Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Kovo 4 –20 dienomis Alytaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose svarstytos problemos, kurių sprendimai aktualūs visiems Lietuvos krovinių vežėjams.

Kadangi apie tai jau rašyta „Transporto pasaulyje“ (Nr.3) ir „Vežėjų žiniose“ ( Nr. 6), šį kartą skaitytojus supažindiname su kovo 26 d. „Karolinos“ viešbutyje vykusiame Vilniaus regiono metiniame vežėjų susirinkime aptartais svarbiausiais klausimais, transporto verslo situacijos Lietuvoje ir ES apžvalga bei rinkimų į asociacijos „Linava“ valdymo organus visuose regionuose rezultatais.

Vilniaus regionas

Išsamų pranešimą apie asociacijos prezidiumo darbą ir vežėjų įmonių veiklą, bendrą kelių transporto situaciją, išspręstas ir spręstinas problemas bei artimiausią perspektyvą pateikė asociacijos viceprezidentas, Krovininio transporto tarybos pirmininkas Jonas Grybauskas.

Pasak pranešėjo, asociacijos „Linava“ narių skaičius pastaruoju metu stabilizavosi: per ataskaitinį laikotarpį asociacijos nariais arba kandidatais tapo apie 10 vežėjų įmonių. Vilniaus regionui priklauso daugiausiai vežėjų įmonių – 352 , iš kurių 221 yra asociacijos narys ir 131 kandidatas į narius. Tai sudaro 21 proc. visų asociacijai priklausančių vežėjų įmonių. Šių metų pradžioje asociacijos nariais arba kandidatais buvo 1 134 įmonės, turinčios 3 000 autobusų ir troleibusų bei apie 18 000 tarptautiniam krovinių gabenimui skirtų transporto priemonių. Pagrindinės problemos, pasak pranešėjo, ne tik nuolat didėjančios degalų ir paslaugų kainos, bet ir vairuotojų stygius. Dabar kiekvienai vežėjų įmonei vidutiniškai trūksta po 4,5 vairuotojo. Bendrą šių specialistų trūkumą padėtų išspręsti C kategorijos vairuotojų rengimas vidurinėse mokyklose ir gimnazijose. Nors Lietuvoje jau dirba nemažai vairuotojų iš trečiųjų šalių, tačiau vežėjų kol kas netenkina jų įdarbinimo tvarka. Pasak asociacijos viceprezidento, bendradarbiaujant su daugeliu valstybinių institucijų, pasisekė supaprastinti trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūras, tačiau dabar siekiama sutrumpinti leidimų dirbti ir leidimų laikinai gyventi terminus.

Pranešėjas daug dėmesio skyrė ir vienai iš aktualiausių problemų – kelionės leidimų stygiui ir per menkai užsienio šalių vežėjų leidimų kontrolei Lietuvoje. Vežėjų iš užsienio leidimus turėtų kontroliuoti ne tik VKTI, bet ir muitinės pareigūnai krovinių terminaluose. J. Grybauskas pasidžiaugė, kad vienai asociacijos „Linava“ iniciatyvai jau pritarė ir daugelio kitų šalių vežėjai. Asociacija pasiūlė IRU įteisinti galimybę atlikti transporto priemonių techninę apžiūrą bet kurioje ES valstybėje ir jos galiojimą pripažinti visose šalyse. Dar vienas iš asociacijos pasiūlymų – įvesti naujai į rinką ateinantiems vežėjams papildomus reikalavimus, galbūt pasinaudojant kolegų iš Estijos patirtimi. Nemažai dėmesio viceprezidentas skyrė problemoms Latvijos ir Rusijos pasienio kontrolės punktuose, nepatenkinamai dyzelino kokybei šaltuoju metų laiku ir kitoms vežėjų aktualijoms. Pranešėjas ragino vežėjus teikti savo pasiūlymus ir linkėjo, kad problemų ne daugėtų, o mažėtų.

Apibendrindamas ir papildydamas J. Grybausko pranešimą, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius akcentavo, jog dėl ES ekonomikos augimo sulėtėjimo vežėjų laukia nelengvi metai. Transporto paslaugų verslo situaciją apsunkina ne tik nuolat didėjanti konkurencija ir bendrų sąnaudų našta, bet ir nauji ES rinkos dalyviai – vežėjai iš Rumunijos ir Bulgarijos, už paslaugas siūlantys mažesnes kainas. Asociacijos prezidentas vis dėlto optimistiškai konstatavo, jog Lietuvos krovinių vežėjai yra vieni iš sėkmingiausiai dirbančių Europoje, Rusijoje ir kitose šalyse, nors jokios valstybinės paramos ar verslo skatinimo programų kelių transportui nebuvo taikoma. A. Kondrusevičiaus teigimu, kelių transportas – vienas iš konkurencingiausių Lietuvos verslų Europoje. Asociacijos prezidentas taip pat paragino vežėjus teikti pasiūlymus dėl Kelių transporto darbuotojų profesinės šventės įteisinimo.

Pranešimą apie asociacijos „Linava“ sekretoriato darbą pateikė asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys. Pranešėjas nemažai dėmesio skyrė TIR garantinei sistemai ir problemoms, galimybe pasinaudoti PVM grąžinimo paslaugomis bei kalbėjo apie naujo asociacijos Draudimo ir verslo konsultacijų skyriaus veiklą, į kurią įeina ir draudimo paslaugos palankiomis vežėjams kainomis.

Informaciją apie situaciją ir aktualias problemas bei jų sprendimo būdus Rusijoje pateikė asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius.

Apie kelionės leidimų skirstymo tvarką, nuolat tobulinamus jos metodus ir griežtinamą užsienio vežėjų kontrolę kalbėjo VKTI viršininko pavaduotojas Eugenijus Ruškus. Inspekcijos atstovas ragino vežėjus naudotis operatyvia informacija, kuri nuolat skelbiama VKTI interneto tinklapyje.

Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Paukštė kalbėjo apie glaudų asociacijos „Linava“ bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis, asociacijos siekį bei galimybes sutrumpinti vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo terminus. Pagal pernai atliktą tyrimą, apie 30 proc. darbuotojų iš trečiųjų šalių atsisakė patys darbdaviai, todėl Migracijos departamento atstovas ragino vežėjus savo pastangomis daryti kokybiškesnę būsimų darbuotojų atranką, galbūt steigti nedidelius atrankos centrus Baltarusijoje, Ukrainoje ir kitose šalyse.

Paaiškinimus apie naujų ATPK pataisų taikymą, sugriežtinus neblaivių vairuotojų atsakomybę, pateikė Vilniaus m. VPK Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus viršininkas Renatas Požėla. Pagal nuo šių metų pradžios įsigaliojusias ATPK pataisas du kartus per metus sulaikius neblaivų vairuotoją, teismo sprendimu transporto priemonė gali būti konfiskuojama. Lietuvoje už šį pažeidimą jau konfiskuota apie 40 transporto priemonių. Konfiskuoti transporto priemonę teismo teisė, bet ne pareiga. Komisaras akcentavo, jog vairuotojų pažeidimai fiksuojami tik nuo šių metų pradžios, be to, jie galioja tik mūsų šalyje (ES ir kitose valstybėse negalioja). Kadangi teisės aktai draudžia skelbti duomenis apie konkrečius asmenis, pareigūnas patarė įmonių vadovams priimant naują vairuotoją reikalauti pažymos iš Eismo priežiūros tarnybos, kuri būsimo darbuotojo prašymu išduoda pažymą apie vairuotojo pražangas ir jo pažymėjimo galiojimą. Pasak R. Požėlos, policijos nuostata – nesukelti papildomų problemų ir bet kuriuo atveju vadovautis teisingumo bei protingo sprendimo priėmimo kriterijais.

Po pranešimų asociacijos „Linava“ vadovai ir svečiai atsakė į vežėjų klausimus.

Rinkimų rezultatai

Regioniniuose metiniuose susirinkimuose vežėjai kėlė savo regionų kandidatus į asociacijos „Linava“ valdymo organus.

Kandidatu į asociacijos prezidento postą visuose regionuose vienbalsiai iškeltas dabartinis „Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“).

Kandidatais į prezidiumo narius iškelti:

Alytaus regionas: Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“) ir Leonas Palaikis (UAB „Sleta“).

Kauno regionas: Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“) ir Kęstutis Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“).

Panevėžio regionas: Julius Misiūnas (UAB „Ignolita“).

Klaipėdos regionas: Rimvydas Stropus (UAB „Klaipėdos autotransportas“).

Šiaulių regionas: Artūras Grigaliūnas (UAB „Refta“).

Vilniaus regionas: Jonas Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“), Ilja Ostrovskij (UAB „Ostkama“), Bronius Malinauskas (UAB „Kalchas“), Marjan Mečkovski (UAB „Retotransas“), Mečislavas Atroškevičius (UAB „Mečys“) ir Genius Mikalčius (UAB „Gepala“).

Kandidatais į Revizijos komisijos narius iškelti:

Kauno regionas: Saulius Baltraitis (UAB „Modus“).

Panevėžio regionas: Rimantas Pošiūnas (UAB „Autopervežimai“).

Vilniaus regionas: Kęstutis Sadauskas (UAB „Luvel“), Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“) ir Vytautas Levickas (UAB „Autospeda“).

Regioniniuose susirinkimuose balsų daugumą surinkę kandidatai į asociacijos „Linava“ valdymo organus bus renkami XVIII vežėjų kongrese, kuris vyks gegužės 9 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (88)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Kronika

Aktualijos

Kaip padidinti logistinių įmonių veiklos efektyvumą

Keleivininkų pasitarime – aktualijos bei rinkimai

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Eismas

Saugaus eismo užtikrinimas – ilgas ir sunkus procesas

Grėsmė

Rusijoje – dar viena grėsmė vairuotojams

Idėjos

Patogūs namai – ir darbui, ir poilsiui

Iškilmės

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

Keliai Keleliai

Kas už ką atsako?

Mūsų kalba

Svetimieji transporto srities žodžiai

Užsienyje

Jie keičia Žemės veidą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Keleivinis transportas

Megapolio patirtis

Technika

Naujas ašių apkrovimo indikatorius

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka