Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Idealių konstrukcijų nėra - net labiausiai pavykusiа, pasikeitus naudojimo sаlygoms ar reikalavimams, galima tobulinti, suteikti naujų, anksčiau neturėtų savybių, privalumų.

Atrodytų, kaip dar galima būtų patobulinti pneumatinės puspriekabių pakabos konstrukcijа - juk pastaruoju metu jau ir čia pradėta naudoti elektronika, taigi paskutinis technikos žodis. Bet eksploatacijos sаlygų pasikeitimas gali paskatinti peržiūrėti ir tobuliausiа konstrukcijа. Tokiu stimulu puspriekabių važiuokles gaminančiai firmai BPW tapo dažni puspriekabių pakabos pneumopagalvių sugadinimai vežant kombinuotuoju būdu - keliais ir geležinkeliais. Keliant puspriekabę kranu ant geležinkelio platformos, pakibusios ore ašys pakabos gumines oro pagalves iš pradžių neleistinai ištempia, o puspriekabę nuleidžiant, staigiai ir stipriai suspausdamos, jas tiesiog suglamžo.

Atrodo, kad BPW specialistai šiа problemа išsprendė, sukūrę „Airlight-Direct“ tipo pneumatinę pakabа. Kartu patobulino ir kitas savybes - geriau slopinami smūgiai nuo kelio nelygumų, sumažėjo pakabos svoris.

Kaip BPW patobulinta klasikinė konstrukcija? Kompanijos inžinieriai „pasodino“ cilindrines pneumopakabos oro pagalves tiesiai virš ašies, todėl visa vertikali krovinio svorio jėga nuo rėmo perduodama ašiai, o ašį laikančios išilginės svirtys apkraunamos tik stabilizuojančiomis jėgomis. Tradicinės konstrukcijos oro pagalvės priimdavo 60 procentų svorio, o 40 atitekdavo pakabos svirtims ir atramoms, „Airlight-Direct“ oro pagalvėms tenka visi 100 procentų svorio. Taip pavyko sušvelninti pakabai kliūvančius smūgius, o nauja oro pagalvių pozicija pagerino jų apsaugа nuo akmenų, lekiančių iš po ratų. Tas pat pasakytina ir apie stabdžių pavaros mechanizmus, sumontuotus už ašies.

Ar išspręsta svarbiausia problema - oro pagalvių apsauga nuo sugadinimo kilnojant? Itin gerai: keliant „Airlight-Direct“ tipo pakabа turinčiа puspriekabę, oro pagalvės, dviem varžtais pritvirtintos tik prie puspriekabės rėmo (bet nesujungtos su ašimi), paprasčiausiai pakyla kartu su juo, o jų atraminiai kūgio formos mazgai lieka kartu su ašimi, palaikoma išilginių lingių svirčių ir amortizatorių. Puspriekabę nuleidus ant geležinkelio platformos, oro pagalvių apatine dalis vėl „užsimauna“ ant atramų. Paprasčiausias sprendimas!

Naujos kartos pakabа BPW puspriekabių gamintojams pradeda tiekti šį mėnesį. Beje, sumontavus „Airlight-Direct“, trijų ašių puspriekabė palengvės 69 kilogramais, nes naujo tipo vienos ašies pakaba, palyginti su standartine, lengvesnė net 23 kilogramais. BPW rengiasi „Airlight-Direct“ pritaikyti vairuojamoms puspriekabių ašims, nes tokios puspriekabės mielai perkamos Didžiojoje Britanijoje.

Liucijus Suslavičius

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė