Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Įmonių bankrotas

Ūkio ministro 2007-12-20 įsakymu Nr. 4-535 Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo (įsigaliojo 2007-12-30, Žin., 2007, Nr. 138-5678) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatai. Įmonių bankroto valdymo departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

• valdo įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą, formuoja ir tvarko turto, parduodamo iš varžytynių, duomenų bazes;

• analizuoja nuostolingai dirbančių, restruktūrizuojamų, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių veiklą;

• organizuoja bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių atestavimą, pagal teismo paklausimus derina bankroto administratorių kandidatūras bei kontroliuoja bankroto administratorių veiklą ir kt.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija