Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Notarai

Teisingumo ministro 2008-01-03 įsakymu Nr. 1R-3 (įsigaliojo 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 6-222) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Lietuvos notarų rūmų statutas. Lietuvos notarų rūmai yra notarų savivaldos institucija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu ir vienijanti visus Lietuvos notarus. Kiekvienas notaras yra Notarų rūmų narys. Notarų rūmų buveinės adresas – Olimpiečių g. 4, Vilnius.

Notarų rūmų uždaviniai ir veiklos sritys yra:

• įgyvendinti notarų savivaldą ir koordinuoti notarų veiklą;
• rūpintis notarų teisinės kultūros ir kvalifikacijos kėlimu;
• prižiūrėti, kaip notarai atlieka savo funkcijas ir laikosi profesinės etikos reikalavimų;
• vienodinti notarinę praktiką;
• teikti materialinę pagalbą notarams ir buvusiems notarams;
• informuoti visuomenę apie notarų atliekamas funkcijas ir kt.

Vienas iš Notarų rūmų organų yra Notarų garbės teismas. Notarų garbės teismas, vadovaudamasis Notarų garbės teismo nuostatais, nagrinėja notarų profesinės etikos ir tarnybinių nusižengimų bylas. Notarų garbės teismą sudaro penki notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, vieną – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

***

Teisingumo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. 1R-19 Dėl teisingumo ministro 2004-05-17 įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo" pakeitimo (įsigaliojo 2008-01-18, Žin., 2008, Nr. 7-250) nustatyta, kad notaras ar asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, prieš įgydamas nuosavybėn ar įgydamas teisęnaudoti patalpas, kuriose ketinama steigti notaro biuro buveinę arba keisti įsteigto notaro biuro buveinę, privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro biurą nurodytose patalpose. Jeigu asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, patalpas yra įgijęs nuosavybėn ar įgijęs teisę naudotis patalpomis, kuriose ketinama steigti notaro biuro buveinę, iki viešo konkurso notaro pareigoms eiti dienos, jis privalo pateikti Lietuvos notarų rūmų prezidiumui prašymą leisti įrengti notaro (notarų) biurą nurodytose patalpose.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos