Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Gegužės 9 d. „Le Meridien Villon“ vyko Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XVIII kongresas, kuriame per 430 balsavimo teisę turėjusių vežėjų įmonių atstovų išklausė prezidiumo, sekretoriato ir Revizijos komisijos ataskaitas, išrinko ir patvirtino asociacijos prezidentą, prezidiumo ir Revizijos komisijos narius, priėmė kitus nutarimus ir kongreso rezoliuciją.

Kongrese dalyvavo ir jo dalyvius sveikino susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius, perskaitęs Vyriausybės vadovo Gedimino Kirkilo sveikinimą, šios ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas, aplinkos ministras Artūras Paulauskas, žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė, Seimo narys Algimantas Matulevičius, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Rimvydas Varkulevičius, Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Paukštė, VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas ir daugelis kitų įvairių visuomeninių ir valstybės institucijų atstovų bei svečių.

Kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Pasveikinęs kongreso dalyvius ir padėkojęs už svečių dėmesį šiam renginiui, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pirmiausia akcentavo, jog malonu pristatyti lietuvišką verslą, kuris per keletą pastarųjų metų tapo labai dinamiškas ir konkurencingas Europos ir Azijos šalyse. Kelių transportas tapo šalies vizitine kortele paslaugų sektoriuje, turinčia didelę svarbą visuomenei. Ekonomikos plėtros sąlygomis, padidėjus krovinių srautams, jų nesugebėjo užpildyti geležinkelių ar jūrų transportas, dėl savo lankstumo kelių transportas tapo tikrąja krovinių ir prekių paskirstymo arterija Europoje ir Rytų šalyse.

Tačiau, kaip parodė gyvenimas, sparčiai besivystančios ekonomikos šalyse susiduriama su darnios plėtros problema.Taip atsitiko ir mūsų šalyje, kurioje keletą metų iš eilės ekonomikos variklį skatino nedidelės bankų palūkanos, pagausėjusios ES finansinės injekcijos ir optimistiniai lūkesčiai. Deja, kelių transporto sektoriaus atstovų viltys šiek tiek priblėso, kadangi ekonomikos ir ypač atskirų jos šakų plėtra nebuvo tokia darni, kaip tikėtasi. Asociacijos prezidentas, siekdamas apibūdinti susiklosčiusią situaciją, pranešime panaudojo labai taiklią maždaug prieš penkis dešimtmečius panaudotą JAV prezidento Dž. Kenedžio frazę, jog „žodis krizė, užrašytas kinų rašmenimis, susideda iš dviejų komponentų: vienas iš jų reiškia pavojų, kitas – progą arba galimybę“. Taigi kelių transportui tenka ypatingi išbandymai, susiję ir su pavojais, ir su naujomis galimybėmis. Asociacija “Linava“ ne kartą priminė ir įspėjo vežėjus, jog transporto parkų augimas turėtų būti pamatuotas, tačiau atsitiko kitaip, ir dabar vežėjai skina blogo planavimo vaisius. Tačiau tai ne pagrindinė jų problema. Kur kas svarbesnė – atsakingų šalies ir ES institucijų požiūris į kelių transportą bendroje transporto paslaugų rinkoje. Neretai ir nepagrįstai tenka įrodinėti savo teises rinkoje, nors kelių transportas – viena iš svarbiausių logistikos grandinės sudedamųjų dalių, be kurios neįmanoma darnus prekių pristatymas.

Transporto indėlis į BVP

Kaip ataskaitiniame pranešime akcentavo A. Kondrusevičius, nuo 2004 m. nuolat auga transporto ir sandėliavimo paslaugų indėlis į šalies BVP. 2007 m. transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų BVP išaugo 12,4 proc. Transporto paslaugų eksportas sudaro net 58,5 viso Lietuvos paslaugų eksporto. Tai viena iš nedaugelio Lietuvos ekonomikos sferų, kur eksportas ženkliai viršija importą. Kelių transportas sukuria 53 proc. transporto sektoriaus pridėtinės vertės ir pagal indėlį į BVP jam tenka trečioji vieta po apdirbamosios pramonės ir prekybos sektorių. Kelių transporto indėlis į BVP net penkis kartus didesnis už geležinkelių transporto indėlį. Pasak „Linavos“ prezidento, dabar asociacijos vežėjai yra vieni iš sėkmingiausiai dirbančių Europos ir Azijos rinkose. Tokias pozicijas rinkoje jiems garantuoja ilgametė verslo patirtis ir gerai pasirinkta strategija, nes beveik jokios valstybinės paramos ir lengvatų kelių transportui kol kas netaikoma.

Lietuvos vežėjo vardas – kokybės ir garantijos sinonimas

2005–2006 m. ekonomikos plėtra ir perdėtas optimizmas turėjo didelę įtaką ir kelių transportui: bendras vežėjų įmonių skaičius pernai padidėjo penktadaliu – iki 6 tūkstančių, o sunkvežimių skaičius pasiekė 33 tūkstančius, t.y. padidėjo 20,5 proc. Neadekvačiai pagal rinkos poreikius didėjo ir vežėjų, gabenančių krovinius tarptautiniais maršrutais, skaičius: metų pradžioje veikė 3624 įmonės, turinčios apie 25 tūkstančius automobilių. Įmonių ir transporto priemonių augimas viršijo 20 proc., atsirado bendrovių, neturinčių reikiamos patirties ir negalinčių teikti kokybiškų paslaugų. Pasak „Linavos“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, asociacija ne kartą pasisakė dėl kokybinių reikalavimų kartelės pakėlimo į rinką ateinančioms įmonėms ir nuosekliai siekė, kad Lietuvos vežėjo vardas būtų kokybės ir garantijos sinonimas. Asociacijai „Linava“ priklausančios įmonės sudaro mažiau nei trečdalį visų Lietuvos transporto įmonių, tačiau jų turimų automobilių skaičius siekia apie 80 proc. viso šalies krovininio transporto parko.

Asociacijos misija: dirbti kartu ir laimėti

Kadangi rinkos plėtra ir krovinių srautų kryptys nuolat kinta,vežėjams tenka vis nauji išbandymai: Rusijos krizės laikotarpiu gelbėjo Europa, dabar išsilaikyti rinkoje gali padėti Rytų šalys. Jau pernai ženkliai padidėjo kelionės leidimų į Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną ir kitas Rytų šalis poreikis, šiemet ši tendencija dar labiau sustiprės. Pasak Algimanto Kondrusevičiaus, asociacijos misija: dirbti ir laimėti, persiorientuojant į naujas kryptis – planuoti, derėtis ir dirbti ten, kur įmanoma surasti naujų užsakovų.

Pernai apyvarta vidutiniškai vienoje krovininio transporto įmonėje išaugo 43 proc. Įmonių sąnaudos didėjo sparčiau, todėl pelningumas pradėjo mažėti ir sudarė tik 5,7 proc. Apyvarta augo dėl transporto priemonių skaičiaus didėjimo, o išlaidos – dėl degalų, darbo jėgos ir draudimo paslaugų brangimo. Šios tendencijos išliks ir šiemet, todėl prognozuojama, jog pelningumas ženkliai kris ir nemažai įmonių bus priverstos pasitraukti iš rinkos. Taip gali atsitikti dėl to, kad ekonominio pakilimo metu atsiranda daug naujų įmonių, nuo kurių rinka apsivalo per ekonomikos nuosmukį. Tačiau, pasak prezidento, kaip rodo patirtis, vežėjų branduolys beveik nekinta. Rinkos dalyvių skaičiaus svyravimai kenkia įmonių ekonominiam stabilumui ir daro didelę žalą prasidedančiam socialiniam dialogui. Nors Lietuvoje dar pasigendama teisinio pagrindo visaverčiam dialogui tarp socialinių partnerių, asociacija sprendžia darbo santykių ir kitas svarbias problemas, mažindama socialinę įtampą visuomenėje. Europoje nuvilniję transportininkų streikai buvo paralyžiavę ne vienos valstybės ekonomikos ir transporto sistemas. Tai buvo reali proga įsitikinti, kad transporto sistema yra viena iš jautriausių ir ekonomine, ir socialine prasme.

Kadangi socialinis dialogas neišvengiamas, asociacija „Linava“ jau 2004 m. sukūrė Darbo su nariais ir socialinių klausimų komitetą, 2006 m. pasirašė „Susitarimą dėl dvišalio bendradarbiavimo“ su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumu. Šiais veiksmais asociacija siekia palengvinti savo narių derybas su profsąjungomis, kita vertus, laukiama, jog ir profsąjungos parems asociaciją, atkuriant profesionalių vairuotojų rengimo sistemą šalyje. Be abejonės, pagrindinis vaidmuo, įgyvendinant šią nuostatą, turėtų tekti Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.

Kelių transportas – viena iš svarbiausių ekonominės – socialinės gerovės sudedamųjų dalių

Tarptautinė kelių transporto sąjunga IRU ne kartą yra pareiškusi abejonių dėl kitų transporto rūšių protegavimo. „Linava“ pritaria IRU nuostatai, kad EK nepakankamai vertina kelių transporto sistemos vaidmenį. Niekas negali pakeisti šio transporto, užtikrinančio intermodalinės logistikos grandinės funkcionavimo ir garantuojančio tiesioginį prekių pristatymą vartotojams. Daug kalbama apie infliaciją, tačiau viena iš jos didėjimo priežasčių – augančios transporto priemonių sąnaudos. Kiekvienos prekės, ypač maisto produktų – pieno, duonos ir kt. – didelė savikainos dalis tenka transporto išlaidoms. Brangstantys degalai, kaip ir kiti energijos šaltiniai, – pagrindinė infliacijos šalyje priežastis.

Kai kurių ES šalių (Danija, Belgija, Vokietija) administracijos tai supranta ir imasi priešinfliacinių priemonių, grąžindamos dalį degalų akcizo vežėjams, vežantiems už atlygį. Lietuva taip pat turėtų eiti šiuo keliu. Prieš keletą metų asociacija „Linava“ inicijavo įstatymo pataisas dėl dalies degalų akcizo kompensavimo keleivių vežėjams, tačiau atsakingos institucijos nesuprato šio pasiūlymo esmės.

Transporto ekologija

Asociacijos prezidentas akcentavo, jog kelių transportininkai dažnai priversti jaustis kaip daugiausia dirbanti ir mažiausiai mylima Pelenė, kuri dar kaltinama ir klimato tarša. Paneigdamas šiuos nuogąstavimus, Algimantas Kondrusevičius pateikė argumentų, įrodančių, jog nesutvarkyta transporto infrastruktūra ir nežabotas lengvųjų automobilių skaičiaus augimas yra ženkliai didesnė aplinkosaugos problema, nei Euro 4 ir Euro 5 ekologinius reikalavimus atitinkantys sunkvežimiai.

Nuvainikuodamas mitą apie sunkiojo transporto baubą, „Linavos“ prezidentas teigė, jog visam transportui tenkanti anglies dvideginio emisija sudaro apie ketvirtadalį, o sunkvežimiams tenka tik apie 3 proc. bendros taršos apimties. Be to, tyrimų duomenimis nustatyta, jog pagal realų vidutinį keleivių skaičių ir išmetamųjų dujų emisijos kiekį tarpmiestinis autobusas ekologiškumu gerokai viršija lengvąjį automobilį, traukinį ir lėktuvą. Už ekologiją pas mus kol kas moka tik vežėjas, o štai Italijoje skirtumas tarp Euro3 ir Euro 4 vilkikų kompensuojamas.

Baigdamas pranešimą, Algimantas Kondrusevičius konstatavo, jog asociacija „Linava“ visada ieškos konstruktyvių sprendimų kaip užtikrinti šalies ekonominę ir socialinę raidą, atsižvelgiant ir į vežėjų, ir į visuomenės poreikius.

Paslaugų vežėjų verslui asortimentas ir poreikis

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Vladas Gilys, pateikdamas sekretoriato darbo ataskaitą, akcentavo, jog vežėjams dabar, kaip niekada, būtinas stabilumas, argumentuota technikos parkų plėtra, rinkos plėtros ir verslo perspektyvos analizė. Viena iš sekretoriato veiklos krypčių – naudingos, tikslios ir operatyvios informacijos vežėjams parengimas ir sklaida. Vežėjai nuolat informuojami apie įvairius pokyčius ir reikalavimus ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, paslaugas antrinėse asociacijos įmonėse.

Pernai buvo įsteigtas Draudimo ir verslo konsultacijų skyrius, kurio darbuotojai teikia visų LR registruotų draudimo bendrovių paslaugas, praneša ir rekomenduoja mažiausius pageidaujamos draudimo rūšies įmokų dydžius.

Labai naudingas konsultacijas bei teisinę pagalbą kebliose situacijose su RF muitine ir kitomis institucijomis vežėjams teikia asociacijos atstovybė Maskvoje.

PVM grąžinimas

Kaip teigė asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys, viena iš tiesioginės pagalbos vežėjams priemonių – PVM grąžinimas. Šios paslaugos pradėtos teikti 2003 m. Tuomet asociacija tarpininkavo grąžinant PVM iš Lenkijos, 2004 m. šios paslaugos jau buvo teikiamos iš 5 šalių, 2005 m. – iš 11, 2006 m. – iš 16 šalių. Dabar PVM grąžinimo paslaugos teikiamos iš visų ES valstybių. Dėl PVM grąžinimo sudarytos sutartys su 749 vežėjų įmonėmis. Vien per 2007 m. iš Lenkijos Respublikos grąžinta apie 30 mln. zlotų pridėtinės vertės mokesčio.

Pernai asociacija pradėjo teikti ir skubaus PVM grąžinimo iš Lenkijos paslaugą. Šių metų sausį pasirašyta faktoringo sutartis su SEB banku dėl skubaus PVM grąžinimo iš visų ES šalių. Pinigai į vežėjo įmonės sąskaitą pervedami per penkias darbo dienas, gavus PVM sąskaitas faktūras. Pernai faktoringo sutartį pasirašė 107, šiemet jau 225 vežėjų įmonės.

TIR departamentas

Šis asociacijos padalinys dirba TIR garantinės sistemos saugumo ir kontrolės klausimais, organizuoja ir dalyvauja susitikimuose dėl elektroninio deklaravimo sistemos įdiegimo ir naudojimo. Planuojama, jog naujoji sistema bus parengta šiemet ir pradės veikti 2009 m.

Kitos paslaugos ir projektai

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys nemažai dėmesio skyrė asociacijos antrinių įmonių – UAB „Linavos“ serviso ir „Linavos“ mokymo centro veiklai, Saugaus eismo centrų steigimo klausimams bei vairuotojų profesijos populiarinimo kampanijai. Generalinis sekretorius taip pat informavo, kad asociacija „Linava“ kartu su „Hanza lizingu“ šiemet pradeda transporto ir logistikos sektorių apimantį projektą „Transporto lyderiai“. Tokiais geriausiųjų rinkimais siekiama parodyti visuomenei šalies ekonomikoje augančią transporto sektoriaus svarbą ir įvertinti pažangiausias įmones, specialistus bei techniką – tikruosius transporto ir logistikos sektoriaus lyderius.

Skirtingose „Transporto lyderių“ kategorijose bus vertinamos įmonės ir labiausiai nusipelnę darbuotojai: „Metų vežėjas 2008“, „ Metų transporto vadovas 2008“, „Metų ekspeditorius 2008“, „Metų logistikos operatorius 2008“.

Be to, kompetentinga komisija išrinks ir „Metų vilkiką 2009“. „Publikos vilkikas“ bus renkamas balsuojant internetu tinklalapyje: www. transportolyderiai.lt.

Pasak Valdo Gilio, ne tik prie vairuotojų , bet ir įvairių grandžių transporto vadybininkų bei kitų specialybių populiarinimo prisideda ir kasmet organizuojamos „Linavos“ vairuotojų profesionalų varžybos-konkursas. Šiemet tokia šventė įvyks rugsėjo pirmąjį šeštadienį Kėdainių aerodrome.

Baigdamas pranešimą, asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius tvirtino, jog suteikdamas operatyvią informaciją ir būtinas paslaugas vežėjų verslui sekretoriato ir asociacijos antrinių įmonių kolektyvas visada pasirengęs padėti vežėjams įveikti kliūtis kelyje, būti naudingiems ir reikalingiems vežėjams, teikti rekomendacijas ir pagalbą transporto verslui ir jo plėtrai.

Rinkimų rezultatai

Asociacijos „Linava“ XVIII kongresas patvirtino keletą nutarimų ir atsižvelgdamas į regioniniuose susirinkimuose bei šiame kongrese pateiktas pastabas ir pasiūlymus, priėmė 8 punktų rezoliuciją.

Asociacijos „Linava“ XVIII kongresas nutarė:

1. Patvirtinti asociacijos prezidento rinkimų rezultatus ir suteikti prezidento įgaliojimusAlgimantui Kondrusevičiui ( UAB „Transvelas“).

2. Patvirtinti asociacijos prezidiumo rinkimų rezultatus ir suteikti įgaliojimus šios sudėties prezidiumui:

Jonas Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“),

Ilja Ostrovskij (BĮ UAB „Ostkama“),

Bronius Malinauskas (UAB „Kalchas“),

Kęstutis Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“),

Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“),

Rimvydas Stropus (UAB „Klaipėdos autotransportas“),

Artūras Grigaliūnas (UAB „Refta“),

Julius Misiūnas (UAB „Ignolita“),

Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“),

Mindaugas Grigelis (UAB „Kauno autobusai“).

3. Patvirtinti revizijos komisijos rinkimų rezultatus ir suteikti įgaliojimus šios sudėties revizijos komisijai:

Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“),

Vytautas Levickas (UAB „Autospeda“),

Kęstutis Levickas (UAB „Luvel“).

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (89)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Asociacijos “Linava” XVIII kongresas: kelių transportas – darnios plėtros pagrindas

Ekologija

Taupo pinigus, saugo gamtą

Įkurtuvės

Lietuvos centre – nauja autobusų stotis

Jubiliejus

Kauno vežėjų klubui – 10 metų!

Keliai Keleliai

Geri keliai – brangūs keliai

Mūsų kalba

Skolinti transporto vadybos ir ekonomikos žodžiai

Servisas

Vežėjai palankiai įvertino UAB "Linavos" servisas platinamas degalų korteles

Stambiu planu

Po TGX ženklu...

Užsienyje

Kelių transporto verslas ir tendencijos Vokietijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

FIAT transporterių sėkmė

UAB “Guminta” įteiktas kokybės vadybos sertifikatas

Transporto politika

Kelių transportas: realijos ir perspektyvos

Žinotina

„Kautroje“ – kvalifikuotos tachografų patikros paslaugos

Perspektyvos

Pristatytos Vokietijos uostų galimybės

Technika

Biokuras: ant permainų slenksčio?

Kronika

NUO KONGRESO IKI KONGRESOASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 m. gegužės 18–2008 m. gegužės 9 d.

Teisė

LAT praktika vežėjų bylose

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka