Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Vasario 1 d.vykusiame asociacijos “Linava” prezidiumo posėdyje buvo patikslinti asociacijos tarybų ir komitetų darbo planai, aptarti narystės asociacijoje klausimai.

Aptardami darbų planą, prezidiumo nariai išskyrė 14 vežėjų verslui aktualių klausimų ir problemų. Svarbiausieji – transporto priemonių savininkų ir naudotojų mokesčio surinkimo ir administravimo sistemos sutvarkymas, krovinių vežimo liberalizavimas su kai kuriomis ES valstybėmis, vairuotojų profesinis mokymas, tachografų kortelių išdavimas Lietuvoje įdarbintiems ne ES šalių piliečiams, kelionės leidimų į kai kurias valstybes problema ir kt.

Prezidiumas aptarė ir patvirtino vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkę ir grafiką: krovininio transporto įmonių Alytuje - balandžio 4 d., Kaune – kovo 15 d., Klaipėdoje – kovo 21 d., Panevėžyje – balandžio 3 d., Šiauliuose – kovo 22 d., Vilniuje – balandžio 6 d. ir keleivinio transporto įmonių, Vilniuje – balandžio 17 d.

Vasario 6 d.Asociacija "Linava" pasirašė su SEB Vilniaus banku faktoringo sutartį, kuri suteiks vežėjams galimybę greičiau susigrąžinti PVM už Lenkijoje pirktus degalus.

„Linavos“ PVM skyriaus vadovės Danutės Andruškevičienės teigimu, sutartis leis lėšas vežėjams susigrąžinti per 4-5 dienas nuo sąskaitų pateikimo LMI. Šia galimybe galės pasinaudoti tik „Linavos“ nariai, kurie už perkamus degalus atsiskaito Lietuvoje platinamomis kuro kortelėmis („Orlen“, „Statoil“, ARIS ir kt.), nes atsiskaitant grynaisiais sąskaitose pasitaiko įvairių netikslumų ir PVM ne visada grąžinamas. Siekdama padėti vežėjams, „Linava“ prisiima visą riziką dėl paraiškų pateikimo ir valiutų kursų svyravimo.
Šia tvarka galima bus pasinaudoti grąžinant PVM už 2006 m. įgytą kurą, tačiau tik už tas sąskaitas, kurios LMI bus teikiamos vasario pabaigoje.
Vežėjai, kurie paraiškas dėl PVM grąžinimo už tris 2006 m. ketvirčius jau yra pateikę anksčiau, nauja tvarka galės pasinaudoti tik teikdami paraišką už IV ketvirtį. Įmonės, kurios PVM grąžinimo paraiškas teikia kartą per metus, skubesne tvarka galės pasinaudoti už visus 2006 metus.

“Linavos” PVM skyriaus duomenimis, per metus asociacijos vežėjai pateikia PVM paraiškų dėl maždaug 24 mln. zlotų grąžinimo.

Vasario 7 d.Asociacijos “Linava” prezidento Algimanto Kondrusevičiaus kvietimu Lietuvoje lankėsi Ispanijos vežėjų asociacijos ASTIC prezidentas ir IRU viceprezidentas Pere Padrosa. Lietuvos ir Ispanijos vežėjų asociacijų prezidentai aptarė asociacijų bendradarbiavimo klausimus.

Per susitikimą prezidentai sutarė derinti abiejų vežėjų asociacijų pozicijas IRU posėdžiuose ir renginiuose, kelių transporto technologijų taikymo srityse.

Vasario 8 d.asociacijos “Linava” iniciatyva įvyko pasitarimas, kurio tiklslas – ieškoti galimybių, kiek įmanoma supaprastinti trečių šalių vairuotojų įdarbinimo procedūras Lietuvoje. Pasitarime dalyvavo asociacijos “Linava”, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei Migracijos departamento atstovai.

Asociacijos viceprezidentas Jonas Grybauskas pristatė šiuo metu iškilusias trečių šalių vairuotojų įdarbinimo problemas: ilgas (iki 2 mėn.) paraiškų nagrinėjimo laikotarpis teritorinėje ir Lietuvos darbo biržoje, tiksliai neapibrėžtas kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų sąrašas bei teisiniai niuansai, siekiant gauti skaitmeninio tachografo kortelę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė sakė, jog visiškai realu pagreitinti paraiškų leidimui dirbti nagrinėjimo laikotarpį teritorinėje ir Lietuvos darbo biržoje. Jos manymu, jei vežėjai aktyviau registruotų laisvas vairuotojų darbo vietas darbo biržoje, tai atitinkamos institucijos atsižvelgtų į didelį šios specialybės deficitą ir įtrauktų ją į prioritetinių specialybių sąrašą. Tai leistų šios profesijos atstovų užsieniečių prašymus nagrinėti tam tikra prioriteto tvarka.

Asociacijos “Linava” vadovybė dar kartą ragina įmonių vadovus registruoti laisvas vairuotojų darbo vietas darbo biržoje, kad ši profesija būtų įtraukta į prioritetinių specialybių sąrašą.

Vasario 8 d.Susisiekimo ministerijoje įvyko Lietuvos intermodalinės transporto platformos formavimo posėdis, kuriame dalyvavo Ūkio, Susisiekimo ministerijų, automobilių kelių, geležinkelių, jūrų transporto ir savivaldybių atstovai.
Posėdyje dalyvavęs “Linavos” sekretorius transporto politikai ir informacijai Algirdas Baranauskas sakė, jog vežėjai iš esmės pritaria Intermodalinio transporto technologinės platformos formavimo kryptims, nes sparčiai plėtojantis kompanijų logistikos veiklai ES erdvėje, inicjuojamas glaudesnis verslo, mokslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimas sprendžiant intermodalumo ir logistikos klausimus. Siekiant didinti Lietuvos verslo konkurencingumą tiek vidaus, tiek tarptautinėje plotmėje, ši technologinė platforma atliktų tarpusavio bendradarbiavimo mechanizmo funkciją. Ji prisidėtų prie konkrečių problemų, trukdančių plėtoti krovininio transporto logistiką nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, sprendimo, leistų identifikuoti galimas mūsų kompanijų plėtros transporto ir logistikos kryptis, padėtų informacijos ir siūlymų sklaidai tarp suinteresuotų verslo, mokslo ir valstybinių institucijų. Ši platforma būtų mechanizmas ieškant susitarimų dėl bendro intereso taip, kad kiekvienas platformos (klasterio) dalyvis turėtų naudą iš besiplėtojančio tarpusavio bendradarbiavimo.


Vasario 6-9 d. asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Valdas Gilys ir “Linavos” atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius susitiko su asociacijos ASMAP vadovais, Rusijos Federalinės muitinės tarnybos (FMT) atstovais, draudimo kompanijos “Ingosstrach” vadovais bei dalyvavo Rusijos Pramonininkų ir verslininkų sąjungos konferencijoje. Pasitarime su ASMAP vadovais buvo aptartas kelionės leidimų klausimas ir konstatuota, jog 2006 m. leidimų panaudojimas išaugo iki 30 proc. ASMAP vadovybė pažadėjo palankų bendradarbiavimą šiuo klausimu ir šiais metais. Pasikeista nuomonėmis dėl Rusijos-Baltarusijos tranzito, kuris netenkina ir Rusijos. “Linavos” vadovų siūlymu buvo svarstyta ir situacija Latvijos-Rusijos pasienyje, nes ir dabar ten susidaro transporto kamščiai, todėl reikia daryti įtaką šalių atsakingoms institucijoms, kad problema pagaliau būtų išspręsta.

Per susitikimą Rusijos Federalinės muitinės tarnyboje buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, informacijos gavimo svarba ir kiti klausimai. FMT vadovai informavo, jog Rusijos muitinė laikinai nutraukia išankstinio elektroninio krovinių deklaravimo diegimą. “Linavos” kvietimu, FMT vadovai sutiko surengti seminarą mūsų vežėjams muitinės klausimais 2007 m.

Lankydamiesi draudimo kompanijoje “Ingosstrach”, “Linavos” vadovai susipažino su kompanijos pasiekimais bei naujais darbuotojais. Pažymėta, kad asociacija norėtų ir toliau bendradarbiauti su šia kompanija tiek garantinės sistemos srityje, tiek kitų draudimo paslaugų sferoje. Asociacija kvietė “Ingosstrach” dukterines draudimo bendroves teikti konkurencines draudimo paslaugas Lietuvoje, pavyzdžiui, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, “žalios” kortos, sveikatos draudimo ir t.t.

Rusijos Pramonininkų ir verslininkų sąjungos konferencijoje “Linavos” prezidentas A.Kondrusevičius Lietuvos pramonininkų konfederacijos vardu pasveikino Rusijos pramoninkus su organizacijos 15-os metų jubiliejumi ir įteikė specialią dovaną.

Vasario 22 d.Asociacija “LINAVA”, siekdama darbdaviams palengvinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų atranką, kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodra) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašydama apsvarstyti galimybę teikti darbdaviams duomenis apie įdarbinamų asmenų darbovietes per asociaciją.
Gautame raštiškame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos rašte bei susitikus su šios institucijos vadovybe buvo pateikti argumentai, kad dėl materialinių, organizacinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo Sodra nepajėgi teikti duomenis vežėjams apie priimamus į darbą asmenis per asociaciją. Vis dėlto buvo pažadėta, kad, pasikeitus aplinkybėms, bus ieškoma galimybių supaprastinti duomenų teikimą ir atnaujinti dialogą minėtu klausimu.
Atkreipiame vežėjų dėmesį, kad šiuo metu, remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsniu, teisę gauti Fondo administravimo įstaigų informacinėje duomenų bazėje sukauptą informaciją turi tiek draudėjai (darbdaviai), tiek patys apdraustieji asmenys (darbuotojai). Informacija darbdaviams teikiama tik esant įdarbinamo asmens raštiškam sutikimui, todėl kiekvienas darbdavys, gavęs raštišką darbuotojo sutikimą, gali kreiptis tiesiogiai į bet kurį Sodros teritorinį skyrių ir gauti informaciją apie asmens darbovietes.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (75)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Kelių transporto verslas: potencialas, priežiūra, kontrolė

Atgarsiai

Žiuri buvo sužavėta

Ekologija

BIODYZELIS - KELIŲ TRANSPORTO ATEITIS?

Klaipėdoje – ekologiškesni autobusai

Idėjos

Į ATEITĮ – PRAEITIES PĖDSAKAIS

Jubiliejus

Vežėjų klubui – 10 metų!

Logistika

„Rhenus Svoris“: paslaugos vidaus ir tarptautinei rinkai

Mobilus ryšys

Paskambinti į „Skype“ – bet kurio telefonu

Padangos

Mokslo ir technologijų laimėjimas

Pagaminta Lietuvoje

“Ad Blue”: paprasta, tačiau...

Patirtis

PADANGŲ ANGLIŠKA EKSPLOATACIJA

Portretai

Gyvenimas be monotonijos

Servisas

Skaitmeniniai tachografai ir jų ekslpoatacijos aktualijos

Specialioji technika

PATOGUS VAIRUOTOJUI „MACK TERRAPRO“

Lietuvoje ir pasaulyje

Žiemai baigiantis – dvi premjeros

DAF XF105 FTM

Lietuvai – Austrijos patirtis

Naujienos

„Autoverslas“ taps „Severstal metiz“ logistikos partneriu?

Žinotina

Akustinės sistemos automobilyje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: 2006-ųjų statistika

Technika

MAN HYDRODRIVE – PAGALBA PAJUDANT

„Volvo“: naujoji informacinė transporto sistema „Dynafleet“

Teisė

Žala ir nuostoliai

Muziejus

Transporteriai ir „Transporter Meyer“