Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2007-12-20 įsakymu Nr. V-665 (įsigaliojo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 139-5742) patvirtintos Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) naudojimo taisyklės. Jos nustato elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir elektroninių prašymų teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui bei informacijos gavimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Informacinės sistemos elektroniniu būdu tvarką.

Draudėjai, norintys teikti elektroninius socialinio draudimo pranešimus ir elektroninius prašymus bei gauti informaciją elektroniniu būdu, turi tai daryti naudodamiesi EDAS.

Asmuo, norėdamas teikti Elektroninius pranešimus arba elektroninius prašymus, gauti informaciją iš Fondo valdybos informacinės sistemos bei pasinaudoti kitomis elektroninėmis paslaugomis Portalo draudėjo srityje, turi registruotis EDAS šių taisyklių nustatyta tvarka. Registruotis EDAS gali draudėjo vadovas bei asmenys, kuriems draudėjo suteiktos naudotojo arba administratoriaus teisės.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija