Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuvos vežėjų potencialas ir verslo aplinka

Apie Lietuvos krovinių ir keleivių vežėjų potencialą bei jų verslo plėtros galimybes, kurios priklauso ne tik nuo mūsų šalies, ES direktyvų, bet ir kitų šalių įstatyminių aktų, kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) viršininku Vidmantu ŽUKAUSKU.

- Kaip pasikeitė krovinių ir keleivių vežėjų transporto priemonių parkas per praėjusius metus ir pirmąjį šių metų ketvirtį?

- Štai nuo 2006 metų spalio 1 d. pirmą kartą Lietuvoje pradėtos registruoti transporto priemonės su Euro 4 varikliais. Iki šių metų gegužės 1 d. šioms transporto priemonėms VKTI jau išdavė 1469 Europos Bendrijos leidimų kopijas. Šiuo metu licencijuotos ekologiškos transporto priemonės jau sudaro daugiau nei pusę mūsų šalies krovinių ir keleivių vežėjų automobilių parko.

- Kaip mūsų šalies vežėjų įmonės pasiskirsto pagal turimų licencijuotų automobilių skaičių?

- Iš viso Lietuvoje EB leidimus gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais iki šių metų balandžio 1 d. gavo 2 859 vežėjų įmonės, turinčios 21 893 EB leidimų kopijas licencijuotoms transporto priemonėms. 301 keleivininkų įmonė turi EB licencijas, suteikiančias teisę gabenti keleivius tarptautiniais maršrutais 1068 transporto priemonėmis. Daugiausia keleivių ir krovinių vežėjų įmonių Lietuvoje turi nuo 1 iki 5, tarptautiniais maršrutais krovinius gabenančios įmonės – nuo 1 iki 10 transporto priemonių.

- Tarptautiniais maršrutais krovinius gabenančių Lietuvos vežėjų verslo sąlygos labai priklauso nuo kabotažo ir vežimų į/iš trečių šalių liberalizavimo. Kaip pastaruoju metu pasikeitė šios sąlygos?

- 2006 m. pasibaigė pirmasis pereinamasis 2 metų kabotažo draudimo laikotarpis pagal formulę 2+2+1. Dėl kabotažo liberalizavimo nuo 2006 m. gegužės 1 d. pavyko susitarti su Danija, Estija, Airija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Malta ir Kipru.

Krovinių vežimas į/iš trečių šalių liberalizuotas su Belgija, Danija, Estija, Jungtine Karalyste, Kipru, Latvija, Nyderlandais, Prancūzija, Slovakija ir Slovėnija.

- Su kiek valstybių Lietuva keičiasi leidimais, kiek jų perduota, gauta iš kitų šalių?

- Pagal tarptautinius susitarimus ir Bendrų komisijų protokolus 2007 m. leidimais vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais pasikeista su 28 valstybėmis. Užsienio valstybėms perduoti 167 485 leidimai, skirti vežti krovinius į Lietuvos Respubliką, vykti tranzitu per jos teritoriją, vežti krovinius į/iš trečių šalių.

Iš kitų valstybių gauta 194 650 leidimų. Per šių metų 4 mėnesius vežėjams jau išduoti 88 132 leidimai vežti krovinius tarptautiniais maršrutais.

- Plėsdama paslaugas vežėjams, VKTI išduoda leidimus didžiagabaritėms transporto priemonėms ir vairuotojų liudijimus ne ES valstybių piliečiams. Ar visi prašymai patenkinami, kiek tokių leidimų ir liudijimų išduota praėjusiais metais?

- Nuo 2005 m. gegužės 1 d. VKTI iš Policijos departamento prie Vidaus reikalų minsterijos Eismo priežiūros skyriaus perėmė leidimų didžiagabaritėms transporto priemonėms išdavimą. 2006 m. Inspekcija priėmė 4509 prašymus gauti leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, patenkino 4312 prašymų, išdavė 4094 leidimus. Tokie leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams, kai jų neįmanoma gabenti kitu transportu. Per šių metų 4 mėnesius VKTI išdavė 1420 leidimų didžiagabaritėms transporto priemonėms.

Vairuotojų liudijimų išdavimą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 484/2002, nustatantis, kad valstybių narių vežėjai, įdarbinę vairuotojais ne ES valstybių piliečius, privalo jiems gauti vairuotojų liudijimus.

2005 m. išduoti 105 vairuotojų liudijimai, 2006 m. – 667, per šių metų pirmąjį ketvirtį – 326.

Lietuvos vežėjai daugiausia vairuotojų yra įdarbinę iš Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Moldovos bei Gruzijos.

VKTI išduoda ir transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo (ADR) sertifikatus.

2006 m. VKTI išdavė 1330 ADR sertifikatų, per šių metų pirmąjį ketvirtį – 193.

- Regioniniuose asociacijos “Linava” susirinkimuose nemažai dėmesio buvo skiriama atsiskaitymo su VKTI problemoms. Kas konkrečiai jau įgyvendinta šia linkme?

-Viena iš svarbiausių – galimybė atsiskaityti banko kortelėmis už suteiktas VKTI paslaugas ar paskirtas baudas. Nuo gegužės 8 dienos VKTI skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose jau galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis už Inspekcijos suteiktas paslaugas arba pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK) paskirtas baudas. Šia galimybe gali naudotis visi VKTI klientai, atliekantys mokėjimus “Visa” ir “MasterCard” mokėjimo kortelėmis. Jie mūsų patalpose banko kortelėmis gali sumokėti valstybės rinkliavą į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą ir gauti mokėjimo kvitą. Vežėjams nebereikės specialiai vykti į banką, stumdytis ten susidarančiose eilėse ir po to pristatyti mums mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Pagal bandomąjį mokėjimo kortelių projektą VKTI naudosis stacionariais ir mobiliais elektroniniais kortelių skaitytuvais. Stacionarūs elektroniniai kortelių skaitytuvai bus įrengti VKTI Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų skyriuose.

Mobilų elektroninį kortelių skaitytuvą turės VKTI Vilniaus regiono kontrolės skyriaus pareigūnai, kuriems kontrolės kelyje metu vairuotojai banko kortelėmis galės sumokėti už ATPK pažeidimus paskirtas baudas. Lietuvoje registruotų transporto priemonių vairuotojai kontrolės kelyje metu pagal ATPK galės sumokėti baudas iki 200 Lt. Jeigu skiriama bauda viršys šią sumą, bus surašomas Administracinių teisės pažeidimų protokolas. Užsienio šalyse registruotų transporto priemonių vairuotojai mokėjimų kortele galės sumokėti visas baudas, nepriklausomai nuo jų dydžio.

- Kaip gerinamos kitos klientų aptarnavimo paslaugos, taikant šiuolaikines informacines technologijas, apie įvairius pokyčius išsamiai ir operatyviai informuojant vežėjus bei visuomenę?

- Plečiantis kelių transporto rinkai, labai padidėjo ir klientų aptarnavimas VKTI. Praėjusiais metais, palyginti su 2005 m., išduota kur kas daugiau įvairių dokumentų, suteikiančių teisę fiziniams ir juridiniams asmenims dalyvauti kelių transporto rinkoje.

2006 m. įgyvendinta nemažai vežėjų verslo sąlygas gerinančių sprendimų. Sukurta nauja VKTI interneto svetainė, suteikianti platesnes galimybes teikti elektronines paslaugas, operatyviai skelbti naujienas, rengti apklausas. Klientų patogumui interneto svetainėje paskelbtos iš dalies automatizuotos prašymų, ataskaitų, kitų Inspekcijai teikiamų dokumentų formos, kurias užpildę ir išspausdinę klientai gali pateikti mums reikalingus duomenis.

Pradėti parengiamieji darbai dėl VKTI informacinių sistemų pritaikymo naudoti elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, tęsiamas informacinių sistemų modernizavimas. Naudojantis duomenų mainų programine įranga organizuotas duomenų gavimas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos mokėjimo dokumentų duomenų bazės, Juridinių asmenų, Adresų bei Gyventojų registrų.

2006 m. visuomenė plačiai informuota apie kelių transporto kontrolę, nuolat teikiama informacija apie kitų šalių leidimus vežti krovinius. Ypač daug dėmesio skirta iš anksto informuoti visuomenę apie naują vairavimo ir poilsio režimo tvarką, įsigaliojusią nuo 2006 m. gegužės 1 d., ir nuo šių metų balandžio 11 d. įsigaliojusius jos pakeitimus. Interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija, susijusi su skaitmeninių tachografų sistema.

Stengiamės nuolat gerinti darbo metodus, tobulinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją. Sieksime ir toliau išlaikyti skaidrų savo veiklos modelį bei verslo aplinkos pasitikėjimą.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr.5 (77)

"Linava" informuoja

NUO KONKRESO – IKI KONGRESO

VKTI klientai jau galima atsiskaityti banko kortelėmis

Aktualijos

Asociacijos „Linava“ XVII kongresas: vežėjų verslo pasiekimai ir plėtros galimybės

Ekspedicija

Asociacija “Lineka”: darbo ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Įkurtuvės

„Skubos“ pagalba sunkvežimiams – ir Šiauliuose

Jubiliejus

DAF pagamino 750 000- ąjį sunkvežimį

Keliai Keleliai

Mūsų tiltai: nuo istorinio paveldo iki pažangiausių technologijų

Modeliai ir modifikacijos

“Stralis”: atėjo brandos metas

Naujienos

“AdBlue”: žaidimai baigėsi

Patirtis

„Hoptransa“: nuo durų iki durų

VKTI vaidrodyje

Lietuvos vežėjų potencialas ir verslo aplinka

Transporto politika

25,25 m „Euro Combi“ junginiai:ilgas kelias nuo bandymų iki realybės

Žinotina

Naujienos Europos keliuose

Keleivinis transportas

Užsakomiesiems reisams – patogiausi autobusai

Vairuotojų meistriškumas – lenktynių trasose

Technika

Erdvu, šviesu, patogu...

”Volvo“: Euro 4 su EGR sistema

Teisė

Ekspeditorių veiklos klausimai teismų praktikoje

Muziejus

ŠVEDIJOS „GYVYBĖS KELIAS“