Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-27 nutarimu Nr. 1405 Dėl poilsio dienų perkėlimo 2008 metais (įsigaliojo 2007-12-30, Žin., 2007, Nr. 138-5673) nutarta perkelti poilsio dienas įmonėse, įstaigose ir organizacijose, finansuojamose iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 2008 m.:

• iš kovo 15 d., šeštadienio, į kovo 10 d., pirmadienį;

• iš gegužės 10 d., šeštadienio, į gegužės 2 d., penktadienį;

• iš birželio 28 d., šeštadienio, į birželio 23 d., pirmadienį.

Rekomenduojama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms taikyti šio nutarimo nuostatas dėl poilsio dienų perkėlimo.

***

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-12-27 įsakymu Nr. A1-377 Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2008 metais patvirtinimo (įsigaliojo 2008-01-04, Žin., 2008, Nr. 1-32) patvirtinti tokie 2008-ųjų metų koeficientai:

• metiniai darbo dienų koeficientai: esant 5 darbo dienų savaitei – 0,7 (249 darbo dienos, 366 kalendorinės dienos, 13 šventinių dienų), esant 6 darbo dienų savaitei – 0,85;

• metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 20,75 darbo dienos (249 darbo dienos,12 mėn.); esant 6 darbo dienų savaitei – 25,1 darbo dienos;

• metinis vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 165,3 darbo valandos (1984 darbo valandos, 12 mėn.), esant 6 darbo dienų savaitei – 166,3 darbo valandos.

Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyse yra nustatytas kitoks darbo laikas, pirmiau nurodytus dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija