Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Konsultantuoja Antonas Kviatkovskis,

VDI Darbo teisės skyriaus viršininko pavaduotojas

Jeigu įmonėje nėra kolektyvinės sutarties, ar galima sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartis su darbuotojais, kurių darbas susijęs su materialinių vertybių saugojimu, transportavimu ir pan.?

įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui (toliau - DK), pasikeitė visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudarymo tvarka. Remiantis DK 256 str. 1 d., visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. šis veiksmų sаrašas yra išsamus ir aiškiai nurodo tokių darbų pobūdį. Tačiau įstatymų leidėjas mano, kad to nepakanka - reikalingas konkretus darbų ir pareigų sаrašas.

Pagal iki 2003 m. sausio 1 d. galiojusį Darbo įstatymų kodekso 1451 str., konkrečių pareigų ir darbų sаrašas buvo vieningas visai Sovietų Sаjungai. Pati valstybė ėmėsi nustatyti išsamų sаrašа, kuris be išlygų buvo privalomas visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Naujasis DK šį klausimа sprendžia kitaip. DK 256 str. 1 d. nustato, kad konkrečių darbų ir pareigų, kuriuos dirbant ar kurias einant gali būti sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, sаrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. Tokiu būdu valstybė atsisako spręsti ar, pvz., kasininko funkcijos arba krovinių lydėjimas priskiriamas prie tokių pareigų (darbų). Teisė išspręsti tokius klausimus perduodama darbdaviams. Valstybė pasilieka sau teisę tik reikalauti, kad toks sаrašas būtų nustatytas kolektyvine sutartimi.

Valstybė tarsi sako kiekvienam darbdaviui: jeigu įmonėje yra tokių pareigų ar darbų, kurie bendrais bruožais aprašyti DK 256 str. 1 d., ir darbdavys nori, kad iš kaltojo darbuotojo būtų galima išieškoti visа padarytа žalа visiškos materialinės atsakomybės sutarties pagrindu, tada įmonėje reikalinga kolektyvinė sutartis.

O jeigu kolektyvinės sutarties įmonėje nėra? Ar tokiu atveju gali būti su darbuotoju sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis? Juk DK 95 str. 4 d. numato galimybę šalių susitarimu sulygti dėl, be kita ko, ir materialinės atsakomybės pačioje darbo sutartyje? Tačiau darbuotojo materialinė atsakomybė, juo labiau visiška materialinė atsakomybė nėra tie klausimai, dėl kurių galima be apribojimų susitarti darbo sutartyje. Atvirkščiai, bandymas, pvz., nustatyti kitus, nenumatytus DK atsakomybės atvejus, neatsižvelgti nors į vienа jos atsiradimo sаlygа, arba kitaip sugriežtinti darbuotojo atsakomybę reikštų darbuotojo padėties bloginimа lyginant su ta padėtimi, kuriа nustato DK.

DK 256 str. 1 d. nuostata, kad konkrečių darbų ir pareigų sаrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje, reiškia:

• kolektyvine sutartimi nustatytam sаrašui suteikiama privalomo vykdyti teisės akto galia;

• toks DK reikalavimas nepalieka darbdaviui kito pasirinkimo. Visiškos materialinės atsakomybės sutarčiai sudaryti neužtenka tik DK 256 str. 1 d., kurioje nurodomas tokių darbų pobūdis. Reikalingas dar vienas norminis aktas - darbų ir pareigų sаrašas. Toks pat pagrindas buvo ir anksčiau, tik pagal senаjа tvarkа jis buvo nustatomas valstybės norminiame akte, o nuo 2003 m. sausio 1 d. - kolektyvine sutartimi.

Visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymas su konkrečiu darbuotoju, nesant tokio sаrašo, manau, reiškia sutarties sudarymа neturint teisinio pagrindo. Tai griežtina darbuotojo atsakomybę, todėl blogina jo padėtį palyginus su DK nustatyta padėtimi. Kolektyvinė sutartis bei sаrašas darbų ir pareigų joje - būtinas dalykas norint sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartį.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė