Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Baigiantis metams, surengti jau tradiciniais tapę regioniniai asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių susirinkimai. Gruodžio 3-iąją rinkosi Kauno, gruodžio 4-ąją – Klaipėdos ir gruodžio 5-ąją – Vilniaus regionų vežėjai.

Susirinkimuose dalyvavo asociaciojos „Linava“ sekretorius Algirdas Baranauskas, viceprezidentas Mindaugas Grigelis, Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Keleivinio transporto skyriaus vedėjas Rolandas Mazaliauskas, pavaduotojas Antanas Trilupaitis, Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Petras Mikalonis, miestų bei rajonų savivaldybių atstovai.

Verslo aktualijos

„Regioniniai pasitarimai – puiki proga aptarti visiems vežėjams aktualius klausimus. Tikimės, kad susirinkimuose dalyvaujantys savivaldybių atstovai daugiau sužinos apie keleivių vežimo verslą bei aktyviau prisidės prie mūsų problemų sprendimo“, – susirinkimą pradėdamas kalbėjo E. Stolovickis.

Problemų, kaip visada, susikaupė nemažai. Viena iš pagrindinių – kompensavimo už lengvatinių keleivių vežimą tolimojo susisiekimo maršrutais tvarkos nuostatos, už vairuotojų parduodant bilietus padarytas klaidas numatančios vežėjams itin griežtas sankcijas. Pasak E. Stolovickio, pastaruoju metu asociacija „Linava“ daug bendravo su Susisiekimo ministerijos, VKTI valdininkais. Jie supranta, kad numatomos bausmės pernelyg griežtos ir jas reikėtų švelninti. Šiuo metu tvarka redaguojama, jei Vyriausybė pataisoms pritars, vežėjams taikomos sankcijos turėtų sušvelnėti. Tačiau daugiau dėmesio lengvatomis besinaudojančių keleivių apskaitai, pasak E. Stolovickio, turėtų skirti ir vežėjai: kol kas dokumentai daug kur tvarkomi aplaidžiai, tad tikrinančių organizacijų atstovams sunku nustatyti, ar pasitaikančios klaidos yra tyčinės ar atsitiktinės. „Kompensacijos už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą sudaro apie 24 proc. tolimaisiais maršrutais dirbančių vežėjų pajamų, tai – nemaži pinigai iš valstybės biudžeto, todėl vežėjai dokumentų tvarkymui turėtų skirti kur kas daugiau dėmesio“, – kalbėjo ir VKTI atstovas R. Mazaliauskas. Pasak jo, po Naujųjų metų liks trylikos pavyzdžių lengvatas numatantys pažymėjimai, kuriuos vairuotojai privalės įsiminti ir identifikuoti. Vežėjų teigimu, tiek pažymėjimų yra perdaug. „Dėl vairuotojų trūkumo esame priversti priimti gerai lietuvių kalbos nemokančius žmones, kurių išsilavinimo lygis nėra aukštas. Įsiminti tiek pažymėjimų rūšių jiems sudėtinga, o už vairuotojų padarytas klaidas esame baudžiami itin skaudžiai. Galbūt nereikėtų visos atsakomybės užkrauti vairuotojui, o griežtesnes baudas skirti nesąžiningiems keleiviams“, – kalbėjo UAB TOKS vadovas Arūnas Indrašius. Pasak E. Stolovickio, asociacija „Linava“, atsižvelgdama į vežėjų pageidavimus, nusiuntė kreipimąsi į Susisiekimo ministeriją, Socialinių reikalų ir darbo ministeriją, „Sodrą“ bei kitas lengvatas suteikiančias ir pažymėjimus išduodančias organizacijas, kad visi pažymėjimai būtų suvienodinti. Tačiau atsakymo nė iš vienos įstaigos negauta, taigi greitų permainų, ko gero, tikėtis neverta.

Vis labiau trūkstant vairuotojų keleivinio transporto įmonėse, opesnė tampa darbo ir poilsio režimo laikymosi problema. „Jei vairuotojai nedirbtų viršvalandžių, kai kurių maršrutų tektų atsisakyti. Mūsų įmonėje trūksta 12–13 proc. vairuotojų, todėl kai kuriems tenka dirbti daugiau. Keisti Darbo kodeksą, kuriame numatyta darbo valandų skaičius, būtų sudėtinga, viršvalandžius būtų galima įteisinti kolektyvinėse sutartyse. Šiuo metu Darbo kodekse numatoma, kad žmogus negali dirbti daugiau nei 120 val. viršvalandžių per metus, jei bus įteisinta kolektyvinėje sutartyje – ne daugiau 180 val. Darbo kodekse yra nuostata, kad žmogus gali dirbti 48 val. per savaitę. Jei tokio ilgio darbo savaitė būtų įteisinta, susidarytų 420 val. viršvalandžių per metus. Tai jau būtų svari parama vežėjams“, – kalbėjo UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Dauguma darbuotojų, pasak vežėjų, viršvalandžių nesikrato, juolab kad už juos daugiau mokama. Tačiau ir tai užkliūva Darbo inspekcijos pareigūnams: jie kaltina vežėjus, kad šitokiu būdu vairuotojai skatinami dirbti ilgiau. Nenormuota darbo diena bei savaitė taikoma daugelyje Europos Sąjungos šalių, jei problema nebus išspręsta Lietuvoj, vežėjai turės atsisakyti kai kurių maršrutų ar juos retinti, o tai reikštų rinkos praradimą. Dar viena skaudi problema – vairuotojų amžius. Jaunimo į įmones ateina mažai, didžiąją vairuotojų dalį sudaro penkiasdešimtmečiai ar dar vyresni žmonės. Pasak M. Grigelio, daugiau dėmesio reikėtų skirti vairuotojo profesijai populiarinti.

Einamieji reikalai

Nedaug kas tepasikeitė ir su kompensacijų mokėjimu miesto bei priemiesčio vežėjams už lengvatinių keleivių vežimą bei visuomenei būtinų paslaugų teikimą. „Už lengvatinių keleivių vežimą jau beveik visur atsiskaitoma, išskyrus sostinę, kur neišmokėtos sumos gana ženklios. Sudėtingesnė padėtis su visuomenei būtinų, bet vežėjui nuostolingų paslaugų teikimu: dauguma savivaldybių su vežėjais vis dar neatsiskaito “, – kalbėjo E. Stolovickis. Pavyzdžiui, Trakų autobusų parkas išmokų negauna visai, Ukmergės, Zarasų, Vilniaus visuomeninio transporto įmonėms kompensuojama maždaug 30 proc. reikiamų lėšų, neką geresnė situacija ir kituose rajonuose. Vežėjai pageidautų, kad būtų grįžta prie ankstesnės kompensavimo tvarkos, kai pinigai išmokoms būdavo numatyti šalies, o ne savivaldybių biudžete. Asociacija „Linava“ ketina kreiptis į Vyriausybės atstovus apskrityse, Savivaldybių asociaciją ir bandyti sugrąžinti ankstesnę tvarką.

R. Mazaliauskas iškėlė dar vieną visiems vežėjams aktualią problemą – blaivumo patikrą transporto įmonėse. Pagal dabar galiojančią Asmenų neblaivumo tikrinimo tvarką, vairuotojus gali tikrinti tik tam tikrą kvalifikaciją įgijęs specialistas. Jei tokio įmonėje nėra, vairuotojus privalu siųsti į medicininę įstaigą. „Šiuo metu iš 58 keleivinio transporto įmonių tik 19 turi specialistus, taigi galima teigti, kad formaliai tvarka nevykdoma dviejuose trečdaliuose įmonių. Reikėtų inicijuoti Tvarkos pataisas, kad blaivumą galėtų tikrinti ir įmonės vadovai ar kiti atsakingi asmenys, remdamiesi alkotesterio parodymais“, – kalbėjo R. Mazaliauskas.

Dar vienos pataisos keleivių vežėjai pageidautų Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse: vis dažniau pasitaiko, kad, autobusą staigiai stabdant, keleivis griūva ir susižeidžia. Tai baigiasi teismų maratonais dėl turtinės ar moralinės žalos atlyginimo. „Pasirodo, nė viename dokumente neužfiksuota, kad keleivis autobuse privalo saugotis ir pats, todėl visa atsakomybė už patirtas traumas tenka vežėjui, net jei jis dėl gatvėje ar kelyje susidariusios situacijos nėra kaltas. Keleivių ir bagažo vežimo taisykles būtina papildyti punktu, numatančiu ir keleivio atsakomybę už savo saugumą“, – sakė M. Grigelis.

Statistika

Vežėjai bei savivaldybių atstovai supažindinti su pirmojo metų pusmečio statistiniais duomenimis. Pasak E. Stolovickio, darbuotojų skaičius įmonėse išlieka stabilus, tačiau vairuotojų šiek tiek mažėja. Atlyginimai jiems, palyginus su praėjusiais metais, didėjo 27 proc., tačiau tai jų trūkumo problemos neišsprendė. Keleivių vežėjai negali pasitelkti darbo jėgos iš užsienio, taigi reikia ieškoti kitų problemos sprendimo būdų.

Transporto priemonių autobusų bei troleibusų parkuose nemažėja, tačiau jos sensta, mažesnės vežėjų įmonės įperka tik apie 10 m. senumo autobusus.

E. Stolovickis aptarė atskirų vežimo rūšių statistinius rodiklius, tendencijas ateičiai.

Planai

„Problemų mūsų versle nemažėja, todėl ir ateinančiais metais dirbsime kaip anksčiau. Rinksime bei sisteminsime statistinius duomenis, stengsimės tobulinti keleivinio transporto verslą reglamentuojančią įstatyminę bazę“, – kalbėjo E. Stolovickis. Kitais metais keleivinio transporto sekcijos nariams numatomos trys darbinės kelionės į užsienį. Kovo 28-ąją, prieš rinkiminį asociacijos „Linava“ kongresą, vyks visuotinis keleivinio transporto įmonių vadovų susirinkimas, kur bus iškeltas kandidatas į prezidiumo narius.

M. Grigelis paragino vežėjus daugiau dėmesio skirti studentų darbų transporto tematika konkursui – siūlyti aktualias temas, kurios būtų naudingos tiek akademinei visuomenei, tiek vežėjams. „Jei pasiūlysite įdomias temas, turėsime verslui naudingus studentų darbus“, – sakė idėjos autorius M. Grigelis.

Visų regionų vežėjams pristatytas turkiškas „Isuzu Turquoise“ autobusas.

Lina JAKUBAUSKIENĖ

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)