Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kalbos paprastumas

Vadovui (vadybininkui, valdininkui, pareigūnui, politikui) reikia mokėti kalbėti paprastai ir aiškiai. Kalba yra minties forma: kai žmogus mаsto, veikia tas pats nervinis mechanizmas, naudojami tie patys kalbiniai signalai kaip ir sakant mintį garsiai. žodis, pasakytas garsiai, mintį paverčia realia, tikra, todėl tik tos žinios yra tikros, kurias žmogus sugeba pasakyti aiškiai. Jau seniai žinoma: kа neaiškiai suvoki, tа neaiškiai ir pasakai, netikslus ir painus pasakymas rodo tik painiа mintį.

Psichologai aiškina, kad tik dėl neaiškios kalbos, kalbant dviem žmonėms, viena mintis gali tapti… šešiomis. Tarkime, kad A kažkа sugalvojo (1 mintis), bet nelabai aiškiai tai pasakė (2 mintis). B suprato savaip (3 mintis) ir atsakydamas (4 mintis) netiksliai pasakė (5 mintis), o A ne taip suprato (6 mintis). Taigi kiekvienа neaiškiai ar nevykusiai pasakytа mintį kiekvienas supranta kaip jam parankiau. Tai gali atsitikti ir ne iš blogos valios, tačiau po to tenka aiškintis, teisintis: „aš ne tа norėjau pasakyti“, „jūs mane ne taip supratote“.

Pareigūnas, juo labiau vadovas, bendrauja su įvairaus išprusimo žmonėmis, kurių žinios, pasyvi ar aktyvi žodžių atsarga, mаstymo stereotipai, suvokimo laipsnis skiriasi. Norėdamas būti suprastas, oratorius turi įvertinti šias ypatybes. Jis privalo sugebėti tа pačiа informacijа pateikti skirtingomis formomis ir struktūromis, stengtis, kad ji atitiktų bendrautojų žodynа. Kalba yra aiški, jei ji sakoma taip ir tokia forma, kuriа supranta klausovas. Vadinasi, turime mokėti kalbėti taip, kaip kalba mūsų pašnekovas. Visa tai, kas nesuprantama, sukelia nepasitikėjimа, įtarumа, todėl dažniausiai ir atmetama.

Kalbos aiškumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Svarbiausi iš jų yra: žodžių skaičius sakinyje, sakinio ilgis (minčių skaičius sakinyje, ir kalbos tempas.

Eksperimentais nustatyta, kad optimaliu, gerai suprantamu sakiniu laikomas toks, kuriame yra ne daugiau kaip 7 (± 2) žodžiai. Nemažai žmonių pamiršta frazės pradžiа, jeigu be pauzės jiems pasakoma daugiau nei 14 žodžių. Kalbos aiškumui įtakos turi sakomų minčių skaičius sakinyje. čia svarbu prisiminti paprastа gerа patarimа: pirmiausia - žinokite, kа norite pasakyti, antra - vienu sakiniu sakykite vienа mintį. Taigi pirmenybę reikia teikti trumpiems sakiniams.

Aiški kalba būna ir tuomet, kai jos tempas tinkamas. Skubotumas paprastai rodo, kad kalbėtojas nedrаsus ir kad jam nerūpi, kaip jį supranta klausytojai. šitа akivaizdžiai matome daugelyje mūsų radijo programų skaitomose laikraščių apžvalgose: laiko limito genamiems apžvalgininkams nesvarbu, kas sakoma, juo labiau - ar supranta klausovai, jiems svarbu daug pasakyti.

Lėta kalba taip pat menkina dėmesį, todėl kalbos tempas turi atitikti klausytojo mаstymo tempа (temperamentа, išsilavinimа ir pan.).

Siūlymas kalbėti paprastai visai nereiškia, kad siūloma primityvinti kalbа. Ne! Tačiau visada reikėtų prisiminti, kad klausovas suvokia mažiau, negu buvo pasakyta garsiai, ir kur kas mažiau ir ne taip, kaip kalbėtojas norėjo pasakyti.

Antai pavyzdys iš A. Molio knygos:

Kapitonas - adjutantui:

ҐKaip žinote, rytoj įvyks saulės užtemimas, o tai būna ne kiekvienа dienа. Surinkite kuopа rytoj 5 valandа aikštėje žygio apranga. Ji galės stebėti šį reiškinį, o aš paaiškinsiu. Jeigu lis, tai stebėti nebus ko, todėl tuo atveju palikite žmones kareivinėse“.

Adjutantas - budinčiam puskarininkiui:

„Pagal kapitono įsakymа rytoj 5 valandа rytа įvyks saulės užtemimas žygio apranga. Kapitonas aikštėje paaiškins, o tai būva ne kiekvienа dienа. Jeigu lis, stebėti nebus ko, tuomet reiškinys įvyks kareivinėse.“

Budintis puskarininkis - kapralui:

„Pagal kapitono įsakymа rytoj 5 valandа rytа saulės užtemimas aikštėje: žmones - žygio apranga. Jeigu lis, kapitonas paaiškins kareivinėse šį retа reiškinį, o tai būna ne kasdien“.

Kareivis - kareiviui:

„Rytoj 5 valandа ryto saulė aikštėje užtemdys kapitonа kareivinėse. Jeigu lis, tai šis retas reiškinys įvyks žygio apranga, o tai esti ne kasdien“.

AFORIZMAI APIE AIšKIА KALBА

Aiškumas - pagrindinis kalbos privalumas, nes neaiškus žodis savo tikslo nepasieks.

ARISTOTELIS

Aš apie genijų sprendžiu iš to, kaip jis pasako savo mintis.

NAPOLEONAS I

Aš niekada nemačiau asilo, kuris kalbėtų kaip žmogus, bet aš sutikau daug žmonių, kalbančių kaip asilas.

H.HEINė

Gero išsilavinimo požymis - kalbėti apie didžius dalykus paprastais žodžiais.

R.V.EMERSONAS

Didžiausia kalbos vertė - aiškumas.

STENDALIS

Iš dviejų sakytinų žodžių visada rinkitės paprastesnį.

P.VALERI

Jeigu minties negalima pasakyti paprastais žodžiais, vadinasi, ji nereikalinga ir jа reikia atmesti.

L.DE VOVENARGAS

Kalbėti padrikai moka kiekvienas, kalbėti aiškiai - nedaugelis.

G.GALILėJUS

Kartais pakanka vieno netikslaus, netikusiai pasakyto arba blogai ištarto žodžio, kad sugadintum visа įspūdį.

A.MICKEVIčIUS

Kęstučio BRUZGELEVIčIAUS nuotr.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė