietė Vokietijos automobilininkų klubo ADAC techninę pagalbą, kuri bandė taisyti gedimą vietoje.

“Andreas Schmid” logistikos centras – operatyvumas ir patikimumas

Prieš 80 metų Gersthofen’o miestelyje, prie Augsburgo, įsikūrusi “Andreas Schmid Internationale Spedition GmbH & Co.KG” kompanija, kaip teigė su jos veikla vežėjus iš Lietuvos supažindinęs kompanijos komercijos direktorius Armin’as Dullinger’is, dabar tapo vienu iš moderniausių Europoje prekių perkrovos centru. Kompanijoje su jos filialu Čekijoje dirba apie 900 darbuotojų. 8 650 m² sandėliuose per dieną apdorojama apie 3 300 siuntų. Gautos ir paskirstytos siuntos 100 – 150 km spinduliu gavėjams pristatomos tą pačią dieną, Vokietijoje ir daugelyje Europos šalių – per parą, į Turkiją – per 72 val.

Transporto priemonių parke – 76 vilkikai ir sunkvežimiai su keičiamais kėbulais. Daugiausia eksploatuojama MAN ir “Mercedes-Benz” bei keletas IVECO sunkvežimių. MAN gamykla – ne tik netolimas kompanijos kaimynas, bet ir verslo partneris: MAN dyzeliniais varikliais laivams kompanija pagal sutartį aprūpina klientus visame pasaulyje. Padidėjus sezoninių prekių srautams, “Andreas Schmid” kooperuojasi su “Logistik SÜD” kompanija, turinčia apie 100 transporto priemonių.

Sandėliuose dirbama dviem pamainomis: nuo 1 val. nakties iki 22 val. vakaro. Nuskenuoti brūkšninių kodų duomenys ant pakuočių įtraukiami į kompiuterines duomenų perdavimo sistemas, prekės pakraunamos ant vežimėlių, kurie automatiškai pagal pateiktus duomenis plyšiniu konvejeriu keliauja prie rampų, nuo kurių prekės bus pakraunamos į sunkvežimius ir pritvirtinamos pagal saugos reikalavimus. Pastarąsias operacijas atlieka patyrę darbuotojai. Visą darbo procesą 24 val. per parą fiksuoja 195 vaizdo kameros.

Pasak “Andreas Schmid” komercijos direktoriaus A. Dullinger’io, pastaruoju metu susiduriama ir su kai kuriomis problemomis. Viena iš jų – nuolat didėjančios degalų kainos, kurios nuo 20 proc. bendrų sąnaudų dalies pakilo iki 25 proc. Kita problema – jaunų vairuotojų trūkumas. Kompanijos senbuviai profesionalai sensta, dabar firmoje rengiama 14 jaunų vairuotojų pamaina.

Švabijos pramonės ir prekybos rūmuose – diplomų įteikimas

Švabija – vienas iš devynių Bavarijos žemės regionų. Pramonės ir prekybos rūmai įsikūrę Augsburge, neseniai paminėjusiame 2000 metų jubiliejų, pirmojoje Bavarijos žemės sostinėje. Augsburge nuo seno išvplėtotas turizmo verslas, mašinų ir maisto pramonė, amatai. Dabar čia gaminami MAN dyzeliniai varikliai laivams ir robotai BMW gamykloms. Trumpai supažindinęs su Augsburgo istorija ir Švabijos prekybos ir pramonės rūmų veikla, Žemutinės Saksonijos vadybos akademijos DMAN atstovas, dr. Carsten’as Witt’as kartu su vertėja Rūta Peter seminaruose dalyvavusiems vežėjams iš Lietuvos įteikė kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo sertifikatus.

Kursų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti ir įdomiuose kultūrinės programos renginiuose. Surengtos apžvalginės ekskursijos po Miuncheną, Augsburgą ir Landsbergą, apsilankymas Miuncheno technikos muziejuje, įspūdinga kelionė į Alpes su ekskursija į karaliaus Liudviko II pasakų karalystę – Neuschwanstein pilį.

Patyrę daug malonių įspūdžių, įgiję naujų žinių ir verslui naudingos patirties, kursų dalyviai dėkoja kelionės organizatoriams – “Linavos” mokymo centrui ir linki jo kolektyvui sėkmės organizuojant kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairiose užsienio šalyse.

Tomas Labžentis

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Ekologija

Taupo pinigus, saugo gamtą

Įkurtuvės

Lietuvos centre – nauja autobusų stotis

Jubiliejus

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Keliai Keleliai

Geri keliai – brangūs keliai

Mūsų kalba

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Servisas

Vežėjai palankiai įvertino UAB "Linavos" servisas platinamas degalų korteles

Stambiu planu

Po TGX ženklu...

Užsienyje

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

FIAT transporterių sėkmė

UAB “Guminta” įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Transporto politika

Kelių transportas: realijos ir perspektyvos

Žinotina

„Kautroje“ – kvalifikuotos tachografų patikros paslaugos

Perspektyvos

Pristatytos Vokietijos uostų galimybės

Technika

Biokuras: ant permainų slenksčio?

Kronika

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

Teisė

LAT praktika vežėjų bylose

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka