Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacija “Lineka”: darbo ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Balandžio 20 d. viešbučio “Panorama Hotel” Didžiojoje konferencijų salėje įvyko Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos “Lineka” keturioliktasis ataskaitinis – rinkiminis kongresas.

Pristatęs kongreso svečius – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobilių keliais asociacijos “Linava” prezidentą Algimantą Kondrusevičių ir ir šios asociacijos generalinį sekretorių Valdą Gilį, asociacijos “Lineka” prezidentas Vytautas Levickas pateikė išsamią prezidiumo darbo ataskaitą nuo tryliktojo iki keturioliktojo ataskaitinio-rinkiminio kongreso.

Pasak pranešėjo, per ataskaitinį laikotarpį vyko devyni prezidiumo posėdžiai, kuriuose priimti įvairūs sprendimai ir nutarimai, susiję su ekspeditorių verslo sąlygų gerinimu. Dabar asociacijoje yra 47 nariai, per ataskaitinį laikotarpį su trimis nariais teko atsisveikinti dėl nario mokesčio nesumokėjimo, vienas savo narystę laikinai sustabdė, priimti keturi nauji nariai. Kadangi ekspeditorių verslas neatsiejamas nuo tarptautinės veiklos, vis daugiau asociacijos narių siekia įstoti į tarptautinę ekspeditorių asociacijų federaciją FIATA. Dabar jai priklauso jau šešios Lietuvos ekspeditorių įmonės.

Asociacijos “Lineka” strategija jau daugelį metų nesikeičia: pagrindinis jos tikslas – ginti savo narių interesus Lietuvoje ir užsienio šalių valstybėse, sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslo plėtrai, bendradarbiauti su tarptautinėmis ir Lietuvos valdžios institucijomis bei verslo struktūrų atstovais.

Kalbėdamas apie verslo perspektyvą ir santykius su kitomis organizacijomis, asociacijos “Lineka” prezidentas akcentavo glaudaus bendradarbiavimo naudą su tarptautine ekspeditorių asociacijų federacija FIATA, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Tarptautiniais prekybos rūmais “ICC Lietuva”. “Lineka” yra visų šių organizacijų narė, ji turi savo atstovus Muitinės konsultacinėje taryboje, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryboje bei Tranzito komitete.

Itin glaudus bendradarbiavimas jau daugelį metų sėkmingai tęsiamas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir asociacija “Linava”, kurios atstovai, pasak “Linekos” prezidento, yra ne tik konkurentai, verslo partneriai, bet ir ekspeditorių mokytojai.

Kalbėdamas apie artimiausią perspektyvą, V.Levickas pažymėjo, jog labai svarbu išlaikyti ryšį tarp asociacijos prezidiumo ir eilinių narių, daugiau dėmesio skiriant švietėjiškai veiklai, specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimams. Prezidentas pasidžiaugė, kad šių metų kovo 16 d. asociacija vėl gavo leidimą kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu organizuoti ekspeditorių kursus tarptautiniam FIATA pažymėjimui gauti. Ši tarptautinė organizacija pagal patvirtintą programą kursus baigusiems ekspeditoriams iš viso yra išdavusi 3854 diplomus, asociacijos “Lineka” nariai jau turi daugiau kaip 200 tokių diplomų.

Pranešimą apie asociacijos “Lineka” finansinę-ūkinę veiklą ataskaitiniu laikotarpiu kongresui pateikė vyriausioji finansininkė Jelena Lipnevič.

Kongresas patvirtino nacionalinės ekspeditorių asociacijos “Lineka” finansinės – ūkinės veiklos ataskaitą pagal 2006 metų pajamų-išlaidų sąmatą ir 2007 metų biudžeto planą.

Pasisakant asociacijos nariams bene daugiausia diskusijų sukėlė klausimas – ką daryti su nesąžiningai ir neatsakingai dirbančiais ekspeditoriais, profesiniu žargonu vadinamais “namudininkais”, kurie tik kompromituoja ne tik ekspeditorių vardą, bet ir visą jų verslą. Vieni siūlė skelbti nepatikimų klientų sąrašus, kiti – vienytis ir kelti baudžiamąsias bylas nesąžiningiems verslo partneriams.

Asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius ragino imtis ryžtingų žingsnių eliminuojant iš rinkos aferistus, nes tai svarbu ne tik transporto verslui, bet ir visai Lietuvos ekonomikai. Linkėdamas kongresui gero darbo “Linavos” prezidentas akcentavo, kad dirbti su ekspeditoriais sunku, bet be jų neįmanoma, nes kompetentingas ir atsakingas ekspeditorių darbas – viena iš logistikos proceso neatskiriamų dalių.

Asociacijos “Linava” generalinis sekretorius Valdas Gilys ekspeditoriams siūlė dalyvauti bendruose projektuose, prisidėti prie naujų bendradarbiavimo formų, kurias vežėjai raštu pateikė jau anksčiau, apie multimodalinius vežimus surengti bendrą seminarą vežėjams ir ekspeditoriams.

Po kongreso dalyvių ir svečių pasisakymų išrinkti asociacijos “Lineka” valdymo organai. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos “Lineka” prezidentu ketvirtai kadencijai iš eilės išrinktas Vytautas Levickas, prezidiumo nariais ketverių metų laikotarpiui išrinkti: Egidijus Ramonas (UAB “Arijus”), Audrius Zakas (UAB “Finėjas”), Edmundas Daukantas (UAB BĮ “Schenker”), Audronė Kumelienė (UAB “Deivra”), Ignas Puluikis (UAB “Ace Logistics”), Darius Brekys (UAB “Ad Rem”), Arūnas Bertašius (UAB “Rhenus Svoris”) ir Tautginas Sankauskas (UAB “Vilteda”).

Gegužės 9 d. pirmajame prezidiumo posėdyje asociacijos “Lineka” viceprezidentais išrinkti: Edmundas Daukantas, Audronė Kumelienė, Tautginas Sankauskas ir Arūnas Bertašius.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr.5 (77)

"Linava" informuoja

NUO KONKRESO – IKI KONGRESO

VKTI klientai jau galima atsiskaityti banko kortelėmis

Aktualijos

Asociacijos „Linava“ XVII kongresas: vežėjų verslo pasiekimai ir plėtros galimybės

Ekspedicija

Asociacija “Lineka”: darbo ataskaita, žvilgsnis į ateitį, rinkimai

Įkurtuvės

„Skubos“ pagalba sunkvežimiams – ir Šiauliuose

Jubiliejus

DAF pagamino 750 000- ąjį sunkvežimį

Keliai Keleliai

Mūsų tiltai: nuo istorinio paveldo iki pažangiausių technologijų

Modeliai ir modifikacijos

“Stralis”: atėjo brandos metas

Naujienos

“AdBlue”: žaidimai baigėsi

Patirtis

„Hoptransa“: nuo durų iki durų

VKTI vaidrodyje

Lietuvos vežėjų potencialas ir verslo aplinka

Transporto politika

25,25 m „Euro Combi“ junginiai:ilgas kelias nuo bandymų iki realybės

Žinotina

Naujienos Europos keliuose

Keleivinis transportas

Užsakomiesiems reisams – patogiausi autobusai

Vairuotojų meistriškumas – lenktynių trasose

Technika

Erdvu, šviesu, patogu...

”Volvo“: Euro 4 su EGR sistema

Teisė

Ekspeditorių veiklos klausimai teismų praktikoje

Muziejus

ŠVEDIJOS „GYVYBĖS KELIAS“