Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Apskaita

VšĮ „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas" direktoriaus 2007-12-19 įsakymu Nr. VAS-9 Dėl pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo (įsigaliojo 2008-01-04, Žin., 2008, Nr. 1-46) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas pavyzdinis sąskaitų planas.

***

VšĮ „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas" direktoriaus 2007-12-19 įsakymu Nr. VAS-10 Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai" pakeitimo (įsigaliojo 2008-01-04, Žin., 2008, Nr. 1-47) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo junginiai". Standarto tikslas – nustatyti, kaip apskaitoje turi būti registruojami ir finansinėse ataskaitose parodomi verslo jungimai. Standartas taikomas verslo jungimams, kai:

• viena įmonė įgyja kitos įmonės kontrolę;

• viena įmonė, ketindama tęsti kitos įmonės vykdytą veiklą, įsigyja kitos įmonės turtą ar jo dalį ir prisiima įsipareigojimus ar jų dalį;

• reorganizuojamos dvi ar daugiau įmonių, jungiant jas į vieną įmonę.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija