Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „Linava“ XVII kongresas: vežėjų verslo pasiekimai ir plėtros galimybės

Gegužės 18 d. „Le Meridien Villon“ viešbučio konferencijų salėje įvyko Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XVII kongresas.

440 balsavimo teisę turėjusių vežėjų įmonių atstovų išklausė prezidiumo ir sekretoriato ataskaitas, patvirtino asociacijos Įstatų naują redakciją, Revizijos komisijos pateiktą asociacijos finansinės – ūkinės veiklos patikrinimo aktą, asociacijos 2007 m. pajamų planą ir išlaidų sąmatą bei priėmė 7 punktų kongreso rezoliuciją.

Kongrese dalyvavo Seimo, Susisiekimo, Užsienio reikalų ir Žemės ūkio ministerijų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento atstovai bei svečiai iš kitų valstybės institucijų ir asociacijų.

Kelių transporto plėtros tendencijos

Pasveikinęs kongreso dalyvius ir svečius, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pirmiausia akcentavo, jog jam džiugu atstovauti vienam iš labiausiai besiplėtojančių ūkio sektorių, turinčiam didžiulę reikšmę visuomenės gyvenime. Efektyviai dirbantis transportas – fundamentalus veiksnys, įtakojantis vis didėjantį užimtumą, ekonominį augimą bei globalią prekybą.

Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus sukurta bendroji pridėtinė vertė 2006 m. sudarė 12,7 proc. ir buvo trečioje vietoje po apdirbamosios pramonės ir prekybos. Pasak pranešėjo, kelių transporto indėlis kuriant bendrąjį vidaus produktą ( BVP) - vienas iš reikšmingiausių. Bendroje transporto ir sandėliavimo sektoriaus struktūroje kelių transporto sukuriama pridėtinė vertė 2006 m. sudarė 53 proc., visos šalies ūkio mastu – 5,4 proc. Ji nuo 2001 m. išaugo dvigubai – iki 7,2 mlrd. litų ir pasižymėjo itin sparčiu augimo tempu, kuris 2006 m. pasiekė 19,2 proc.

Praėjusiais metais kelių transportu pervežta 56 mln. tonų krovinių arba 53 proc. visų sausumos transportu gabenamų krovinių. Jų apyvarta tarptautiniais maršrutais išaugo apie 18 proc., apyvarta tarp kitų valstybių mūsų šalyje registruotomis transporto priemonėmis – apie 17 proc.

2004 – 2005 metai, pasak asociacijos prezidento, buvo lūžio metai, kai ES plėtra atvėrė naujas galimybes Lietuvos kelių transporto įmonėms. Transporto rinkoje ženkliai išaugo krovinių apyvartumas, kuris siejamas ir su sumažėjusiomis vieno reiso laiko sąnaudomis ES vidaus rinkoje.

Asociacijos nariai ir automobiliai

2007 m.sausio 1 d. Lietuvoje veikė 2984 įmonės, turinčios teisę gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais, t.y. 18,2 proc. daugiau nei 2005 m. Licencijuotų krovininių automobilių augimas 2005 m. viršijo įmonių augimo tempą: įmonių skaičius padidėjo 17,4 proc., automobilių – 23,2 proc. Praėjusiais metais ir įmonių, ir automobilių augimo tempas beveik susilygino ir sudarė atitinkamai 18,2 ir 18,6 proc.

Dabar asociacija vienija 1 133 įmones, kurios turi apie 3 000 autobusų ir troleibusų bei 15 500 tarptautiniam krovinių gabenimui skirtų transporto priemonių. Asociacijos įmonėse dirba apie 58 tūkstančiai darbuotojų, iš jų per 8 tūkstančius – keleivinio transporto bendrovėse.

Nors asociacijoje „Linava“ dalyvauja 38 proc. visų šalies transporto įmonių, tačiau jų turimi automobiliai sudaro 76 proc. viso šalies krovininių automobilių parko. Nuolat didėja skaičius įmonių, turinčių daugiau kaip 20 automobilių: dabar tokių įmonių yra 17 proc., o prieš penkerius metus jų buvo tik 6 proc. Mažų įmonių ( iki 5 automobilių) yra 32 proc., vidutinių ( 6 – 20 automobilių) – 45 proc. Ženkliai sumažėjo įmonių, turinčių po vieną automobilį skaičius – iki 3,7 proc., prieš penkerius metus tokios įmonės sudarė 15 proc.

Pagal krovinių gabenimo pobūdį vežėjai gali teikti platų paslaugų spektrą - nuo universalių iki specifinių krovinių vežimo. Daugiausia krovinių - 58 proc. vežama tentinėmis transporto priemonėmis, refrižeratoriais – 22 proc.

Asociacijos atlikto tyrimo duomenimis, 2006 m. apyvarta vienoje krovininio transporto įmonėje vidutiniškai išaugo 23 proc., t.y. tiek pat, kaip ir 2005 m., ir sudarė apie 4,16 mln. litų. Bendrasis pelningumas išaugo nuo 4,3 iki 6,6 proc. 2003 – 2005 m. sąnaudų augimo tempas, lenkęs pajamų augimo tempą, 2006 m. stabilizavosi ir sudarė apie 20 proc.

Keleivinio transporto dinamika

Asociacija vienija 60 keleivinio transporto įmonių, turinčių apie 3 000 autobusų ir troleibusų. Tai, pasak asociacijos prezidento, įtakinga ir veiksminga jėga, formuojanti šalies visuomeninio kelių transporto įvaizdį ir strategiją. Normatyvinių aktų, reglamentuojančių keleivinio kelių transporto verslą, tobulinimas palankiai veikia ekonominę keleivių vežėjų padėtį. Nuo 2001 m. jų ekonominiai rodikliai pradėjo gerėti. 2005 m. gauta 385,3 mln. litų pajamų, 2006 m. – 458,2 mln. litų arba 18,9 proc. daugiau. Išlaidos padidėjo 14,5 proc.

Nors šalyje sparčiai didėja lengvųjų automobilių skaičius, tačiau visuomeninis transportas išlieka populiarus. 2003 m. vežėjų paslaugomis pasinaudojo 276,1 mln. keleivių, o 2006 m. – 354,6 mln. Taigi per pastaruosius trejus metus keleivių skaičius išaugo 28,4 proc. Didėja autobusų ir troleibusų iki 5 metų skaičius: 2005 m. jų buvo 263, 2006 m. – 318.

Kalbėdamas apie keleivinio transporto problemas A. Kondrusevičius pažymėjo, jog šio sektoriaus sėkmė priklauso ne tik nuo teisinės aplinkos ir įmonių darbuotojų kvalifikacijos, darbštumo bei sumanumo, bet didele dalimi ir nuo savivaldos institucijų. LR įstatymai numato, kad savivaldybės turi kompensuoti keleivių vežėjų nuostolius, susidarančius dėl visuomenei būtinų vežimo paslaugų, ir išlaidas, patiriamas dėl lengvatų keleiviams taikymo, tačiau ne visos savivaldybės vykdo šias įstatymų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, keleivinio transporto srityje ateityje daugiausia dėmesio bus skiriama šioms veiklos kryptims:

  • Visiškas nuostolių kompensavimas dėl visuomenei būtinų transporto paslaugų teikimo.
  • Išlaidų, patirtų dėl transporto lengvatų taikymo, kompensavimas.
  • Aktyvus autobusų klasifikavimo pagal IRU tarptautinę klasifikavimo sistemą populiarinimas ir propagavimas.
  • Akcizų įstatymo pakeitimai, numatantys akcizo dalies grąžinimą už degalus, naudojamus vietinio reguliaraus susisiekimo autobusuose.

Žmogiškųjų išteklių trūkumas

Remiantis asociacijos atlikto tyrimo duomenimis, 2005 m. vairuotojų trūkumas vienoje kelių transporto įmonėje vidutiniškai sudarė 2,4 vairuotojo. 2006 m. šis skaičius išaugo iki 4,5 vairuotojo. Su šia problema susiduria apie 60 proc. įmonių. Lietuvos darbo biržos duomenimis 2006 m. įregistruotos 7109 laisvos vairuotojų darbo vietos. Pagal VĮ „Regitra“ informaciją, 2006 m. Lietuvoje naujai įregistruota per 18 tūkstančių sunkvežimių ir vilkikų, o vairuotojų, sėkmingai išlaikiusių egzaminus pagal CE kategoriją, buvo tik 2,7 tūkstančio. Transporto įmonės atsiduria keblioje situacijoje: gamybinės įmonės žmogiškųjų išteklių trūkumą gali kompensuoti įsigydamos modernias technologijas, o kelių transporto priemonių darbas be vairuotojo yra neįmanomas. Spręsdama šią problemą, asociacija dirbo dviem kryptimis: buvo siekiama trečių šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų supaprastinamo ir ieškoma galimybių profesinio mokymo srityje.

Siekdama supaprastinti vairuotojų iš trečių šalių įdarbinimo Lietuvoje procedūras, asociacija „Linava“ 2006 m. pradžioje surengė keletą pasitarimų su Užsienio reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Darbo biržos pareigūnais. Nuo praėjusių metų birželio mėnesio trečiųjų šalių vairuotojams suteikta galimybė įsidarbinti Lietuvos transporto įmonėse turint „D“ tipo vizą, nereikalaujančią leidimo laikinai gyventi.

Asociacijos iniciatyva tarptautinio krovinių vežimo vairuotojo ir vairuotojo – ekspeditoriaus profesijos įtrauktos į deficitinių profesijų sąrašą, kuriuo remiantis leidimai dirbti išduodami prioritetine tvarka.

Siekdama, kad vairuotojo profesija būtų pripažinta ypatingai svarbia ne tik transporto verslui, bet ir visai Lietuvos ekonomikai, asociacija inicijavo Saugaus eismo įstatymo pataisą, kurioje numatoma sumažinti amžiaus apribojimą nuo 21 iki 18 metų vairuotojams, siekiantiems įsigyti teisę vairuoti C, D ir E kategorijų transporto priemones. „Linava“ aktyviai dalyvavo rengiant 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, pagal kurią būtų numatytas C kategorijos vairuotojų rengimo finansavimas. Asociacija dabar rengia viešųjų ryšių projektą dėl vairuotojo profesijos populiarinimo, kuriuo tikimasi pritraukti jaunimą pasirinkti šią profesiją.

Viešųjų logistikos centrų steigimas

Pasak asociacijos prezidento, galima tik apgailestauti, kad poslinkiai viešųjų logistikos centrų kūrimo srityje kol kas labai nežymūs. Asociacijos „Linava“ inicijuotas projektas dėl Vilniaus regiono logistikos centro steigimo patyrė nesėkmę: savivaldos institucijos žemės paskirties nustatymo klausimu iki šiol tebėra nenuoseklios.

Dabartinė situacija logistikos paslaugų rinkoje nėra gera. Atlikti tyrimai rodo: kaimyninės valstybės lenkia Lietuvą turimų sandėlių plotais, sandėlių ir terminalų statyba vyksta tik privačių investicijų dėka, 40 proc. terminalais besinaudojančių įmonių nepatenkintos esama situacija. Susisiekimo ministerija per Transporto investicijų direkciją pasamdė privatų konsultantą Viešųjų logistikos centrų poreikio analizei Lietuvoje atlikti. Pagrindinis projekto tikslas – parengti šių logistikos centrų išdėstymo planą bei valdymo modelį.

Asociacija „Linava“ aktyviai bendradarbiauja su šio projekto rengėjais, svarstoma, kokie galėtų būti asociacijos pasiūlymai ir vaidmuo, steigiant viešąjį logistikos centrą. Pasak A. Kondrusevičiaus, kompetentingos valstybinės institucijos turėtų imtis ryžtingesnių veiksmų dėl viešųjų logistikos centrų steigimo, nes infrastruktūros suformavimas yra išimtinai valstybės prioritetas ir esminis elementas tolimesniam logistikos funkcionavimui bei plėtrai.

Asociacijos prezidentas pažymėjo, jog ES narystė užtikrino vieną iš fundamentalių laisvių – laisvą asmenų judėjimą, tačiau sukūrė migracijos problemą, kuri tapo galvos skausmu ne vienai iš naujai įstojusių šalių. Intelektualių transporto sistemų ir technologijų plėtra Lietuvoje kol kas tik startinėje pozicijoje, tačiau norisi tikėti, kad nors ir pavėluotai, projektai neliks dūlėti stalčiuose. Priešingu atveju mums kyla didžiulis pavojus pralaimėti konkurencinę kovą pritraukiant krovinių srautus bei kuriant didelę pridėtinę vertę turinčias paslaugas, liekant paprasčiausiu Europos užkampiu.

Baigdamas pranešimą, asociacijos prezidentas padėkojo kongrese dalyvavusiems Seimo, Vyriausybės nariams bei visų valstybės institucijų atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą plėtojant vieną iš svarbiausių mūsų šalies ūkio sektorių. Prezidento padėkos nusipelnė ir prezidiumo nariai, sekretoriato bei antrinių asociacijos įmonių darbuotojai už konstruktyvų ir nuoširdų darbą, o taip pat visi vežėjai, aktyviai dalyvaujantys asociacijos veikloje.

Asociacijos „Linava“ „Garbės ženklu“ apdovanotas buvęs LR susisiekimo ministras, ilgametis AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovas Jonas Biržiškis.

Svečių linkėjimai

Seimo narys Algimantas Matulevičius perskaitė Seimo pirmininko Viktoro Muntiano sveikinimo laišką asociacijos „Linava“ XVII kongresui.

Sėkmės kongresui ir visiems vežėjams taip pat linkėjo Susisiekimo ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas, Vilniaus apskrities viršininkas Alfonsas Macaitis, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Rimas Varkulevičius ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis. Žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės sveikinimo laišką kongresui perskaitė ŽŪM atstovas Zenonas Buivydas.

Sekretoriato ataskaita

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys pirmiausia daug dėmesio skyrė pernykštei krizei Lietuvos – Latvijos ir Latvijos – Rusijos pasienyje bei priežastims, dėl kurių mūsų vežėjai nevažiuoja per Baltarusiją. Asociacija teikė pasiūlymus dėl Baltarusijos muitinio tranzito liberalizavimo, nuolat kviečia į susitikimus abiejų šalių muitinių atstovus. Pastaruoju metu Baltarusijos Muitinės komitetas pakeitė kai kuriuos įstatymus, reglamentuojančius muitinio tranzito procedūras. Šie pakeitimai nustato tranzitinių krovinių muitinės kontrolės reikalavimus ir muitinio įforminimo tvarką. Asociacijos „Linava“ pasiūlymu informacija apie tranzito sąlygas per Baltarusiją paskelbta Muitinės komiteto interneto svetainėje: www.customs.gov.by, apie neteisėtus muitinės pareigūnų veiksmus galima pranešti „karštos linijos“ telefonu +375 17 218 92 92 arba muitinės budinčiojo telefonu +375 17 218 90 00.

PVM grąžinimas

Pernai asociacija išplėtė sąrašą šalių, iš kurių tarpininkauja susigrąžinant PVM. 2005 m. šis mokestis buvo grąžinamas iš 12, dabar – iš 17 ES šalių. Dėl PVM grąžinimo paslaugos suteikimo iki 2007 m. sausio 1 d. su vežėjais sudaryta 615 sutarčių, įvairioms ES šalims buvo pateikta 1882 paraiškos, kuriose PVM suma – apie 24 mln. litų. Didžiausia PVM dalis grąžinama iš Lenkijos (apie 16 mln. litų). Daugiau nei 1 mln. litų PVM pateikta Liuksemburgui, Ispanijai, Prancūzijai, Belgijai ir Austrijai.

2007 m. sausio 25 d. asociacija „Linava“ pasirašė faktoringo sutartį su Vilniaus banku dėl skubaus PVM grąžinimo iš Lenkijos. Dabar šia paslauga sėmingai naudojasi 75 vežėjų įmonės. Asociacija taip pat pasirašė sutartį su Ispanijos firma dėl kelių apmokėjimo, artimiausiu metu bus pradėtos platinti kelių apmokėjimo kortelės už naudojimąsi Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos keliais.

Atstovybės Maskvoje svarba ir įtaka

Per pastaruosius trejus metus beveik po 20 proc. padidėjo vežamų krovinių srautas į Rusiją, todėl didėja ir asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje svarba ir įtaka. Jos darbas suskirstytas į dvi pagrindines funkcijas – reali pagalba vežėjams, santykiai su valstybinėmis institucijomis bei reprezentacinė veikla. Pasak generalinio sekretoriaus, tai itin svarbu žinant Rusijos tradicijas ir bendravimo specifiką.

Vežėjų santykiuose su RF muitine daugiausia keblumų kyla nustatant vežėjų atsakomybę. Nepaisant tarptautinių konvencijų, RF muitinės kodeksas įvardija vežėją , kaip įvežamų prekių į RF deklarantą. Tokiu būdu visa atsakomybė už vežamo krovinio pateikimą muitinės kontrolei tenka vežėjui, paliekant nuošalyje tiesioginius sandorių dalyvius - siuntėją, gavėją, ekspeditorių ir deklarantą.

Padaugėjo atvejų, kai Lietuvos vilkikai, grįžtantys per Rusiją iš Kazachstano ar kitų šalių, stabdomi Rusijos – Latvijos, Rusijos – Baltarusijos pasienyje papildomam tikrinimui dėl tranzito procedūrų, tad vežėjai patiria nuostolių nepagrįstose prastovose. Šiuo atveju asociacijos „Linava“ atstovybė pataria vežėjams atkreipti tikrintojų dėmesį į RF muitinės kodeksą, kuriame nurodyta, kad muitinio tikrinimo procedūra pasienio punkte negali trukti ilgiau kaip 2 val. Jeigu inspektorius nusprendžia papildomai tikrinti transporto priemonę, jis turi raštu argumentuoti jos sulaikymo priežastį, kad vairuotojas galėtų informuoti įmonės savininką.

Daug problemų kyla dėl priverstinės palydos taikymo. Atstovybė Maskvoje dabar ruošia faktinę informaciją RF VMK Muitinės kontrolės valdybai dėl nepagrįsto konvojavimo taikymo Lietuvos vežėjams, gabenantiems į (per) RF neakcizines prekes.

Vizų įforminimas ir TIR knygelės

Per 2006 m. asociacija „Linava“ įformino 10 503 Rusijos Federacijos ir 5 980 Baltarusijos darbo vizų, tačiau problemų dėl vizų gavimo netrūksta. Pernai Baltarusija net tris kartus keitė anketas, kuriose dabar privaloma įrašyti draudimo kompanijos pavadinimą, poliso numerį, datą, iki kurios galioja draudimas (išsami informacija pateikta www. linava.lt).

Po įstojimo į ES sumažėjusi TIR knygelių pardavimo apimtis vėl auga. Pernai parduotos 159 187 TIR knygelės. Pasak generalinio sekretoriaus, po keleto metų RF, atsisakydama TIR ir diegdama alternatyvią elektroninės deklaracijos sistemą, gali pereiti prie naujos deklaravimo formos.

Asociacija konstruktyviai bendradarbiauja su LR Muitinės departamentu: TIR departamentas, atstovaudamas asociacijos ir Lietuvos vežėjų interesams, tarptautiniu lygiu nagrinėja greitesnio tranzito per Europos ir Azijos šalis galimybes. TIR procedūros vykdytojo leidimas supaprastinta tvarka nuo 2006 m. rugpjūčio 30 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. buvo suteiktas 15 įmonių.

Paslaugos, mokymo kursai ir kiti renginiai

Nemažą pagalbą vežėjams teikia asociacijos antrinės įmonės – UAB „Linavos“ servisas ir VšĮ „Linavos“ mokymo centras. Pernai „Linavos“ servisas uždirbo pusę mln. litų neaudituoto pelno. Bendradarbiaudamas su asociacijos PVM grąžinimo skyriumi, „Linavos“ servisas siekia didinti centralizuotą degalų įsigijimą Lenkijoje. Šiemet planuojama asociacijos nariams bei vežėjams iš Latvijos ir Estijos pasiūlyti tarptautinę atsiskaitymo kortelę, kuria bus galima atsiskaityti ne tik už degalus, bet ir kitas prekes bei paslaugas visose ES šalyse.

Modernia įranga aprūpintas „Linavos“ mokymo centras siekia užimti pirmaujančias pozicijas Lietuvos kelių transporto mokymo ir konsultavimo rinkoje. Kasmet LMC rengiamuose seminaruose ir mokymo kursuose dalyvauja apie 2000 klausytojų. Šiemet bus pasiūlytas naujas paskaitų ciklas apie skaitmeninių tachografų naudojimo subtilybes, kitas naujas paskaitų ciklas bus skirtas neseniai įsigaliojusiems vairavimo ir poilsio režimo pakeitimų reikalavimams. Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį darbo rinkoje ir vežėjų pageidavimus, bus pradėtos skaityti paskaitos rusų kalba, mokomi ir rengiami vairuotojai – tarptautininkai.

LMC kasmet rengia išvykas į tarptautines transporto, ekspedijavimo ir logistikos parodas. Tai galimybė tobulinti savo profesines žinias ir patirtį. Nuo gegužės mėnesio atidarytas LMC filialas Kaune. Dabar kuriami įvairūs projektai, kurie užtikrintų galimybę dalyvauti konkursuose dėl ES fondų struktūrinės paramos, tačiau pagrindinis dėmesys ir toliau bus skiriamas vežėjų kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo programai.

Asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai

Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo ir papildymo projektą XVII kongrese pateikė advokatė Aurelija Vingrienė. Su siūlomais įstatų pakeitimais ir papildymais vežėjai buvo supažindinti regioniniuose susirinkimuose.

Diskusijose šiuo klausimu kalbėjo Mečislavas Atroškevičius ( UAB „Mečys“) ir Mindaugas Kapleris (UAB „Samarina“). Pastarasis kalbėtojas aktyviai siūlė įtraukti į kongreso darbotvarkę papildomą punktą apie tai, kad prezidiumo nariais savo atstovus vežėjai galėtų išrinkti ir patvirtinti regioniniuose susirinkimuose. Jam buvo paaiškinta, jog asociacijai būdinga vieninga organizacinė struktūra, todėl tik visuotiniame susirinkime (kongrese) formuojami valdymo organai, siekiant išvengti vietinių regionų interesų protegavimo. Su M. Kaplerio pasiūlymu sutiko tik keletas kongreso dalyvių. Atsižvelgiant į vežėjų pastabas ir pasiūlymus, buvo parengtas asociacijos įstatų naujos redakcijos projektas. Po diskusijų šį projektą absoliučia balsų dauguma ( 420 balsų už, 15 prieš, 5 susilaikė) patvirtino asociacijos XVII kongresas.

Pagal naujos redakcijos įstatus išplėstos asociacijos funkcijos, pakoreguoti tikslai ir uždaviniai, išplėstos asociacijos narių teisės ir pareigos, šiek tiek pakeista narių priėmimo, kandidatų į narius įrašymo į kandidatų sąrašą, išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos.

Be to, naujos redakcijos įstatuose neberibojamas asociacijos prezidento, prezidiumo ir revizijos komisijos narių kadencijų skaičius, pakoreguoti ir papildyti reikalavimai asociacijos prezidentui ir prezidiumo nariams bei atlikti kiti nežymūs pakeitimai.

Patvirtinus asociacijos įstatų naują redakciją, priimti kiti darbotvarkėje numatyti nutarimai ir kongreso rezoliucija.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr.5 (77)

"Linava" informuoja

NUO KONKRESO – IKI KONGRESO

VKTI klientai jau galima atsiskaityti banko kortelėmis

Aktualijos

Asociacijos „Linava“ XVII kongresas: vežėjų verslo pasiekimai ir plėtros galimybės

Ekspedicija

Asociacija “Lineka”: darbo ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Įkurtuvės

„Skubos“ pagalba sunkvežimiams – ir Šiauliuose

Jubiliejus

DAF pagamino 750 000- ąjį sunkvežimį

Keliai Keleliai

Mūsų tiltai: nuo istorinio paveldo iki pažangiausių technologijų

Modeliai ir modifikacijos

“Stralis”: atėjo brandos metas

Naujienos

“AdBlue”: žaidimai baigėsi

Patirtis

„Hoptransa“: nuo durų iki durų

VKTI vaidrodyje

Lietuvos vežėjų potencialas ir verslo aplinka

Transporto politika

25,25 m „Euro Combi“ junginiai:ilgas kelias nuo bandymų iki realybės

Žinotina

Naujienos Europos keliuose

Keleivinis transportas

Užsakomiesiems reisams – patogiausi autobusai

Vairuotojų meistriškumas – lenktynių trasose

Technika

Erdvu, šviesu, patogu...

”Volvo“: Euro 4 su EGR sistema

Teisė

Ekspeditorių veiklos klausimai teismų praktikoje

Muziejus

ŠVEDIJOS „GYVYBĖS KELIAS“