Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Susipažino su Prancūzijos prioritetais transporto srityje

Vasario 15 d. Susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius Alminas Mačiulis priėmė Prancūzijos aplinkos, subalansuotos plėtros ir planavimo ministerijos delegaciją, vadovaujamą ministro patarėjos Helene Pelosse. Svečiai supažindino su Prancūzijos pirmininkavimo Europos Tarybai laikotarpio prioritetais transporto srityje.

2008 m. antrą pusmetį Europos Tarybai pirmininkausianti Prancūzija transporto srityje numato keturis prioritetinius klausimus. Pirmasis prioritetas – dėmesys subalansuotai plėtrai ir aplinkosaugai, siekiant skatinti aplinkai draugiškų transporto priemonių naudojimą. Šio tikslo numatoma siekti tobulinant eurovinjetės sistemą, pagal kurią renkamas kelių naudotojo mokestis. Taikant principą „teršėjas moka", mokesčio dydis priklausytų nuo transporto priemonės kategorijos, teršalų išmetimo ir kitų aplinkai žalingų veiksnių. Antrasis prioritetas – saugi laivyba ir jai užtikrinti būtinų priemonių paketo „Erika III" patvirtinimas. Šiame pakete siūlomomis teisinėmis priemonėmis siekiama užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams jūroje bei aplinkos teršimui ir geriau kontroliuoti tokių reiškinių pasekmes. Siekdama ginti nacionalinių vežėjų interesus, Prancūzija taip pat numato teikti pirmenybę kabotažo sąlygų Europos Sąjungos valstybėse klausimui. Bus svarstomos bendrosios patekimo į tarptautinių krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklės, sprendžiama dėl tolimesnio kabotažo liberalizavimo. Ketvirtasis prioritetas numatomas oro transporto srityje, siekiant įgyvendinti Vieningo dangaus projektą. Susitikime diskutuota apie Lietuvos poziciją ir galimą paramą Prancūzijos pirmininkavimo ES laikotarpiu numatytų prioritetinių uždavinių įgyvendinimui.

Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuva pirmininkaus Europos Tarybai 2013 m., Susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius A. Mačiulis paprašė Prancūziją pasidalyti savo pirmininkavimo patirtimi, šiam laikotarpiui pasibaigus. Susisiekimo ministerija pristatė svečiams Lietuvoje rengiamą pirmąjį Azijos ir Europos transporto ministrų susitikimą (ASEM), kuris įvyks Vilniuje 2009 m. spalį.

Kol kas vairuotojai negali
nekviesti policijos
į eismo įvykio vietą

Susisiekimo ministerija informuoja, jog 2008 m. vasario 21 d. žiniasklaidoje pateikta netiksli informacija apie tai, kad į eismo įvykius galima nekviesti policijos ir gauti nuostolių draudimo išmoką.

2008 m. vasario 13 d. Vyriausybė patvirtino Finansų ministerijos parengtas Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisykles, kurios reglamentuoja žalos, padarytos eismo įvykio metu nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo tvarką. Šių taisyklių nuostatos įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d. Tačiau šios taisyklės nereglamentuoja tvarkos, kuria vadovaujantis vairuotojai galėtų nekviesti policijos į eismo įvykio vietą.

Nauja Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakcija, kurią Seimas priėmė 2007 m. lapkričio 22 d., numatyto galimybę į eismo įvykio vietą nekviesti policijos teisės aktuose nustatytais atvejais. Tačiau ši teisė įsigalios tik nuo š. m. liepos 1 d., t. y. kai įsigalios visos įstatymo naujos redakcijos nuostatos.

Susisiekimo ministerija, siekdama, kad tokia tvarka įsigaliotų kuo anksčiau, parengė šiuo metu galiojančio Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kurioms pritarė Vyriausybė ir kurios pateiktos svarstyti Seimui.

Nustatė nemažai transporto
priemonių eksploatavimo
pažeidimų

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) prie Susisiekimo ministerijos siekdama užtikrinti eismo saugą keliuose, pernai patikrino 1 903 komercinių transporto priemonių techninę būklę ir nustatė 1086 techninės automobilių būklės trūkumus.

Dėl blogos techninės būklės buvo uždrausta važiuoti 5 automobiliams, taip pat uždrausta eksploatuoti 55 transporto priemones. Dėl techninės būklės trūkumų paimti 51 transporto priemonės registracijos dokumentai. Patikrinimo metu daugiausiai trūkumų (net 445) nustatyta dėl netvarkingų apšvietimo prietaisų. 145 atvejais nustatytas degalų, alyvų ar kitų skysčių prasisunkimas. Tikrinimo metu užfiksuota, kad net 123 transporto priemonės turėjo stabdžių sistemos trūkumų, 121 atveju rasta ratų ir padangų naudojimo pažeidimų.

2007 m. rugsėjo–gruodžio mėn. VKTI pareigūnai kartu su techninių apžiūrų kontrolieriais šalies autobusų parkuose patikrino 343 keleivines transporto priemones, vežusias keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais. Nustatyti 9 trūkumai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemones, ir 583 dideli techninės būklės trūkumai. Laikinai, kol bus pašalinti nustatyti techninės būklės trūkumai, keliantys pavojų saugiam eismui, buvo paimti 42 keleivinių transporto priemonių registracijos dokumentai.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos