Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

2003-iųjų kovą įsteigtas veteranų klubas „Automobilininkas“ šiemet šventė penkerių metų jubiliejų.

Ta proga į ataskaitinį susirinkimą susirinko per šimtas klubo narių, atvyko svečių iš Susisiekimo ministerijos, giminingos kelininkų veteranų klubo organizacijos. Dalyvavo ir asociacijos „Linava“ vadovai: prezidentas Algimantas Kondrusevičius, viceprezidentas Jonas Grybauskas, informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas.

Pasak klubo prezidento Antano Paškausko, per steigiamąjį klubo susirinkimą dalyvavo 127 nariai, dabar jų – 192. Vidutinis amžius – 64,8 metų. Vyriausieji nariai perkopę per aštuoniasdešimt metų, jauniausiajam – vos keturiasdešimt aštuoneri. 15 klubo narių – moterys. „Stojančiųjų į klubą amžius nėra pagrindinis rodiklis – svarbu, kad būsimasis veteranas kelių transporto sistemoje būtų dirbęs ne trumpiau nei 25-erius metus“, – apie klubo narių sudėtį kalbėjo A. Paškauskas.

Pristatydamas praėjusio laikotarpio ataskaitą, prezidentas suminėjo „Automobilininko“ tarybos narių nuveiktus darbus: surengti devyni posėdžiai, dauguma jų – išplėstiniai, organizuoti ir užregistruoti klubo įstatų pakeitimai bei papildymai. Surengta keletas išvykų į parodas, lankytasi asociacijos „Linava“ kongrese, rudenį rengiamose vairuotojų meistriškumo varžybose, Klaipėdos transporto kompanijose. Tarybos nariai rūpinosi, kad būtų pasveikinti visi jubiliejus švenčiantys veteranai, lankė Anapilin iškeliavusiųjų kapus. Svarbus darbas – penkmečiui skirtos brošiūros parengimas ir išleidimas, ją po susirinkimo išsidalijo klubo nariai. Pasak A. Paškausko, klubo nariai turėtų būti aktyvesni rengdami unikalų leidinį apie šalyje veikusių kelių transporto įmonių istoriją. „Anketos išsiųstos visoms įmonėms, deja, aprašymai gauti tik iš 33 proc. apklaustųjų. Labai prašyčiau klubo narius aktyviau prisidėti prie būsimosios knygos leidimo, kadangi be mūsų Lietuvos kelių transporto istorija gali likti neužfiksuota“, – kalbėjo A. Paškauskas.

Kaip teigė A. Paškauskas, nuveikti tiek darbų be rėmėjų paramos būtų sunku. Klubo prezidentas dėkojo už paramą asociacijai „Linava“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovams, bendrovėms „Vylaista“, „Ogmios centras“, „Transeksta“ ir kt.

Daug diskusijų sukėlė automobilininkams atmintinos dienos įteisinimas. Klubo nariai pageidavo, kad ši diena būtų švenčiama vieną iš birželio sekmadienių, tačiau nutarta neprieštarauti, jei bus įteisinta balandžio 6-oji, šiuo metu minima kaip Eismo saugumo diena. Pasak A. Kondrusevičiaus, tokiu būdu būtų išvengta daugybės formalumų, kadangi balandžio 6-oji jau užregistruota Seime.

Išsamią klubo finansinę ataskaitą pristatė Algimantas Baublys. Pasak jo, daugiausia lėšų klubas gauna iš pervestų 2 proc. pajamų mokesčio. Klubo nariai paraginti aktyviau pervesti pajamų mokesčio dalį į „Automobilininko“ fondą.

Itin daug susidarė norinčiųjų pasisakyti bei pasveikinti klubo narius pirmojo jubiliejaus proga. „Mūsų vežėjai vertinami Europoje, esame galinga jėga, sukurianti per 13 proc. šalies Bendrojo vidutinio produkto. Be jūsų, veteranų, nebūtume pasiekę tokių rezultatų. Jūs – mūsų veiklos pradininkai bei mokytojai, padėję pamatus tolesnei sėkmingai vežėjų veiklai. Dabartinės transporto įmonės nesusikūrė tuščioje vietoje – dauguma mūsų perėmė buvusiųjų patirtį, o pagrindinis palikimas buvo žmonės: patyrę, mokėję dirbti ir išsiugdę atsakomybės jausmą“, – kalbėjo A. Kondrusevičius. Už dabartinių veteranų nuveiktus darbus bei indėlį į transporto verslą dėkojo ir Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Šarūnas Baublys. „Veteranais anksčiau ar vėliau tapsime visi, todėl klubo veikla tikrai nenutrūks. Valdžios atstovų vardu norėčiau padėkoti jums už tai, kad esate, o savo ruožtu pažadu užtikrinti darbų tęstinumą bei sėkmingą kelių transporto darbą“, – sakė Š. Baublys.

Kelininkų veteranų klubo atstovas Petras Makrickas pasveikino „Automobilininko“ narius ir perdavė nuoširdžiausius linkėjimus nuo savo klubo narių.

Klubo veikla bei galimybe susitikti džiaugėsi ir kiti kalbėjusieji – veteranų klubo nariai Mykolas Taranda, Vytautas Vaišvila, Romanas Gaidžiūnas, Edmundas Jozėnas, Stanislovas Venckevičius.

Pabaigoje įteikti kasmetiniai apdovanojimai aktyviausiems klubo nariams – padėkos raštais apdovanoti dešimt klubo narių. Aukščiausias klubo apdovanojimas – Garbės vardas – šiemet atiteko keturiems veteranams: Edmundui Jozėnui, Mykolui Tarandai, Stanislovui Venckevičiui bei Juozui Kubiliui. Priimti ir penki nauji nariai, tarp jų – viena moteris.

Lina JAKUBAUSKIENĖ

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (88)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Kronika

Aktualijos

Kaip padidinti logistinių įmonių veiklos efektyvumą

Keleivininkų pasitarime – aktualijos bei rinkimai

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Eismas

Saugaus eismo užtikrinimas – ilgas ir sunkus procesas

Grėsmė

Rusijoje – dar viena grėsmė vairuotojams

Idėjos

Patogūs namai – ir darbui, ir poilsiui

Iškilmės

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

Keliai Keleliai

Kas už ką atsako?

Mūsų kalba

Svetimieji transporto srities žodžiai

Užsienyje

Jie keičia Žemės veidą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Keleivinis transportas

Megapolio patirtis

Technika

Naujas ašių apkrovimo indikatorius

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka