Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Save apkaltinti sunkiau

Paklauskite asmenį, pažeidusį Kelių eismo taisykles, ar tikrai jis tai padarė. Tik retas kuris prisipažins kaltas, nors pražanga akivaizdi. Dėl to ir dūsta aukštesnės instancijos teismai nuo apeliacinių skundų, kuriuose pažeidėjai prašo panaikinti žemesnės instancijos teismų nutarimus ar nutraukti bylas. Tokių pavyzdžių apstu. Štai vienas iš jų, įrodantis, kad ir policija, ir žemesnės instancijos teismai savo darbą išmano, tad kažin ar pažeidėjams tikslinga ieškoti ko nepametę.

Šių metų rugpjūčio 9 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo uteniškio Vacio (vardas pakeistas) apeliacinį skundą: apeliantui nepatiko Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. nutarimas, kuriuo jam už administracinius teisės pažeidimus paskirta gana solidi bauda.

Neturėjo teisės vairuoti

Utenos rajono policijos komisariato Patrulių būrio Magistralinių kelių priežiūros grandies pareigūnas 2006 m. lapkričio 13 d. Vaciui surašė administracinioteisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2006 spalio 24-osios ryte, apie 6.00 val., Utenoje vairavo automobilį „Ford Transit“ neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, paliko stovėti mikroautobusą neįsitikinęs, kad šis savaime nepradėtų riedėti (savaime pradėjęs judėti automobilis apgadino vartus), apie eismo įvykį nepranešė policijai, nepateikė transporto priemonės dokumentų.

Utenos r. PK Eismo priežiūros poskyrio 2006 m. lapkričio 16 d. nutarimu Vaciui pagal ATPK 127 str. 2 d. paskirta 1500 Lt bauda, pagal ATPK 130 str. 1 d. – 4500 Lt bauda, pagal ATPK 1241 str. 6 d. – 30 Lt bauda. Administracines baudas subendrinus (vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d.) paskirta galutinė nuobauda – 4500 Lt bauda.

Mikroautobuso nevairavo?

Administracinėn atsakomybėn patrauktas Vacys, aišku, kreipėsi į administracinį teismą prašydamas panaikinti Eismo priežiūros poskyrio 2006 m. lapkričio 16 d. nutarimą ir nutraukti administracinę bylą. Prašyme Vacys tiesiai šviesiai paaiškino: 2006 m. spalio 24 d. nevairavęs automobilio „Ford Transit“, o buvo paprašęs savo bičiulį Petrąšiuo mikroautobusu atvežti darbininkus prie parduotuvės „Bikuva“ vartų. Taigi Petras atvežęs darbininkus ir palikęs automobilį prie vartų. O kai Vacys nuėjęs jų atidaryti, automobilis pajudėjo, prispaudė jo kairę ranką bei apgadino vartus. Policijai apie įvykį nepranešė, nes automobilis nebuvo sugadintas, vartai apgadinti nuo jo... rankos, o ne nuo automobilio. Pasižadėjimą dėl žalos atlyginimo pasirašė, nes manė, kad yra atsakingas už padarytą žalą.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 23 d. nutarimu nutarė skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Utenos r. PK Eismo priežiūros poskyrio 2006 m. lapkričio 16 d. nutarimo dalį, kuria Vaciui pagal ATPK 1241 str. 6 d. buvo paskirta 30 Lt administracinė bauda, ir administracinę bylą šioje dalyje nutraukti; kitoje dalyje nutarimą palikti nepakeistą ir Vaciui pagal ATPK 127 str. 2 d. ir 130 str. 1 d. paskirti galutinę 4500 Lt baudą. Teismas nurodė, kad byloje esantys administracinio teisės pažeidimo protokolas, kiti rašytiniai dokumentai, liudytojų parodymai, netpaties Vacio paaiškinimaipatvirtina, kad jis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, tądien Utenoje vairavo automobilį „Ford Transit“, paliko mikroautobusą nepasirūpinęs, kad šis savaime nepradėtų riedėti, po to pasitraukė iš eismo įvykio vietos.

Kaltinimas pagrįstas!

Deja, kaltininkas nesikreipė dėl įvykio ir į policiją. Administracinio teisės pažeidimo teisena buvo pradėta gavus UAB „Bikuvos prekyba“ direktoriaus 2006 m. spalio 30 d. raštą, kuriame pranešama, kad tądien į bendrovės vartus įvažiavo UAB „Biedbaltas“ priklausantis automobilis ir juos sulankstė, o mikroautobusąvairavęs Vacys iš įvykio vietos pasišalino. Šių aplinkybių neneigia ir pats pažeidėjas, nurodydamas, kad jis tarėsi su UAB „Bikuvos prekyba“ dėl žalos atlyginimo gera valia. Tai patvirtina ir UAB „Bikuvos prekyba“ sargo parodymai. Teismas nesirėmė darbuotojų, tąryt atvežtų mikroautobusu,paaiškinimais, kad Vacys nevairavo automobilio ir nesukėlė eismo įvykio. Šie liudytojai nurodė Vacį esant tiesioginiu jų darbo vadovu, todėl ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad jie yra suinteresuoti palankia darbdavio bylos baigtimi. Be to, teismo nuomone, šių liudytojų parodymai nėra nuoseklūs, jie skirtingai aiškina įvykio aplinkybes – tai leidžia tokius parodymus vertinti kritiškai.

Byloje pateikti duomenys apie Vacio įvykdytus KET pažeidimus ir taikytas nuobaudas patvirtina, kad jam 2004 m. liepos 22 d. nutarimu už ATPK 130 str. numatytus pažeidimus (nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš autoavarijos vietos) buvo paskirtas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 48 mėnesiams, pats Vacys pripažino, kad jam iki 2006 m. spalio 24-osios dar nebuvo grąžintas paimtas vairuotojo pažymėjimas. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir juos patvirtinančius įrodymus, teismas konstatavo, kad policijos pareigūnas pagrįstai pripažino Vacį pažeidus KET 59, 63 ir 191 p. reikalavimus ir taip įvykdžius ATPK 127 str. 2 d. bei 130 str. 1 d. numatytus administracinius teisės pažeidimus. Teismo vertinimu, Vaciui paskirta subendrinta administracinė bauda atitinka jo asmenybę (jis nuo 2004 m. birželio 1 d. iki 2005 m. rugpjūčio 31-osios buvo net 3 kartus baustas administracinėmis nuobaudomis pagal ATPK 130 str. bei 127 str. 2 ir 3 dalis) ir padarytų teisės pažeidimų šiurkštų pobūdį.

Administracinėn atsakomybėn patr auktas Vacys nenurimo ir teisybės pradėjo ieškoti Vyriausiajame administraciniame teisme. Patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje esančius įrodymus i r priėjo pagrįstą išvadą, kad Vacys padarė ATPK 127 str. 2 d. ir ATPK 130 str. numatytus administracinius teisės pažeidimus. Be to, teismas pažymėjo, kad, nevykdydamas KET nustatytų vairuotojo pareigų įvykus eismo įvykiui, Vacys žymiai apsunkino eismo įvykio aplinkybių nustatymą. Todėl, atsižvelgiant į padarytų teisės pažeidimų pobūdį bei pažeidėjo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, apeliacinės ins tancijos teismas vertina, kad Vaciui paskirtoji administracinė nuobauda nėra aiškiai per griežta.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija nutarė Vacio apeliacinį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. nutarimą palikti nepakeistą. Ši nutartis neskundžiama.

Viktoras TAMOŠIŪNAS

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr.9 ( 81)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

IRU tobulins autobusų klasifikavimo sistemą

Įkurtuvės

Atnaujintame „Volvo“ servise – daugiau paslaugų

„Autokurto“ servisas – ir Klaipėdoje

Kas yra kas

Populiariausi Vokietijoje: rinkimai 2007

Keliai Keleliai

Apie kelių muziejų veiklą – seminare Islandijoje

Palyginkite

Testas: sunkvežimių oro kondicionavimo įranga

Premjeros

MAN TG: nauja karta - X ir S

Servisas

Apskaičiuotos „Kumho“ ambicijos

„Amanda“ siūlo sutaupyti

Tradicijos

Keleivininkai džiaugėsi švente

XI varžybos: plentų asai – po aukštu Kėdainių dangum...

Lietuvoje ir pasaulyje

Didžiojoje Britanijoje – naujas kelio ženklas

Ekspeditorių susitikimas

ERF – jau istorija

Naujjienos

Transporto politika

Reglamentų ir direktyvų džiunglėse

Keleivinis transportas

Keleivių vežėjai dirbo stabiliai

Technika

Lietuvos kariuomenei – SISU

Transporteriai: kada keisti alyvą?

Teisė

Nesaugomos stovėjimo aikštelės

Save apkaltinti sunkiau

Muziejus

Vermachto kariai – “Mercedes Benz” L4500S/A