Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-01-10 įsakymu Nr. VA-1 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-04-10 įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (įsigaliojo 2008-01-25, Žin., 2008, Nr. 10-367) patvirtinta:

• Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma ir jos papildomas lapas FR0477P,

• Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma ir jos priedai FR0478A, FR0478B, FR0478C ir FR0478D,

• Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės.

Ataskaitos FR0477 formą privalo teikti Labdaros ir paramos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nurodyti paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis ir įstatymo 7 str. 1 d. išvardytus paramos gavėjus, užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą įstatymo nustatyta tvarka.

Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti Labdaros ir paramos įstatymo 7 str. 1 d. išvardyti paramos gavėjai, gavę arba suteikę paramą ar labdarą įstatymo nustatyta tvarka.

Pasibaigus kalendoriniams metams, paramos teikėjai ir gavėjai ataskaitos FR0477 formą ar ataskaitos FR0478 formą iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. privalo pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal jų registravimo mokesčių mokėtojais vietas.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos