Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Problemų amplitudė: nuo Pietų Europos iki Vidurinės Azijos

Apie bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir Lietuvos valstybinėmis institucijomis, dalyvavimą derybose su užsienio valstybėmis, sprendžiamas ir artimiausiu metu spręstinas vežėjų problemas kalbamės su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” sekretoriumi transporto politikai ir informacijai Algirdu BARANAUSKU.

– Kaip glaustai apibrėžtumėte pagrindines asociacijos šių metų transporto politikos gaires?

– Transporto politikos gairės pirmiausia priklauso nuo pagrindinių mums tenkančių užduočių, kurios itin sparčiai keičiasi atsižvelgiant į įvairius vežėjų verslo politikos ir sąlygų pokyčius tarptautinėje ir šalies vidaus rinkoje. Pagrindinė mūsų funkcija – analizuoti kelių transporto verslo sąlygas Lietuvoje ir užsienio valstybėse, teikti pasiūlymus transporto verslo situacijai gerinti, apdoroti ir skleisti informaciją, bendradarbiauti aktualiais vežėjams klausimais su šalies valstybinėmis institucijomis, dalyvauti derybose su užsienio valstybėmis ir daugelis kitų klausimų. Konkrečiau kalbant, dirbame pagal veiksmų planą, sudarytą XVII vežėjų kongreso patvirtintai rezoliucijai įvykdyti.

– Ne tik mūsų, bet ir daugelio Europos šalių vežėjai susiduria su žmogiškųjų išteklių problema. Kas jau padaryta ir bus daroma šia linkme?

– Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria ne tik mūsų šalies vežėjai, - profesionalių vairuotojų trūkumas. Asociacija “Linava” inicijuoja, kad vairuotojo profesija būtų įvairiai populiarinama per žiniasklaidos priemones. Kad vaikai jau darželyje būtų supažindinami su Kelių eismo taisyklėmis, o mokyklose – su vairuotojo profesija. Kad jaunuoliai, nuo 18 metų įsigiję atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galėtų dirbti krovinių gabenimo įmonėse. Daug dirbame, kad regionuose būtų įsteigti mokymo centrai, kuriuose būsimieji vairuotojai galėtų įgyti ir teorinių, ir praktinių žinių, o dirbantys krovinių gabenimo įmonėse turėtų sąlygas tobulinti žinias bei įgūdžius, pakelti savo kvalifikaciją.

Džiugu, jog asociacijos “Linava” iniciatyva pasisekė supaprastinti vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procedūras. Kartu su valstybinėmis institucijomis ieškome sprendimų, kad po Šengeno plėtros įdarbinamiems užsienio šalių vairuotojams leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu būtų sudaryta galimybė gabenti krovinius ne tik į trečiąsias šalis, bet ir į Šengeno erdvės valstybes.

Taip pat dirbame siekdami sutrumpinti ir leidimo dirbti, ir leidimo laikinai gyventi išdavimo terminus.

– Kokios pagrindinės priežastys, trukdančios vežėjų darbui ir verslo plėtrai? Kaip jos sprendžiamos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu?

– Mūsų krovinių vežėjų darbui trukdo neapibrėžtos tranzito sąlygos per Baltarusiją ir nuolatinės eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje, kur mūsų vežėjai, stovėdami po keletą parų, patiria didžiulių nuostolių. Deja, po daugelio susitikimų su Latvijos ir Rusijos kompetentingų institucijų pareigūnais teigiamų poslinkių kol kas nejaučiame. Jau keletą metų kalbama ir apie būtinumą steigti viešuosius logistikos centrus, tačiau nei mūsų, nei kitų kompetentingų institucijų pasiūlymai ir pastangos lieka neįgyvendinami.

Daug neaiškumų ir problemų vežėjams kyla dėl naujojo vairuotojų darbo ir poilsio režimo reikalavimų vykdymo. “Linavos” mokymo centras šiais klausimais visuose regionuose organizavo specialius mokymus. Deja, situacija lieka neapibrėžta vien dėl to, kad įvairių valstybių kelių transporto kontrolės pareigūnai nevienodai traktuoja tuos pačius režimo reikalavimus, neretai savaip interpretuoja savaitinio darbo trukmę ir baudžia mūsų šalies vežėjus.

Pastaruoju metu daug diskutuojama ir apie krovininių automobilių parko augimo įtaką kelių transporto sektoriaus plėtrai. Visoje Europoje jaučiamas transporto priemonių parko perteklius, ne išimtis ir Lietuva. Vien 2004–2007 metais krovininių automobilių skaičius šalyje išaugo daugiau nei dvigubai. Pasak asociacijos prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, toks beatodairiškas parkų augimas gresia kelių transporto sektoriaus rinkos perkaitimu, juolab jog į rinką ateina vežėjai, menkai tegebantys administruoti verslą. Atsižvelgdami į susiklosčiusią situaciją, kartu su Susisiekimo ministerija ir Valstybine kelių transporto inspekcija ieškome būdų, kaip pagerinti krovinių vežimo kokybę, o ne didinti transporto priemonių skaičių. Šiuo klausimu jau pateikta keletas variantų, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.

– Aptarėme daugelį sprendžiamų ir spręstinų problemų, turinčių neigiamos įtakos vežėjų verslui. Kokių teigiamų pokyčių mūsų vežėjai gali tikėtis artimiausiu metu?

– Kadangi mūsų vežėjų transporto priemonės dirba įvairiose užsienio valstybėse, per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) inicijavome klausimą, kad Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms galima būtų atlikti techninę apžiūrą bet kurioje Europos Sąjungos šalyje ir jos rezultatai galiotų visoje ES erdvėje. IRU pritarė šiai mūsų iniciatyvai ir pranešė, kad artimiausiu metu šis klausimas bus sprendžiamas Europos Komisijoje Briuselyje.

Tikimės, jog realią pagalbą vežėjams suteiks šiemet asociacijoje įsteigtas Draudimo ir verslo konsultacijų skyrius, kurio funkcija – padėti vežėjams išspręsti konkrečias problemas ir supaprastinti procedūras draudžiantis įvairiomis draudimo rūšimis. Šio skyriaus darbuotojai jau pradėjo konsultuoti vežėjus aktualiais verslo klausimais ir gali padėti jiems apsidrausti palankiomis sąlygomis.

– Vežėjams nuolat aktuali kelionės leidimų, ypač leidimų gabenti krovinius į/iš trečiųjų šalių problema. Tačiau po Jūsų vizito į Italiją su Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) delegacija ledai pajudėjo. Tikriausiai netrukus sulauksime ir rezultatų?

– Problemų spektras dėl kelionės leidimų ir ypač dėl skirtingo leidimų į/iš trečiųjų šalių gabenant krovinius interpretavimo labai platus: nuo Pietų ir Vakarų Europos iki Rytų šalių ir Vidurinės Azijos. Dalyvaujant bendruose posėdžiuose su daugelio valstybių kelių transporto komisijomis mus sieja draugiški ir konstruktyvūs santykiai. Su kai kurių šalių atstovais iškyla nemažai problemų, kurias visada stengiamės išspręsti palankiomis mūsų vežėjams sąlygomis.

Prieš keletą savaičių kartu su mūsų pramonininkų delegacija Italijoje teko dalyvauti konferencijoje “Lietuvos ir Šiaurės Italijos bendradarbiavimas transporto srityje”, pristatyti asociaciją “Linava” ir dalyvauti susitikime su analogiška “Linavai” Italijos vežėjų asociacija “Confetra”. Aptarėme krovinių gabenimo ypatumus tarp abiejų šalių. Pateikėme aiškią asociacijos “Linava” poziciją dėl krovinių į trečiąsias šalis gabenimo per Lietuvos terminalus ir klausimus, kodėl Italijos transporto kontrolės pareigūnai sulaiko mūsų vežėjų transporto priemones ir skiria jiems baudas už trečiųjų šalių leidimų neturėjimą. Juk kroviniai gabenami tarp dviejų šalių – iš Italijos į Lietuvą. Italai neturėjo argumentuotų atsakymų, kodėl tokiais atvejais reikalaujama trečiųjų šalių leidimų. Asociacijos “Linava” nuomone, Italijoje netiksliai taikomos CMR konvencijos nuostatos.

Aptarus bendradarbiavimo klausimus su Italijos transporto ministerijos atstovais, mūsų pateiktų faktų ir argumentų pagrindu Lietuvos ambasadorius Šarūnas Adomavičius įteikė Italijos transporto ministrui notą su asociacijos “Linava” siūlymais laikytis CMR konvencijos reikalavimų ir netaikyti sankcijų mūsų vežėjams. Pagal nustatytą tvarką ne vėliau kaip per mėnesį turėtume gauti atsakymus į Italijos pareigūnams pateiktus klausimus.

– Kuo galite nudžiuginti vežėjus, dirbančius su partneriais Rytų šalyse?

– Spalio pabaigoje Vilniuje vyko Lietuvos ir Ukrainos bendros komisijos posėdis, kuriame konstatuota, jog pastaruoju metu sparčiai didėja krovinių gabenimas tarp abiejų šalių, aptartos bendradarbiavimo galimybės ateinančiais metais. Pagrindinis posėdžio klausimas – leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Po ilgų diskusijų šiems metams Ukrainos atstovai sutiko papildomai skirti Lietuvos vežėjams dar 300 mokamų leidimų gabenti krovinius į/iš trečių šalių transporto priemonėms, atitinkančioms Euro 2 ir aukštesnius ekologinius standartus.

Pagal preliminarią leidimų kvotą 2008 metais Lietuvos vežėjams bus skirta 6000 bendrųjų leidimų, 1900 leidimų gabenti krovinius į/iš trečių šalių ir 300 leidimų gabenti krovinius į/iš trečių šalių transporto priemonėms, atitinkančioms Euro 2 ir aukštesnius standartus.

Neseniai su Lietuvos transporto ir verslo atstovų delegacija, kuriai vadovavo susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius, teko dalyvauti susitikimuose su Turkijos transportininkais. Stambule kalbėta apie trečiųjų šalių leidimų tvarkos skirtingą traktavimą, Turkijos transportininkų atstovams siūlyta atsisakyti iki šiol reikalaujamų specialių leidimų tuščioms transporto priemonėms įvažiuoti į šią šalį.

Aptariant bendradarbiavimo ir verslo plėtros tarp abiejų šalių galimybes bei perspektyvą, Turkijos atstovams pateiktas mūsų vežėjų klausimas dėl riboto degalų įvežimo kiekio. Turkijos pareigūnai standartiniuose transporto priemonių bakuose leidžia įvežti ne daugiau kaip 500 litrų degalų, nors Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos vyriausybių pasirašytoje sutartyje dėl tarptautinio vežimo keliais numatytos sąlygos, kad degalai, esantys standartiniuose transporto priemonių bakuose, atleidžiami nuo muito mokesčių ir kitų rinkliavų.

Nemažai problemų lieka ir su didžiausiomis Rytų rinkos valstybėmis – Rusija bei Kazachstanu. Su šių šalių atstovais derybos sudėtingos, tačiau visad stengiamės patenkinti mūsų vežėjų poreikius. Kai kurių problemų sprendimas nemažai priklauso ir nuo pačių vežėjų aktyvumo. Dalį problemų galima būtų išspręsti operatyviau ir racionaliau, jeigu mūsų vežėjai iš anksto – prieš bendrų komisijų posėdžius ar susitikimus su užsienio šalių vežėjų asociacijų ir valstybinių institucijų atstovais pateiktų savo pastabas ir pasiūlymus dėl konkrečių faktų. Apie numatomus susitikimus ir posėdžius su užsienio šalių partneriais vežėjus informuojame asociacijos “Linava” interneto svetainėje ir spaudoje. Taigi laukiame vežėjų pastabų ir pasiūlymų.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr.11 (83)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Rusijos Federacija: vežėjų perspektyvos ir problemos

Navigacija

Siemens VDO

Parodos

Kai viskas atnaujinta, galima tobulinti

„Busworld Europe 2007“ – kupina naujovių

Pas kaimynus

Bankrutuoja „Latvijas auto” padalinys

Priekabų ūkis

Keturi kart keturi

„Hanse Trailer“ aktyvina puspriekabių nuomą

Stambiu planu

Vienas iš trynukų – “Jumper

„Hankook“ krovininių padangų naujovės

Lietuvoje ir pasaulyje

15 milijoninis “VW Passat”

Apdovanoti geriausi logistikos projektai

Naujienos

Transporto politika

Problemų amplitudė: nuo Pietų Europos iki Vidurinės Azijos

Ir kariamas šuo pripranta, tačiau

Žinotina

Ašys ir jų gamintojai

„DKV Euro Service“: visos paslaugos iš vienų rankų

Perspektyvos

Rekviem rankinei pavarų dėžei

Keleivinis transportas

Problemas aptarė keleivininkai

„Temsa Opalin“ pateisino lūkesčius

Teisė

Laikinosios apsaugos priemonės (areštas)

Muziejus

SUNKVEŽIMIŲ APTAKUMO IŠTAKOS