Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Ant metų sandūros slenksčio įprasta atsigręžti atgal ir apibendrinti jau greitai istorija tapsiančius nueinančių metų rezultatus, pažvelgti į ateitį ir pradėti rikiuoti naujus darbus ateinantiems.

Su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” prezidentu Algimantu KONDRUSEVIČIUMI kalbamės apie šiemet nuveiktus ir kitais metais tęstinus darbus, išspręstas ir spręstinas vežėjų problemas, naujus iššūkius ir transporto paslaugų verslo gaires 2008 – aisiais.

- Kokiais pasiekimais, baigdama šiuos metus, gali pasidžiaugti asociacija “Linava”?

- Vienas iš asociacijos nuopelnų, be abejonės, yra tai, kad mūsų krovinių ir keleivių vežėjai jau keletą pastarųjų metų išsiplėtusios ES erdvėje vertinami ne tik kaip konkurentai, bet ir kaip lygiaverčiai rinkos partneriai, sugebantys teikti kokybiškas transporto paslaugas. Septynioliktus metus sėkmingai dirbanti asociacija dabar vienija apie 1300 krovinių ir keleivių vežėjų įmonių, turinčių apie 3000 autobusų ir troleibusų bei 20 000 tarptautiniam krovinių gabenimui skirtų transporto priemonių. Asocijacijai priklausančiose įmonėse dirba beveik 60 tūkstančių darbuotojų, iš jų daugiau kaip 8 tūkstančiai – keleivinio transporto bendrovėse.

Per pirmąjį šių metų pusmetį, rinkos analitikų duomenimis, klestint statybų ir mažmeninės prekybos sektoriams, krovinių apyvarta šalies vidaus rinkoje išaugo 32 proc., apie 16 proc. ūgtelėjo ir krovinių, gabenamų tarptautiniais maršrutais, apyvarta. Taigi mūsų vežėjai sėkmingai didina savo “pyrago” dalį ir vidaus, ir tarptautinėje krovinių gabenimo rinkoje. Po ES plėtros Europos keliuose ženkliai didėja konkurencija, kadangi į išsiplėtusią bendrą rinką veržiasi nauji “žaidėjai” – Bulgarijos, Rumunijos ir kitų šalių vežėjai. Norėdami užsiimti nišą bendroje ES erdvėje, jie siekia laimėti konkurenciją ne paslaugų kokybe, o žemesnėmis kainomis. Asociacija “Linava”, bendradarbiaudama su tarptautinėmis ir giminingomis įvairių šalių organizacijomis bei valstybinėmis ir verslo institucijomis, sieks užtikrinti, kad mūsų vežėjai, turintys gerą reputaciją ir atitinkamą patirtį, ir toliau išlaikytų turimas pozicijas Vakarų šalių rinkoje.

- Ar išmokę kokybiškai dirbti ir sąžiningai konkuruotiVakaruose mūsų vežėjai sugebės deramai pasinaudoti besiplečiančiomis Rytų šalių rinkos galimybėmis?

- Be abejonės. Milžiniška ir sparčiai auganti Rusijos rinka vilioja daugelio šalių vežėjus, tačiau šiuo atžvilgiu mes turime daugelį privalumų: itin patogią geografinę padėtį, gerą įdirbį, seniai užmegztus tamprius bendradarbiavimo ryšius su verslo partneriais, RF vežėjų asociacija ASMAP bei kitomis valstybinėmis ir verslo institucijomis. Asociacija “Linava” pastaruoju metu siekia ir ateityje sieks sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kad mūsų vežėjai neužleistų turimų pozicijų ir galėtų plėsti savo maršrutus ne tik į Rusiją, bet ir kitas Rytų bei Vidurinės Azijos šalis iki Kinijos. Kartais problemiška, tačiau perspektyvi Rusijos rinka sparčiai plečiasi: per pastaruosius dvejus metus maždaug po 25 - 30 proc. didėja eksportas iš Europos Sąjungos. Galime tik pasidžiaugti, kad asociacijos pastangos šiuo permainų laikotarpiu Rusijoje nenuėjo veltui. Mūsų vežėjai sėkmingai susidoroja su didėjančiais prekių srautais iš Vakarų ir pagal krovinių gabenimo apimtį šiais metais Rusijos rinkoje užima trečiąją vietą. Daug vilčių bei potencialo plėtros galimybių mūsų vežėjams teikia ir sparčiai besiplečianti Kazachstano rinka.

- Galimybes plėsti maršrutus Rytų kryptimi šiek tiek riboja įvairūs barjerai: kelionės leidimų stygius, problemos, susijusios su muitinės ir kitų kontrolės tarnybų patikrinimais, privalomos palydos taikymas, krovinių svėrimas, prastovos pasienio kontrolės punktuose ir kt. Kaip sekasi asociacijai panaikinti šias kliūtis mūsų vežėjų kelyje?

- Asociacija jau daugelį metų konstruktyviai bendradarbiauja su Rusijos vežėjų asociacija ASMAP, RF transporto ministerijos ir kitų institucijų atstovais. Šiemet keletą kartą vykusiose derybose su Rusija pavyko susitarti dėl papildomų 25 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos, o taip pat suderinti kitiems metams rekordinę – 124 tūkstančių leidimų kvotą. Per asociacijos atstovybę Maskvoje kasmet organizuojami vežėjų susitikimai su RF federalinės muitinės ir kitų kontroliuojančių tarnybų pareigūnais, aktualiais vežėjams klausimais rengiami seminarai “Linavos” mokymo centre. RF transporto ministerijoje lapkričio mėnesį vyko derybos dėl vieningo svėrimo sertifikato pripažinimo bei įvedimo. Derybos bus tęsiamos.

Asociacija “Linava” dirba su partneriais iš daugelio Rusijos advokatų kontorų. Siekdama plėsti juridinių paslaugų sektorių, asociacija jau suderino bendradarbiavimo reikalus su viena Maskvos advokatų kontora, kuri bus dar vienas mūsų vežėjų partneris Rusijoje.

Besiruošiantiems dirbti Rytų šalių rinkoje galiu priminti, jog leidimų kvotos 2008 – iesiems metams jau suderintos ne tik su Rusija, bet ir su Ukraina bei Kazachstanu.

- Ar pasiseks išpręsti vežėjams aktualią problemą dėl itin nepalankios situacijos Latvijos – Rusijos pasienyje?

- Pastaroji iki šiol neišspręsta problema – įsisenėjęs “galvos skausmas” ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vežėjams, tranzitu per Latviją vykstantiems į Rusiją. Jau ne pirmus metus asociacijos “Linava” iniciatyva vyksta susitikimai ir posėdžiai net su aukščiausiais kaimyninės šalies pareigūnais, tačiau situacija nesikeičia. Lapkričio 22 d. posėdis šioms problemoms aptarti organizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Dalyvaujant šios ir susisiekimo ministerijų, pasienio tarnybos ir muitinės departamento bei asociacijos “Linava” vadovams, dar kartą teko konstatuoti, jog nuolat nusitęsiančios eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje, dėl kurių patiriami milžiniški nuostoliai, yra Latvijos vyriausybės neveiklumo ir konstruktyvaus dialogo nebuvimo tarp Latvijos ir Rusijos rezultatas. Asociacijos nuomone, Lietuvos vežėjų problemas Latvijos ir Rusijos pasienyje būtina spręsti tarpvyriausybiniu ir diplomatiniu lygmeniu.

- Galbūt šią sudėtingą problemą ateinančiais metais galėtų padėti išspręsti palankesnės tranzito sąlygos per Baltarusiją?

- Situacija prieššventinėmis dienomis prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktų nuteikia optimistiškai. Suprantama, dėl muitinės postų ribotų laidumo galimybių kai kuriomis savaitės dienomis jau susidaro vilkikų eilės, kuriose tenka palaukti po keletą valandų, tačiau situacija nelygintina su Latvijos ir Rusijos pasieniu. Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto vadovai pastaruoju metu deklaruoja, jog pagal nuo liepos mėnesio įsigaliojusį šalies naująjį muitinės kodeksą, neprieštaraujantį ES nuostatoms, tranzitu gabenamoms prekėms nebetaikoma privaloma palyda bei fizinis krovinių patikrinimas, neatitinkantys TIR konvencijos reikalavimų. Tikėkime, jog daugkartiniai asociacijos vadovų susitikimai su Baltarusijos muitinės vadovais, taip pat šį rudenį Baltarusijos ambasadoje įvykęs mano pokalbis su šios šalies premjeru Sergij΄umi Sikorski΄u ir transporto ministru Vladimir΄u Sosnovski΄u davė teigiamų rezultatų, kuriais gali pasinaudoti mūsų vežėjai.

- Kaip prognozuotumėte bendrą vežėjų verslo situaciją ateinančiais – 2008 – aisiais?

- Aštrėjant konkurencijai ir drastiškai brangstant degalams visoje Europoje, situaciją apsunkina vis labiau griežtinami reikalavimai vežėjams ir jų transporto priemonėms. Štai jų įsigijimą, kuris sudaro iki 20 proc. vežėjų sąnaudų, brangina ES įvesti Euro 4 bei Euro 5 ekologiniai standartai. Vežėjų sąnaudas didina ir nuo šių metų balandžio 11 d. sugriežtinti vairavimo ir poilsio režimo pakeitimai, aukštyn kopiančios išperkamosios nuomos palūkanos bei 10 – 15 proc. padidėjusios draudimo įmokos už krovininius automobilius. Per pastaruosius trejus metus transporto paslaugų rinkoje išlieka tos pačios tendencijos: didėja krovinių apimtis, gausėja transporto priemonių ir trūksta vairuotojų. Darbo biržos duomenimis, šių metų sausio – rugpjūčio mėnesiais transporto sektoriuje buvo 6101 laisva darbo vieta, iš kurių 3945 sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams. Vienas iš paprasčiausių problemos sprendimo būdų – darbo jėgos importas iš trečiųjų šalių. Tačiau siekiant įveikti daugybę biurokratinių barjerų dėl užsieniečių įdarbinimo procedūrų supaprastinimo, asociacijai “Linava” prireikė labai daug laiko ir pastangų. Situacijos pagerėjimą pradėjome jausti, tačiau konkretiems rezultatams pasiekti reikia daugiau laiko. Asociacija “Linava” tęsia pradėtus darbus, siekdama maksimaliai supaprastinti užsieniečių įdarbinimo tvarką vežėjams.

Vairuotojų stygiaus problemą aktyviai padeda spręsti ir “Linavos” mokymo centras, bendradarbiaudamas su darbo biržomis ir profesinio rengimo mokyklomis, kuriose rengiami būsimieji tolimųjų reisų vairuotojai - ekspeditoriai. Apskritai mokymo centro kursuose ir seminaruose kasmet kelia kvalifikaciją per du tūkstančius transportininkų, nemaža dalis iš jų dalyvauja mokymo kursuose ir seminaruose užsienyje. Be to, asociacija parengė viešųjų ryšių projektą dėl vairuotojų profesijos populiarinimo, kuriuo tikimasi pritraukti jaunimą pasirinkti šią profesiją. Šiuos klausimus pavesta kuruoti “Linavos” mokymo centrui.

Didėjant gabenamų krovinių apimčiai, natūralu, jog didėja ir transporto priemonių parkas. Tačiau per pastaruosius trejus metus jis išaugo daugiau kaip dvigubai. Toks spartus augimas gresia rinkos perkaitimu, juolab kad pastaruoju metu pastebima tendencija, jog į rinką ateina vežėjai, turintys menkus verslo administravimo gebėjimus. Mano nuomone, naujai į rinką ateinančioms įmonėms reikėtų taikyti griežtesnius reikalavimus. Šiai nuomonei pritarė ir asociacijoje mūsų kvietimu lapkričio mėnesį lankęsis IRU viceprezidentas Pere Padrosa. Su svečiu aptarėme naujo ES darbo ir poilsio laiko režimo supratimo skirtumus, netikslumus kai kuriuose reglamento straipsniuose. Susitikimo metu diskutavome profesionalių vairuotojų rengimo klausimais, aptarėme vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aktualijas, TIR sistemos funkcionavimo ir garantijų dydžio įvairiose šalyse klausimus. Iškėlus klausimą dėl naujų įmonių patekimo į kelių transporto rinką griežtesnės kontrolės, IRU atstovas sutiko, kad būtini tam tikri rinkos kontrolės ir reguliavimo svertai bei aukštesni reikalavimai, nes nereguliuojama plėtra gali sukelti neigiamų ir neprognozuojamų pasekmių. Kadangi šį bendradarbiavimą sutarėme tęsti toliau, galima tikėtis, jog jau ateinančiais metais bendromis pastangomis pasiseks bent iš dalies pagerinti bendrą mūsų vežėjų verslo situaciją.

Išsamią informaciją visais aktualiais vežėjams klausimais nuolat skelbiame asociacijos “Linava” interneto svetainėje, žurnaluose “Transporto pasaulis”, “ Vežėjų žinios” ir kituose spaudos leidiniuose.

Siekdami padėti išspręsti vežėjams iškilusias problemas, aktyviai bendradarbiaujame ir stengsimės toliau pratęsti konstruktyvų bendradarbiavimą su Susisiekimo, Užsienio reikalų, Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje, Valstybine kelių transporto inspekcija, Migracijos departamentu, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos nacionaline ekspeditorių asociacija “Lineka” ir kitomis giminingomis verslo organizacijomis bei valstybės institucijomis.

- Ko palinkėtumėte vežėjams artėjančių švenčių proga ir ateinančiais 2008 – aisiais metais?

- Kuo mažiau kliūčių kelyje, sėkmės darbuose, laimės, džiaugsmo, šilumos ir ramybės namuose. Gerų ateinančių metų, kad greičiau suktųsi vežėjų verslo ratai...

- Dėkoju už pokalbį. Linkiu sėkmės jums ir visiems asociacijos nariams.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)