Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Inspekcijos administracija laikinai keliasi į kitas patalpas

Informuojame, kad nuo 2008 m. vasario 25 d. Inspekcijos vadovybė ir centriniai skyriai laikinai persikelia į kitas patalpas, esančias T. Ševčenkos g. 19, Vilniuje.

Vilniaus regiono departamentas ir toliau teiks paslaugas senuoju adresu: Vilnius, Švitrigailos g. 42/31, bus priimami prašymai ir išduodami leidimai, licencijos, kiti dokumentai kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas, liudijimai, sertifikatai, skaitmeniniuose tachografuose naudojamos identifikavimo kortelės, priimami prašymai laikyti egzaminus ir pan. Taip pat bus nagrinėjamos administracinių teisės pažeidimų bylos. Naujuoju adresu bus priimami prašymai ir išduodamos tik skaitmeninių tachografų dirbtuvių ir kontrolės kortelės.

Už inspekcijos teikiamas
paslaugas banko kortelėmis atsiskaityta 10 280 kartų

Nuo 2007 m. gegužės 8 d. klientai visuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos skyriuose gali banko kortelėmis sumokėti valstybės rinkliavą už Inspekcijos teikiamas paslaugas.

Šia galimybe gali pasinaudoti visi Inspekcijos klientai, atliekantys mokėjimus „Visa" ir „MasterCard" sistemų mokėjimo kortelėmis. Jiems nebereikia vykti į banką ir Inspekcijai atnešti mokėjimą patvirtinančio dokumento su banko žyma. Inspekcijos pareigūnai įveda mokėjimo kodą bei įmokos dydį į elektroninį kortelių skaitytuvą, o klientui tereikia įvesti PIN kodą ir reikalinga suma nuskaitoma nuo jo kortelės sąskaitos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Be to, klientas gauna mokėjimą patvirtinantį kvitą.

Per 2007 m. (nuo gegužės 8 d. iki gruodžio 31 d.) klientai Inspekcijos skyriuose banko kortelėmis atliko 10 280 mokėjimų ir į valstybės biudžetą iš viso sumokėjo 1 438 510,09 Lt. Banko kortelėmis daugiausia kartų atsiskaityta Inspekcijos Vilniaus skyriuose – atlikta 3 840 mokėjimų (sumokėta 492 814,47 Lt). Kauno skyriuje atlikti 3 053 mokėjimai (sumokėta 416 339,72 Lt), Klaipėdos skyriuje – 1 664 (245 126,17 Lt), Šiaulių skyriuje – 1 087 (195 811,19 Lt), Panevėžio skyriuje – 636 (88 418,54 Lt).

Daugiausia – 8 292 kartus – banko kortelėmis atsiskaityta už Inspekcijos teikiamas paslaugas išduodant įvairius leidimus, dokumentus, pažymėjimus, mokant už egzaminus ir pan. (pagal įmokos kodą 5746). Už skaitmeninių tachografų kortelių išdavimą banko kortelėmis mokėta 1 598 kartus.

Primename, jog klientai Inspekcijos patalpose visomis „Visa" ir „MasterCard" sistemų mokėjimo kortelėmis į valstybės biudžetą gali sumokėti šias įmokas:

pagal įmokos kodą 5747– už skaitmeninių tachografų kortelių išdavimą ir su tuo susijusias paslaugas;

pagal įmokos kodą 5746– už kitas Inspekcijos teikiamas paslaugas (licencijų, pažymėjimų, įvairių leidimų bei kitų dokumentų išdavimą, už egzaminus ir pan.);

pagal įmokos kodą 7840– už važiavimą Lietuvos Respublikos keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

Vairuotojai kontrolės kelyje metu gali sumokėti banko kortelėmis už administracinius teisės pažeidimus paskirtas baudas iki 200 Lt (pagal įmokos kodą 6060). Tokiu atveju pažeidėjui vis tiek išrašomas baudos kvitas, kuriame nurodoma baudos paskyrimo data, priežastis, baudos dydis, baudą paskyręs pareigūnas. Jeigu skiriama bauda didesnė nei 200 Lt, surašomas administracinių teisės pažeidimų protokolas, ir bauda mokama banke arba pavedimu. Užsienio šalyse registruotų transporto priemonių vairuotojai mokėjimo kortele gali sumokėti visas baudas, nepriklausomai nuo jų dydžio.

Latvijos ir Lietuvos kelių
transporto inspekcijų
bendradarbiavimas

Vasario 19 d. Saločių–Grenctalės pasienio ruože susitiko Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Latvijos kelių transporto inspekcijos pareigūnai.

Susitikime pareigūnai aptarė 2008 m. bendrų patikrinimų organizavimą, pasikeitė informacija apie transporto priemonių, kuriose įdiegti skaitmeniniai tachografai, kontrolę ir konstatavo, kad tokie patikrinimai naudingi abiem pusėms, nes tai – prevencinė priemonė, siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ir eismo saugumą.

Tuo pat metu Saločių–Grenctalės ir Kalvių–Meitenės pasienio ruožuose Inspekcijos ir Latvijos kelių transporto inspekcijos pareigūnai tikrino transporto priemones, vykstančias iš Lietuvos ir iš Latvijos pusės. Iš viso patikrintos 62 transporto priemonės. Už nustatytus vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus bei kelių naudotojo mokesčio nesumokėjimą 8 vairuotojams paskirtos baudos ir surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai.

Dėl pateiktų transporto
priemonių tipų informacinių
aplankų papildymo

Valstybinė kelių transporto inspekcija primena, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Inspekcijos viršininko 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 2B-238 „Dėl Techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti" (Žin., 2007, Nr. 74-2962), kuriuo patvirtinti nauji 2008 m. nacionalinio transporto priemonių tipo techniniai reikalavimai.

Prašome Jūsų peržiūrėti Inspekcijai pateiktus transporto priemonių tipų informacinius aplankus ir papildyti trečiąją dalį reikiamais sertifikatų numeriais (pridedant naujų sertifikatų kopijas), išduotais pagal Europos Sąjungos direktyvas. Kaip alternatyva gali būti nurodomi pranešimų numeriai, išduoti pagal atitinkamas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles, pridedant jų kopijas. Transporto priemonių tipai, kurių informaciniai aplankai iki 2008 m. balandžio 30 d. nebus papildyti arba neatitiks minėtų reikalavimų, bus anuliuojami.

Išskaičiuojamos jau atlygintos vežėjų negautos pajamos

Vadovaujantis Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2000, Nr. 36-1006; 2003, Nr. 55-2440; 2007, Nr. 4-165), 11 ir 12 punktais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 2B-51 už aplaidų parduotų su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietų apskaitos tvarkymą išskaičiuojamos jau atlygintos A. Andriūno transporto įmonės per 2007 m. birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. negautos pajamos (11 968,99 Lt) ir J. Urbono įmonės „Jalgina" per 2007 m. rugpjūčio mėn. negautos pajamos (2 576,00 Lt).

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos