Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prokuratūra

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008-01-03 įsakymu Nr. I-3 (įsigaliojo 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 6-230) patvirtintas Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato asmenų prašymų, pareiškimų, pranešimų ir skundų priėmimo ir nagrinėjimo Generalinėje prokuratūroje ir teritorinėse prokuratūrose tvarką, taip pat asmenų priėmimo pas Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, jo pavaduotojus, Generalinės prokuratūros kanclerį, teritorinės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją) tvarką.

Informacija apie asmenų skundų priėmimo prokuratūroje vietą ir laiką skelbiama asmenims prieinamoje vietoje, taip pat prokuratūros interneto svetainėje. Joje skelbiama informacija ir apie asmenų priėmimą pas generalinį prokurorą, jo pavaduotojus, Generalinės prokuratūros kanclerį, teritorinės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją).

Asmenys skundus gali pateikti žodžiu, paštu, elektroniniu būdu arba pristatyti į prokuratūrą. Asmenys su žodiniais ir rašytiniais skundais Generalinėje prokuratūroje ir teritorinėse prokuratūrose priimami visą darbo dienos laiką. Papildomai 2 valandas per savaitę asmenys su žodiniais ir rašytiniais skundais priimami Generalinėje prokuratūroje kiekvieną ketvirtadienį nuo 16.30 val. iki 18.30 val., teritorinėse prokuratūrose – vyriausiojo prokuroro nustatyta tvarka.

Jei atvykęs į prokuratūrą asmuo pageidauja dėl skundo gauti papildomą konsultaciją ar kitą reikiamą informaciją žodžiu, Generalinės prokuratūros Kanceliarijos darbuotojas turi pakviesti reikiamą Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) prokurorą ar valstybės tarnautoją.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos