Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Sausio 21 – 28 d.Asociacijos “Linava” pavaldi įmonė „Linavos“ mokymo centras organizavo mokymo kursus Vokietijoje. Mokymo kursai “Skaitmeniniai tachografai ir jų naudojimas. Muitinio įforminimo procedūros” vyko Hamburge ir Celėje, Žemutinės Saksonijos vadybos akademijoje. Skaitmeninio tachografo naudojimą autotransporto priemonėse ir jo veikimo principus aiškino gamintojų atstovas „Siemens“ VDO specialistas p. A.Tront’as. Buvo lankomasi transporto įmonėse, kuriose įdiegti skaitmeniniai tachografai. Įmonių specialistai aiškino, kaip jie naudojami praktikoje, vedama apskaita, su kokiais sunkumais susiduriama, kaip vykdoma patikra ir kontrolė.
Kelių transportą kontroliuojančios institucijos BAG darbuotojai supažindino su kontrolės sistema Vokietijoje, kelyje pademonstravo, kaip yra vykdoma kelių transporto kontrolė, kodėl ir už ką yra baudžiama.
Taip pat buvo lankomasi Hamburgo uoste, uosto muitinėje.

Sausio 25 d.Asociacijos “Linava” iniciatyva įvyko susitikimas dėl Lietuvos vežėjų patirtų nuostolių Lietuvos irLatvijos pasienyje kompensavimo. Susitikime dalyvavo LR užsienio reikalų, susisiekimo ministerijų atstovai, asociacijos “Linava” prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V.Gilys, sekretorius A. Baranauskas, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis ir Informacinio skyriaus vyr. specialistė V. Glebovienė.
Asociacijos prezidentas padėkojo Užsienio reikalų, Susisiekimo ministerijoms už aktyvų dalyvavimą sprendžiant Lietuvos vežėjų problemas, kai Latvijos veiksmai sudarė transporto eiles prie vidinės ES sienos.
Savo ruožtu Užsienio reikalų ministerijos atstovai supažindino susitikimo dalyvius su Lietuvos ir Latvijos dvišale ir Europos Sąjungos teisine baze, galimu jos taikymu asociacijos nariams teikiant ieškinius dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Taip pat buvo suteikta informacija apie dvišalio Lietuvos ir Latvijos politinio ir ekonominio bendradarbiavimo eigą bei supažindinta su preliminariais Europos Komisijos atstovų vertinimais.
Užsienio reikalų ministerijos atstovai pabrėžė, kad kėlė ir kels Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinių santykių lygiu klausimą dėl praėjusiais metais susidariusios krizės Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos perėjimo punktuose. Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorius Deividas Matulionis pažymėjo, kad dėl šios krizės tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių vežėjai patyrė nuostolių. Tačiau tai yra ne Lietuvos ir Latvijos problema, o Latvijos ir Rusijos ir Bendrijos lygio problema, daranti neigiamą įtaką ES valstybių ekonomikai bei Lietuvos ir Latvijos valstybių kaip tranzitinių šalių įvaizdžiui.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas pastebėjo, kad būtina sulaukti išvadų iš Europos Komisijos, o pagrindas dėl žalos atlyginimo būtų sutartis dėl teisinės pagalbos tarp Lietuvos ir Latvijos Respublikų.
Asociacijos prezidentas A.Kondrusevičius akcentavo, kad tikslinga iš šios situacijos padaryti išvadas ir numatyti būdus, kad panašūs incidentai ateityje nesikartotų. Prezidentas taip pat pasiūlė pradėti teisminį procesą Latvijos teismuose dėl nuostolių išieškojimo už vežėjų prastovas Lietuvos ir Latvijos pasienio punktuose.
Susitikimo dalyviai sutarė dėti pastangas, kad panaši situacija nepasikartotų, kad būtina dėl Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros problemų kreiptis į Europos Komisiją.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (74)

"Linava" informuoja

Kronika

Prezidiumo posėdyje

Aktualijos

Iš vežėjų – į politikus

Dilerių naujienos

ATSIPALAIDUOTI NEGALIME NĖ MINUTEI

Eismas

Naujienos

įvairenybės

Kada atsirado autobusas

Keliai Keleliai

Keliai, kuriais riedame

Naujienos

"DAF Trucks N.V." įdiegė naują standartą

Patirtis

“RVS technologija”: ekonomija + ekologija

Pažintys

Patirtis Lietuvoje padeda verslo plėtojimui Lenkijoje

Portretai

Dešimtmečiai prie vairo

Sportas

“Dakaras 2007” – trumpiausias istorijoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Transporto politika

Rusija: pragmatizmo keliu

Žinotina

„Goodyear“ – padangos nugalėtojams

Technika

Euro 5 – be “AdBlue”!

Rekordiniai „Volvo Trucks“ metai

Teisė

Preliminariosios sutartys

Muziejus

LENKIJOS SUNKVEŽIMIAI TARPUKARYJE