Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Praėjusių metų kovo mėnesį priimtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pataisos: prisitaikant prie Europos Sаjungoje galiojančių reglamentų, jis papildytas nauju 171 straipsniu, numatančiu kompensuoti vežėjų nuostolius už visuomenei suteiktas transporto paslaugas. Lygiai po metų, 2003-iųjų kovo mėnesį, šalies vežėjai sulaukė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo“. Kovo 28 dienа paskelbus dokumentus „Valstybės žiniose“, naujoji kompensavimo tvarka teisiškai įsigaliojo.

Kaip pasikeis dabartinė keleivių vežimo verslo situacija pasirodžius naujiesiems dokumentams, pakomentuoti paprašėme juos parengusį Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento vyriausiаjį specialistа Petrа Mikalonį bei ilgai kompensavimo tvarkos laukusius šalies keleivių vežėjų atstovus - asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos vadovа Eugenijų Stolovickį ir vienos iš didžiausių šalies keleivių vežėjų įmonės vadovа - UAB „Vilniaus autobusai“ generalinį direktorių Gintarа Nakutį.

įvedus pataisas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė rugpjūčio mėnesį priėmė nutarimа, kuriuo įgaliojo Susisiekimo ministerijа parengti su Finansų ministerija suderintа vežėjų nuostolių kompensavimo tvarkа. Projektа parengėme, suderinome ir 2003 m. kovo 13 d. susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-154 jį patvirtino.

Kodėl Lietuvos vežėjai taip laukė šio įsakymo?

Visuomeninis reguliarusis transportas tiek užsienyje, tiek mūsų šalyje yra nuostolingas. Vežėjai patiria nuostolius dėl dviejų priežasčių: dėl lengvatinių keleivių vežimo ir visuomenei būtinų, bet nuostolingų maršrutų aptarnavimo. Dabar vežėjai kompensacijas už lengvatinių keleivių vežimа gauna reguliariai, tad ši problema beveik išspręsta. O štai nuostolingų maršrutų aptarnavimas kėlė ir kol kas tebekelia daug rūpesčių.

Naujаjа kompensavimo tvarkа būtų galima laikyti pirmuoju teisiniu aktu, įgalinančiu miestų bei rajonų savivaldybes iš savo biudžeto kompensuoti vežėjų nuostolius, patiriamus miesto bei priemiesčio maršrutuose. Dokumente aiškiai parašyta, dėl ko tie nuostoliai susidaro bei kaip jie bus kompensuojami.

Remiantis Kelių transporto kodekso 4 straipsniu, šis įsakymas privalomas vykdyti tiek visoms savivaldybėms, tiek juridiniams bei fiziniams asmenims. Savivaldybės, kurioms priklauso visi didieji šalies autobusų parkai, mano supratimu, turėtų būti suinteresuotos, kad keleivinis kelių transportas dirbtų sėkmingai, stabiliai bei patikimai teiktų paslaugas visuomenei, todėl problemų dėl vežėjų patiriamų nuostolių kompensavimo kilti neturėtų. Kiek mums žinoma, ir be šio teisės akto kai kurios savivaldybės savo iniciatyva kompensuodavo vežėjams jų patirtus nuostolius dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei. Asociacijos „Linava“ duomenimis, tam praėjusiais metais iš savivaldybių biudžetų vežėjams išmokėta apie 12 mln. litų.

Kompensavimo tvarkoje numatyta, kaip apskaičiuoti nuostolius, pateikiamos formulės, pagal kurias tai bus daroma, terminai, ataskaitų formos, taigi visada bus galima patikrinti, ar vežėjas teisingai surašė nuostolius, ar jų sаmoningai nepadidino, ar nereikalauja to, kas jam nepriklauso. Savivaldybėms suteikta gana daug teisių tais atvejais, jei vežėjai bandytų piktnaudžiauti naujаja tvarka ir norėtų gauti pinigus dėl neūkiško darbo susidariusiems nuostoliams padengti. Tokiais atvejais numatoma įvairių sankcijų - netgi licencijos atėmimas iš vežėjo.

Naujojoje tvarkoje kalbama ir apie konkursus vežėjams parinkti - jie turėtų būti organizuojami tik naujai atidaromiems maršrutams. Visi šiuo metu esančių maršrutų nuostoliai turėtų būti kompensuojami. Jei savivaldybė nutartų, kad vienas ar kitas maršrutas nėra būtinas, jo turėtų nelikti visai. Tačiau jei nuostolingas maršrutas patvirtintas, vežėjas kompensacijas už jį gauti privalo.

Neišmanantiems apie keleivių vežimo verslа gali kilti klausimas - kodėl reikalinga kompensavimo tvarka? Juk nuolatos kalbama, kad Lietuvai reikia dirbti rinkos ekonomikos sаlygomis, organizuoti konkursus, parinkti tа vežėjа, kuris dirbtų pelningai, tad kokie dar gali būti nuostoliai?

Tačiau viešasis keleivinis transportas yra dotuojamas visose šalyse - skirtingas tik patiriamų nuostolių kompensavimo mechanizmas bei finansavimo šaltiniai. Civilizuotų valstybių institucijos yra suinteresuotos visuomeninio transporto egzistavimu, kadangi gerai dirbantis viešasis transportas padeda spręsti tiek socialines, tiek eismo saugumo, tiek ekologines problemas.

Lietuvos Respublikoje galiojantys normatyviniai teisės aktai nustato, kad reguliarų vietinį keleivių susisiekimа organizuoja ir valdo savivaldybės. Jos nustato maršrutus, eismo tvarkaraščius, keleivių vežimo tarifus, tad keleivių vežėjų ekonominė sėkmė iš esmės nuo jų pačių nepriklauso - vežėjas tik vykdo savivaldybių užsakymus. Dėl šios priežasties vietinio susisiekimo reguliarūs vežimai dažniausiai yra nuostolingi, tačiau socialinę paslaugа visuomenei privalo teikti valstybė, ne vežėjas. Apie konkurencijа miesto bei priemiesčio vežimuose galima kalbėti tik skelbiant konkursus maršrutams aptarnauti.

Būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarka nėra sumanyta Lietuvoje – ji remiasi Europos Sаjungoje galiojančiais dokumentais. ši tvarka yra labai logiška: jei savivaldybė nori, kad keleivius mieste ar priemiestyje vežtų daugiau autobusų, jie kursuotų dažniau, jei turi tam lėšų - gali skirti daugiau transporto priemonių bei siekti, kad paslauga visuomenei būtų kuo pigesnė. Kompensavimo tvarkoje aiškiai pabrėžiama, kad vežėjams turėtų būti atlyginti nuostoliai, susidarę dėl būtinų paslaugų, tad savivaldybėms paliekama teisė nuspręsti, ar visi maršrutai yra būtini. Beje, apskaičiuoti atskirų maršrutų pelningumа ar nuostolingumа dideliuose miestuose neįmanoma - juose galioja vieninga bilietavimo sistema, ir nustatyti, kur keleivių važiuoja daugiau, yra sunku. Vienkartinių tyrimų rezultatai negali būti visiškai tikslūs ir patikimi.

Susisiekimo ministro įsakymas paskelbtas „Valstybės žiniose“ kovo 28 d., tad nuo kitos dienos jis įsigaliojo visoje Lietuvoje. Labai norėjome, kad kompensavimo tvarka būtų pasirodžiusi bent jau praėjusių metų pabaigoje, kai buvo tvirtinami savivaldybių biudžetai, tačiau tikėsimės, kad savivaldybės, turėdamos praeitų metų kovo 19 dienа priimtas Kelių transporto kodekso pataisas ir žinojusios, jog nuostolius teks kompensuoti, tam rengėsi ir biudžetuose iš anksto numatė lėšas.

Mūsų nuomone, kompensavimo tvarka parengta gerai, pretenzijų dokumentui neturime, gyvenimas parodys, kokių problemų gali kilti. Svarbu, kad savivaldybės geranoriškai vykdytų susisiekimo ministro įsakymа ir surastų lėšų kompensuoti vežėjų nuostoliams, susidariusiems dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei.

Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos parengtais apskaičiavimais, miesto maršrutams kompensuoti reikėtų 30-35 mln., priemiesčio - 10-15 mln. litų per metus.

Labai džiugu, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas pagaliau pasirodė, nors jei kompensavimo tvarka būtų patvirtinta bent jau praėjusių metų vasarа, šiais metais dar būtume suspėję ja pasinaudoti, ir savivaldybės būtų numačiusios lėšas 2003 metų biudžete.

Vilniaus autobusų bei troleibusų parkai - didžiausios šalies keleivių vežėjų įmonės, tad ir mūsų patiriami nuostoliai didžiausi. UAB „Vilniaus autobusai“ 2002 metais aptarnavo 61 maršrutа, iš kurių tik 10 buvo pelningi. Patirta 9,5 mln. Lt nuostolių. UAB „Vilniaus troleibusai“ patiriamas nuostolis per metus - apie 7,9 mln. Lt. Nieko nuostabaus, kad nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarkos sostinės vežėjai išties labai laukė. Kа galėčiau pasakyti apie naujаjį įsakymа bei priimtа kompensavimo tvarkа?

Savivaldybės turės patvirtinti maršrutus, kuriuose keleivių vežimas bus pripažintas visuomenei teikiama būtina paslauga, o lėšas kompensavimui biudžete turės numatyti Taryba. Problemų kiltų tuo atveju, jei savivaldybės ne visus nuostolingus maršrutus pripažintų visuomenei būtinais. Tada vežėjai turėtų atsisakyti vežti jais keleivius, tačiau didžiosios įmonės priklauso savivaldybėms ir jų sprendimams paprieštarauti negalėtų.

Kadangi Tvarka suderinta su Finansų ministerija, tvirtindama atskaitymų į savivaldybių biudžetus normatyvus, ji turės atsižvelgti į savivaldybių prašymus įvertinti vežėjų patirtus nuostolius vietiniuose maršrutuose.

Savivaldybės vežėjams dėl nuostolingų maršrutų patiriamus nuostolius galėjo kompensuoti ir anksčiau, vadovaudamosi Vietos savivaldos įstatymu, tačiau šia galimybe pasinaudojo tik keletas.

Praėjusiais metais Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas nuostolingų maršrutų finansavimo problemoms spręsti sudarė darbo grupę, kuri parengė visus reikalingus dokumentus, tad artimiausiu metu juos reikės suderinti su patvirtinta Tvarka.

Mūsų skaičiavimais, 2003 metais patirtiems dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei nuostoliams kompensuoti įmonėms „Vilniaus autobusai“ bei „Vilniaus troleibusai“ iš sostinės savivaldybės biudžeto reikėtų apie 15-17 mln. Lt, tačiau lėšų tam šių metų biudžete nenumatyta. Tikimės, kad kitais metais šis klausimas bus išspręstas teigiamai.

Priimta kompensavimo tvarka - didžiulis žingsnis pirmyn keleivinio verslo srityje, tikėkimės, padėsiantis keleivių vežėjams galų gale atsikratyti amžinų skolininkų bei prašytojų įvaizdžio ir sudarysiantis sаlygas dirbti sėkmingai. Belieka tikėtis, kad sostinės savivaldybė jau šių metų biudžete atras lėšų kompensuoti vežėjams patirtus nuostolius dėl būtinų visuomenei maršrutų aptarnavimo.

Vidmanto KLIUKO nuotraukos

Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė