Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Informacija

Dėl pateiktų transporto priemonių tipų informaciniųaplankų papildymo

Valstybinė kelių transporto inspekcija informuoja, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Inspekcijos viršininko 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 2B-238 „Dėl Techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti" (Žin., 2007, Nr. 74-2962), kuriuo patvirtinti nauji 2008 m. nacionalinio transporto priemonių tipo techniniai reikalavimai.

Transporto priemonių gamintojai ar jų įgalioti atstovai privalo peržiūrėti Inspekcijai pateiktus transporto priemonių tipų informacinius aplankus ir papildyti trečiąją dalį reikiamais sertifikatų numeriais (pridedant naujų sertifikatų kopijas), išduotais pagal Europos Sąjungos direktyvas. Kaip alternatyva gali būti nurodomi pranešimų numeriai, išduoti pagal atitinkamas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles, pridedant jų kopijas. Transporto priemonių tipai, kurių informaciniai aplankai iki 2008 m. balandžio 30 d. nebus papildyti arba neatitiks minėtų reikalavimų, bus anuliuojami.

Techninės būklės kontrolės
šalies keliuose tikrinimo
rezultatai

Sausio mėn. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), bendradarbiaudama su policijos pareigūnais ir valstybinės techninės apžiūros įmonių kontrolieriais, įvairiose šalies vietovėse tikrino automobilių techninę būklę.

Per šį laikotarpį naudodami naujausią kontrolės įrangą Inspekcijos pareigūnai atliko kompleksinius transporto priemonių techninės būklės patikrinimus. Patikrinta 57 komercinių transporto priemonių ir 157 lengvieji automobiliai. Už nustatytus techninės būklės trūkumus 24 transporto priemonių vairuotojams buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai arba paskirtos baudos.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija