Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Lapkričio 6 d. Asociacija “Linava”, siekdama, kad vežėjams būtų patogiau naudotis draudimo paslaugomis, Draudimo ir verslo konsultacijų skyriuje centralizuotai pradėjo teikti draudimo paslaugas asociacijos nariams.
Išsamesnę informaciją galima rasti asociacijos interneto svetainėje adresu www.linava.ltInformacija vežėjams/Draudimo paslaugos (http://www.linava.lt/cms/content.aspx?root_id=lt&path=/lt/lt_carriers_info&item_id=lt_carriers_info_22).

Lapkričio 9 d.Užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ir asociacijos “Linava” inicijuotas pasitarimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais. Pasitarime dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos sekretoriai, Migracijos departamento vadovai, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje.

Pasitarime buvo aptarti darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo klausimai. Remiantis Darbo biržos duomenimis, 2007 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais darbo paklausa transporto sektoriuje sudarė 6101 laisvą darbo vietą, iš kurių – 3945 sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai. Todėl trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimas kaip viena iš priemonių bent iš dalies kompensuoti žmogiškųjų išteklių trūkumą. Tačiau biurokratinių procedūrų gausa bei svarbiausias kriterijus – įdarbinimo laikas – išlieka dideliu barjeru įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus iš kitų šalių.

Siekdama iki vieno mėnesio sumažinti leidimo dirbti išdavimo terminą, asociacija „Linava “ pateikė konkrečius siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Vienas iš esminių – sprendimo dėl leidimo dirbti išdavimo ir darbo sutarčių registravimo funkcijų perdavimas teritorinėms darbo biržoms. Išvengus funkcijų dubliavimo būtų galima sutrumpinti leidimo dirbti išdavimo laiką, efektyviau būtų panaudojami Lietuvos darbo biržos ištekliai, o darbdaviai išvengtų laiko gaišimo vykti į Vilnių.

Pasitarime asociacija „Linava“ dar kartą iškėlė labai svarbų klausimą dėl trečiųjų šalių vairuotojų teisės vykdyti tarptautinius vežimus po Šengeno plėtros. Lietuvai tapus Šengeno nare, daugkartinė ilgalaikė (D) viza taps nacionaline viza, su kuria vairuotojas galės atvykti ir dirbti tik Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju, leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu (iki 6 mėnesių) trečiosios šalies vairuotojas praranda galimybę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. Taip pat nėra išspręstas tranzito per Latviją po Šengeno plėtros klausimas trečiųjų šalių vairuotojams, turintiems daugkartinę ilgalaikę (D) vizą.

Trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvoje, kol kas yra numatyta tik viena galimybė vykdyti tarptautinius gabenimus - gauti leidimą gyventi laikinai. Todėl rekomenduojama darbdaviams, kurie yra įdarbinę trečiųjų šalių vairuotojus su daugkartinėmis ilgalaikėmis metinėmis (D) vizomis, ir ketinantiems, pasibaigus vizos galiojimo terminui, pratęsti darbo santykius su darbuotoju, kuo skubiau pateikti Migracijos departamentui dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi šalyje išdavimo.

Kompetentingų valstybinių institucijų atstovai atsižvelgė į asociacijos “Linava” siūlymus bei pažadėjo neatidėliotinai spręsti vežėjams aktualias problemas, susijusias su trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų supaprastinimu.


Lapkričio 14-16 d. Turkijoje Lietuvos susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus vadovaujama verslo delegacija, kurioje buvo ir „Linavos“ sekretorius Algirdas Baranauskas, dalyvavo Turkijos užsienio ekonomikos ryšių tarybos surengtame verslo forume Stambule.

Kaip sakė A.Baranauskas, vizito metu Lietuvos ir Turkijos verslo atstovai užmezgė naujų verslo kontaktų, kurie ateityje leis padidinti abiejų šalių prekybos srautus. Ministras pakvietė Turkijos verslininkus apsilankyti Lietuvoje ir susipažinti su svarbiausiais šalies infrastruktūros objektais bei teikiamomis paslaugomis gabenant krovinius tranzitu per Lietuvą į Vakarų ir Šiaurės šalis.

Per susitikimus buvo aptarti ir „Linavos“ vežėjams aktualūs klausimai: trečiųjų šalių kelionės leidimų ir specialiųjų leidimų kvotos nepakrautam transportui. Mūsų derybininkai prašė didinti šias kvotas. Turkai pažadėjo atsižvelgti į mūsų siūlymus, nes yra suinteresuoti didinti krovinių srautus per Lietuvą. Lietuvos susisiekimo ministerija kreipsis į Turkijos institucijas dėl šių leidimų kvotų padidinimo 2008 metams.

Klausimas dėl 500 litrų kuro įvežimo apribojimo nebuvo svarstytas.


Lapkričio 15-16 d. Maskvoje asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, prezidiumo narys Ilja Ostrovskij ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius susitiko su Rusijos transporto ministerijos ir vežėjų asociacijos ASMAP atstovais.

Per susitikimą Transporto ministerijoje asociacijos vadovai suderino klausimą dėl 5000 papildomų kelionės leidimų į Rusiją skyrimo mūsų vežėjams šiais metais. Kaip sakė A. Kondrusevičius, Rusijos atstovai pažadėjo, kad leidimai pasieks Lietuvą, kai tik bus išspausdinti.

Ministerijoje taip pat vyko derybos dėl krovinių svėrimo sistemos suvienodinimo ir vieningo svėrimo sertifikato pripažinimo bei įvedimo. Derybos šiuo klausimu bus tęsiamos.

Asociacijos vadovai su ASMAP Juridinio skyriaus vadovu suderino seminaro mūsų vežėjams tematiką ir datą.

Be to, „Linavos“ atstovai, siekdami plėsti juridinių paslaugų sektorių, suderino bendradarbiavimo klausimus su viena Maskvos advokatų kontora, kuri bus mūsų vežėjų partneriai Rusijoje. Jos darbuotojai turi didelę darbo Rusijos muitinės tarnybose patirtį, gerai išmano Muitinės kodeksą ir jo taikymo praktiką.

Lapkričio 22 d.Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko posėdis, skirtas situacijai Latvijos ir Rusijos pasienyje aptarti. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Pasienio tarnybos atstovai, Lietuvos Respublikos muitinės vadovai, Lietuvos profsąjungos atstovas. Asociacijai “Linava” atstovavo prezidentas A. Kondrusevičius, atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius, vyr.specialistas V. Kazlauskas.

Prezidentas A. Kondrusevičius susirinkimo dalyvius informavo apie sudėtingą Lietuvos vežėjų padėtį Latvijos ir Rusijos pasienyje. Asociacijos atstovai akcentavo, kad jau daugelį metų susidarančios eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje ir dėl to patiriami milžiniški nuostoliai yra Latvijos vyriausybės neveiklumo rezultatas.

Prezidentas A. Kondrusevičius teigė, kad konstruktyvaus dialogo tarp Latvijos ir Rusijos nebuvimas neteikia vilčių, kad eilių problema Latvijos ir Rusijos pasienyje artimiausiu laikotarpiu bus išspręsta.

Asociacijos ”Linava” atstovai pareiškė, kad Lietuvos vežėjų problemas Latvijos ir Rusijos pasienyje reikia spręsti tarpvyriausybiniu bei diplomatiniu lygmeniu.

Lapkričio 28-29 d.Vilniuje asociacijos „Linava“ prezidento Algimantas Kondrusevičiaus kvietimu lankėsi IRU viceprezidentas Pere Padrosa.

Susitikime pašnekovai aptarė naujo ES darbo ir poilsio laiko režimo supratimo skirtumus (Reglamentas (EB) Nr.561/2006) bei netikslumus atskiruose reglamento straipsniuose. Abi pusės atvirai pripažino, kad reglamento įgyvendinimas yra sudėtingas ir teisiniu, ir techniniu požiūriu. A.Kondrusevičius pasiūlė veikti bendromis pastangomis ir siekti darnumo įgyvendinant šiuos teisės aktus visose ES šalyse.

Taip pat diskutuota profesionalių vairuotojų trūkumo ir rengimo klausimais, aptartos vairuotojų iš trečių šalių įdarbinimo aktualijos. Pokalbyje buvo paliesti TIR sistemos funkcionavimo ir garantijų dydžio įvairiose šalyse klausimai. Asociacijos prezidentas taip pat iškėlė naujų įmonių patekimo į kelių transporto rinką griežtesnės kontrolės problemą. Pašnekovų nuomone, tam tikri rinkos kontrolės ir reguliavimo svertai būtini, nes nereguliuojama plėtra gali sukelti neigiamų ir neprognozuojamų pasekmių.
Susitikimo dalyviai sutarė tęsti bendradarbiavimą siekiant palankių kelių transporto plėtros sąlygų.

Lapkričio 28 d.„Linavos“ mokymo centre vyko asociacijos atstovybės Maskvoje inicijuotas seminaras vežėjams „Rusijos muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“, kurį vedė ASMAP Juridinio departamento viršininko pavaduotojas Aleksandr’as Žigulin’as.

Seminare lektorius vežėjus supažindino su administracinių bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo praktika Rusijos teisėsaugos institucijose. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, jog kai kuriais atvejais vežėjai ir be advokatų gali tvarkyti iškilusius teisinius klausimus, paaiškino, kaip tai reikėtų daryti.
A.Žigulin’as padarė trumpą apžvalgą pagrindinių įstatymų, kuriais, iškilus tam tikroms problemoms, reikia vadovautis, aptarė Rusijos Federacijos muitinės kodekso pasikeitimus ir Rusijos baudžiamojo kodekso taikymo ypatumus. Jis taip pat nagrinėjo konkrečius problemiškus atvejus, kaip turi elgtis vairuotojas, kaip turi elgtis įmonės vadovas, kokius turi pateikti dokumentus ir t.t.

Seminaro pabaigoje pranešėjas atsakė į pateiktus klausimus. Vežėjams svarbu tai, kad ASMAP specialistai glaudžiai bendradarbiauja su „Linava“ ir gali atstovauti mūsų vežėjams sprendžiant teisinius klausimus Rusijoje. Visus ASMAP Juridinio skyriaus kontaktus vežėjai gali sužinoti „Linavos“ sekretoriate.

Lapkričio 29 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jame buvo aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė ir grafikas, saugaus eismo centrų steigimo, vairuotojo profesijos populiarinimo aktualijos ir kiti klausimai.

Asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius pasiūlė aktyviau dirbti saugaus eismo centrų steigimo koncepcijos klausimais ir spartinti vairuotojo profesijos populiarinimo projektą.
Posėdyje taip pat buvo pristatyta TIR ir Muitinės pretenzijų departamentų veikla. Šiuo metu TIR sistemos nariai yra 996 vežėjų įmonės, kurios turi per 19 tūkst. transporto priemonių su Europos Bendrijos leidimais (iš viso šalyje 24 692 transporto priemonių turi EB leidimus). Pažymėta, jog asociacijos vykdoma TIR sistemos priežiūra vyksta sparčiai ir gerai vertinama IRU.

Be to, posėdyje buvo svartyti „Linavos“ nario anketos pakeitimai ir papildymai bei narystės asociacijoje klausimai.

Lapkričio 29 d.asociacijos „Linava“ vadovai ir prezidiumo nariai įteikė apdovanojimus studentų konkurso „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ nugalėtojams.
Konkursui geriausiems bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams kelių transporto tematika išaiškinti buvo pateikta 10 studentų darbų: penki bakalauro (3 – keleivinio transporto ir 2 – krovininio transporto tematika) ir penki magistro darbai (1 – keleivinio transporto ir 4 – krovininio transporto tematika).

Kaip sakė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, vertinimo komisija, kurią sudarė „Linavos“ specialistai, šalies universitetų dėstytojai ir keleivinio bei krovininio transporto įmonių vadovai, dalykiškai ir aktyviai dalyvavo pateiktų darbų aptarime. Komisijos nariai apibūdino kiekvieną darbą, nurodė jų klaidas, netikslumus, trūkumus, taip pat teigiamai vertino kai kurių darbų novatoriškumą, nagrinėjamos temos aktualumą.

Renginio pabaigoje „Linavos“ viceprezidentai Mindaugas Grigelis ir Jonas Grybauskas paprašė įmonių vadovus siūlyti temas universitetams, kad studentų baigiamieji darbai būtų aktualūs ir naudingi tiek keleivinio, tiek krovininio kelių transporto verslui.

Išsamiau apie konkursą žr.38 –ajame p.

Rusija

Rusijos konsulatas praneša, kad mokestis už vizos įforminimą nuo gruodžio 3 d. yra 52 USD.

Vizų skyrius
Lietuva


Vežėjų netenkina „Mažeikių naftos“ biodyzelino kokybė

Gruodžio 3 d. asociacija „Linava“su naftos produktų prekiautojais surengė pasitarimą, kuriame pristatė vežėjų pretenzijas dėl netinkamos biodyzelino kokybės. Pasitarime dalyvavo Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas, UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Mestilla“ atstovai ir asociacijos „Linava“ vadovai bei įmonių vadovai.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius atkreipė dalyvių dėmesį į tai, kad pirmosios žinios apie vežėjų problemas dėl biodyzelino prastos kokybės asociaciją pasiekė jau rugsėjo mėnesį. Pastaruoju metu asociacijos nariai praneša apie padažnėjusius krovininių automobilių ir autobusų kuro sistemos gedimus. Patikrinus automobilius serviso įmonėse nustatyta, kad kuro sistemos gedimo priežastis –dėl blogos dyzelino kokybės užteršti kuro filtrai. Anksčiau jie buvo keičiami kas 80 000–100 000 km, o šiuo metu - nuvažiavus 2000-15 000 km, todėl įmonės patiria neplanuotų prastovų ir išlaidų. Prezidento nuomone, tokių atvejų daugės, kai dar labiau atšals orai.

Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugo Palijansko manymu, šių aplinkybių priežastis yra AB „Mažeikių nafta“ vykdyta neatsakinga politika, kai iš trečiųjų šalių buvo importuotas biodyzelinas, pagamintas palmių aliejaus pagrindu. Jis neatitinka net minimalių ES biodyzelino standarte nustatytų kokybės reikalavimų ir pradeda stingti esant + 5 C°. Tuo tarpu Lietuvos gamintojų iš rapsų sėklų gaminamo biodyzelino filtruojamumo temperatūra siekia -16 C°.

„Linavos“ prezidentas A.Kondrusevičius sakė, kad asociacija jau parengė oficialų kreipimąsi į Ūkio bei Susisiekimo ministerijas, kad būtų skubiai priimti sprendimai, užtikrinantys tinkamos kokybės biodyzelino tiekimą mūsų rinkai. Asociacija siūlo nustatyti į Lietuvos rinką tiekiamam biodyzelinui papildomus kokybės reikalavimus: tiekiamo į rinką biodyzelino filtruojamumo temperatūra visus metus neturėtų būti aukštesnė nei minus - 16 C°. Taip pat siūloma apsvarstyti galimybę organizuoti biodegalų bei biodegalų gamintojų kokybės tikrinimo sistemą, kuri apsaugotų rinką bei vartotojus nuo nekokybiškų ir mūsų klimatui nepritaikytų biodegalų patekimo į rinką.
Asociacijos vadovų nuomone, būtų tikslinga sudaryti galimybę vežėjams rinktis, kokį dyzeliną naudoti – su biopriedais ar be jų, kaip tai daroma Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir kt. „Linava“ siūlo skatinti biodegalų vartojimą ekonominėmis priemonėmis, kad vartotojai pajustų ekonominę naudą, įvertinus tai, jog biodyzelino naudojimas didina kuro sąnaudas.

Anatolijus Jakimovas
Asociacijos „Linava“
spaudos atstovas

LINAVA.

Keleivinio transporto įmonių regioniniai pasitarimai

2007 m. gruodžio 3 d. vyko Kauno ir Panevėžio, gruodžio 4 d. – Klaipėdos ir Šiaulių regionų, o gruodžio 5 d. Vilniaus regiono asociacijos “Linava” Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimai.
Juose dalyvavo 41 atstovas iš minėtų regionų autobusų parkų ir 21 atstovas iš miestų ir rajonų savivaldybių, Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje V. Popovas ir asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas.

Išsamiau apie aptartas problemas žr. 18-ajame p.

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr. 12 (84)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Apie vežėjų verslo aktualijas – ant metų sandūros slenksčio

Kaip išvengti problemų Rusijoje

Egzotika

“KrAZ” SIEKS DAKARO LAURŲ

Keliai Keleliai

Lietuvoje eismo intensyvumas auga greičiau, nei galimybės kelius prižiūrėti

Magistralės jubiliejus

Modeliai

"Temsa Safari HD "– naujovė Lietuvoje

Vėl nauji FH

„Solbus“ – naujovė iš Lenkijos

Parodos

Lūžio metas: būtinas sisteminis požiūris

Pas kaimynus

Prieššventinė prekyba koreguoja krovinių gabenimo maršrutus

PREVENCIJA

Tikslas : saugus eismas ir vienodos konkurencijos sąlygos

Servisas

UAB "Centrako" pradėjo modernaus DAF serviso statybą Vilniuje

Stambiu planu

MAN TGM – “Metų sunkvežimis” Lietuvoje

Lietuvoje ir pasaulyje

Bankas SNORAS remia profesionalių pilotų komandą

Logistikos miestas bunda

Naujienos

Perspektyvos

Studentams – piniginės premijos

Keleivinis transportas

Keleivininkų regioniniuose – einamieji reikalai

Technika

Naujienos

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas (1)