Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kelių transporto verslas: potencialas, priežiūra, kontrolė

Kovo 1 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) surengė spaudos konferenciją „Svarbūs pokyčiai kelių transporto veiklos priežiūros ir kontrolės srityje“.

Išsamią informaciją apie Lietuvos vežėjų potencialą, praėjusių metų krovinių ir keleivių gabenimo verslo priežiūros bei kontrolės mūsų šalies keliuose rezultatus ir 2007 metų veiklos kryptis pateikė VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas ir jo pavaduotojai Romanas Vilčinskas, Eugenijus Ruškus bei Darius Sadaunykas.

Lietuvos vežėjų potencialo plėtra

Europos šalių kelių transporto veiklos pokyčiai paskatino kelių transporto kontrolės ir priežiūros permainas.

Pasak VKTI viršininko V. Žukausko, vežėjų, turinčių teisę gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais, skaičius vien Lietuvoje per pastaruosius vienerius metus padidėjo 18,2 proc. Praėjusių metų sausio 1 d. Europos Bendrijos leidimus turėjo 2525 vežėjai, 2007 m. sausio 1 d. – 2984. Dar sparčiau augo transporto priemonių, galinčių gabenti krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais, skaičius: jis per tą patį laikotarpį padidėjo 18,6 proc.

Pagal VKTI viršininko pateiktus duomenis, praėjusiais metais Lietuvos vežėjams išduoti 185 065 leidimai vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, arba 31 proc. daugiau nei 2005 m.

Sparčiai augant krovinių ir keleivių gabenimo automobilių keliais paslaugų verslui tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, vis didesnis dėmesys, kaip akcentavo VKTI viršininkas V. Žukauskas, turi būti skiriamas kelių transporto priežiūrai ir kontrolei.

Didelę įtaką kelių transporto veiklai turėjo 2006 m. balandžio 11 d. paskelbto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 reikalavimas: nuo 2006 m. gegužės 1 d. pirmą kartą pradedamose eksploatuoti tam tikrose krovininėse ir keleivinėse transporto priemonėse turi būti įrengti skaitmeniniai tachografai. Lietuva buvo tarp pirmųjų dešimties ES valstybių narių, kurios laiku įdiegė skaitmeninių tachografų sistemą, ir jau nuo praėjusių metų pradžios pradėjo išdavinėti skaitmeninių tachografų korteles.

Kontrolės tikslas ­– eismo saugumo ir vairuotojų socialinių sąlygų gerinimas

VKTI vykdomų patikrinimų tikslas – užtikrinti vienodas kelių transporto paslaugų verslo sąlygas, stiprinti eismo saugumą keliuose ir gerinti vairuotojų socialines sąlygas. Praėjusiais metais VKTI pareigūnai patikrino 13 625 transporto priemones, registruotas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir kitose užsienio valstybėse. Tai – 27,6 proc. daugiau nei 2005 m.

Išsiplėtus Europos Sąjungai ir joje sparčiai didėjant krovinių srautams, keičiasi ir kelių transporto kontrolės modelis: Bendrijos viduje nebelikus pasienio kontrolės, vis didesnė patikrinimų dalis atliekama šalies viduje. Kadangi optimalus kontrolės tinklas turi būti užtikrintas visoje šalies teritorijoje, VKTI padidino savo pajėgumus: 2006 m. pabaigoje įsteigė papildomus penkis teritorinius padalinius apskrityse: nuo šių metų pradžios apskričių centruose – Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje - naujai įsteigtuose VKTI poskyriuose pradėta kontrolė jiems priskirtose teritorijose.

VKTI, kaip ir kitos ES valstybių kelių transportą kontroliuojančios institucijos, ypatingą dėmesį skiria vairuotojų vairavimo ir poilsio kontrolei. Praėjusiais metais Lietuvoje turėjo būti patikrinta ne mažiau kaip 1 proc. (130 tūkst.) visų darbo dienų, kurias vairuotojai dirbo transporto priemonėse, patenkančiose į Tarybos reglamento (EEB) 3820/85 reguliavimo sritį. 50 proc., t.y. 65 tūkst. darbo dienų, turėjo patikrinti VKTI pareigūnai, likusias – Valstybinė darbo inspekcija ir Policijos departamentas prie VRM. 2006 m. kovo 15 d. priimtoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/22/EB numatyta, kad nuo 2008 m. patikrintų darbo dienų skaičius bus padidintas iki 2 proc., nuo 2010 m. – iki 3 proc., po 2012 m. – iki 4 proc.

Siekdama kuo efektyviau kontroliuoti vairavimo ir poilsio režimą, VKTI 2006 m. įsigijo 10 komplektų programinės įrangos, skirtos duomenims iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės perkelti bei analizuoti. Veiksmingesnei transporto veiklos kontrolei užtikrinti inspektoriai pradėjo taikyti įvairesnius kontrolės būdus ir metodus, siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, šiemet numatoma daugiau dėmesio skirti transporto priemonių techninės būklės kontrolei.

Šiuo tikslu 2006 m. VKTI įsigijo mobilųjį stabdžių stendą, išmetamųjų dujų analizatorius ir dūmomačius bei 5 autonominius elektros generatorius, kurie gaminamą elektros energiją tieks kontrolei naudojamiems prietaisams ir įrenginiams, bus apšviestos transporto priemonių tikrinimo aikštelės. Tad VKTI pareigūnai transporto priemones galės kontroliuoti ir tamsiu paros metu. Numatoma įrengti stacionarią sunkiasvorių ir didžiagabaričių transporto priemonių svėrimo aikštelę bei nukreipiamuosius kelius šalia Klaipėdos. 2008 m. naujoje svėrimo aikštelėje pradėjus dirbti nuolatiniam kontrolės postui, tikimasi sumažinti transporto priemonių, viršijančių leistinus svorius ir matmenis, srautą į Klaipėdos uostą ir atgal.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Daug dėmesio ir pastangų VKTI skiria stiprindama tarptautinę partnerystę ir bendradarbiavimą su Europos Sąjungos kompetentingomis institucijomis. 2006 m. atlikta 10 bendrų patikrinimų pasienio kontrolės punktuose su Lenkijos ir Latvijos kelių transporto inspekcijų pareigūnais. Ši veikla bus plečiama. Šiemet numatyta atlikti 12 bendrų patikrinimų su Lenkijos bei Latvijos kelių transporto inspekcijų pareigūnais, keistis informacija apie nustatytus šių valstybių vežėjų pažeidimus Lietuvoje.

Nuo šių metų sausio 1 d. VKTI tapo „Euro Contrôle Route“ (Europos kelių kontrolė) organizacijos nare.

2006 m. kontrolės rezultatai

Išsamią informaciją apie praėjusių metų kontrolės rezultatus pateikė VKTI viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas. Kontrolės ir regioninių skyrių pareigūnai pernai keliuose patikrino 11 485 krovinines transporto priemones, 2245 (19 proc.) pasvėrė. Lietuvos ir užsienio šalių vežėjams surašyti 653 administracinių teisės pažeidimų protokolai už važiavimą be leidimo kelių transporto priemonėmis, kai viršijama ašių apkrova ar leidžiama bendroji masė.

VKTI pareigūnai pernai patikrino 87 tūkst. vairuotojų darbo dienų, t.y. 33,8 proc. daugiau, nei planuota. Aukščiausios kategorijos keliuose A1 – A18 Inspekcijos pareigūnai kontroliavo Lietuvoje ir užsienio šalyse įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą. Nustatyti 1871 pažeidimas, už kuriuos surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai. Daugiau dėmesio pastaruoju metu skiriama transporto priemonių techninės būklės kontrolei. Pernai patikrinta 1171 transporto priemonės techninė būklė. Nustačius trūkumus bei kitus neatitikimus, dėl kurių draudžiama eksploatuoti transporto priemonę, ir juos pašalinus, bus reikalaujama atlikti papildomą techninę apžiūrą.

Vykdydami vežėjų valstybinę priežiūrą, VKTI inspektoriai įmonėse tikrino, kaip laikomasi Licencijavimo taisyklių, profesinės kompetencijos ir finansinio pajėgumo reikalavimų, ar vykdoma vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaita, ar organizuojamas pavojingų krovinių vežimas, ar mokami transporto priemonės savininko ar valdytojo naudotojo mokesčiai, ar turimi trečiųjų šalių vairuotojų liudijimai. Patikrintos 348 įmonės, surašyti 176 administracinių teisės pažeidimų protokolai, paskirta 85,19 tūkst. litų baudų. Be to, VKTI kontroliuoja ir vairuotojų rengimo mokyklas bei transporto priemones, skirtas mokyti vairuotojus. Pernai patikrintos 123 mokymo įmonės ir 253 transporto priemonės. Už vairuotojų rengimo reikalavimų nevykdymą surašyti 108 administracinių teisės pažeidimų protokolai, paskirta 62,3 tūkst. litų baudų.

Iš viso VKTI pareigūnai pernai patikrino 13 625 Lietuvos ir užsienio vežėjų transporto priemones bei nustatė 6882 pažeidimus, patikrino 701 įmonę ir surašė 323 administracinius teisės pažeidimų protokolus. Išsamūs duomenys apie pažeidimų skaičių, tenkantį 100 transporto priemonių, pateikti diagramoje.

Apibendrindamas 2006 m. kontrolės rezultatus, VKTI viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas konstatavo, jog pažeidimų daugėja. Priežastys: pirma – teisės aktuose nustatytų reikalavimų nežinojimas arba jų nesilaikymas, antra - siekimas nesąžiningos konkurencijos būdu išsilaikyti krovinių ir keleivių gabenimo rinkoje bei gauti kaip galima didesnį pelną, trečia - įmonių vadovų, įgaliotų asmenų, atsakingų už krovinių ar keleivių vežimo veiklą, ir vairuotojų kvalifikacijos stoka, ketvirta – mažos, todėl neefektyvios baudos už padarytus pažeidimus, palyginti su kitomis ES valstybėmis.

Perspektyvinis veiklos modelis

Artimiausiu metu numatoma didinti kelių transporto kontrolės keliuose apimtį ir pajėgumą, pirmenybę teikiant kontrolės funkcijų įsisavinimui naujai įsteigtuose VKTI padaliniuose Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Siekiant perkelti VKTI teikiamas paslaugas arčiau vartotojų, planuojama laipsniškai šiems poskyriams perduoti ir aptarnavimo funkcijas.

Siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti nustatytą kontrolės apimtį, kuri pagal ES reikalavimus iki 2012 m. turi padidėti net 4 kartus, laipsniškai bus didinamas inspektorių skaičius.

Pasak VKTI viršininko V. Žukausko, planuojami konkretūs žingsniai perkeliant Inspekcijos teikiamas paslaugas į elektroninę terpę, tokiu būdu pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimo sąlygas. Šiemet numatoma toliau dalyvauti VKTI inicijuotame pilotiniame projekte, įdiegiant valstybinėse institucijose mobiliuosius elektroninius kortelių skaitytuvus (EKS), kurie užtikrintų saugų ir patogų mokėjimo korteles naudojančių vežėjų ir kitų subjektų aptarnavimą bei atsiskaitymų tobulinimą. Minėto projekto realizavimas suteiktų vežėjams galimybę VKTI patalpose mokėjimo kortele sumokėti valstybės rinkliavą už vienkartinius leidimus bei kitus išduodamus dokumentus prieš juos gaunant. EKS taip pat galėtų būti naudojami atsiskaitant už baudas šalies keliuose ar pasienio kontrolės punktuose.

Vykdydama savo misiją - LR kelių transporto veiklos viešąjį reguliavimą ir valstybinę priežiūrą - VKTI ir toliau sieks užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas laisvam ir saugiam keleivių bei krovinių vežimui. Pasak Inspekcijos vadovų, tam būtina efektyvi kelių transporto kontrolė ir konstruktyvus valstybės įstaigų bei vežėjų bendradarbiavimas.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (75)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Kelių transporto verslas: potencialas, priežiūra, kontrolė

Atgarsiai

Žiuri buvo sužavėta

Ekologija

BIODYZELIS - KELIŲ TRANSPORTO ATEITIS?

Klaipėdoje – ekologiškesni autobusai

Idėjos

Į ATEITĮ – PRAEITIES PĖDSAKAIS

Jubiliejus

Vežėjų klubui – 10 metų!

Logistika

„Rhenus Svoris“: paslaugos vidaus ir tarptautinei rinkai

Mobilus ryšys

Paskambinti į „Skype“ – bet kurio telefonu

Padangos

Mokslo ir technologijų laimėjimas

Pagaminta Lietuvoje

“Ad Blue”: paprasta, tačiau...

Patirtis

PADANGŲ ANGLIŠKA EKSPLOATACIJA

Portretai

Gyvenimas be monotonijos

Servisas

Skaitmeniniai tachografai ir jų ekslpoatacijos aktualijos

Specialioji technika

PATOGUS VAIRUOTOJUI „MACK TERRAPRO“

Lietuvoje ir pasaulyje

Žiemai baigiantis – dvi premjeros

DAF XF105 FTM

Lietuvai – Austrijos patirtis

Naujienos

„Autoverslas“ taps „Severstal metiz“ logistikos partneriu?

Žinotina

Akustinės sistemos automobilyje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: 2006-ųjų statistika

Technika

MAN HYDRODRIVE – PAGALBA PAJUDANT

„Volvo“: naujoji informacinė transporto sistema „Dynafleet“

Teisė

Žala ir nuostoliai

Muziejus

Transporteriai ir „Transporter Meyer“