Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys pagal naujаjį Darbo kodeksа

Daugelis turbūt esate skaitę ar girdėję, kad 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įmonėje negali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys su priimamais į darbа darbuotojais, jeigu kolektyvinė sutartis nenumato, kad su konkretų darbа dirbančiais darbuotojais visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos.

Deja, Darbo kodekso 256 str. 1 d. nuostata aiškinama būtent taip: jeigu įmonės kolektyvinėje sutartyje nenustatytas darbuotojų, su kuriais gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, pareigų ir darbų sаrašas arba jeigu įmonėje iš viso nėra galiojančios kolektyvinės sutarties, visiškos materialinės atsakomybės sutartys su naujai priimamais į darbа darbuotojais neturi būti sudaromos.

įvairių nuomonių teko girdėti apie tai, ar po 2003 m. sausio 1 d. galioja iki tol sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, jeigu kolektyvinės sutarties įmonėje nėra. Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas numato, kad darbo santykiai, kurie atsirado iki Darbo kodekso įsigaliojimo, tęsiasi toliau, ir jiems taikomos Darbo kodekso nuostatos. Kadangi reikalavimas konkrečių darbų ir pareigų sаrašа nustatyti kolektyvinėje sutartyje įsigaliojo tik nuo 2003 m. sausio 1 d., manytume, kad iki tol sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys turėtų galioti nepriklausomai nuo to, ar įmonėje yra kolektyvinė sutartis.

įmonių, kuriose yra galiojančios kolektyvinės sutartys, šiuo metu yra mažuma. Kodėl?

įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauti gali tik įmonėje veikianti profesinė sаjunga arba darbo taryba, t.y. įmonės kolektyvinė sutartis gali būti sudaryta tik tarp darbdavio ir profesinės sаjungos arba darbo tarybos. Darbo tarybų steigimа ir veiklа reglamentuojantis įstatymas yra tik rengiamas, todėl Darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbo tarybų veiklа, šiuo metu negalioja. T.y. daugumoje įmonių šiuo metu nėra darbuotojams atstovaujančių organų, ir lokalinės įmonės kolektyvinės sutarties sudarymas yra praktiškai neįmanomas.

žinoma, jeigu nėra lokalinės įmonės kolektyvinės sutarties, įmonėje gali galioti ir nacionalinė, verslo šakos ar teritorinė kolektyvinė sutartis. Vežėjų įmonių vardu verslo šakos kolektyvinę sutartį galėtų sudaryti, pavyzdžiui, asociacija ҐLinava“, gavusi tam reikalingus įgalinimus iš asociacijos narių. Tačiau profesinių sаjungų nariais šiuo metu Lietuvoje, įvairių šaltinių duomenimis, yra tik apie 5-10 procentų darbuotojų, todėl ir įmonių, kuriose veikia profesinė sаjunga, skaičius nėra didelis, tad atitinkamai nacionalinių, verslo ar teritorinių kolektyvinių sutarčių sudarymas problemа išspręstų tik iš dalies.

Kyla klausimas - ar tikrai Darbo kodekso nuostatas reikėtų aiškinti siaurinančiai, t.y. taip, kad visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudarymas šiuo metu pasidarytų praktiškai neįmanomas, o Darbo kodekso nuostatos dėl visiškos materialinės aatsakomybės sutarčių praktiškai taptų neįgyvendinamomis? Kokių priemonių imtis darbdaviui, kuris su priimamais į darbа darbuotojais (pavyzdžiui, vairuotojais ekspeditoriais) nori sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartis?

Situacijа šiek tiek pataisyti turėtų šiuo metu ruošiamas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris turėtų būti pateiktas Seimui svarstyti skubos tvarka. įstatymo pakeitimu turėtų būti numatyta, kad kol neįsigaliojo darbo tarybų veiklа reglamentuojantis įstatymas, darbuotojų kolektyvo pritarimа darbdavys gali gauti ir visuotiniame darbuotojų susirinkime.

Todėl darbdaviams jau dabar labai svarbu žinoti, kokiems su darbo santykiais susijusiems klausimams spręsti yra reikalingas darbuotojų atstovų pritarimas, kokiais atvejais su darbuotojų atstovais privaloma konsultuotis ir pagaliau kokie klausimai gali būti sprendžiami tik kolektyvinėje sutartyje. Valstybinės darbo inspekcijos Interneto svetainėje (www.vdi.lt) pateikiamas inspekcijos specialistų parengtas pagrindinių Darbo kodekso nuostatų, kurias darbdavys gali įgyvendinti tik pasikonsultavęs, gavęs pritarimа ar atsižvelgęs į darbuotojų atstovų (profesinės sаjungos ar darbo tarybos) nuomonę, sаrašas. į jį įtrauktas net 21 klausimas, todėl akivaizdu, kad naujasis Darbo kodeksas tiek kolektyvinei sutarčiai, tiek darbuotojų atstovų veiklai suteikia ypatingai didelę reikšmę.

Reda ALEKSYNAITė

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (29)

"Linava" informuoja

Austrija

Derybos su Danija

Kova su skolininkais

Latvija

Lenkija

Linava

Prancūzija

Prancūzija - Jungtinė Karalystė

Sustabdoma narystė

TOKS SėKMINGAS PRIVATIZAVIMAS

Aktualijos

Kalvarijos punkte - pasienio procedūrų tyrimas

Idėjos

Vilniaus „krovinių kaimelis“ atviras visiems...

Kongresui pasibaigus

XIII-asis asociacijos „Linava“ kongresas

Psichologija

KAIP ATSIKRATYTI VAIZDINIų NAšTOS

Specialusis transportas

„Miško broliai“, vardu MAZ

Lietuvoje ir pasaulyje

Bendradarbiavimas

NAUJA BILIETų SISTEMA

Sindromo grėsmė

Sulaikyti pareigūnai

Transporto politika

ETMK: geresnio bendradarbiavimo siekiant

KALNų LAVINA - AUTOMAGISTRALIų MOKESTIS

Žinotina

VALSTYBINEI KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJAI - 10

Perspektyvos

EUROSPEKTRAS: dar daugiau krovininių automobilių detalių

Keleivinis transportas

Tarėsi keleivinio transporto biuro nariai

Technika

Dviaukščiai buna ne tik autobusai

MTIS: kad padangos tarnautų ilgai

Palfinger jau Lietuvoje

„Pamaitinti“ dyzeli tačiau - kaip?

Teisė

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys pagal naujаjį Darbo kodeksа

Verslo etika

APIE DIKCIJА IR TARSENА

Automobilių sportas

Krazo kometa

„SKRAJOJANčIO OLANDO“ EPOPėJA