Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prezidiumo posėdyje

Vasario 1 d. vykusiame asociacijos “Linava” prezidiumo posėdyje buvo patikslinti asociacijos tarybų ir komitetų darbo planai,aptarti narystės asociacijoje klausimai.

Aptarinėdami darbų planą, prezidiumo nariai išskyrė per 14 vežėjų verslui aktualių klausimų ir problemų. Svarbiausi iš jų – transporto priemonių savininkų ir naudotojų mokesčio surinkimo ir administravimo sistemos sutvarkymas, krovinių vežimo liberalizavimas su kai kuriomis ES valstybėmis, vairuotojų profesinis mokymas, tachografų kortelių išdavimas Lietuvoje įdarbintiems ne ES šalių piliečiams, kelionės leidimų į kai kurias valstybes problema ir kt.
Kaip sakė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, siekdama išspręsti vežėjams aktualius klausimus, “Linava” ir toliau aktyviai bendradarbiaus su Susisiekimo, Užsienio reikalų ministerijomis, VKTI, Migracijos departamentu, Automobilių kelių direkcija ir tarptautinėmis organizacijomis. “Mes jau esame pateikę nemažai siūlymų įvairioms institucijoms, inicijavę įstatymų pataisas, todėl ir toliau sieksime ginti vežėjų interesus”, - teigia prezidentas.

Prezidiumas taip pat aptarė ir patvirtino vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkę ir grafiką: krovininio transporto įmonių Alytuje - balandžio 4 d., Kaune – kovo 15 d., Klaipėdoje – kovo 21 d., Panevėžyje – balandžio 3 d., Šiauliuose – kovo 22 d., Vilniuje – balandžio 6 d., keleivinio transporto įmonių Vilniuje – balandžio 17 d.

Sutartis pagreitins PVM susigrąžinimą

Vežėjų asociacija "Linava" pasirašė su SEB Vilniaus banku faktoringo sutartį, kuri suteiks vežėjams galimybę greičiau susigrąžinti PVM už Lenkijoje pirktus degalus
“Lenkijos finansų ministro nustatyta tvarka numato, kad PVM už Lenkijoje pirktus degalus turi būti grąžinamas per 6 mėn. (pagal ES direktyvą taip pat), tačiau realiai Lenkijos mokesčių inspekcija (LMI) PVM grąžina po metų ar net po dvejų, - sako “Linavos” generalinis sekretorius Valdas Gilys. – Asociacijos įmonėms nenaudinga, kai dėl to įšaldoma daug apyvartinių lėšų, todėl ieškojome kitokių problemos sprendimų”.

„Linavos“ PVM skyriaus vadovės Danutės Andruškevičienės teigimu, dėl nuolatinių LMI vėlavimų pervedant lėšas vežėjų įmonėms, asociacija ne kartą tarėsi su Ūkio, Finansų ministerijom, šis klausimas buvo svarstomas abiejų šalių bendros komisijos posėdžiuose, bet situacija negerėjo. “Asociacija derėjosi su keletu bankų, dėl palankiausių sąlygų faktoringo sutartį pasirašėme su SEB Vilniaus banku”, - sakė vadovė.

D.Andruškevičienės teigimu, sutartis leis lėšas vežėjams susigrąžinti per 4– 5 dienas nuo sąskaitų pateikimo LMI. Šia galimybe galės pasinaudoti tik „Linavos“ nariai, kurie už perkamus degalus atsiskaito Lietuvoje platinamomis kuro kortelėmis („Orlen“, „Statoil“, ARIS ir kt.), nes atsiskaitant grynaisiais sąskaitose pasitaiko įvairių netikslumų ir PVM ne visada grąžinamas. Siekdama padėti vežėjams, „Linava“ prisiima visą riziką dėl paraiškų pateikimo ir valiutų kursų svyravimo.
Šia tvarka galima bus pasinaudoti grąžinant PVM už 2006 m. įgytą kurą, tačiau tik už tas sąskaitas, kurios LMI bus teikiamos vasario pabaigoje.
Vežėjai, kurie paraiškas dėl PVM grąžinimo už tris 2006 m. ketvirčius jau yra pateikę anksčiau, nauja tvarka galės pasinaudoti tik teikdami paraišką už IV ketvirtį. Įmonės, kurios PVM grąžinimo paraiškas teikia kartą per metus, skubesne tvarka galės pasinaudoti už visus 2006 metus.

Vežėjai galės rinktis, ar naudotis skubaus PVM grąžinimo paslauga. Tokios paslaugos kaina priklausys nuo PVM paraiškos dydžio. Pavyzdžiui, jei vežėjo paraiškos suma viršija 40 tūkst. zlotų, jam PVM grąžinimo paslauga nė kiek nepabrangs, o jei paraiškos suma nesiekia 10 tūkst. zlotų, paslauga brangs 4 proc. Tuo tarpu trumpalaikio banko kredito metinės palūkanos siekia iki 9 proc., o gauti kreditą už 4 proc. palūkanų neįmanoma.
“Linavos” PVM skyriaus duomenimis, per metus asociacijos vežėjai pateikia PVM paraiškų dėl maždaug 24 mln. zlotų grąžinimo.

Svečiai iš Ispanijos

Asociacijos “Linava” prezidento Algimanto Kondrusevičiaus kvietimu Lietuvoje lankėsi Ispanijos vežėjų asociacijos ASTIC prezidentas ir IRU viceprezidentas Pere Padrosa. Lietuvos ir Ispanijos vežėjų asociacijų prezidentai aptarė asociacijų bendradarbiavimo klausimus.

Per susitikimą prezidentai sutarė derinti abiejų vežėjų asociacijų pozicijas IRU posėdžiuose ir renginiuose, kelių transporto technologijų taikymo srityse.
Asociacijų vadovai pažymėjo, kad ES plėtra sudarė galimybę laisvai, be kiekybinių apribojimų, teikti transporto paslaugas skirtingų ES šalių bendrojoje rinkoje, todėl buvo aptartos bendradarbiavimo kryptys, leisiančios sėkmingai funkcionuoti visos ES logistikos grandinei.
Prezidentai pritarė nuomonei, kad modernių technologijų taikymas visose su logistika susijusiose grandyse ateityje garantuos dar didesnį transporto paslaugų augimą.

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės vežėjų asociacija RHA įspėja užsienio šalių krovininių transporto priemonių vairuotojus saugotis vagių, apsimetinėjančių muitinės pareigūnais, kurie pastaruoju metu pavogė transporto priemonę, vykusią M20 greitkeliu Londono link. Vagys mūvėjo ryškiaspalves liemenes su užrašu “Customs” ir turėjo suklastotus identifikacinius numerius. Jie keliavo baltos spalvos automobiliu ir baltos spalvos furgonu, taip pat pažymėtu ženklu “Customs”.
Per paskutinius 12 mėnesių Northampton grafystėje (Anglija) iš sunkvežimių pavogta prekių už 12 milijonų svarų. Vairuotojai turėtų būti budrūs Brackmills pramonės rajone M1 greitkelio sankryžoje 15 ties Collingtree ir M1 greitkelio aptarnavimo punkte ties sankirta 15a.
Jungtinės Karalystės muitinė informuoja, kad muitinės pareigūnams už uosto ribų leidžiama stabdyti transporto priemones kartu su policijos pareigūnais. Vieniems muitinės pareigūnams už uosto ribų stabdyti neleidžiama.

Vairuotojų įdarbinimas paprastėja

Vasario 8 d. asociacijos “Linava” iniciatyva įvyko pasitarimas, kurio tiklslas – ieškoti galimybių, kiek įmanoma supaprastinti trečių šalių vairuotojų įdarbinimo procedūras Lietuvoje. Pasitarime dalyvavo asociacijos “Linava”, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei Migracijos departamentoatstovai.

Asociacijos viceprezidentas Jonas Grybauskas pristatė šiuo metu iškilusias trečių šalių vairuotojų įdarbinimo problemas: ilgas (iki 2 mėn.) paraiškų nagrinėjimo laikotarpis teritorinėje ir Lietuvos darbo biržoje, tiksliai neapibrėžtas kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų sąrašas bei teisiniai niuansai, siekiant gauti skaitmeninio tachografo kortelę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė sakė, jog visiškai realu pagreitinti paraiškų leidimui dirbti nagrinėjimo laikotarpį teritorinėje ir Lietuvos darbo biržoje. Jos manymu, jei vežėjai aktyviau registruotų laisvas vairuotojų darbo vietas darbo biržoje, tai atitinkamos institucijos atsižvelgtų į didelį šios specialybės deficitą ir įtrauktų ją į prioritetinių specialybių sąrašą. Tai leistų šios profesijos atstovų užsieniečių prašymus nagrinėti tam tikra prioriteto tvarka.

Migracijos departamento atstovai atkreipia įmonių vadovų dėmesį, kad nuo 2006 gruodžio 16 d. įsigaliojo Užsieniečio teisinės padėties įstatymo 28 straipsnis “Leidimo gyventi išdavimas”. Šis straipsnis taip pat šiek tiek pagreitina procedūras. Citata:
1. Pirmą kartą išduodant užsieniečiui leidimą gyventi, paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus šiame Įstatyme numatytus atvejus.
2. Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje.
3. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą gyventi, įskaitant ir pateikiamą pirmą kartą, gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.
Trečias punktas reiškia, kad įmonė, pasikvietusi potencialų užsienietį vairuotoją į Lietuvą ir sutarusi dėl įdarbinimo, gali pateikti užsieniečio prašymą išduoti leidimą gyventi Migracijos departamentui, pastarajam dar neišvykus iš Lietuvos.

Atkreipiame darbdavių dėmesį į tai, jog pagal dabar galiojančias teisines nuostatas bei procedūras užsieniečiams siekiant gauti D vizą ar leidimą gyventi yra numatyta tokia tvarka:
1. Pateikdamas prašymus dėl leidimo dirbti darbo biržai, darbdavys turi iškart apsispręsti ar užsienietis dirbs su D viza, ar su leidimu gyventi.
2. Jei užsienietis bus įdarbintas pagal D vizą, tai jis negalės gauti leidimo gyventi nepasibaigus D vizos galiojimo laikui.
3. Jei darbdaviui reikia, kad vairuotojas gautų skaitmeninio tachografo kortelę, būtina iškart teikti prašymą dėl leidimo gyventi.
4. Pateikus prašymus darbo biržai dėl leidimo dirbti, gausite pažymą, kurią pridėkite prie prašymo Migracijos departamentui dėl leidimo gyventi. Tada abu prašymai bus svarstomi paraleliai (t.y., greičiau), o jūsų samdomam užsieniečiui laikinai bus išduota D viza (galios iki 6 mėn.). Kai tik leidimas dirbti bus patenkintas, bus išduotas leidimas gyventi, o jūsų naujas darbuotojas galės gauti skaitmeninio tachografo kortelę.

Asociacijos “Linava” vadovybė dar kartą ragina įmonių vadovus registruoti laisvas vairuotojų darbo vietas darbo biržoje, kad ši profesija būtų įtraukta į prioritetinių specialybių sąrašą.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (74)

"Linava" informuoja

Kronika

Prezidiumo posėdyje

Aktualijos

Iš vežėjų – į politikus

Dilerių naujienos

ATSIPALAIDUOTI NEGALIME NĖ MINUTEI

Eismas

Naujienos

įvairenybės

Kada atsirado autobusas

Keliai Keleliai

Keliai, kuriais riedame

Naujienos

"DAF Trucks N.V." įdiegė naują standartą

Patirtis

“RVS technologija”: ekonomija + ekologija

Pažintys

Patirtis Lietuvoje padeda verslo plėtojimui Lenkijoje

Portretai

Dešimtmečiai prie vairo

Sportas

“Dakaras 2007” – trumpiausias istorijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Transporto politika

Rusija: pragmatizmo keliu

Žinotina

„Goodyear“ – padangos nugalėtojams

Technika

Euro 5 – be “AdBlue”!

Rekordiniai „Volvo Trucks“ metai

Teisė

Preliminariosios sutartys

Muziejus

LENKIJOS SUNKVEŽIMIAI TARPUKARYJE