Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Rugpjūčio 3 d.Asociacija "LINAVA" buvo informuota, kad padaugėjo atvejų, kai Rusijos Federacijoje muitinės tarnybų pareigūnai automobiliams, gabenantiems krovinius su TIR knygele, jei nustatyta muitų ir mokesčių suma viršija TIR garantijos dydį (Rusijos Federacijos teritorijoje – 50 000 JAV dolerių), taiko muitinės palydą. Europos Sąjungos valstybėse didžiausia muitų ir mokesčių suma, kurios gali reikalauti muitinė iš garantinių asociacijųyra 60 000 eurų.
Tais atvejais, kai nustatyta muitų ir mokesčių suma kiekvienoje TIR procedūroje dalyvaujančioje šalyje viršija nustatytą TIR garantijos dydį, muitinės tarnybos gali reikalauti, kad kelių transporto priemonės, autotraukiniai arba konteineriai, būtų eskortuojami vežėjo sąskaita (1975 m. TIR Konvencijos 23 straipsnis).

Š.m. vasario mėn. 29d. įvykusiame Jungtinių Tautų EEK Kelių transporto komiteto darbo grupės muitinės klausimais, susijusiais su transportu, (WP.30) sesijoje, Rusijos Federacijos muitinės atstovai, siekdami suvienodinti reikalavimus Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos teritorijoje, pareiškė pageidavimą nustatyti didesnę (iki 60 000 eurų) importo ir eksporto muitų ir mokesčių sumą, kurios Rusijos Federacijos muitinė gali reikalauti iš garantinės asociacijos už kiekvieną TIR knygelę.

Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacijos muitinės tarnybų pareigūnai vis dažniau taiko muitinės palydą Lietuvos vežėjams, asociacija “LINAVA” pasiūlė Tarptautinei kelių sąjungai (IRU) apsvarstyti Rusijos Federacijos pasiūlymą dėl reikalavimų suvienodinimo artimiausioje Jungtinių Tautų EEK Kelių transporto komiteto darbo grupės muitinės klausimais, susijusiais su transportu, (WP.30) sesijoje, kuri vyks š.m. rugsėjo 24—27 dienomis.

Rugpjūčio 22–24 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Šarūnas Baublys. Posėdyje Lietuvos delegacijoje dalyvavo ir asociacijos „Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius bei asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys. Derybose su Rusija susitarta dėl papildomų 20 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos 2007 metais.

Dvi dienas trukusio bendros Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdyje apsvarstyti ir kiti aktualūs automobilių transporto klausimai: krovinių vežimo tarp abiejų šalių plėtros perspektyvos, krovinių tranzito iš Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų. Rusijos pusė atkreipė dėmesį, kad tarp Rusijos ir Lietuvos išlieka krovinių vežimo disbalansas Lietuvos vežėjų naudai, t.y. per pirmą 2007 m. pusmetį Lietuvos ir Rusijos vežėjų dalis atitinkamai sudarė 64,1% ir 27,8 %. Delegacijos susitarė skatinti Lietuvos krovinių siuntėjus ir transporto ekspedicines įmones plačiau naudoti Rusijos vežėjų paslaugas gabenant krovinius tarp abiejų valstybių.

Posėdyje konstatuota, kad aktyvėja Lietuvos ir Rusijos prekybinis-ekonominis bendradarbiavimas bei padidėjo krovinių vežimo automobilių transportu srautai. Vien 2006 m. bendra vežimų apimtis automobilių transportu tarp dviejų šalių išaugo 28,5 % ir sudarė 2 mln.823 tūkst. tonų. Rusijos automobilių transporto vežėjų gabenamų krovinių kiekis išaugo 35,7 %, pagrindinę įtaką turėjo Rusijos transporto kompanijų gabenami kroviniai tranzitu per Lietuvos teritoriją.

Derybų metu taip pat pasikeista nuomonėmis dėl 2008 metų leidimų vežti krovinius ir susitarta iki 2007 m. gruodžio 15 dienos pasikeisti šiomis leidimų kvotomis:
- 120 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams vežimams;
- 4 000 vežti krovinius į/iš trečių šalių;

Derybose Lietuvos pusė kreipėsi su prašymu 2007 metais papildomai skirti 100 leidimų nereguliariems keleivių vežimams į/iš trečių šalių, taip pat padidinti tokių leidimų kiekį kitais metais.

Posėdyje taip pat pasikeista sąrašais vežėjų, kurie 2006–2007 m. pažeidė krovinių vežimo taisykles abiejų šalių teritorijose. Susitarta, kad abi šalys pažeidimus išanalizuos ir apie priimtus sprendimus dėl pažeidimų viena kitą informuos.

Lietuvos ir Rusijos bendra transporto komisija pareiškė susirūpinimą dėl situacijos Latvijos ir Rusijos pasienyje ir susitarė kreiptis į suinteresuotas kompetentingas institucijas siekdama sumažinti pasienio ir muitinės kontrolės formalumų atlikimo laiką šiame pasienio ruože.

Rugpjūčio 29 d.asociacija “Linava” informavo, kad Baltarusijos Respublikos prezidentas pasirašė įsaką papildomai Lietuvos vežėjams skirti kelionės leidimų vežti tarptautinius krovinius tranzitu. Artimiausiu metu bus pasikeista leidimų kvotomis.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr.9 ( 81)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

IRU tobulins autobusų klasifikavimo sistemą

Įkurtuvės

Atnaujintame „Volvo“ servise – daugiau paslaugų

„Autokurto“ servisas – ir Klaipėdoje

Kas yra kas

Populiariausi Vokietijoje: rinkimai 2007

Keliai Keleliai

Apie kelių muziejų veiklą – seminare Islandijoje

Palyginkite

Testas: sunkvežimių oro kondicionavimo įranga

Premjeros

MAN TG: nauja karta - X ir S

Servisas

Apskaičiuotos „Kumho“ ambicijos

„Amanda“ siūlo sutaupyti

Tradicijos

Keleivininkai džiaugėsi švente

XI varžybos: plentų asai – po aukštu Kėdainių dangum...

Lietuvoje ir pasaulyje

Didžiojoje Britanijoje – naujas kelio ženklas

Ekspeditorių susitikimas

ERF – jau istorija

Naujjienos

Transporto politika

Reglamentų ir direktyvų džiunglėse

Keleivinis transportas

Keleivių vežėjai dirbo stabiliai

Technika

Lietuvos kariuomenei – SISU

Transporteriai: kada keisti alyvą?

Teisė

Nesaugomos stovėjimo aikštelės

Save apkaltinti sunkiau

Muziejus

Vermachto kariai – “Mercedes Benz” L4500S/A