Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Tarėsi keleivinio transporto biuro nariai

Gegužės 7 dienа į asociacijos „Linava“ posėdžių salę rinkosi Keleivinio transporto sekcijos biuro nariai. Svarstyti šiuo metu aktualiausi šalies keleivių vežėjams klausimai.

Lina JAKUBAUSKIENė

Asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mindaugas Grigelis papasakojo apie IRU Keleivinio transporto tarybos posėdį Briuselyje bei apie susitikimа su asociacijos UITP vadovais.

UITP - tai pasaulinė visuomeninio keleivinio transporto operatorių, įstaigų ir tiekėjų (gamintojų) asociacija, jungianti per 2000 narių iš 80 šalių. Asociacijos tikslas - nagrinėti visus su miesto, priemiesčio, tolimuoju ir tarptautiniu keleiviniu transportu susijusius klausimus bei teikti pasiūlymus, kad visuomeninio transporto potencialas būtų išnaudotas kuo geriau. Asociacija rengia tarptautinius kongresus, parodas, konferencijas, posėdžius visuomeninio transporto operatoriams aktualiomis temomis, studijas, pranešimus ir straipsnius apie keleivinio transporto tyrimų rezultatus įvairiose šalyse, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir politinėse bei techninėse diskusijose, nagrinėjančiose žmonių mobilumа, pateikia savo narių pozicijas įvairiais visuomeninio keleivinio transporto klausimais sprendimus priimančioms institucijoms, žiniasklaidai ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms. Pasak M. Grigelio, susitikime su UITP vadovais kalbėta ir apie Lietuvos visuomeninio keleivinio transporto būklę. Asociacijos vadovai Baltijos šalių vežėjams siūlė bendradarbiauti tarpusavyje ir parengti vienа bendrа projektа naujoms transporto priemonėms įsigyti. Birželio mėnesį UITP vadovai ketina atvykti į Lietuvа.

Telšių autobusų parko direktorius Jonas Butkus papasakojo apie susitikimа su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Artūru Paulausku, apie pokalbį su juo dėl naujų transporto priemonių įsigijimo. Keleivinio transporto sekcija Seimo Pirmininkui bei Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui parengė laiško projektа nuo „Linavos“ bei Lietuvos savivaldybių asociacijos dėl šalies autobusų parko atnaujinimo. Jame teigiama, kad visuomeninio keleivinio transporto priemonių atnaujinimas turėtų tapti ne tik vežėjų ir savivaldybių, bet ir valstybės rūpesčiu - be jos paramos nei vežėjai, nei savivaldybės nesugebės įsigyti naujų arba bent naujesnių transporto priemonių. Vežėjai, suprasdami, kad valstybės biudžete nėra lėšų šiai problemai spręsti, pasiūlė būdų, kaip jų atrasti: tai galima būtų padaryti papildžius kai kuriuos Pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio ir Akcizų įstatymų straipsnius. Tada keleivių vežėjai gautų papildomų pajamų, kurias galėtų skirti autobusų parkų atnaujinimui. Biuro nariai nutarė, kad keleivių vežėjų įmonių vadovai turėtų aktyviau bendradarbiauti su miestų bei rajonų savivaldybių merais ir įtikinti juos, kad projektа palaikytų bei pritartų jam savivaldybių tarybų posėdžiuose. Tik tokiu atveju atsirastų galimybė pasiekti šioje srityje teigiamų poslinkių.

E. Stolovickis kalbėjo apie Lietuvos Respublikos transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo projektа, kurį š. m. kovo 24 d. Seimui pateikė Seimo nariai B. Vėsaitė, S. Lapėnas ir V. Karbauskis. Jame siūloma liberalizuoti keleivių vežimo rinkа nenurodant fiksuotų tarifų, tik nustatant maksimalius tarifus. Tai, pasak siūlančiųjų, leistų savivaldybėms sutaupyti daug lėšų, skirtų kompensacijoms ir dotacijoms. Asociacija „Linava“ parengė laiškа Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Z. Balčyčiui, Seimo Ekonomikos komitetui, Seimo posėdžių sekretoriatui, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Jame teigiama, kad savivaldybėms patvirtinus maksimalius tarifus, jos negalės prognozuoti vežėjų nuostolių, o vežėjai galės nerealiai mažinti tarifus ir reikalauti iš savivaldybių kompensacijų už patiriamus nuostolius. Be to, toks sprendimas paskatintų vežėjus (autobusų parkus) atsisakyti standartinių miesto tipo autobusų ir pirkti mikroautobusus, o tai prieštarautų pagrindiniams viešojo naudojimo keleivinio kelių transporto tikslams: teikti kokybiškas ir nebrangias transporto paslaugas dideliam keleivių kiekiui, mažinti eismo spūstis ir gerinti ekologinę situacijа. Asociacija siūlo nepritarti Seimo narių pasiūlytam LR kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo projektui. Biuro nariai nutarė siūlyti visiems miestų bei rajonų autobusų parkams parengti Susisiekimo ministerijai raštus, pasisakančius prieš minėtų kodekso pataisų įvedimа.

Gana aštrios diskusijos užvirė svarstant autobusų stočių veiklos nuostatų pakeitimo klausimа. Visi vežėjai iš esmės pritaria parengtam nuostatų projektui, nesutariama tik dėl stočių kategorijų ir įkainių už naudojimаsi jomis nustatymo. Pasak E. Stolovickio, Keleivinio transporto sekcija siūlo įvesti keturias-penkias autobusų stočių kategorijas ir jas suskirsti pagal teikiamų paslaugų kiekį bei kokybę. Kadangi ekonomiškai pagrįstų tarifų už stočių teikiamas paslaugas patvirtinti neįmanoma, tiek „mažieji“, tiek „didieji“ vežėjai turėtų atrasti kompromisа ir susitarti tarpusavyje, kiek turėtų kainuoti įvažiavimas į vienа ar kitа autobusų stotį. Daugelio vežėjų nuomone, stotys, kuriose nėra jokių paslaugų ir kurios bus priskirtos penktajai, žemiausiajai, kategorijai, negalėtų taikyti maksimalaus mokesčio tarifo.

Pasitarimo pabaigoje svarstyta vežėjų parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksа, vežėjas turi būti parenkamas konkurso tvarka. Neseniai patvirtintoje kompensavimo už nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei tvarkoje skelbiama, kad konkursus privaloma organizuoti tik naujai parenkamiems maršrutams. Vežėjai teigė, kad, skelbiant konkursus, pagrindinis kriterijus neturėtų būti vežėjo pasiūlyta mažiausia vežimo kaina - svarbiausia sаlyga turėtų būti vežimo kokybė, vežėjo patikimumas, drausmingumas, turimos transporto priemonės. Savivaldybė, skelbdama konkursа, į jo nuostatus turėtų įvesti ir kokybės reikalavimus - kitaip daugiausia šansų laimėti turėtų vežėjas su prasčiausiomis, pigiausiomis, tik nurašymui skirtomis transporto priemonėmis.

Pasiūlymus dėl konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos vežėjai turėtų pateikti iki gegužės 20 dienos. Daug diskusijų sukėlė ir numatomas reikalavimas konkursui pateikti vienodomis spalvomis nudažytas transporto priemones. Nutarta teikti Susisiekimo ministerijai siūlymа šio reikalavimo kol kas netaikyti.

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (29)

"Linava" informuoja

Austrija

Derybos su Danija

Kova su skolininkais

Latvija

Lenkija

Linava

Prancūzija

Prancūzija - Jungtinė Karalystė

Sustabdoma narystė

TOKS SėKMINGAS PRIVATIZAVIMAS

Aktualijos

Kalvarijos punkte - pasienio procedūrų tyrimas

Idėjos

Vilniaus „krovinių kaimelis“ atviras visiems...

Kongresui pasibaigus

XIII-asis asociacijos „Linava“ kongresas

Psichologija

KAIP ATSIKRATYTI VAIZDINIų NAšTOS

Specialusis transportas

„Miško broliai“, vardu MAZ

Lietuvoje ir pasaulyje

Bendradarbiavimas

NAUJA BILIETų SISTEMA

Sindromo grėsmė

Sulaikyti pareigūnai

Transporto politika

ETMK: geresnio bendradarbiavimo siekiant

KALNų LAVINA - AUTOMAGISTRALIų MOKESTIS

Žinotina

VALSTYBINEI KELIų TRANSPORTO INSPEKCIJAI - 10

Perspektyvos

EUROSPEKTRAS: dar daugiau krovininių automobilių detalių

Keleivinis transportas

Tarėsi keleivinio transporto biuro nariai

Technika

Dviaukščiai buna ne tik autobusai

MTIS: kad padangos tarnautų ilgai

Palfinger jau Lietuvoje

„Pamaitinti“ dyzeli tačiau - kaip?

Teisė

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys pagal naujаjį Darbo kodeksа

Verslo etika

APIE DIKCIJА IR TARSENА

Automobilių sportas

Krazo kometa

„SKRAJOJANčIO OLANDO“ EPOPėJA