Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sveikatos draudimas

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2008-01-11 įsakymu Nr. 1K-3 (įsigaliojo 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 9-332) patvirtintas E 106 formos pažymų tvarkymo aprašas. E 106 formos pažyma patvirtina LR apdraustųjų, dirbančių Lietuvos Respublikoje, bet gyvenančių kitoje Europos Sąjungos šalyje bei kartu su jais gyvenančių jų šeimos narių teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje.

E 106 LT formos pažymas išduoda Lietuvos Respublikos teritorinės ligonių kasos (TLK) apdraustojo prašymu, kai jis asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį kreipiasi į TLK, arba gavusios LR apdraustojo gyvenamosios ES šalies kompetentingos arba gyvenamosios vietos įstaigos E 107 formos pažymą, prašančią išduoti E 106 LT formos pažymą, kurios LR apdraustasis nepasiėmė išvykdamas iš Lietuvos Respublikos.

E 106 LT formos pažymos išduodamos:

• LR apdraustiesiems, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bet gyvenantiems kitoje Europos Sąjungos šalyje narėje;

• LR apdraustiesiems, komandiruojamiems dirbti į kitą Europos Sąjungos šalį narę, jei šie asmenys teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo persikėlimą gyventi į kitą Europos Sąjungos šalį narę;

• Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1408/71 nurodytiems pasienio darbuotojams.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos