Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VALSTYBINEI KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJAI - 10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1993 m. gegužės 31 d. prie Susisiekimo ministerijos įsteigta Valstybinė kelių transporto inspekcija (toliau - Inspekcija), kuriai pavesta „vykdyti visų kelių transporto verslininkų ir vežėjų darbo priežiūrа“. Inspekcija dirba kaip savarankiška valstybės įstaiga, kurios steigėjo funkcijas vykdo Susisiekimo ministerija. Vykdydama programas „Nacionalinė kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ ir „Europos Sаjungos PHARE paramos bendrasis finansavimas“, Inspekcija įgyvendina kelių transporto veiklos politikа pagal savo kompetencijа.

šiuo metu struktūriniuose padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje dirba 120 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (87 iš jų yra karjeros valstybės tarnautojai).

Per 10 metų susiformavo svarbiausieji Inspekcijos uždaviniai, išsiplėtė daugelis veiklos sričių, priskirta naujų funkcijų, ypač susijusių su integracija į Europos Sаjungа (toliau - ES). Inspekcija organizuoja ir vykdo kelių transporto vežėjų veiklos valstybinę priežiūrа, vykdo ir tobulina kelių transporto veiklos licencijavimа, formuoja tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų tinklа, atlygina vežėjų negautas dėl keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamas, įgyvendina ir tobulina leidimų kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas išdavimo ir kontrolės sistemа, įgyvendina kelių transporto techninę politikа, kontroliuoja nustatytų sаlygų atitikimа ūkio subjektuose, rengiančiuose kelių transporto priemonių vairuotojus arba mokančius asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, organizuoja asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, egzaminavimа, vykdo įmonių, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, kontrolę, įgyvendina transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikа ir kt.

Atlikdama kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrа, Inspekcija kontroliuoja keleivinį ir krovininį kelių transportа, pavojingus krovinius keliuose ir pasienio kontrolės punktuose, siekdama užtikrinti keleivių ir krovinių vežimа reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų laikymаsi. Vykstant integracijos į ES procesui Inspekcijos tikslas - maksimaliai užtikrinti vienodas konkurencijos sаlygas vežėjams bei gerinti eismo saugumа. Jai keliamas uždavinys - didinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymosi patikrinimų skaičių. Pagal ES direktyvos reikalavimus, 2004 m. turėtų būti patikrinama ne mažiau kaip 1% vairuotojų darbo dienų. Todėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolė įmonėse, keliuose ir pasienio kontrolės punktuose šiuo metu yra prioritetinė kontrolės sritis. Inspektorių mokymas yra viena iš numatytų priemonių siekiant perteikti Lietuvai ES patirtį pagal PHARE „Dvynių“ projektа „Tolesnis transporto ACQUIS derinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant transporto politikа“, jį įgyvendina Inspekcija ir jai gimininga Prancūzijos institucija. Prancūzijos specialistai taip pat mokys kontrolės metodų pradėjus tikrinti įmones, užsiimančias pavojingų krovinių parengimu išsiųsti (vežti), priėmimu iš siuntėjo, vežimu bei jų išdavimu gavėjui, įskaitant pakrovimа, iškrovimа, perkrovimа bei laikinа sandėliavimа.

Vykdydami kontrolės funkcijas, Inspekcijos pareigūnai bendradarbiauja su Viešosios policijos, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, Valstybinės darbo ir Mokesčių inspekcijų, savivaldybių pareigūnais.

Inspekcija nuo pat savo veiklos pradžios formuoja kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros sistemos plėtros kryptis, vykdydama šios sistemos priežiūrа kontroliuoja techninių apžiūrų centrus/stotis, rengia valstybinės techninės apžiūros sistemos veiklа ir valstybinės techninės apžiūros atlikimа reglamentuojančių teisės aktų projektus, sprendžia valstybinės techninės apžiūros atlikimo technologijų, vieningų kontrolės būdų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus, egzaminuoja valstybinės techninės apžiūros kontrolierius ir kelių transporto ekspertus, ateityje įmonėms išduos leidimus, suteikiančius teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrа.

Vykdydami vienа iš svarbiausių Inspekcijai pavestų techninės politikos formavimo uždavinių - kelių transporto priemonių tipo atitikties įvertinimo sistemos kūrimа ir įgyvendinimа, Inspekcijos specialistai, remdamiesi JT EEK taisyklėmis ir ES direktyvomis, aktyviai prisideda prie techninių reikalavimų transporto priemonėms rengimo, vykdo transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūras ir jų pagrindu išduoda tipo patvirtinimo bei ATP sertifikatus. Kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo sistemos procedūra užtikrina, kad būtų gaminamos, pardavinėjamos ir registruojamos tik nustatytus reikalavimus atitinkančios transporto priemonės. Procedūrа reglamentuoja daugiau kaip 210 ES techninių direktyvų ir 115 JT EEK taisyklių. Inspekcijos specialistai yra susipažinę su Vokietijos, Suomijos, Olandijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos bei kitų valstybių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemų modeliais.

Inspekcija vykdo dviejų Jungtinių Tautų susitarimų kompetentingos įstaigos funkcijas kelių transporto srityje: dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) bei dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo.

1999 m. lapkričio 2 d. SAE (Automobilių inžinierių sаjunga) Inspekcijai suteikė teisę šalies transporto priemonių gamintojams suteikti pasaulinį gamintojo identifikavimo kodа (WMI).

įgyvendindami techninę politikа, Inspekcijos specialistai nuolat teikia metodinę pagalbа ir konsultacijas transporto priemonių gamintojams ir jų įgaliotiems atstovams Lietuvoje, techninės apžiūros centrams, ekspertizių įmonėms ir vežėjams.

Keleivių vežimo kelių transporto priemonėmis tolimojo bei tarptautinio susisiekimo maršrutais licencijavimas, tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tinklo formavimas, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais įforminimas - jau dešimtmetį sėkmingai atliekama ir tobulinama Inspekcijos veikla. Nuo 2001 m. kelių transporto vežėjams pradėtos nustatyta tvarka atlyginti jų negautos dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamos, kontroliuojama keleivių vežimo kelių transportu lengvatų teikimo tvarka.

Krovinių vežimo srityje įgyvendintas licencijavimas verstis krovinių vežimais, leidimų vežti krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas, važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimas. Inspekcijos specialistai dirba kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų kortelių išdavimo, jų galiojimo sustabdymo bei panaikinimo, vienkartinių kelionės leidimų išankstinio skirstymo komisijose, dalyvauja TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo komiteto posėdžiuose, Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų išdavimo komisijoje, kaupia informacijа apie iškylančius sunkumus ir problemas Lietuvos vežėjams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus užsienio valstybių teritorijoje, ir šiа informacijа teikia mišrių komisijų posėdžiams. Tarptautinių susitarimų bei mišrių komisijų protokolų pagrindu 2002 m. kelionės leidimais tarptautiniam krovinių vežimui kelių transportu pasikeista su 32 valstybėmis.

Inspekcijos funkcijos vykdant kelių transporto priemonių vairuotojų mokymа susijusios su kelių transporto priemonių vairavimo teisės įgijimo sаlygų ir tvarkos nustatymu, vairavimo mokyklų, jų mokymo objektų priežiūros ir kontrolės atlikimu, vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų bei asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, egzaminavimu siekiant nustatyti jų kvalifikacijа. Atsižvelgiant į ES reikalavimus patobulinta vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, transporto veiklai vadovaujančių asmenų egzaminavimo programa bei parengti nauji testai jiems egzaminuoti.

Tobulinant vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kvalifikacijа bei gerinant vairuotojų rengimа, pakeisti Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo nuostatai sugriežtinant ne tik reikalavimus vairavimo mokykloms, bet ir numatant, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius turės periodiškai įvairiomis formomis kelti savo kvalifikacijа. šiems vairavimo mokyklų darbuotojams bus pratęsti galiojantys specialių kursų baigimo liudijimai tik pateikus patvirtinančius dokumentus, kad per paskutinius 5 metus jie tobulinosi ne mažiau kaip 30 val.

Inspekcijos pareigūnai prisideda prie organizuojamų saugaus eismo akcijų „Matyk ir būk matomas“, „Vasarа keliaukime saugiai“, „Kelių eismo taisykles žinosi - saugiau važiuosi“.

Inspekcijoje funkcionuoja kelių transporto veiklos kompiuterizuota informacinė sistema. šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas jos modernizavimui. Vykdomas modernizavimo investicinis projektas bei PHARE finansuojamas investicinis projektas kelių transporto veiklos, ypač darbo ir poilsio režimo, kontrolės moduliui sukurti ir įdiegti.

Vykdydama jai pavestas funkcijas, Inspekcija kuria savo veiklos teisinę bazę: dalyvauja rengiant įstatymus, siūlo jų pakeitimų ir papildymų projektus, rengia taisykles, instrukcijas ir kitus norminius aktus pagal savo kompetencijа.

Tolesnės Inspekcijos veiklos vykdymo ir tobulinimo kryptys formuojamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas veiklos sritis, Susisiekimo ministerijos politikа ir kintančius kelių transporto rinkos poreikius integracijos į Europos Sаjungа sаlygomis.

Vidmanto KLIUKO nuotrauka

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (29)

"Linava" informuoja

Austrija

Derybos su Danija

Kova su skolininkais

Latvija

Lenkija

Linava

Prancūzija

Prancūzija - Jungtinė Karalystė

Sustabdoma narystė

TOKS SėKMINGAS PRIVATIZAVIMAS

Aktualijos

Kalvarijos punkte - pasienio procedūrų tyrimas

Idėjos

Vilniaus „krovinių kaimelis“ atviras visiems...

Kongresui pasibaigus

XIII-asis asociacijos „Linava“ kongresas

Psichologija

KAIP ATSIKRATYTI VAIZDINIų NAšTOS

Specialusis transportas

„Miško broliai“, vardu MAZ

Lietuvoje ir pasaulyje

Bendradarbiavimas

NAUJA BILIETų SISTEMA

Sindromo grėsmė

Sulaikyti pareigūnai

Transporto politika

ETMK: geresnio bendradarbiavimo siekiant

KALNų LAVINA - AUTOMAGISTRALIų MOKESTIS

Žinotina

VALSTYBINEI KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJAI - 10

Perspektyvos

EUROSPEKTRAS: dar daugiau krovininių automobilių detalių

Keleivinis transportas

Tarėsi keleivinio transporto biuro nariai

Technika

Dviaukščiai buna ne tik autobusai

MTIS: kad padangos tarnautų ilgai

Palfinger jau Lietuvoje

„Pamaitinti“ dyzeli tačiau - kaip?

Teisė

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys pagal naujаjį Darbo kodeksа

Verslo etika

APIE DIKCIJА IR TARSENА

Automobilių sportas

Krazo kometa

„SKRAJOJANčIO OLANDO“ EPOPėJA