Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kas už ką atsako?

Už miestų gatvių ir kiemų priežiūrą - miestų savivaldybės.

Į interneto svetainės klausimus atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Ar ne Europos Sąjungos šalyse įregistruotoms transporto priemonių savininkams privalu mokėti kelių mokestį?

Taip, privalu.

-Kokie galioja normatyvai statant gyvenamuosius namus, viešbučius, restoranus prie Vilniaus–Kauno ir kitų kelių?

Vadovaujantis LR Kelių įstatymu:

a) 12 straipsnis. Kelio apsaugos zona

1. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:

1) magistralinių kelių – po 70 metrų;

2) krašto kelių – po 50 metrų;

3) rajoninių kelių – po 20 metrų;

4) vietinės reikšmės kelių – po 10 metrų.

b) 13 straipsnis. Darbų vykdymas keliuose ir jų apsaugos zonose

3. Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu. Draudžiama įrengti išorinę reklamą automobilių keliuose ir jų apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį tuo keldama pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus. Išorinė reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti nuimta, nugriauta ar išmontuota Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kelių apsaugos zonose draudžiama statyti paminklinius akcentus-simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas be kelio ir žemės savininko leidimo.

-Ar reikia mokėti kelių mokestį už transporto priemones su garažiniais arba prekybiniais numeriais, kurios nėra įregistruotos Lietuvoje, o iš užsienio valstybių – išregistruotos?

Transporto priemonėms su laikinaisiais numeriais reikia mokėti kelių mokestį, nes tai – laikinoji registracija.

-Pakeitėme transporto priemonę „WV LT35“ į „Citroen Jumper“. Senoji transporto priemonė nebebus eksploatuojama. Naudotojo mokestis už ją sumokėtas iki 2008-12-31. Ar galima nepanaudotą laikotarpį perregistruoti naujai transporto priemonei?

Keičiant vieną transporto priemonę (už kurią sumokėtas naudotojo mokestis) kita (kuri tokio mokesčio neturi), Jūs galite pasikeisti vinjetę. Vinječių keitimo atvejai aprašyti lra.lt/vinjetes (naudotojo mokestis)/vinječių keitimas.

-Ar pametus kelių mokesčio vinjetę, jos net nespėjus priklijuoti prie automobilio stiklo, yra galimybė pakeisti nauja ar bent jau išduoti patvirtinantį raštą, kad mokestis sumokėtas (yra sąskaita ir kvitas). Įmonė naujos pirkti nesutinka, o man, kaip fiziniam asmeniui, 900 Lt nemaži pinigai...

Pametus kelių mokesčio vinjetę, naujos nemokamai gauti negalite. Vinječių keitimo atvejai aprašyti www.lra.lt/vinjetes(naudotojo mokestis)/vinječių keitimas.

-Noriu atkreipti dėmesį į kelio ruožą Klaipėda-Šilutė. Yra tokių kelio vietų, kad mašina liečia dugnus, kai važiuoji leidžiamu greičiu. Kokių žadate imtis priemonių?

Patikrinus kelią nenustatyta vietų, kuriose važiuojant leistinu greičiu, būtų liečiamas automobilių dugnas. Jei Jūs žinote konkrečiai kuriose vietose tai yra, prašome informuoti mus. Būsime dėkingi. Jei turite omeny greitį mažinančius kalnelius, tai jie yra standartiniai ir automobilių dugno neturėtų siekti (kai važiuojate leistinu greičiu). Jei nesutinkate su mūsų nuomone, galite susisiekti su kelią prižiūrinčia įmone VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (8 46 412521 arba 8 687 90602 direktoriaus pavaduotojas V. Gružas) ir kartu nuvykti į vietas, kurios Jums važiuojant kelia problemų.

-Kauno didžiojoje sankryžoje nuo Sargėnų Klaipėdos link yra kelio atkarpa, kurioje yra duobių. Jau nemažai automobilių prasikirto padangas, sugadino ratlankius. Norėjau sužinoti, ar ruošiamasi sutvarkyti šitą kelio atkarpą?

Prašome patikslinti vietą, kurioje yra duobių. Neseniai Kelių direkcijos atstovai važiavo šiuo keliu į Klaipėdą ir atgal, tačiau tokių duobių, dėl kurių būtų gadinamos padangos ar ratlankiai, neteko matyti.

Jei manote, kad Jūsų automobilio padangos buvo sugadintos dėl kelią prižiūrinčios įmonės kaltės, galite kreiptis į teismą.

-Koks yra transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio įmokos kodas? Anksčiau jis buvo 7830.

Jokio kodo nėra. Vinječių užsakymas atliekamas internetu: www.keliuvinjetes.lt, pavedimu sumokant į UAB „Degalinių aptarnavimo sistemų“ sąskaitą.

-Kada vairuotojas, turėdamas C kategoriją, gali laikyti CE kategoriją?

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės magistralinių, krašto bei rajoninių kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Dėl vairuotojo kategorijų Jums reikėtų kreiptis į VĮ „Regitra“ www.regitra.lt

-Užsienyje nusipirkau kombi tipo mikroautobusą, kurį Lietuvoje užregistravo kaip krovininį. Norėčiau perdaryti į keleivinį ar kempingą, kad nereikėtų mokėti kelių mokesčio, tad kur kreiptis dėl automobilio tipo pakeitimo?

Dėl automobilio tipo keitimo Jūs turėtumėte kreiptis arba į VĮ „Regitra“ (www.regitra.lt), arba konsultacijos į artimiausią Techninių apžiūrų centrą (www.tuvlita.lt). Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės magistralinių, krašto bei rajoninių kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą.

-Ar gali asmuo, turintis žemės sklypą šalia magistralinio kelio (A2), pasidaryti nuovažą į savo sklypą?

Informuojame, kad magistralinis kelias A2 Vilnius–Panevėžys intensyviai tvarkomas, kad atitiktų automagistralėms keliamus reikalavimus. Pagal Kelių eismo konvencijos 1 ir 25 straipsnius, automagistralė – kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti. Dėl to pagal kelio techninio reglamento KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus magistraliniuose (AM ir I techninės kategorijos) keliuose sankryžos ir nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 5000 metrų.

-Koks yra metinis mokestis už 1987 m. automobilį “Multi Car”, kurio bendroji masė – 3970 kg, be krovinio – 2350 kg?

Mokestis priklauso nuo transporto priemonės bendrosios masės, kuri yra nurodyta transporto priemonės registracijos liudijime „J“ grafoje. Naudotojo mokesčio dydžiai ir kita informacija yra nurodyti LR Vyriausybės 2005-04-21 nutarime Nr. 447 (Valstybės Žinios, 2005, 53-1799; 2006, Nr. 124-4689), taip pat mūsų internetiniame puslapyje http://www.lra.lt/lt.php/vinjetes_naudotojo_mokestis/pagrindine_informacija/3072.

-Ką daryti: įvažiuodamas į kiemą, kurio kelio danga labai bloga, o jo vidury – įskilęs šulinys, pramušiau karterį. Iškviečiau policiją, kuri man pagrasino išrašysianti baudą už palietus tepalus! Kuo dėtas aš, jeigu tokie yra keliai? Kas juos tvarko? Ir kas už tai turėtų atsakyti?

Už miestų gatvių ir kiemų priežiūrą atsakingos miestų savivaldybės. O Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą.

-Ar man reikia mokėti kelių mokestį už krovininę mašiną važiuojant iš Klaipėdos Jakų žiedu į Dovilus su mašina N1?

Jakų žiedas yra valstybinės reikšmės magistralinio kelio dalis, todėl kelių mokestį už krovininį automobilį mokėti reikia.

-Gyvenu Riešėje, norėdamas patekti namo, turiu važiuoti A-14 keliu 4 km kad galėčiau pasukti į kairę. Ar privaloma įsigyti vinjetę?

Taip, šiuo atveju turite įsigyti vinjetę. Daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje www.lra.lt/vintetes(naudotojo mokestis).

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (88)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Kronika

Aktualijos

Kaip padidinti logistinių įmonių veiklos efektyvumą

Keleivininkų pasitarime – aktualijos bei rinkimai

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Eismas

Saugaus eismo užtikrinimas – ilgas ir sunkus procesas

Grėsmė

Rusijoje – dar viena grėsmė vairuotojams

Idėjos

Patogūs namai – ir darbui, ir poilsiui

Iškilmės

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

Keliai Keleliai

Kas už ką atsako?

Mūsų kalba

Svetimieji transporto srities žodžiai

Užsienyje

Jie keičia Žemės veidą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Keleivinis transportas

Megapolio patirtis

Technika

Naujas ašių apkrovimo indikatorius

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka