Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Veterinarija

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. B1-790 (įsigaliojo 2007-12-30, Žin., 2007, Nr. 139-5743) patvirtintos Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taisyklės. Jos reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą VMVT ir jai pavaldžiose įstaigose.

Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į VMVT ir jai pavaldžias įstaigas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie VMVT ar jai pavaldžių įstaigų veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie VMVT ar jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į VMVT ar jai pavaldžias įstaigas.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija