Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Asociacija „Linava“, siekdama padėti spręsti aktualias problemas, su kuriomis krovinių vežėjai susiduria Rusijoje, lapkričio 28 d. Mokymo centre organizavo seminarą apie RF muitinės kodekso teisinio taikymo praktiką. Renginyje dalyvavo asociacijos vadovai – prezidentas Algimantas Kondrusevičius, viceprezidentas Jonas Grybauskas, asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vežėjai, kurių transporto priemonės gabena krovinius į Rusiją arba tranzitu per šią valstybę į kitas Rytų šalis.

Išsamią informaciją apie RF muitinės kodekso (MK) teisinio taikymo praktinius aspektus, administracinių bylų nagrinėjimo ir apskundimo tvarką pateikė Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP Juridinio departamento viršininko pavaduotojas Aleksandr´as Žigulin´as.

Pristatydamas svečią, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius akcentavo, jog šis renginys – ilgalaikio ir vaisingo bendradarbiavimo su ASMAP tęsinys, bendromis jėgomis padedantis spręsti bendras problemas, mokytis vieniems iš kitų.

ASMAP atstovas Aleksandr´as Žigulin´as apžvelgė RF teisės aktus, galiojančius pagal šalies Konstituciją, įteisintus tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, jų taikymo Rusijoje ypatumus, daug dėmesio skyrė įvairių šalių vežėjų problemoms ir galimiems jų sprendimo būdams, atsakė į seminaro dalyvių klausimus.

Pranešėjas akcentavo, jog įvažiuodami į Rusiją vežėjai privalo laikytis šios šalies įstatymų kaip ir RF piliečiai, tuo pačiu ragindamas įsidėmėti RF Konstitucijos 51 straipsnį, kuriuo skelbiama, kad „niekas neturi teisės priversti liudyti prieš save“. Taigi būtina žinoti ne tik savo pareigas, bet ir teises. Dažni atvejai, kai vairuotojai, nesuspėję įvertinti situacijos, skuba rašyti pasiaiškinimus iš anksto prisiimdami dalį kaltės.Vairuotojas pirmiausia turėtų paskambinti įmonės vadovui, informuoti jį apie konkrečią situaciją ir tik vadovui pritarus, priimti sprendimą, laikydamasis CMR konvencijos ir RF mutinės kodekso reikalavimų. Priimdamas krovinį, vairuotojas privalo patikrinti prekių pavadinimus, kodus, vietų skaičių ir pakuotes. Įpareigojimo patikrinti prekių svorį nėra, todėl jį, kaip ir kelionės leidimus, transporto priemonės matmenis (dažniausiai aukštį) RF gali tikrinti tik Transporto inspekcijos pareigūnai.

Vairuotojams reikėtų įsidėmėti, jog pasienio poste muitinės pareigūnai neturi teisės sulaikyti automobilių dėl kažkokių papildomų reikalavimų, kurie, pasak muitininkų, gauti telefonu, laišku ar teletaipograma. Visi ministerijų ir žinybų įsakymai, tarp jų ir Federalinės muitinės tarnybos, RF pradeda galioti tik po to, kai jie įregistruoti šalies Teisingumo ministerijoje.

MK teisinio taikymo aspektai

Pagrindinę problemų dalį (apie 90–95 proc.) sudaro pažeidimai, susiję su muitinės tarnybomis, likusią dalį pažeidimų nustato Transporto inspekcija, Valstybinė automobilių inspekcija ir kitos kontroliuojančios tarnybos. Pagrindinė vežėjams kylanti problema – nuodugnus krovinių tikrinimas, dėl kurio susidaro milžiniškos eilės pasienio kontrolės punktuose. Ne paslaptis, jog vadovaudamiesi Muitinės kodekso 16.1 straipsniu, muitinės pareigūnai neretai už kyšius praleidžia galbūt ir įtartinus krovinius, tačiau stengdamiesi parodyti savo veiklą, nuodugniai tikrina krovinius už smulkius pažeidimus.

Pasienio kontrolės punkte vairuotojas turi pateikti kuo daugiau informacijos apie krovinį, tačiau privalo žinoti, jog jis yra atsakingas už krovinio vietų ar pakuočių skaičių ir, svarbiausia, už prekių pavadinimus. Vadovaujantis MK 73 straipsniu, vairuotojui pakanka nurodyti bendrą krovinio pavadinimą, pvz.: televizoriai arba mobilieji telefonai, nesvarbu, kokios jie markės. Pateikdamas parodymus, vairuotojas ramiai turi paaiškinti, jog dalyvavo pakraunant krovinį, perskaičiavo vietų skaičių, tačiau patikrinti dėžių negalėjo, nes neturi tam teisės: atidarydamas dėžių pakuotes, pažeistų prekinę jų išvaizdą. Krovinio svorį pagal pakuočių skaičių vairuotojas gali nustatyti tik apytikriai, o važiuodamas gali fiziškai pajausti tik tada, kai viršsvoris siekia apie 4 tonas ar daugiau. Jeigu vairuotojas kaltinamas pažeidimais, kurių jis nepadarė, ir už juos baudžiamas, muitinės pareigūnus galima apskųsti aukštesnei muitinės įstaigai, kreiptis į srities arbitražo teismą arba asociacijos „Linava“ atstovybę Maskvoje.

Pasitaiko atvejų, kai prekės nepateikus pretenzijų iškraunamos į sandėlį, o vėliau, kartais net po mėnesio, vežėjas informuojamas, jog atvežtos ne tos prekės, jų trūksta arba surastas perteklius. Tokiais atvejais vežėją taip pat gina įstatymas: jeigu ant peržiūros akto nėra vairuotojo parašo, vadinasi, šis dokumentas surašytas pažeidžiant tvarką, ir vežėjas nuo atsakomybės atleidžiamas. Anksčiau didžiausios problemos vežėjams kildavo dėl krovinio nepristatymo. 2001– 2002 metais tokių atvejų Rusijoje buvo šimtai. Pastaraisiais metais pagerėjus kriminogeninei situacijai, sumažėjus apiplėšimų, padidėjus vežėjų atsakomybei ir įgijus daugiau patirties, pretenzijų dėl krovinių nepristatymo ženkliai sumažėjo. Pernai dėl šio pažeidimo Rusijos vežėjams buvo pateikta tik 16 pretenzijų, dalis iš jų turėjo pateisinamas priežastis: prapjauti tentai, apvogtos transporto priemonės ir kroviniai.

Pasak asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovo Rimanto Budrevičiaus, šiemet Lietuvos vežėjams Rusijoje nepateikta nė viena pretenzija, išskyrus du atviros vagystės atvejus, kai buvo prapjauti transporto priemonių tentai. Dėl šių atvejų dabar vyksta tyrimas.

ASMAP Juridinio departamento viršininko pavaduotojo Aleksandr´o Žigulin´o nuomone, baudos už krovinio ar jo dalies nepristatymą ne visada adekvačios pažeidimams. Neatsižvelgiant į tai, ar trūksta viso krovinio, ar tik vienos prekės, pvz., televizoriaus, vežėjas baudžiamas nuo 300 000 iki 500 000 rublių bauda. Norint įrodyti, kad tokiu atveju vežėjo kaltės nėra, būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu transporto priemonė pateko į autoįvykį ir krovinys ar jo dalis buvo sugadinta, reikia pateikti Valstybinės automobilių inspekcijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir pagal krovinio sugadinimo pobūdį galbūt ir kitų tarnybų ekspertų pažymas. Pasak ASMAP atstovo, pastaruoju metu pasiseka įrodyti apie 70 proc. plėšimų atvejų, pagal kuriuos vairuotojai atleidžiami nuo atsakomybės atlyginti materialinius nuostolius.

Dar viena aktuali problema, su kuria susiduria vairuotojai, – kaip praktiškai elgtis tikrinant prekes pasienio Laikinojo saugojimo sandėliuose (CBX). Vairuotojai, dažnai nežinodami savo teisių, įmonės vardu pasirašo prekių pakrovimo – iškrovimo sutartis, pagal kurias už šias paslaugas reikia mokėti. Nė vienas Rusijos vežėjas, pasak ASMAP Juridinio departamento viršininko pavaduotojo Aleksandr´o Žigulin´o, tokių sutarčių nepasirašinėja. Pagal RF muitinės kodeksą vairuotojas privalo atlikti veiksmus, kurie turi suteikti galimybę iškrauti ar pakrauti prekes, t.y.nuvažiuoti į atitinkamą aikštelę, privažiuoti prie nurodyto sandėlio ar rampos. Jeigu vairuotojas parašė prašymą, už paslaugas teks mokėti, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad šis mokestis pateks ne muitinei, o Laikinojo saugojimo sandėlio viršininkui. Neteisėtus veiksmus, kai primygtinai buvo reikalaujama mokėti už prekių pakrovimo – iškrovimo darbus ar stovėjimo aikštelę, galima apskųsti muitinės įstaigos, kurios zonoje yra Laikinojo saugojimo sandėliai, viršininkui arba Federalinei muitinės tarnybai.

Pasak ASMAP atstovo, nereikėtų pamiršti, kad RF muitinės kodekse yra straipsnis apie rizikų valdymo sistemą. Pagal jį į rizikos grupę gali būti įtraukiami vežėjai už šiurkščius muitinės taisyklių pažeidimus, tačiau siekiant sumažinti konkurenciją, kartais į juoduosius šios grupės sąrašus gali patekti ir „nepaklusnūs muitininkams“ vežėjai už smulkius ar inkriminuojamus jiems pažeidimus. Kadangi dauguma pasienio kontrolės punktų yra toli nuo urbanistikos centrų, kuriuose trūksta darbo ir pragyvenimo lėšų, ne paslaptis, jog muitinės pareigūnai ne tik iš savo atlyginimų, bet dažnai ir iš neteisėtų rinkliavų maitina nedirbančius šeimų narius, giminaičius ar net kaimynus. Kadangi situacija RF pasienio postuose sudėtinga, kartais net neprognozuojama, Aleksandr´as Žigulin´as užtikrino, jog ASMAP juristai visada pasirengę ginti ne tik Rusijos, bet ir kitų valstybių, tarp jų ir Lietuvos, teisėtus vežėjų interesus.

Komentarai ir atsakymai į klausimus

Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius seminaro dalyviams priminė, jog Maskvoje ir Sankt-Peterburge yra advokatų kontoros, tačiau dėl smulkių pažeidimų, pvz., dėl 200–300 kg svorio neatitikimo ir gresiančių neadekvačiai didelių baudų advokatai tokių bylų nagrinėjime nenori dalyvauti. Siekiant išspręsti prekių svorio problemą, asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas kalbėjo apie galimybę prisijungti prie bendros krovinių svėrimo sertifikavimo sistemos, kuri galioja NVS šalyse.

Be to, R. Budrevičius informavo vežėjus, jog nuo rugsėjo 1 d. pametus pasą RF, pakanka kreiptis į asociacijos atstovybę Maskvoje, ji nukreipia nukentėjusįjį į Konsulinį skyrių, kuris išduoda atitinkamą dokumentą, suteikiantį teisę išvykti iš Rusijos be išvažiavimo vizos. Siekdama objektyviai išsiaiškinti situaciją ir padėti išspręsti su krovinių gabenimu susijusias problemas, asociacijos atstovybė Maskvoje prašo ir jūsų – vežėjų – pagalbos – kuo operatyviau pateikti faktus apie iškilusias problemas ar galimas jų priežastis ir pobūdį.

Atsakydamas į seminaro dalyvių klausimus, Aleksandr´as Žigulin´as akcentavo, jog iki šiol Rusijoje nėra vieningų taisyklių, taikomų sunkiasvoriams ir negabaritiniams kroviniams. Už transporto priemonės matmenų ir svorio viršijimą juridiniai asmenys RF gali būti baudžiami iki 500 000 rublių bauda. ASMAP specialistai šiuo metu siekia, jog už transporto priemonės aukščio viršijimą 1-3 cm būtų baudžiama tik auklėjamojo pobūdžio bauda – įspėjimu arba minimalia pinigine nuobauda. Tuo suinteresuoti ne tik kitų valstybių, bet ir Rusijos vežėjai, kadangi federaliniais keliais gali važiuoti 4,5 m aukščio transporto priemonės. ASMAP duomenimis, RF neoficialiai leidžiamas iki 5 proc. transporto priemonės viršsvoris. Vežėją už viršsvorio pažeidimą pirmiausia reikėtų ne bausti, o nustatyti jam papildomą mokestį, nes stovėdamas pasienyje jis Rusijos keliais dar nevažiavo. Smolenske buvo atliktas eksperimentas, kai už viršsvorį iki 15 proc. buvo imamas papildomas 300–400 rublių mokestis. Eksperimentas baigėsi niekuo, nes jis pasirodė nenaudingas daugeliui svėrėjų ir kontrolės pareigūnų. Rusijos vežėjų asociacija stengiasi įteisinti mokestį pagal suvienodintą transporto priemonių viršijamų matmenų ir svorio standartą, teikdama pasiūlymus, kaip sureguliuoti baudas ir rinkliavas už šiuos pažeidimus, atsižvelgiant į jų pobūdį.

Į vežėjų klausimą, ar Rusijos pasieniečiai gali tikrinti krovinines transporto priemones, ASMAP atstovas atsakė teigiamai, kadangi ieškodami kontrabandinių prekių, ginklų ir pabėgėlių jie turi teisę tikrinti visus automobilius.

Dėkodamas ASMAP Juridinio departamento viršininko pavaduotojui Aleksandr´ui Žigulin´ui už išsamų pranešimą ir atsakydamas į seminaro dalyvių klausimus bei apibendrindamas jame pateiktą informaciją, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pažymėjo, jog dėl sparčiai didėjančių krovinių srautų sumažėjo ir kai kurių vežėjų, ir vairuotojų kompetencija, ypač kai dabar pastarųjų stinga. Asociacijos prezidentas akcentavo „Linavos“ mokymo centro organizuojamų renginių – mokymų, seminarų, susitikimų su Lietuvos bei kitų šalių valstybinių ir verslo institucijų pareigūnais svarbą, dalyvavimą parodose ir kituose tarptautiniuose renginiuose.

Asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus teigimu, daugelis problemų mūsų vežėjams Rusijoje iškyla neatsitiktinai, nes šios šalies krovinių gabenimo rinkoje užimame trečiąją vietą. Net ir nuoširdžiai bei vaisingai bendradarbiaujant su ASMAP bei kitomis valstybės ir verslo institucijomis, plačioje Rusijos rinkoje problemos neišvengiamos, todėl jas galėtų padėti išspręsti tik šios šalies įstatymus gerai išmanantys kompetentingi teisininkai. Atsižvelgdamas į tai, asociacijos „Linava“ prezidentas pateikė siūlymą svarstyti galimybę po Naujųjų metų priimti į atstovybę Maskvoje dar vieną darbuotoją, turintį advokato licenciją, kuris galėtų ginti teisėtus Lietuvos vežėjų interesus.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)