Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Dabar daugelio prekių gabenimas ir sandėliavimas neįsivaizduojamas be medinių, plastikinių ar metalinių padėklų. Standartiniai europadėklai netgi tapo transporto priemonių tūrio matavimo etalonu: ne tik didžiatūrių priekabų ar puspriekabių, bet ir lengvųjų sunkvežimių bei komercinės paskirties automobilių gamintojai kraulumą neretai nurodo ne tik kubiniais metrais, bet ir europadėklų skaičiumi.

Kodėl europadėklai jau peržengė senojo Europos žemyno ribas ir tapo populiarūs visame pasaulyje? Atsakydami į šį ir kitus krovinių vežėjams aktualius klausimus, skaitytojus supažindiname su europadėklų istorija, jų standarto ir kokybės reikalavimais, privalumais, pritaikymo galimybėmis bei problemomis gabenant prekes po visą pasaulį įvairių rūšių transportu.

Padėklų atsiradimo ir jų standartizavimo istorija

Padėklas lietuvių kalboje turi keletą reikšmių, tačiau kaip plokščias įtaisas prekėms ir kroviniams gabenti bei sandėliuoti jis atsirado tik XIX–XX amžių sandūroje. Iki padėklų atsiradimo prekės būdavo gabenamos ryšuliuose, kraunamos į dėžes arba statines.

Pirmieji padėklai buvo ant skersinių sukaltos lentos. Tokios primityvios lentų plokštės naudotos su rankiniais krautuvais, išrastais 1887 metais. Padėklai su prekėmis dažniausiai būdavo vežiojami rankomis stumiamais arba traukiamais vežimėliais. Pirmieji šakiniai plieniniai krautuvai, galintys pakelti padėklus į didesnį aukštį, atsirado 1915 metais. Modernėjantys šakiniai krautuvai pareikalavo naujos padėklų konstrukcijos. Taupant vietą sandėliuose padėklus su kroviniais pradėta krauti į rietuves, o tam, kad jie galėtų išlaikyti didesnę apkrovą, lentas ant skersinių imta kalti iš abiejų pusių. Vėliau, siekiant padidinti sandėlių panaudojimo ir modernėjančios kėlimo technikos efektyvumą, padėklų konstrukciją dar daugelį kartų teko tobulinti. Progresą skatino ne tik tarp įvairių šalių, bet ir žemynų besiplėtojanti prekyba, kuriai naujas galimybes suteikė didžiatūriai jūriniai laivai bei geležinkelių tinklo plėtra. Iki praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio iškrauti vagoną su 13 tūkstančių skardinių reikėdavo maždaug trijų dienų. Pradėjus naudoti padėklus su šakiniais krautuvais, toks vagonas būdavo iškraunamas per keturias valandas. Padėklų naudojimą paspartino ir JAV dalyvavimas Antrajame pasauliniame kare: kariniams kroviniams ir maisto produktams ant padėklų gabenti bei sandėliuoti reikėjo mažiau laiko ir darbo jėgos, kurios tada labai trūko. Be to, sandėliuose buvo sukraunama daugiau prekių.

Lemiamas vaidmuo plečiant krovinių gabenimo maršrutus ir racionalizuojant didėjančių prekių srautų judėjimą Europoje teko geležinkeliams. Maždaug iki 1960 metų jie užėmė apie 90 proc. krovinių gabenimo tolimais ir vidutiniais maršrutais rinkos. Siekiant užtikrinti kuo racionalesnį geležinkelių darbą, Vokietijos (DB), Šveicarijos (SBB) ir Austrijos (ÖBB) federaliniai geležinkeliai įsteigė Europos padėklų banką (EPP). Vėliau prie jo prisijungė ir kitos šalys. Europos padėklų bankas nustatė vieningą UIC 435-2 standartą 800 x 1200 mm mediniam padėklui, kuris dabar tapo europadėklo sinonimu.

Mechanizavus prekių pakrovimą ant padėklų, išaugo jų gabenimo apimtis ne tik geležinkeliais, bet ir automobilių transportu bei jūriniais konteineriais. Sparčiai besiplečiantis Europos padėklų bankas EPP tapo pagrindine priežastimi sukurti vieningą padėklų keitimo sistemą logistikos grandinėje.

Padėklų kokybę kontroliuoja EPAL

Pasaulinis prekių judėjimas logistikai nuolat pateikia naujus reikalavimus. Atsižvelgiant į sparčiai didėjančią krovinių apimtį ir jų srautų automatizuotą apdorojimą, europadėklai turi atitikti ypatingai aukštus kokybės reikalavimus. Tam reikalinga vis griežtesnė kontrolė. Jai užtikrinti 1991 m. Europos geležinkelių iniciatyva kartu su kitų transporto rūšių atstovais buvo įsteigta asociacija EPA, vėliau pavadinta EPAL (European Pallet Association) – Europos padėklų asociacija, garantuojanti kokybės standartą visose pasaulio šalyse su nepriklausomais EURO standartus atitinkančiais padėklų gamybos, remonto ir kokybės kontrolės padaliniais. Šios asociacijos kontroliuojami padėklai žymimi išdegintu ovalo formos EPAL ženklu.

Centrinė asociacijos būstinė keletą metų buvo Lannache (Austrija), nuo 2003 m. liepos 1 d. ji perkelta į Miunsterį Vokietijoje.

Nuo 1995 m. EPAL narės, turinčios nacionalinius komitetus, yra šios šalys: Vokietija, Belgija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Šveicarija, Slovėnija ir Ispanija. EPAL su nacionaliniais komitetais iš viso turi 1250 licencijuotų įmonių įvairiose pasaulio šalyse. EPAL nacionaliniam komitetui kiekvienoje šalyje priklauso: europadėklų gamintojų, remontininkų ir naudotojų – geležinkelininkų, kitų transporto rūšių atstovai bei ekspeditoriai.

Europadėklų keitimo sistema

Europos padėklų banke šiuo metu yra maždaug 350 mln. padėklų. 2006 m. pagal EPAL licenciją bankas papildytas 52 mln. naujų europadėklų, iš kurių 19,3 mln. pagaminta Vokietijoje, 10 mln. – EPAL nepriklausančiose, tačiau šios asociacijos licenciją gaminti medinius padėklus turinčiose šalyse – Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir Austrijoje.

Medinis europadėklas 2006 m. pradžioje Vokietijoje kainavo vidutiniškai 6,5 euro, pernai – apie 10 eurų. Medinių europadėklų populiarumas nuolat didėja, kadangi daugelis pramonės, prekybos ir logistikos įmonių atsisako metalinių ir plastmasinių padėklų dėl jų aukštų kainų. Per metus Europoje pagaminama apie 500 tūkstančių plastmasinių europadėklų. 2006 m. Vokietijoje aptikta apie 20 tūkstančių medinių europadėklų, neatitinkančių EPAL kokybės standarto.

Pagal europadėklų keitimo sistemą, yra nesvarbu, kur jie pagaminti, vienintelis reikalavimas – jie turi atitikti standartus su EPAL kokybės žymomis.

Su kokiomis šalimis keičiamasi europadėklais? Su visomis, tarp kurių vyksta prekybiniai mainai. Konkrečiai į šį klausimą sudėtinga atsakyti, nes padėklais keičiasi ne šalys, o krovinių siuntėjai ir gavėjai, kurie gali keistis europadėklais arba tarp savęs atsiskaityti grynais pinigais.

Keitimo sistemos tikslas – padėti sumažinti prekių gabenimo sąnaudas pramonės, prekybos ir logistikos įmonėms, ekspeditoriams bei vežėjams, užtikrinant prekių saugumą. EPAL kokybę atitinkantys europadėklai garantuoja nepertraukiamą prekių (krovinių) judėjimą visame pasaulyje. Tarptautinėse logistikos įmonėse, sandėliuojančiose ir gabenančiose prekes ant europadėklų, automatizuotai gali būti atliekami pakrovimo – iškrovimo darbai, užtikrinama jų sauga ir saugi darbo aplinka bei garantuojamas stabilus ilgalaikis prekių sandėliavimas.

Standarto reikalavimai

Visų europadėklų pagrindo lentų storis – 22–24 mm. Lentų viršutinė pusė iš išorės ir vidaus turi būti tolygiai nusklembtos, be išsikišusių briaunų.

Skersinių lentų storis – 22–25 mm, jos turi būti be išsikišusių briaunų. Skersinėms europadėklų lentoms negali būti naudojama tuopos mediena. Be to, mediniai padėklai, kertantys nacionalines sienas, turi atitikti fitosanitarijos reikalavimus, t.y. pagal Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją IPPC (International Plant Protection Convention) turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios negali platinti augalų ligų ir kenkėjų.

Pagal ISPM 15 nustatytą standartą mediena turi būti apdorota vienu iš nurodytų būdų, prižiūrint įgaliotai kontrolės institucijai:

 • Apdorojimas karščiu. Mediena kaitinama taip, kad giluminės jos dalys įšiltų iki +56 laipsnių ir išbūtų šioje temperatūroje ne mažiau kaip 30 min. Taip apdoroti padėklai turi HT žymą prie IPPC logotipo.
 • Cheminis apdorojimas. Mediena aprūkoma metilo bromidu. Taip apdoroti padėklai turi MB žymą prie IPPC logotipo.

Padėklams iš plieno, aliuminio, plastiko ar perdirbtos medienos (faneros, kartono) IPPC reikalavimai netaikomi.

Be to, mediniams padėklams gaminti pagal EPAL kokybės reikalavimus galima naudoti tik specialias vinis, kurių galvutėje įspausta žyma, susidedanti iš dviejų raidžių (pvz., AA). Visos 78 vinys turi būti sukaltos pagal UIC 435 –2 standarto konfigūraciją, užtikrinančią įstrižinį europadėklo atsparumą.

Visi šie standarto reikalavimai taikomi naujiems, remontuojamiems ir suremontuotiems mediniams europadėklams.

Leistina apkrova

Atsižvelgiant į krovinio matmenis, jų konfigūraciją bei sandėliavimo sąlygas, nustatyti šie europadėklų leistinos apkrovos dydžiai:

 • 1000 kg nominali apkrova, kai krovinio svoris bet kaip paskirstytas ant padėklo plokštumos.
 • 1500 kg apkrova, kai svoris ant plokštumos paskirstytas tolygiai.
 • 2000 kg apkrova, kai kompaktiškas krovinys tolygiai paskirstytas ant viso ploto plokštumos.
 • Kraunant padėklus rietuvėje vieną ant kito, papildoma maksimali statinė apkrova apatiniam padėklui gali būti iki 4000 kg, jeigu padėklas yra ant lygaus, horinzontaliai nejudančio pagrindo, o apkrova tolygiai paskirstyta visai padėklo plokštumai.

Pagrindiniai standarto atitikties požymiai

Pagal griežtus EPAL kokybės reikalavimus pagamintų europadėklų saugumo savybės reguliariai kontroliuojamos. Visi EPAL kontroliuojami padėklai pirmiausia turi būti su kokybės reikalavimus atitinkančiomis žymomis. Po remonto tokie europadėklai žymimi specialiais šios asociacijos nustatytais kokybės spaudais.

Naujus ir kokybiškai suremontuotus EPAL reikalavimus atitinkančius padėklus atskirti nuo kitų galima pagal šiuos dešimt pagrindinių požymių:

 1. Išdeginta Europos padėklų asociacijos EPAL žyma.
 2. Išdeginta transporto bendrovės žyma, pvz., DB (Deutsche Bahn – Vokietijos geležinkeliai).
 3. Išdeginta EUR žyma.
 4. Pagal standarto reikalavimus kokybiškai prikaltos lentos (be išsikišusių vinių ir briaunų).
 5. Tolygiai nusklembtos europadėklo pagrindo lentos.
 6. Nėra pelėsio požymių.
 7. Šalies kodas.
 8. EPAL kokybės kontrolės žyma.
 9. Licencijuotos remonto įmonės EPAL kokybę patvirtinanti žyma.
 10. Gamintojas – metai – mėnuo (pirmieji trys skaitmenys žymi gamintoją).

EPAL padėklų matmenys

Būtina atkreipti dėmesį, kad EPAL padėklai gali būti keturių skirtingų dydžių:

 1. 800 x 1200 mm – EUR (tradiciniai europadėklai)
 2. 1200 x 1000 mm – EUR 2
 3. 1000 x 1200 mm – EUR 3
 4. 800 x 600 mm – EUR 6 (pastarieji rinkoje pasirodė praėjusių metų pabaigoje ir populiariai vadinami Diusseldorfo padėklais).

EPAL nustatyti europadėklų (800 x 1200 mm) keitimo kriterijai (su iliustr. Iš brošiūros)

Keičiant padėklus būtina atkreipti dėmesį, ar jie atititinka EPAL nustatytus keitimo kriterijus.

Padėklų, neatitinkančių EPAL keitimo kriterijų, požymiai:

Grindų arba jų krašto lenta atskilusi taip, kad kyšo vinys arba medsraigčiai.

Trūksta trinkelės arba ji suskilusi taip, kad iš jos kyšo tik vinis.

Kairėje pusėje nėra EPAL ženklinimo, dešinėje trūksta EUR ženklinimo.

Padėklo lenta – lūžusi skersai arba išilgai.

Trūksta grindų pagrindo lentos.

Daugiau kaip dvi grindų lentos arba jų kraštai taip nuskelti, kad iš jų kyšo vinys arba medsraigčiai.

Kiti blogos kokybės požymiai:

Įtartinai sutrešę ir supuvę arba stipriai įskilę lentos bei trinkelės, todėl negarantuojama padėklo leistinoji apkrova.

Padėklas taip stipriai užterštas, kad gali būti sugadintos prekių pakuotės arba pačios prekės.

Stiprūs daugelio trinkelių įskilimai.

Padėklui gaminti ar remontuoti panaudotos neleistinos sudėtinės dalys (pvz., per plonos lentos, per siauros trinkelės).

Naujo arba tinkamai suremontuoto europadėklo išvaizda

Tik geros būklės visas reikalingas žymas turintis europadėklas garantuoja reikalingą stabilumą. Ant visų EURO standartą atitinkančių padėklų šoninės trinkelių pusės turi būti po tris išdegintas žymas, pvz., EPAL, DB, EUR.

Visos europadėklų pagrindo ir skersinės lentos turi būti sukaltos be išsikišusių briaunų. Be to, visiems EURO standartą atitinkantiems padėklams turi būti naudojama tik sausa mediena. Tai padeda išvengti pelėsių susidarymo.

Vidurinėje išdegintoje žymoje nurodomas EPAL asociacijos narys ( iliustracijoje – Vokietijos geležinkeliai, DB – Deutsche Bahn), taip pat šalies ir gamintojo kodai. Išdeginta EUR žyma dešinėje nurodo, jog padėklas priklauso Europadėklų bankui.

EURO standartą atitinkančius padėklus gali remontuoti tik EPAL specialią licenciją turinčios firmos. Po remonto ir specialaus patikrinimo padėklai ženklinami EPAL žyma, patvirtinančia jų kokybės standartą.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai