Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

šį kartа nusprendėme supažindinti skaitytojus su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra darbdavys, o kita - žalа įmonei padaręs vairuotojas ekspeditorius. Aukščiausiаjį Teismа yra pasiekusi ne viena byla, kurioje transporto įmonės ir jų darbuotojai siekia apginti savo teisėtus interesus. Dažnai bylose nagrinėjamos situacijos kartojasi: į įmonės kasа neįnešami iš užsakovų išsikrovimo ar pasikrovimo vietose gauti pinigai, pereikvojamos kuro normos, apgadinamos transporto priemonės ir t.t. šio straipsnio tikslas - ne pateikti skaitytojams tam tikrus apibendrinimus, bet supažindinti su problemomis, į kurias buvo patekę Jūsų kolegos, ir tokiu būdu galbūt padėti rasti atsakymа į aktualius klausimus bei duoti keletа patarimų.

Pažymėtina, kad darbdavys, reikalaudamas žalos atlyginimo iš darbuotojo, pagal naujаjį Civilinio proceso kodeksа gali kreiptis į teismа ne tiktai bendrаja ieškininės teisenos tvarka, bet ir paprastesne dokumentinio proceso tvarka ar su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Pastarasis proceso modelis (dėl teismo įsakymų) yra patogus tuo, kad kreipiantis į teismа nėra būtina pateikti reikalavimus pagrindžiančių įrodymų, kadangi teismas, išduodamas įsakymа priteisti reikalaujamа sumа, pateiktų įrodymų netiria. Skolininkas, reiškiantis prieštaravimus dėl pareikšto reikalavimo, taip pat neprivalo pateikti jokių įrodymų - vien tai, kad skolininkas pareiškia prieštaravimus ir nurodo jų pagrindа, yra pakankamas pagrindas teismui perduoti nagrinėti ginčа toliau nebe supaprastinta tvarka dėl teismo įsakymo išdavimo, bet bendra ginčo (ieškinio) teisenos tvarka.

1-oji situacija

Atsakovas ieškovo įmonėje dirbo vairuotoju ekspeditoriumi, ir su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis dėl transportuojamų krovinių, transporto priemonės ir dokumentų išsaugojimo. įmonei per du įvykius, kurių kaltininku ieškovas laiko vairuotojа, buvo padaryta materialinė žala. Visų pirma, atsakovas užsienyje pateko į autoįvykį, kurio metu buvo apgadinta ieškovui nepriklausanti puspriekabė, kuriа tempė ieškovo firmos vilkikas. Vairuotojas darbdavio apie tai neinformavo, ir apie padarytus nuostolius darbdavys nežinojo, kol praėjus keletui mėnesių puspriekabės savininkas pateikė reikalavimа apmokėti nuostolius.

Tuo tarpu, kol žala dėl puspriekabės apgadinimo dar nebuvo paaiškėjusi, atsakovui buvo pavesta nuvežti krovinį firmai, esančiai Maskvoje. Grįžtant Rusijos - Latvijos pasienyje atsakovo automobilis buvo sulaikytas, surašytas muitinės taisyklių pažeidimo protokolas, kadangi Rusijos Federacijos muitinė neturėjo duomenų, kad krovinys būtų išmuitintas. žinoma, vežėjui buvo paskirta bauda, be to, jis turėjo papildomų išlaidų dėl automobilio saugojimo, telefono pokalbių ir pan., todėl kreipėsi į teismа dėl nuostolių atlyginimo.

Nepaisant to, kad Aukščiausiasis Teismas nutartyje šioje byloje pažymėjo, jog darbo teisės normos riboja darbdavio valiа reikalauti atlyginti darbuotojo padarytа žalа ir kad darbdavys turi pats prisiimti tam tikrа rizikos dalį, vis dėl to visiškas žalos atlyginimas darbdaviui yra galimas įstatyme numatytais atvejais. Vienas iš jų - kai su darbuotoju sudaroma sutartis dėl visiškos materialinės atsakomybės. Darbuotojo kaltė, esant galiojančiai visiškos materialinės atsakomybės sutarčiai, yra preziumuojama, tačiau darbdavys turi įrodyti, kad jam dėl darbuotojo neteisėtų veiksmų buvo padaryta žala, ir padarytos žalos dydį. Pagal naujаjį Darbo kodeksа, atlygintinos žalos dydį sudaro tiek tiesioginiai nuostoliai, tiek negautos pajamos, tačiau reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš darbuotojo tenkinamas tik nustačius, kad darbuotojas yra kaltas dėl padarytos žalos. Be to, turi būti aiškinamasi darbuotojo materialinė padėtis bei žalos padarymo aplinkybės, ir teismas, atsižvelgdamas į nustatytus faktus, turi teisę sumažinti atlygintinos žalos dydį. Deja, Aukščiausiasis Teismas šiuo atveju iš esmės neišsprendė šalių ginčo ir grаžino bylа nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

2-oji situacija

Atsakovas dirbo vairuotoju, su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Atsakovas nuvežė krovinį į Maskvа ir ten gavo 2800 USD grynais pinigais - apmokėjimа už transporto paslaugas. šiа pinigų sumа atsakovas turėjo atvežti į įmonę, tačiau grįždamas į Lietuvа, atsakovas nusprendė kiek pasilinksminti, ir iš gautų pinigų jam teliko tik truputį daugiau nei pusė. žinoma, išleistos pinigų dalies atsakovas įmonei negrаžino, ir įmonė kreipėsi į teismа dėl žalos atlyginimo.

Su kokiais sunkumais gali susidurti įmonė, kreipdamasi į teismа dėl, atrodytų, tokios paprastos problemos sprendimo? Visų pirma, reikia turėti dokumentus, patvirtinančius, kad vairuotojas gavo visа nurodytа pinigų sumа. Gerai, jeigu vairuotojas neneigia gavęs nurodytа sumа pinigų, kitaip tektų įrodyti, kad būtent nurodyta pinigų suma buvo perduota vairuotojui. Tai neturėtų būti sudėtinga, jeigu užsakovas pinigus vairuotojui išmokėjo pagal buhalterinės apskaitos dokumentus, ir galima pateikti originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas. Neįrodžius padarytos žalos dydžio, žala nebus atlyginta. Svarbu tai, kad teismas šioje byloje faktа, jog išlikusios pinigų dalies įnešimas į įmonės kasа buvo įformintas atgaline data, įvertino kaip neturintį reikšmės žalos atlyginimo klausimui, ir nurodė, kad toks pažeidimas gali būti svarbus tik vertinant įmonės buhalterinę apskaitа.

Kita įdomi aplinkybė - vairuotojas gali ginčyti, kad į vairuotojo ekspeditoriaus pareigas neįeina grynųjų pinigų pristatymas įmonei, t.y. kad dėl tokio darbo nebuvo nei sulygta darbo sutartyje, nei atskiru įgaliojimu ar pavedimu darbuotojui buvo nurodyta atlikti tokius veiksmus. Tačiau šiuo atveju teismas įvertino tа aplinkybę, kad vairuotojas pripažino priėmęs pinigus, o pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį jis buvo įsipareigojęs išsaugoti bet kokias jam patikėtas materialines vertybes. Todėl į vairuotojo pareigas įėjo ir pinigų, skirtų darbdaviui, priėmimas iš trečiųjų asmenų, ir šių lėšų išsaugojimas bei perdavimas darbdaviui. žinoma, dėl darbuotojo kaltės praradus įmonės vardu gautus pinigus, darbdaviui padaryta žala turi būti atlyginta.

3-oji situacija

šalys tos pačios - darbdavys ir vairuotojas ekspeditorius, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbuotojas atleidžiamas iš darbo už tai, kad padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimа: darbovietėje grobstė turtа - degalus, sutaupytus reise, neteisingai nurodžius sunaudoto kuro kiekį. Darbuotojui už tai įsakymu buvo paskirta drausminė nuobauda - griežtas papeikimas ir dar viena, griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo. Bylа apsunkino tai, kad su šiais įsakymais darbuotojas pasirašytinai nesusipažino (darbdavio teigimu, darbuotojas atsisakė pasirašyti, o darbuotojo teigimu, darbdavys jo nesupažindino, ir apie paskirtas nuobaudas jis sužinojo tik iš bylos medžiagos). Dėl padarytų nuostolių atlyginimo darbdavys kreipėsi į teismа.

Nagrinėdamas šiа bylа, Aukščiausiasis Teismas svarstė keletа svarbių klausimų. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymas nenurodo darbdavio nuostolių dydžio, kuris būtų pakankamas taikyti griežčiausiа drausminę nuobaudа. Tokį pažeidimа padariusį darbuotojа atleidžiant iš darbo svarbu yra pats pažeidimo faktas, o ne nuostolių dydis. žalos dydis byloje dėl nuostolių atlyginimo, be kitų dokumentų, buvo patvirtintas ir žalos nustatymo aktu, kuriame išsamiai išdėstytos žalos padarymo aplinkybės ir dydis.

Kitas svarbus klausimas - kaip darbdaviui įrodyti, kad darbuotojas buvo supažindintas su įsakymu dėl drausminės nuobaudos skyrimo, jeigu darbuotojas atsisako tai patvirtinti parašu ir atsisako rašyti pasiaiškinimа? Tokiu atveju darbdaviui reikalingi liudytojai, galintys patvirtinti atsisakymo rašyti pasiaiškinimа ar atsisakymo patvirtinti parašu, kad darbuotojas buvo supažindintas su įsakymu dėl nuobaudos skyrimo, faktus. žinoma, reikalinga darbuotojo atsisakymа pasirašyti ar pateikti pasiaiškinimа įforminti aktu, pasirašomu tuo metu darbo vietoje buvusių liudytojų.

Ar iš tiesų tai

paprastos situacijos?

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad aptartos situacijos gana paprastos ir kasdienės, tačiau jų nagrinėjimas Lietuvos teismuose perėjo visas numatytas instancijas - nuo pirmosios instancijos teismo iki kasacijos Lietuvos Aukščiausiame Teisme. Kadangi įstatymai iš dalies gina daugiau darbuotojų interesus, darbdaviams dar kartа primename, kad jiems reikia imtis prevencinių priemonių - atidžiai ir tinkamai įforminti dokumentus, kuriais remiantis vairuotojams duodamos užduotys vežti krovinius ar paimti grynais mokamus pinigus išsikrovimo ar pasikrovimo vietose, sudaryti su darbuotojais visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir t.t.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad IRU parengtose Prevencijos priemonėse prieš organizuotа nusikalstamumа, kurias turėtų įgyvendinti visi TIR turėtojai, rekomenduojama TIR turėtojams nepasirašyti transporto kontraktų, kur numatomas apmokėjimas grynais. Taip pat rekomenduojama, kad prieš pasirašant kontraktа, TIR turėtojas primygtinai pareikalautų apmokėjimo pavedimu.

Kitame ҐTransporto pasaulio“ numeryje bandysime plačiau panagrinėti visiškos materialinės atsakomybės sutarčių sudarymo pagal naujаjį Darbo kodeksа klausimа. Veikiausiai girdėjote, kad pagal naujаjį kodeksа visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos tik su tais darbuotojais, kurių pareigos numatytos kolektyvinėje sutartyje, todėl daugeliui kyla klausimas - ar galioja tokios sutartys, sudarytos įmonėje, kurioje nėra kolektyvinės sutarties?

Reda ALEKSYNAITė

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė