Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Mūsų šalies vežėjai, gabenantys krovinius į Rusiją, vis dažniau savo maršrutus nukreipia per Baltarusiją. Nors iki pavasario dar toli, tačiau nepasitikėjimo ledai tarp kaimynų pamažu eižėja ir tirpsta. Svarbus vaidmuo šaltuką tirpdant tenka ir abiejų šalių vežėjų asociacijų – “Linava” bei BAMAP – vadovams.

Paskutinėmis praėjusių metų dienomis “Linavos” mokymo centre lankėsi Baltarusijos vežėjų asociacijos BAMAP Mokymo centro direktorius Genadij΄us Daškevič΄ius, su kuriuo kalbėjomės apie vizito į “Linavą” tikslą, vairuotojų tarptautininkų bei transporto specialistų mokymą ir profesinės kvalifikacijos kėlimą Baltarusijoje, taip pat apie galimybes plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp kaimyninių valstybių vežėjų mokymo įstaigų.

– Kokie pagrindiniai Baltarusijos vežėjų mokymo centro tikslai ir uždaviniai?

– Mūsų mokymo centras – Baltarusijos vežėjų asociacijos BAMAP padalinys – šios asociacijos valdybos sprendimu įsteigtas 2001 metais ir oficialiai pavadintas mokymo įstaiga “Kvalifikacijos kėlimo kursai”. Mes, kaip ir kitos mokymo įstaigos, pagal Baltarusijos Respublikos įstatymus turime Švietimo ministerijos licenciją. Kadangi esame vežėjų asociacijos padalinys, mūsų centro veiklą akreditavo ir Tarptautinės automobilių kelių sąjungos IRU Akademija.

Mokymo centras su pagrindine būstine Minske turi penkis filialus asociacijos BAMAP regioninėse atstovybėse. Breste, Gardine ir Gomelyje mokymo centrai įsikūrę kartu su asociacijos regioniniais padaliniais, Vitebske ir Mogiliove patalpas mokymo klasėms nuomojame.

Pagrindinis mūsų mokymo įstaigos tikslas ir uždavinys – teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas visų šalies regionų vežėjams, padėti tobulinti žinias bei profesinius įgūdžius keleivinio ir krovininio transporto vairuotojams, taip pat vežėjų įmonių vadovams bei specialistams.

– Kokios pagrindinės mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo kursų ir seminarų temos, ar planuodami užsiėmimus atsižvelgiate į vežėjų pageidavimus?

– Mokymo kursų programą sudaro aštuonios pagrindinės specializuotos temos, skirtos vairuotojams, vadybininkams ir specialistams arba įmonių vadovams. Daugiausia užsiėmimų organizuojame keleivinio ir krovininio transporto vairuotojams, važinėjantiems tarptautiniais maršrutais, taip pat vairuotojams, gabenantiems pavojingus krovinius. Pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriame vairuotojų darbo ir poilsio režimo bei TIR procedūrų temoms. Įvairios tematikos kursų ir seminarų trukmė – nuo keturių dienų iki dviejų savaičių.

Planuodami užsiėmimų laiką ir vietą bei temas, visada stengiamės atsižvelgti ir į skirtingus įvairių regionų vežėjų poreikius bei pageidavimus. Dabar itin populiarūs seminarai, kuriuose transporto įmonių vadovai ir specialistai pageidauja susipažinti su norminiais teisės aktais, kuriuos būtina žinoti vežant keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais.

– Kiek vairuotojų ir specialistų vidutiniškai per metus pagilina profesinius įgūdžius BAMAP mokymo centre ir jo filialuose?

– Praėjusiais metais specialius keturių dienų vairuotojų tarptautininkų kursus baigė ir atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimus gavo apie 4 tūkstančiai vairuotojų. Apie 2,5 tūkstančio klausytojų – transporto įmonių specialistų, vadybininkų ir vadovų tobulino profesines žinias ir įgūdžius pagal savo darbo specifiką, kai kurie iš jų baigė specialius kursus ir egzaminus, po kurių išduodamas 5 – erius metus galiojantis profesinės kompetencijos patvirtinimo pažymėjimas.

Kursų lankytojams mokymo centre ir jo regioniniuose filialuose sudarytos geros mokymosi sąlygos: įrengtos specialios kompiuterizuotos klasės, dirba kvalifikuoti dėstytojai, aprūpinama metodine literatūra. Informaciją apie mokymo centro organizuojamus kursus bei seminarus nuolat skelbiame asociacijos BAMAP laikraštyje “Mir tiažëlych motorov”, kuris išeina 2 kartus per mėnesį 1500 egzempliorių tiražu.

– Su kokiomis problemomis susiduriate, kaip jas bandote spręsti?

– Žinome, kad Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, pagrindinė problema, ribojanti vežėjų verslo galimybes, – profesionalių vairuotojų stygius. Jų trūkumą pradedame jausti ir mes, kadangi į mokymo centrą ateina vis mažiau jaunų žmonių, norinčių tapti vairuotojais tarptautininkais.

Ne paslaptis, jog kai kuriuos profesionalius vairuotojus gąsdina problemos, kylančios dėl skirtingų įvairiose šalyse galiojančių muitinės ir kitų pasienio tarnybų reikalavimų bei norminių teisės aktų traktavimo arba nepakankamo jų išmanymo. Šios ir kitos panašios problemos dažnai kyla visiems tarptautiniais maršrutais važinėjantiems vairuotojams, nes daugelis reikalavimų kartais labai skiriasi nuo mūsų šalies norminės teisės aktų traktavimo ne tik Vakarų valstybėse, bet ir NVS.

Tikimės, jog bent iš dalies išspręsti šią problemą mums padės Baltarusijos Respublikos su NVS šalimis neseniai pasirašytas bendras Susitarimas dėl papildomo vairuotojų mokymo harmonizavimo. Bendradarbiaudami su NVS šalių vežėjų asociacijomis, stengsimės kuo greičiau įgyvendinti šio dokumento nuostatas. Šiais klausimais dabar intensyviai dirbame su Rusijos ir Moldovos vežėjų asociacijomis.

– Kuo naudingas buvo Jūsų vizitas asociacijoje “Linava”?

– Susipažinęs su “Linavos” mokymo centro veikla, jo darbo organizavimu, naudojama įranga, metodika ir sukaupta patirtimi, įsitikinau, kad iš arčiausiai nuo Minsko esančių kolegų galime daug ko pasimokyti.

Pirmiausia mums, kaip ir mūsų vežėjams, dar labai trūksta ne tik patirties, bet ir elementarių žinių dėl tarptautinių maršrutų organizavimo ir paslaugų teikimo sąlygų bei galimybių Vakarų šalyse. Pasisvečiavęs pas draugiškus kaimynus, galiu patvirtinti, jog Lietuvos vežėjų asociacijai “Linava” ir jos mokymo centrui tenka ypatingas vaidmuo siekiant nutiesti kuo patogesnį tiltą vežėjams tarp Rytų ir Vakarų šalių.

Tikiuosi, kad konstruktyvus mūsų bendradarbiavimas sudarys palankias galimybes be kliūčių pasinaudoti šiuo tiltu ir Baltarusijos, ir Lietuvos vežėjams. Džiugu, kad su “Linavos” mokymo centro direktoriumi Juliumi Saleneku pavyko aptarti konkrečias bendradarbiavimo galimybes. Tikiuosi, kad jas galėsime įgyvendinti abiem pusėms naudingomis sąlygomis.

– Dėkoju už pokalbį, linkiu sėkmingo bendradarbiavimo.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (85)

"Linava" informuoja

Kronika

Naijienos

Aktualijos

Problemų daug, tačiau ir pasidžiaugti yra kuo

Eismas

Prieš karą keliuose – įstatymais

Saugumo keliuose kaina- milijardai eurų

Modeliai

Naujienos

Naujienos

Rinkos užkariavimas - nuo surinkimo

Pas kaimynus

Baltarusija : šviesa tunelio gale?

Svečiai

Mes – į Baltarusiją, baltarusiai – pas mus

Patirties – į Lietuvą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

“Berlingo”, bet naujas

Transporto politika

Kelių mokesčiai: lankstumas, įvairovės, patirtis

Rytų ir Vakarų jungtis

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Teisė

Akcijų apskaita bendrovėse ir jų perleidimas

Sveikata

Naujo automobilio salonas- grėsmė svaikatai?

Muziejus

Švediškuosius junginius turėjo ne tik švedai