Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

2007 metai

GEGUŽĖ

18 d.vykusiame asociacijos „Linava“ XVII kongrese asociacijos vadovybė ir per 420 įmonių atstovų aptarė krovininio ir keleivinio transporto bendrovių 2006 m. veiklos rezultatus, kelių transporto problemas ir plėtros perspektyvas. Pagrindinis šio kongreso leitmotyvas – žmogiškųjų išteklių problema ir transporto infrastruktūros plėtra. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius savo pranešime atkreipė dėmesį, kad 2005 m. vairuotojų trūkumas vienoje įmonėje vidutiniškai sudarė 2,4 vairuotojo, o 2006 m. šis skaičius išaugo iki 4,5 vairuotojo. Su šia problema susiduria apie 60 proc. asociacijos įmonių. 2006 m. Lietuvoje buvo naujai įregistruota daugiau nei 18 tūkst. sunkvežimių ir vilkikų, o vairuotojų, išlaikiusių egzaminus pagal CE kategoriją, skaičius sudarė tik 2,7 tūkst. Toks didžiulis atotrūkis tarp naujai registruojamų vilkikų daugėjimo ir naujai parengiamų vairuotojų bus deficitinis ir ateityje, jeigu nespręsime šios problemos.

22 d.Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybė susitiko su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje V. Dražin’u. Susitikime, be kitų pramonininkams svarbių klausimų, buvo aptarta krovinių tranzito per Baltarusiją problema. Po nuomonių pasikeitimo sutarta, kad skubios vizos į Baltarusiją bus daromos per 1 dieną.

24 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jame buvo aptarti XVII vežėjų kongreso rezultatai, numatyta kongrese priimtos rezoliucijos vykdymo eiga, svarstyti narystės asociacijoje klausimai.

24 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis, įmonių „Kautra“ bei TOKS vadovai L. Skardžiukas ir A. Indrašius susitiko su Lietuvos pašto direktoriumi E. Vaideliu. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes su Lietuvos paštu, išsiaiškinti skirtingą požiūrį į įstatymus, reglamentuojančius pašto paslaugų teikimą ir smulkių siuntų vežimą.

30 d.Minske įvyko eilinis Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. 2007 m. Lietuvos vežėjams papildomai bus skirta 1000 dvišalių leidimų ir 40 000 tranzitinių leidimų. Buvo suderinta preliminari leidimų kvota 2008 m., kuri Lietuvos vežėjams sudarys: 16 000 dvišalių leidimų, 5 500 leidimų krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių ir 90 000 tranzitinių leidimų (iš 33 000 atleistų nuo kelių mokesčių).

31 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis, Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus Lietuvos ambasadoje Minske susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje E. Bagdonu ir aptarė atstovavimo verslo interesams bei konsulinius klausimus.

Gegužės 29–birželio 1 d.Minske vyko pirmoji tarptautinė paroda „Transportas ir logistika“. Lietuvos jungtiniame 114 kv. m ploto stende mūsų šalies transporto sistemą pristatė asociacija „Linava”.

BIRŽELIS

26 d. Ukrainos ambasada Lietuvoje organizavo susitikimą tarp UKRINTERAVTOSERVICE ir asociacijos „Linava“ atstovų. Susitikime Ukrainos atstovai pasiūlė naudotis jų įmonės paslaugomis – saugomomis krovininių automobilių aikštelėmis, techninės pagalbos automobiliais, servisais, muitinės brokerių paslaugomis.

28 d.vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pristatyta 2006 m. „Linavos“ serviso veiklos ataskaita, patvirtinti narių priėmimo ir šalinimo taisyklių pakeitimai bei aptarti narystės asociacijoje klausimai.

LIEPA

3 d.Kaune įvyko tradicinis asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių susitikimas. Svarstyti autobusų klasifikavimo klausimai, Transporto lengvatų įstatymo pakeitimų aspektai, keleivių vežimo reguliariais reisais, tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų ir kiti aktualūs klausimai.

30–31 d.asociacijos atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius lankėsi Latvijos ir Rusijos pasienio Terechovo ir Burački muitinės postuose. Tikslas – susipažinti su realia situacija pasienyje, išklausyti Latvijos bei Rusijos pareigūnų nuomones apie susidariusią padėtį bei sužinoti apie pasienio ruožo plėtros perspektyvas.

RUGPJŪTIS

3 d. asociacija „Linava“ buvo informuota, kad padaugėjo atvejų, kai Rusijos Federacijoje muitinės tarnybų pareigūnai automobiliams, gabenantiems krovinius su TIR knygele, jei nustatyta muitų ir mokesčių suma viršija TIR garantijos dydį (Rusijos Federacijos teritorijoje – 50 000 JAV dolerių), taiko muitinės palydą.

Asociacija „Linava“ pasiūlė Tarptautinei kelių sąjungai (IRU) apsvarstyti Rusijos Federacijos pasiūlymą dėl reikalavimų suvienodinimo artimiausioje Jungtinių Tautų EEK Kelių transporto komiteto darbo grupės muitinės klausimams, susijusiems su transportu (WP.30) sesijoje.

17 d. Rusijos Federacijos transporto ministerija 2007 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 4 000 leidimų vežti dvišalius ar tranzitinius krovinius ir 1 000 leidimų vežti krovinius į (iš) trečiąsias šalis.

22–24 d.Klaipėdoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Derybose su Rusija susitarta dėl papildomų 20 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos 2007 m., apsvarstyti krovinių vežimo tarp abiejų šalių plėtros perspektyvos, krovinių tranzito iš Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų. Posėdyje konstatuota, kad aktyvėja Lietuvos ir Rusijos prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas bei padidėjo krovinių vežimo automobilių transportu srautai. Vien 2006 m. bendra vežimų apimtis automobilių transportu tarp dviejų šalių išaugo 28,5 proc. ir sudarė 2 mln. 823 tūkst. t. Rusijos automobilių transporto vežėjų gabenamų krovinių apimtis išaugo 35,7 proc. ir pagrindinę įtaką turėjo Rusijos transporto kompanijų gabenami kroviniai tranzitu per Lietuvos teritoriją. Derybose apsikeista nuomonėmis dėl leidimų vežti krovinius 2008 m. ir susitarta iki 2007 m. gruodžio 15 d. apsikeisti šiomis leidimų kvotomis: 120 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams vežimams ir 4 000 vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių.

RUGSĖJIS

6 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarta „Linavos“ mokymo centro veikla, patvirtinta XI vairuotojų meistriškumo konkurso programa, svarstyti narystės asociacijoje klausimai.

6 d. Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministerija 2007 m. papildomai skyrė Lietuvos Respublikos vežėjams Baltarusijos Respublikos dvišalių bei tranzitinių tarptautinių krovinių vežimo leidimų.

8 d.Kėdainiuose, Daukšių oro uoste, asociacija „Linava“ surengė XI tolimųjų reisų krovininių automobilių (vilkikų su puspriekabėmis ir autotraukinių) bei tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursą-varžybas.

10–11 d.Vilniuje vyko Lietuvos ir Kazachstano kelių transporto komisijos posėdis. Po ilgų diskusijų derybininkai suderino preliminarias kelionės leidimų kvotas 2008 m.: 5000 universaliųjų leidimų ir 500 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių. Šalys sutarė, kad esant būtinybei apsvarstys papildomų leidimų kvotas 2008 m.

17 d.Astanoje vyko Lietuvos ir Kazachstano vyriausybių dvišalės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos trečiasis posėdis. Susitikime aptartas vežėjams aktualus vizų gavimo procedūrų supaprastinamo klausimas. Lietuva pasiūlė taikyti tokią pat vizų išdavimo tvarką, kaip tai daroma su Rusija ir Baltarusija. Šiam siūlymui buvo pritarta.

19 d.ūkio ministras V. Navickas Almatoje atidarė tarptautinę transporto ir logistikos parodą „Transit-Trans Kazakhstan 2007“, kurioje Lietuvos transporto įmonių jungtiniame stende buvo pristatyta ir asociacija „Linava“. Per tris parodos dienas užmegsta apie 40 naujų kontaktų su įvairių sričių verslo įmonėmis. Lietuvos prekybos su užsienio šalimis statistikos duomenimis, Kazachstanas 2006 m. pagal prekybos apyvartą užėmė 24, pagal eksportą – 19, pagal importą – 32 vietą.

22–24 d.Klaipėdoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Derybose susitarta dėl papildomų 20 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos 2007 m. Apsikeista nuomonėmis dėl leidimų vežti krovinius 2008 m. ir susitarta iki 2007 m. gruodžio 15 d. apsikeisti šiomis leidimų kvotomis: 120 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams vežimams ir 4 000 krovinių vežimui į / iš trečiųjų šalių. Derybose Lietuvos delegacija paprašė 2007 m. papildomai skirti 100 leidimų nereguliariems keleivių vežimams į / iš trečiųjų šalių, taip pat padidinti tokių leidimų kiekį 2008 m.

25 d.įvyko asociacijos „Linava“ ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovų susitikimas, kuriame apsikeista informacija bei diskutuota vizų išdavimo trečiųjų šalių vairuotojams klausimais po Šengeno plėtros. Aptarta galimybė po Šengeno plėtros trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvos įmonėse, išduoti vizas, suteikiančias teisę laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu ir vykti iš Lietuvos ne tik į trečiąsias šalis, bet ir į Šengeno erdvės valstybes.

SPALIS

3 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius penktosios nacionalinės parodos „Belarus Expo 2007“ proga dalyvavo Baltarusijos ambasadoje surengtame susitikime ir su Baltarusijos premjeru S. Sikorski’u bei transporto ministru V. Sosnovski‘u aptarė tranzito per Baltarusiją aktualijas. Asociacijos „Linava“ prezidentas pristatė problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, gabendami krovinius per Baltarusiją, akcentuodamas nemokamų tranzitinių leidimų stygiaus klausimą. Dažni tranzitinių krovinių, gabenamų su TIR knygele, konvojavimo ir fizinio prekių patikrinimo atvejai, neatitinkantys TIR konvencijos reikalavimų. Akcentuota, kad Baltarusijos muitinės pareigūnai, dažnai net ir nenustatę jokių pažeidimų, sulaiko krovinius fiziniam patikrinimui. Vežėjas brangiai moka už krovinio iškrovimą ir pakrovimą, už transporto priemonės pastatymą, todėl patiria nuostolių.

3–5 d. Kaune vyko 5-asis Europos mobilumo forumas CIVITAS FORUM 2007, jame dalyvavo Europos Komisijos transporto ir energetikos komisaras J. Barrot, kuris skaitė pranešimą apie svarbiausią Europos Komisijos transporto dokumentą – Europos transporto žaliąją knygą.

4 d.asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyrius parengė ir išleido du vežėjams aktualius leidinius: „Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais tvarka ir informacija apie Šengeno plėtrą“ ir „Žalų, atsiradusių dėl autoįvykių užsienyje, administravimas“.

7–11 d.Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacija dalyvavo verslo misijoje Italijoje. Delegacijoje tarp įvairių šalies verslo sričių atstovų buvo ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Lietuvos delegacija susitiko su Romos pramonininkų ir įmonių asociacijos, Italijos transporto ir logistikos konfederacijos CONFETRA atstovais. Pateikti asociacijos „Linava“ argumentai, kad Italijoje mūsų vežėjams neteisingai taikomos CMR konvencijos nuostatos. Lietuvos ambasadorius įteikė Italijos transporto ministrui notą su asociacijos „Linava“ siūlymais laikytis CMR konvencijos reikalavimų ir netaikyti nepelnytų sankcijų mūsų vežėjams.

17 d.asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdyje svarstytos krovininio kelių transporto verslo plėtros problemos. Posėdyje dalyvavo asociacijos vadovai, Krovininio transporto tarybos nariai, Susisiekimo ministerijos sekretorius R. Gradauskas, šios ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus. Aktuali problema – itin spartus automobilių, gabenančių krovinius tarptautiniais maršrutais, parkų augimas ir jo pasekmės transporto paslaugų verslo sektoriui. Daug dėmesio skirta ir vežėjų verslo perspektyvai po Šengeno erdvės plėtros. Š. Baublys pateikė informaciją apie ateinančiais metais numatomus gauti ETMK leidimus: 35 proc. jų bus skirta Euro 4, 65 proc. – Euro 3 reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms. Norint išlaikyti tą patį leidimų skaičių 2009 m., numatoma prašyti ETMK leidimų tik Euro 4 krovininėms transporto priemonėms.

23 d.Seime įvyko tarptautinė konferencija „Eismo sauga keliuose: iššūkiai ir realybė“. Suprasdamos ir įvertindamos visuomeninių organizacijų įtaką užtikrinant eismo saugą ir įgyvendinant Europos kelių saugos chartijos tikslus, septynios asociacijos – „Linava“, „Lietuvos keliai“, „Transeksta“, Lietuvos automobilių klubas, Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga ir Lietuvos vairuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo mokyklų – pasirašė Europos kelių saugos chartiją.

25 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo aptartas asociacijos veiksmų planas vykdant XVII vežėjų kongreso rezoliuciją, apžvelgta sekretoriato veikla, svarstyti narystės asociacijoje ir kiti klausimai. Pažymėta, kad 2004–2007 m. krovinių automobilių parkas Lietuvoje išaugo daugiau negu dvigubai. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, krovininių automobilių parko augimas gresia tam tikru sektoriaus perkaitimu. Jis pasiūlė, kad naujai į rinką ateinančioms įmonėms būtų taikomi griežtesni reikalavimai. Posėdyje aptarti vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aspektai ir užsienio šalių vežėjų kontrolės klausimai po Šengeno erdvės plėtros, logistikos centrų bei saugaus eismo centrų steigimo reikalai. Pristatydamas sekretoriato darbą, asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys sakė, kad efektyvi PVM grąžinimo skyriaus veikla leido sureguliuoti PVM lėšų grąžinimą iš Lenkijos. Šiuo metu 649 įmonės naudojasi šia „Linavos“ paslauga ir turi galimybę susigrąžinti PVM už pirktus degalus iš 16 valstybių.

Spalio mėn.asociacijos „Linava“ siūlymu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildė leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką.

LAPKRITIS

9 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos „Linava“ inicijuotas pasitarimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais. Pasitarime dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos sekretoriai, Migracijos departamento vadovai, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos „Linava“ atstovai. Kompetentingų valstybinių institucijų atstovai atsižvelgė į asociacijos „Linava“ pateiktus siūlymus bei pažadėjo neatidėliotinai spręsti vežėjams aktualias problemas.

14–16 d.LR susisiekimo ministro A. Butkevičiaus vadovaujama verslo delegacija, kurioje buvo ir asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas, dalyvavo Turkijos užsienio ekonomikos ryšių tarybos surengtame verslo forume Stambule. Susitikimuose aptarti ir „Linavos“ vežėjams aktualūs klausimai –trečiųjų šalių kelionės leidimų ir specialiųjų leidimų kvotos nepakrautam transportui. Mūsų šalies derybininkai prašė didinti šias kvotas. Turkai pažadėjo atsižvelgti į mūsų siūlymus.

15–16 d.Maskvoje asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, prezidiumo narys I. Ostrovskij ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius susitiko su Rusijos Transporto ministerijos ir vežėjų asociacijos ASMAP atstovais. Susitikime Transporto ministerijoje asociacijos vadovai suderino klausimą dėl 5 000 papildomų kelionės leidimų į Rusiją skyrimo mūsų vežėjams 2007 metais.

22 d.Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko posėdis, skirtas situacijai Latvijos ir Rusijos pasienyje aptarti. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Pasienio tarnybos atstovai, Lietuvos Respublikos muitinės vadovai, Lietuvos profsąjungos atstovas. Asociacijos atstovai akcentavo, kad daug metų besitęsiančios eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje ir dėl to patiriami milžiniški nuostoliai yra Latvijos vyriausybės neveiklumo rezultatas. Asociacijos „Linava“ atstovų nuomone, Lietuvos vežėjų problemas Latvijos ir Rusijos pasienyje reikia spręsti tarpvyriausybiniu bei diplomatiniu lygmeniu.

28 d.„Linavos“ mokymo centre vyko asociacijos atstovybės Maskvoje inicijuotas seminaras vežėjams „Rusijos muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“. Seminaro metu lektorius vežėjus supažindino su administracinių bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo praktika Rusijos teisėsaugos institucijose, apžvelgė pagrindinius įstatymus, kuriais reikia vadovautis, iškilus tam tikroms problemoms, supažindino su Rusijos Federacijos muitinės kodekso pasikeitimais ir Rusijos baudžiamojo kodekso taikymo ypatumais, nagrinėjo konkrečius probleminius atvejus, kaip turi elgtis vairuotojas, kaip turi elgtis įmonės vadovas, kokius turi pateikti dokumentus ir t. t.

28–29 d.Vilniuje asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus kvietimu lankėsi IRU viceprezidentas Pere Padrosa. Susitikime asociacijos prezidentas su svečiu aptarė naujo ES darbo ir poilsio laiko režimo supratimo skirtumus (Reglamentas (EB) Nr.561/2006) bei atkreipė dėmesį į netikslumus atskiruose reglamento straipsniuose. Abi pusės atvirai pripažino, kad reglamento įgyvendinimas yra sudėtingas ir teisiniu, ir techniniu požiūriu. A. Kondrusevičius pasiūlė veikti bendromis pastangomis ir siekti darnumo įgyvendinant šiuos teisės aktus visose ES šalyse. Diskutuota profesionalių vairuotojų trūkumo ir rengimo klausimais, aptartos vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aktualijos. Pokalbyje kalbėta apie TIR sistemos funkcionavimo ir garantijų dydžio įvairiose šalyse klausimai. Asociacijos „Linava“ prezidentas iškėlė naujų įmonių patekimo į kelių transporto rinką griežtesnės kontrolės klausimą. Pašnekovų nuomone, tam tikri rinkos kontrolės ir reguliavimo svertai būtini, nes nereguliuojama plėtra gali sukelti neigiamų ir neprognozuojamų pasekmių.

29 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė ir grafikas, saugaus eismo centrų steigimo klausimai, vairuotojo profesijos populiarinimo aktualijos ir kitos temos. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pasiūlė aktyviau dirbti saugaus eismo centrų steigimo koncepcijos klausimais ir spartinti vairuotojo profesijos populiarinimo projektą. Posėdyje pristatyta TIR ir Muitinės pretenzijų departamentų veikla. Šiuo metu TIR sistemos nariais yra 996 vežėjų įmonės, kurios turi per 19 tūkst. transporto priemonių su Europos Bendrijos leidimais (iš viso šalyje – 24 692 transporto priemonių turi EB leidimus).

29 d. asociacijos „Linava“ vadovai ir prezidiumo nariai įteikė apdovanojimus studentų konkurso „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ nugalėtojams. Konkursui geriausiems bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams kelių transporto tematika išaiškinti buvo pateikta 10 studentų darbų.

GRUODIS

3 d.asociacija „Linava“ surengė pasitarimą su prekiautojais naftos produktais, jame pristatė vežėjų pretenzijas dėl netinkamos biodyzelino kokybės. Pasitarime dalyvavo Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas, UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Mestilla“ atstovai, asociacijos „Linava“ vadovai bei įmonių vadovai. Pirmosios žinios apie vežėjų problemas dėl prastos biodyzelino kokybės asociaciją pasiekė jau rugsėjo mėnesį. Patikrinus automobilius serviso įmonėse nustatyta, kad kuro sistemos gedimo priežastis – užteršti kuro filtrai dėl blogos dyzelino kokybės. Anksčiau kuro filtrai buvo keičiami kas 80 000–100 000 km, o atšalus orams reikia keisti po 2 000–15 000 km, todėl įmonės patiria neplanuotas prastovas ir išlaidas.

3–5 d. vyko Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus regiono asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimai. Šiuose pasitarimuose dalyvavo 41 atstovas iš minėtų regionų autobusų parkų ir 21 atstovas iš miestų ir rajonų savivaldybių. Pasitarimų dalyviai aptarė lengvatinio keleivių vežimo kompensavimo, viršvalandžių, blaivumo patikros transporto įmonėse ir kt. opius klausimus.

21 d.asociacijos „Linava“ vadovybės iniciatyva Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo minėtos ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Darbo inspekcijos bei asociacijos atstovai. Pasitarime didžiausias dėmesys skirtas trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūroms aptarti. Asociacija „Linava“ pateikė siūlymą svarstyti galimybę, kad leidimo dirbti išdavimo ir panaikinimo bei darbo sutarčių registravimo funkcijos būtų perduotos teritorinėms darbo biržoms. Darbo inspekcijos atstovai pritarė asociacijos „Linava“ siūlymui nustatyti, kad apmokėjimas už darbą naktį kelių transporte būtų organizuojamas pagal DK 193 str., nakties laiką skaičiuojant pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 587, t. y. nuo 00.00 iki 07.00 val. Asociacija „Linava“ pasiūlė panaikinti Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 16 punktą. Asociacijos „Linava“ nuomone, norminiuose teisės aktuose turi būti nustatyta, kad darbdavys prisiimtų atsakomybę už blaivumo užtikrinimą įmonėje.

2008 metai

SAUSIS

8 d.Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je su­si­ti­ko šios mi­nis­te­ri­jos, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to, lai­vy­bos kom­pa­ni­jos DFDS LISCO, Lie­tu­vos lai­vy­bos mak­le­rių ir agen­tų, taip pat Lai­vų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jų ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai ir ap­ta­rė Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ati­da­ry­ti lai­vy­bos li­ni­ją tarp Klai­pė­dos ir Šče­ci­no jū­rų uos­tų. A. Ba­ra­naus­kas in­for­ma­vo apie pa­siū­ly­mus ir pa­gei­da­vi­mus, gau­tus iš „Li­na­vos“ na­rių. Po­sė­džio da­ly­viai nu­ta­rė pra­šy­ti kon­kre­tes­nių pro­jek­to de­ta­lių.

15 d.aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas J. Gry­baus­kas ir Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos de­par­ta­men­to sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja V. Gai­dy­tė su­si­ti­ko su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku J. Ka­ro­su ir pri­sta­tė „Li­na­vos“ siū­ly­mus dėl lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams po Šen­ge­no plėt­ros nag­ri­nė­ji­mo truk­mės. „Li­na­va“ siū­lo pa­keis­ti Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo 33 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, nu­sta­tant 1 mė­ne­sio lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo ter­mi­ną to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams iš už­sie­nio ša­lių. J. Ka­ro­sas sa­kė su­pran­tąs si­tu­a­ci­jos svar­bą ir siek­si­ąs pa­lan­kaus šio klau­si­mo spren­di­mo.

22 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ ir AB SEB ban­kas pa­si­ra­šė fak­to­rin­go su­tar­tį, ku­ri su­tei­kia ga­li­my­bę sku­biai grą­žin­ti PVM iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių.

23 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Kro­vi­ni­nės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, VKTI at­sto­vai. Po­sė­dy­je ap­tar­tos šios problemos: vairuotojų mokymo centrų kūrimo eiga, užsienio vežėjų leidimų kontrolės sugriežtinimo galimybės, kokybiniai reikalavimai naujai į tarptautinių vežimų rinką ateinantiems vežėjams, Bendrijos leidimų ir jų kopijų galiojimo terminai, galimybė atlikti transporto priemonių periodinę techninę apžiūrą bet kurioje ES šalyje, trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūros bei naujų ATPK pataisų taikymo klausimai.

VASARIS

7 d.Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jas pra­šy­da­ma ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti klau­si­mą dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti iš­da­vi­mo ter­mi­no su­trum­pi­ni­mo tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jams. Sie­kiant kuo sku­biau spręs­ti ve­žė­jams šią itin ak­tu­a­lią pro­ble­mą, nu­ma­ty­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to A. Kon­dru­se­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su aukš­čiau­sio ly­gio kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nais.

12 d.aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos po­li­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vais ir pa­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis apie nau­jų ATPK pa­tai­sų tai­ky­mo už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus pro­ble­ma­ti­ką.

13 d.Sie­kiant ope­ra­ty­viai spręs­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ble­mas, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius su­si­ti­ko su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riu­mi A. Rim­ke­vi­čiu­mi. Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ vi­ce­pre­zi­den­tas J. Gry­baus­kas, trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja V. Gai­dy­tė bei Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius A. Ga­vė­nas. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – ras­ti pri­im­ti­ną ve­žė­jams spren­di­mą su­si­klos­čiu­sius ne­pa­lan­kiai tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo si­tu­a­ci­jai po Šen­ge­no plėt­ros.

14 d.Briu­se­ly­je vy­ko „Bu­si­ness Eu­ro­pe“ or­ga­ni­za­ci­jos Trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo ap­svars­ty­ti ak­tu­a­lūs nū­die­nos trans­por­to klau­si­mai. Per po­sė­dį aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ sek­re­to­rius A. Ba­ra­naus­kas sa­kė, kad da­bar vie­na ak­tu­a­liau­sių pro­ble­mų ke­lių trans­por­te – vai­ruo­to­jų trū­ku­mas. Su­si­rin­ku­sie­ji pripažino, kad vai­ruo­to­jų sty­giui pa­ša­lin­ti bū­ti­na vals­ty­bės pa­ra­ma ir mo­ky­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mas, kal­bų mo­ky­mai, taip pat bū­ti­na su­da­ry­ti ge­res­nes ga­li­my­bes jau­ni­mui įsi­gy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­ją. Jau ir ES sen­bu­vės – Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Olan­di­ja – siū­lo keis­ti jau­nų vai­ruo­to­jų am­žiaus cen­zą, kad pas­ta­rie­ji ga­lė­tų dirb­ti nuo 18 me­tų. Šios trans­por­to gru­pės va­do­vai nu­ta­rė kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl ES trans­por­to po­li­ti­kos fi­nan­suo­jant trans­por­to rū­šis, nes da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja iš­krai­po na­tū­ra­lią kon­ku­ren­ci­ją tarp trans­por­to ša­kų. Tuo pa­čiu me­tu Briu­se­ly­je vy­ko ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas Eu­ro­pos reg­la­men­to pro­jek­tas „Dėl tei­sės už­si­im­ti ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu veik­la ir pa­te­ki­mo į ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ką.

15 d.Briu­se­ly­je vy­ko IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai J. Uso­nis ir V. Kaz­laus­kas. Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo svars­ty­ti šie klau­si­mai: 1. Ko­man­di­ra­vi­mo di­rek­ty­vos 96/71/EEB tai­ky­mas at­lie­kant ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus; 2. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jų, tai­kant Reg­la­men­tą 561/2006, lai­ky­ma­sis; 3. AETR su­si­ta­ri­mo ir Reg­la­men­to 561/2006 tai­ky­mas tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams; 4 . SMART ta­chog­ra­fų die­gi­mo klau­si­mai. Ru­si­jos at­sto­vai taip pat iš­kė­lė klau­si­mą dėl skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų rod­me­nų bei ata­skai­tų pa­tei­ki­mo ru­sų kal­ba. 5. 12 die­nų vai­ra­vi­mo iš­im­tis ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams. IRU ko­mi­si­jos va­do­vai pra­šė šią at­si­ra­du­sią pro­ble­mą iš­kel­ti kiek­vie­nos ša­lies vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­je, kad ar­ti­miau­sia­me trans­por­to mi­nist­rų po­sė­dy­je ša­lių at­sto­vai tu­rė­tų nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. 6. IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja siū­lo pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na. Tuo sie­kia­ma pa­ro­dy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­jos svar­bą ir rei­ka­lin­gu­mą bei pa­ryš­kin­ti at­si­ran­dan­čias pro­ble­mas. Šis klau­si­mas bus svars­to­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš įvai­rių ša­lių.

18–20 d.Mask­vo­je lan­kė­si aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius. Vi­zi­to me­tu įvy­ko A. Kon­dru­se­vi­čiaus ir at­sto­vy­bės Mask­vo­je va­do­vo R. Bud­re­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ke­lių ir ke­lių trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju A. Šerst­nio­v’u bei IRU at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je mui­ti­nės eks­per­tu A. Šme­lio­v’u. Su­si­ti­ki­me su A. Šerst­nio­v’u bu­vo ap­tar­ti pra­ėju­sių me­tų Lie­tu­vos ve­žė­jų dar­bo RF rin­ko­je pro­ble­mos ir re­zul­ta­tai. Dau­giausia dė­me­sio skir­ta kro­vi­nių ve­ži­mui iš tre­čių­jų ša­lių, dvi­ša­lių bei tre­čių­jų ša­lių lei­di­mų pa­nau­do­ji­mo tvar­kai

19–20 d.Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ke­lių trans­por­to ko­mi­si­jos po­sė­dis. Abi šalys su­ta­rė, jog bū­ti­nas vie­nin­gas ka­bo­ta­žo reg­la­men­ta­vi­mas vi­so­je ES. Vo­kie­ti­jos at­sto­vai in­for­ma­vo, jog pa­lai­ko EK pa­siū­ly­mą leis­ti at­lik­ti 3 ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus per 7 die­nas. De­le­ga­ci­jos pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja apie Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bą ir kro­vi­nių ve­ži­mus ke­liais.

20 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me ap­tar­ti ke­lei­vių ir ba­ga­žo ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu tai­syk­lių pa­kei­ti­mo, eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to plėt­ros 2007–2013 m. bei ke­lei­vių ve­žė­jų nuos­to­lių ir leng­va­ti­nio ke­lei­vių ve­ži­mo kom­pen­sa­vi­mo ir sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mo klau­si­mai.

22 d.aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vai su­si­ti­ko su Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos (LNPPA) at­sto­vais. Su­si­ti­ki­me bu­vo svars­to­mi Ūkio mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo „Dėl Lie­tu­vo­je var­to­ja­mų naf­tos pro­duk­tų, bio­de­ga­lų ir skys­to­jo ku­ro pri­va­lo­mų­jų ko­ky­bės ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mai.

26 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją te­ma „Ke­lių trans­por­to įta­ka Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos“, kurioje žur­na­lis­tams bu­vo pri­sta­ty­ti 2007 m. ke­lei­vi­nio ir kro­vi­ni­nio ke­lių trans­por­to eko­no­mi­niai ro­dik­liai, in­dė­lis į ša­lies BVP, sek­to­riaus pro­ble­mos ir rin­kos ten­den­ci­jos.

28 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo po­sė­dis. Pre­zi­diu­mo na­riai pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja dėl ve­žė­jų re­gio­ni­nių su­si­rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo, su­si­pa­ži­no su IRU So­cia­li­nės ko­mi­si­jos siū­ly­mu pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na, svars­tė na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je klau­si­mus.

KOVAS

4 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentai J. Grybauskas, M. Grigelis bei generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su susisiekimo ministru A. Butkevičiumi ir pristatė pagrindines kelių transporto verslo problemas. Kalbėta apie papildomų kokybinių reikalavimų būtinumą naujai į kelių transporto rinką ateinančioms įmonėms, pabrėžta vairuotojų stygiaus kelių transporto sektoriuje problema. „Linavos“ nuomone, tikslinga papildomai apsvarstyti Direktyvos 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ įgyvendinimo Lietuvoje terminus, kurie būtų suderinti su saugaus mokymo centrų sistemos kūrimu. Pasiūlyta trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų trukmę sutrumpinti iki 2 mėn.

4–28 d.Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje pagal sudarytą grafiką ir patvirtintą darbotvarkę vyko vežėjų regioniniai susirinkimai, kuriuose dalyvavo 58,5 proc. visų asociacijos narių ir 10 proc. kandidatų į narius.Visuose regioniniuose susirinkimuose kandidatu į asociacijos prezidento postą vienbalsiai iškeltas Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“). Kandidatais į prezidiumo narius iškelti : Alytaus regione – V. Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“ ) ir L. Palaikis (UAB „Sleta“); Kauno regione – A. Kačinskas (UAB „Arčia“) ir K. Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“); Panevėžio regione – J. Misiūnas (UAB „Ignolita“); Klaipėdos regione – R. Stropus (UAB „Klaipėdos autotransportas“); Šiaulių regione – A. Grigaliūnas (UAB „Refta“); Vilniaus regione – J. Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“), I. Ostrovskij (UAB„Ostkama“), B. Malinauskas (UAB „Kalchas“), M. Mečkovski (UAB „Retotransas“), M. Atroškevičius (UAB „Mečys”), G. Mikalčius (UAB „Gepala“); Keleivinio transporto įmonių kandidatas – M. Grigelis (UAB „Kauno autobusai“). Kandidatai į Revizijos komisijos narius: Kauno regione – S. Baltraitis (UAB „Modus“); Panevėžio regione – R. Pošiūnas ( UAB „Autopervežimai“); Vilniaus regione – K. Sadauskas (UAB „Luvel“), M. Drėgva (UAB „Transmitto“), V. Levickas (UAB „Autospeda“).

12 d.asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas Briuselyje dalyvavo IRU kombinuoto transporto darbo grupės, IRU Krovininio transporto ryšių su ES komiteto ir IRU Keleivinio transporto darbo grupės rinkiminiuose posėdžiuose, kuriuose buvo išrinkti nauji darbo grupių vadovai ir patvirtinta darbo programa 2008 m.

12–14 d.„Linavos“ mokymo centre lankėsi 19 Baltarusijos kelių transporto įmonių vadovų. Šis baltarusių vizitas organizuotas vadovaujantis „Linavos“ mokymo centro ir asociacijos BAMAP mokymo centro bendradarbiavimo sutartimi.

BALANDIS

Balandžio mėn. asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis, TIR departamento direktorius H. Giedrys ir Informacijos ir IT skyriaus vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės atstovais. Asociacijos atstovai kėlė klausimus dėl Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtros, transporto priemonių svėrimo, greitai gendančių krovinių gabenimo bei kitų problemų. Susitikime sutarta š. m. gegužės mėn. organizuoti asociacijos „Linava“ ir Latvijos muitinės atstovų susitikimą Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio poste.

22–25 d.Maskvoje vykusioje tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia“ dalyvavo 16 Lietuvos transporto kompanijų. Tryliktą kartą vykusioje parodoje „TransRussia“ dalyvavo 450 transporto ir logistikos kompanijų iš 25 pasaulio šalių. Didžiulio lankytojų dėmesio sulaukė per 100 asociacijai „Linava“ priklausančių įmonių atstovų, kurie užmezgė kontaktus su naujais partneriais, krovinių siuntėjais ir gavėjais. Parodoje asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su asociacijos ASMAP vadovais, diskutavo tranzito klausimais, svarstė naujas bendradarbiavimo kryptis. Asociacijos įmonių atstovams buvo surengtas seminaras, kuriame Rusijos pareigūnai pristatė svarbiausius Rusijos muitinės kodekso bei kelių eismo taisyklių pakeitimus.

Balandžio pabaigojevyko Lietuvos verslo klubo Maskvoje posėdis, kuriame dalyvavo LR ambasadorius Rusijos Federacijoje R. Šidlauskas, klubo nariai ir kiti svečiai. Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius buvo išrinktas Lietuvos verslo klubo Maskvoje valdybos pirmininku. Verslo klubo valdybos pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Tai ne tik aukštas R. Budrevičiaus įvertinimas, kartu tai yra ir visų asociacijos vežėjų įvertinimas.

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Ekologija

Taupo pinigus, saugo gamtą

Įkurtuvės

Lietuvos centre – nauja autobusų stotis

Jubiliejus

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Keliai Keleliai

Geri keliai – brangūs keliai

Mūsų kalba

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Servisas

Vežėjai palankiai įvertino UAB "Linavos" servisas platinamas degalų korteles

Stambiu planu

Po TGX ženklu...

Užsienyje

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

FIAT transporterių sėkmė

UAB “Guminta” įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Transporto politika

Kelių transportas: realijos ir perspektyvos

Žinotina

„Kautroje“ – kvalifikuotos tachografų patikros paslaugos

Perspektyvos

Pristatytos Vokietijos uostų galimybės

Technika

Biokuras: ant permainų slenksčio?

Kronika

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

Teisė

LAT praktika vežėjų bylose

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka