Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Valstybinė kelių transporto inspekcija šių metų kovo 4 dienа išdavė

Valstybinei mašinų bandymo stočiai (Kauno r. sav., Domeikava,

Neries g. 4) leidimа, suteikiantį

teisę bandyti ir tikrinti specialias transporto priemones. ši naujiena ypač aktuali Lietuvos transporto įmonėms, kurios tarptautiniais maršrutais gabena šaldytus maisto produktus. Kа veiks ši įmonė,

kuo ji bus naudinga vežėjams

pasakoja VKTI Technikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilhelmas LUKOšEVIčIUS.

ženevoje dar 1970 metų rugsėjo 1 dienа buvo sudarytas Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių.

Lietuva šį susitarimа ratifikavo 2000 metų vasario 17 d., o jis įsigaliojo 2001 m. balandžio 28 d.

Susitarimas buvo sudarytas siekiant išsaugoti greitai gendančių maisto produktų kokybės sаlygas juos vežant tarptautiniais maršrutais ir manant, kad šių sаlygų pagerinimas gali skatinti prekybа.

Dokumente ir jo prieduose numatyti reikalavimai transporto priemonėms (izoliuotoms, apšildomoms, šaldytuvams, refrižeratoriams), jų naudojimo bei kontrolės sаlygos, įvardintos maisto produktų rūšys, kurioms taikomi griežti temperatūrų režimo reikalavimai.

įsigaliojus susitarimui, susisiekimo ministro įsakymu, VKTI ne tik kontroliuoja, kaip jis vykdomas, bet ir sudaro sаlygas šiam susitarimui įgyvendinti. Inspekcijos viršininko 2001 metų birželio 25 d. įsakymu Nr. 155 „Dėl reikalavimų tikrinimo (bandymo) stotims bei įgaliojimų suteikimo tvarkos“ buvo numatytos sаlygos steigti Lietuvoje įmones, kurios galėtų susitarime nustatyta tvarka bandyti ir tikrinti specialias transporto priemones greitai gendantiems maisto produktams gabenti tarptautiniais maršrutais.

Beje, jei specialios transporto priemonės gabena greitai gendančius maisto produktus į užsienį neturėdamos sertifikato, Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, skiriamos baudos. Be to, daugumoje valstybių krovinių siuntėjai nekrauna maisto produktų į transporto priemones, neturinčias ATP sertifikatų.

Dvi tikrinimo įmonės

Iki šiol Lietuva turėjo dvi įmones, kuriose būdavo tikrinamos specialios transporto priemonės. Tai Kauno uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“ ir „Sadomaksa“.

Pirmoji įsisteigė „Dinaka“, čia specialios transporto priemonės patikra kainavo apie 700 Lt. Atsiradus konkurentei „Sadomaksai“, ši suma sumažėjo iki 500 Lt. Remiantis tikrinimo įmonių ataskaitomis, VKTI išduoda 80 Lt kainuojančius ATP sertifikatus, kurie galioja trejus metus.

Minėtos įmonės tikrina specialių transporto priemonių izoliuotų kėbulų techninę būklę bei šaldymo (šildymo) įrangos efektyvumа. Jos turi apšildomas ir palaikančias ne žemesnę kaip +15 laipsnių Celsijaus gamybines patalpas. čia sumontuoti įrengimai šilumai gaminti ir paskirstyti, temperatūrа matuojanti bei įrašanti įranga, yra kompiuterinė įranga techninių duomenų bankui kaupti bei atliktų tikrinimų apskaitai tvarkyti.

Bandymo stotis

Palyginti su tikrinimo įmonėmis, bandymo stotis yra aukštesnės kategorijos laboratorija. čia patikrinamas ne tik šaldymo (šildymo) įrengimo efektyvumas, bet ir sunkvežimio, priekabos ar puspriekabės kėbulo izoliacinės savybės, t. y. nustatomas šilumos perdavimo koeficientas K.

Valstybinę mašinų bandymo stotį patikrino keturių ekspertų komisija ir nustatė, kad ji atitinka keliamus reikalavimus.

Bandymo stoties gamybinėse patalpose įrengta 425 kub. m izoliuota kamera, kurioje telpa tikrinama transporto priemonė. Kameroje įrengta šildymo, šaldymo ir oro cirkuliacijos sistema, galinti sudaryti ir palaikyti oro temperatūrа nuo nulio iki 40 laipsnių Celsijaus plius-minus 0,3 laipsnio tikslumu ir sukelti oro judėjimа vieno-dviejų metrų per sekundę greičiu izoliuotoje kameroje bei bandomo objekto viduje.

Temperatūros režimui pasiekti ir palaikyti naudojami du šaldymo agregatai su garintuvais, keturi ventiliatoriai, keturi šildytuvai, du oro greičio matuokliai, 24 termometrai su duomenų surinkimo bei kompiuterine įranga.

Bandymo stoties pasirengimа tikrinti specialias transporto priemones patvirtino ir Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras, 2002 m. gruodžio 23 d. išdavęs akreditavimo pažymėjimа Nr. LA.01.005.

Valstybinės mašinų bandymo stoties pateikta ataskaita (patikrinimo paslaugos kaina - apie 2000 Lt) yra pagrindas transporto inspekcijai pratęsti ATP sertifikatų galiojimа iki 6 metų, o pagal tikrinimo įmonių išduotas ataskaitas pratęsimo terminas - iki 3 metų. Lietuvos įmonės, kurios gamina sunkvežimių, priekabų ir puspriekabių izoterminius kėbulus, jų izotermines savybes turėdavo tikrinti užsienyje - dažniausiai čekijoje ar Vokietijoje, - kur ir gaudavo ATP sertifikatus. Dabar šiа paslaugа galės atlikti ir Valstybinė mašinų bandymo stotis. Ji, kaip „Dinaka“ ir „Sadomaksa“, galės patikrinti izoterminių kėbulų, šaldymo (šildymo) įrengimų techninę būklę.

Perspektyvos

Artimiausiu metu VKTI numato per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijа inicijuoti kreipimаsi į Jungtinių Tautų Ekonominę komisijа dėl Lietuvoje įsteigtos Valstybinės mašinų bandymo stoties įtraukimo į ATP susitarimo susitariančių šalių oficialiai pripažintų tikrinimo (bandymo) stočių, kurių tikrinimo rezultatai galioja ATP sertifikatams išduoti, sаrašа. Tada į šiа įmonę galės atvažiuoti ir kitų šalių vežėjai patikrinti savo specialių transporto priemonių. Tai realu, nes paslaugos kaina gerokai mažesnė nei kitose šalyse.

Lietuvoje sparčiai didėja poreikis sertifikuoti specialias transporto priemones: 2001 m. sertifikatų išduota 163, o 2002 m. - 433. Daugiausia specialių transporto priemonių užregistruota šiaulių regione, todėl tikėtina, kad artimiausiu metu gali atsirasti ir kitos vežėjų poreikius tenkinančios bandymo stotys.

Autoriaus nuotr.

Vidmantas KLIUKAS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė