Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Asociacija „Linava" sistemingai siekė ir vedė derybas su LR valstybinėmis institucijomis dėl trečiųjų valstybių piliečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje tolimųjų reisų vairuotojais tvarkos supaprastinimo. Asociacijos pagrindinis tikslas susitikimų metu buvo rasti priimtiną vežėjams sprendimą susiklosčius nepalankiai trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo situacijai po Šengeno plėtros .

Paskutiniame susitikime su Vidaus reikalų ministerijos atstovais pozityviai aptarti galimi sprendimai. Todėl įdarbinant trečiųjų šalių vairuotojus, vykdančius tarptautinius krovinių gabenimus nuo 2008 m. vasario 22 d. leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos užsienyje gali išduoti Šengeno daugkartinę trumpalaikę (C) vizą.

Informacijos ir IT skyrius

URM konsulinio departamento ir Migracijos departamento nurodymai Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms užsienyje „Dėl Šengeno vizų išdavimo užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams ir profesionaliems sportininkams bei treneriams".

Užsieniečiams, trečiosios šalies piliečiams, – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respublikos įmonę, vykdančią tarptautinius krovinių vežimus, ir profesionaliesiems sportininkams ar treneriams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla – pateikusiems dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo laikotarpiui (iki 6 mėnesių nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo dienos) gali būti išduota Šengeno daugkartinė trumpalaikė (C) viza.

Tokiu atveju Šengeno daugkartinei trumpalaikei (C) vizai gauti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje pateikiami šie dokumentai:

1. Kviečiančios Lietuvos Respublikos įmonės prašymas išduoti Šengeno daugkartinę trumpalaikę (C) vizą. Šis prašymas adresuojamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, į kurią užsienietis kreipsis dėl vizos išdavimo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šis prašymas neturi būti tvirtinamas teritorinių policijos įstaigų viešosios policijos migracijos padalinių.

Prašyme turi būti nurodoma:

• pagrindiniai įmonės rekvizitai (pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, Juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą asmenį, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), adresas, telefonas, faksas, juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, pareigos, telefonas, parašas;

• užsieniečio vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, lytis, pilietybė, kelionės dokumento serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas kilmės valstybėje, atvykimo tikslas, atvykimo į Lietuvos Respubliką data, patalpų, kuriose užsienietis bus apgyvendinamas buvimo Lietuvos Respublikoje metu, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas, adresas ir telefonas;

• įsipareigojimas pasirūpinti, kad užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas ir, kad prireikus būtų padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

2. Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pateikti teritorinės policijos įstaigos viešosios policijos migracijos padaliniui. Šis reikalavimas netaikomas, jei vizos prašoma vizų tarnyboje užsienyje, kurioje pateikti dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti.

3. Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečiui išduoto leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (pateikia tik vairuotojai).

4. Sporto veiklos sutarties (kontrakto) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (pateikia tik profesionalieji sportininkai ar treneriai).

Kartu pateikiami Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo, atvejų nustatymo, kai užsienietis, turintis vizą, gali studijuoti, dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla, Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 (Žin., 2004, Nr. 136-4961; 2006, Nr. 18-634, Nr. 75-2896; 2007 Nr. 2-85, Nr. 31-1144, Nr. 121-4969), 10.1–10.7 punktuose nurodyti dokumentai:

• galiojantis kelionės dokumentas;

• užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti Lietuvos Respublikos vizą;

• viena 35x45 mm dydžio spalvota nuotrauka, atitinkanti asmens amžių;

• dokumentas, patvirtinantis konsulinio mokesčio sumokėjimą arba atleidimą nuo šio mokesčio, kai teisės aktų nustatytais atvejais konsulinis mokestis neimamas;

• galiojantis sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas (sveikatos draudimo suma yra 30 tūkst. eurų);

• dokumentai, patvirtinantys teisę sugrįžti į valstybę, iš kurios atvyko, ar valstybę, kurios pilietis arba nuolatinis gyventojas užsienietis yra, arba patvirtinantys teisę vykti į trečiąją valstybę;

• notarine ar jai prilyginta forma patvirtintas įgaliojimas, kai užsieniečio vardu prašymą išduoti vizą pateikia įgaliotas atstovas.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos