Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nepasvėręs - nevažiuosi

Tačiau svėrimas svėrimui

nelygu, tad ši iš pirmo

žvilgsnio paprasta procedūra

kartais sukelia nemažų

problemų. Kaip ir kur pasverti

prikrautа transporto

priemonę, kad būtų išvengta

dažnos bėdos - duomenų

neatitikimo? Kodėl užsienio

šalyje pasvertа vilkikа

su puspriekabe įvažiavus į Lietuvа reikia sverti iš naujo?

Tokių ir panašių klausimų vežėjai pateikia ne vienа ir ne du. Atsakyti į juos paprašėme Muitinės departamento Kontrolės

ir priežiūros skyriaus vyr. inspektorių Vladа KUBILIų.

Anot V. Kubiliaus, Lietuvoje visos krovinius gabenančios transporto priemonės yra sveriamos trijų tipų svarstyklėmis. Jeigu vežėjа kelyje sustabdytų Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai, mašina būtų pasverta mobiliomis svarstyklėmis. Tuo tarpu muitinės postuose transporto priemonės sveriamos ašinėmis bei platforminėmis svarstyklėmis. Ašinių svarstyklių leidžiama paklaida - iki 4 proc., o kalbant aiškiau - iki 1,5 tonos. Tai, pabrėžė V. Kubilius, yra numatyta techniniuose svarstyklių dokumentuose, todėl paklaida įteisinta. Tuo tarpu platforminės svarstyklės daug tikslesnės, jų daroma paklaida - iki 15 kg, tad kilus ginčui dėl svorio, vežėjams reikėtų nuvykti į tа muitinės postа, kuris jas turi. Kadangi platforminių svarstyklių Lietuvos muitinės postuose yra 12, didelių problemų neturėtų kilti - atstumai tarp postų nedideli.

Automobilių svarstyklių naudojimo tikslai detaliai aptarti 2001 m. spalio 10 d. Muitinės departamento direktoriaus V. Valicko išleistame įsakyme Nr. 613. Jame nurodyta, kad automobilių ašinės svarstyklės muitinės postuose turi būti naudojamos transporto priemonės (junginio) ašių apkrovai ir bendrajai masei matuoti, kelių fondo mokesčiams skaičiuoti bei rizikos požymiui nustatyti, tuo tarpu platforminėmis svarstyklėmis matuojamas transporto priemonės (junginio) bendrasis svoris, skaičiuojamas kelių mokestis bei nustatomas tuščios transporto priemonės svoris. Viename minimo įsakymo punktų pabrėžta, kad tvirtinant transporto priemonių tinkamumo liudijimus turi būti naudojami tuščių transporto priemonių svėrimo duomenys, gauti naudojant muitinėse esančias platformines svarstykles. Vežėjai, kuriems reikia patvirtinti tinkamumo liudijimа arba pratęsti jo galiojimа, dažnai nustemba sužinoję, kad ne kiekviename muitinės poste tai galės padaryti, teks vykti tenai, kur yra platforminės svarstyklės, tačiau tvarka yra tvarka. Visa informacija apie postų darbo laikа, jų adresai ir telefonai yra nurodyti Muitinės departamento tinklapyje internete, todėl visiems lengvai prieinama. Be to, papildomos informacijos galima surasti TIR knygelės įforminimo instrukcijos II skyriuje, kuriame nurodyti visi reikalavimai - kas ir kur turi teisę sverti, patvirtinti arba pratęsti transporto priemonės tinkamumo liudijimus.

šiuo metu, aiškina V. Kubilius, yra rengiama nauja tinkamumo liudijimų išdavimo tvarka. Dabar juos išduoda asociacija ҐLinava“, o galiojimo laikа tvirtina ir pratęsia muitinės įstaigos. Pagrindinis senosios tvarkos trūkumas yra tas, kad tinkamumo liudijime nurodomas transporto priemonės svoris užfiksuotas registracijos liudijime. Tuo tarpu eksploatuojamos transporto priemonės svoris nuolat kinta - dažniausiai didėja. Tai išsiaiškinus, vežėjas priverstas vėl važiuoti į ҐRegitrа“, taisyti registracijos liudijimа, po to grįžti į ҐLinavа“, kur jam išspausdinamas naujas tinkamumo liudijimas, nes senajame taisymai neleistini, ir tik po to grįžti į muitinės postа, kur pagaliau šis dokumentas yra patvirtinamas arba pratęsiamas jo galiojimo laikas. Naujoji tvarka, kurios dėka vežėjai išvengs minėto važinėjimo, turėtų būti parengta jau šių metų liepа. Be to, visi šie duomenys bus kaupiami vieningoje muitinės duomenų bazėje, o tai irgi ženkliai palengvins minėtа procedūrа. šiandien, jeigu jūsų mašina yra registruota Klaipėdoje, o iškraunate krovinį ir užbaigiate TIR procedūrа Vilniuje, norėdami pratęsti tinkamumo galiojimo laikа privalote sugrįžti į Klaipėdа. Naujoji tvarka leis tai padaryti Vilniuje, tad vieninga muitinės duomenų bazė leis vežėjams sutaupyti nemažai laiko bei išvengti papildomų išlaidų.

Regioniniuose pasitarimuose vežėjai muitinės darbuotojų dažnai klausia, kodėl pasvertа užsienyje transporto priemonę vėl reikia sverti Lietuvoje. Esmė ta, kad Sienų kirtimo supaprastinimo konvencijos (dar žinomos Harmonizavimo konvencijos vardu) administracinis komitetas dar nėra įteisinęs vieningo tarptautinio svėrimo sertifikato. Jį priėmus transporto priemonė, kuriа jūs, tarkim, pasvėrėte Graikijoje, galės važiuoti iki Vilniaus ir dar toliau - sertifikatas galios visur, lygiai taip pat, kaip kad dabar pripažįstama TIR knygelė. žinoma, pastebi V. Kubilius, papildomo svėrimo bus išvengta tik tuo atveju, jeigu pakeliui mašina nebuvo papildomai pakrauta ar nukrauta.

Dar viena vežėjų nepasitenkinimа kelianti priežastis susijusi su prekių orientaciniu svoriu. Dažnai muitinės sandėliuose ar terminaluose prekės į transporto priemonę kraunamos pagal orientacinį, dažniausiai labai netikslų, svorį, kuris užfiksuojamas CMR važtaraštyje arba TIR knygelėje. Klaida paaiškėja tik tuomet, kai transporto priemonė kerta valstybinę sienа. Didesnis ar mažesnis tai svoris - reikšmės neturi. ši situacija vadinama rizikos požymio nustatymo momentu. Muitinės pareigūnai gali paprašyti atidaryti transporto priemonę ir patikrinti, ar tikrai vežamos tos prekės, kurios nurodytos dokumentuose. Orientacinis svoris gali būti naudingas tik vienu atveju - kad vairuotojas galėtų tolygiai paskirstyti krovinį transporto priemonės viduje ir išvengtų ašių perkrovos, o tuo pačiu - būtinybės krovinį perkrauti tai nustačius. štai kodėl svėrimas būtinas tiek rizikos požymiams, tiek ir ašies apkrovimui nustatyti. Vadovautis tuo svoriu, kurį nurodo siuntėjas, muitinė negali, ir vežėjai privalo tai suprasti. Tarkim, ҐMažeikių nafta“, kuri nepasvertos transporto priemonės į teritorijа neįsileidžia, turi galbūt tokias pat, o gal geresnes platformines svarstykles, kurias, kaip ir muitinės, kalibruoja bei prižiūri tos pačios valstybinės įstaigos, tačiau muitinė pripažįsta tik savas svarstykles, kurios yra sujungtos į vieningа sistemа, veikia pagal vieningа programа, pagal kurių rodmenis išduodamos vieningos svėrimo pažymos. Galite turėti pačias tiksliausias pasaulyje svarstykles, bet muitinė jų vis tiek nepripažins, pastebi V. Kubilius, nes dabar galiojanti tvarka yra suderinta su ES teisės aktais ir pasikeis tik tada, kai bus įvestas vieningas tarptautinis svėrimo sertifikatas. Pastarasis, beje, jau yra išbandytas dešimtyje pietryčių Europos šalių - Bulgarijoje, Rumunijoje, Graikijoje, Turkijoje ir kitose. Jau dabar aišku, šis eksperimentas pasiteisino, todėl didelių kliuvinių jį priimant Sienų kirtimo supaprastinimo konvencijos administraciniame komitete neturėtų būti.

Visko ir norėdamas nenumatysi, todėl Muitinės departamento Kontrolės ir priežiūros skyriaus vyr. inspektorius V. Kubilius primena, kad vežėjai, kurių netenkina vienoki ar kitoki muitinės pareigūnų veiksmai, Muitinės kodekso nustatyta tvarka juos gali apskųsti pirmiausia teritorinei muitinei, po to - Muitinės departamentui, kur yra įsteigta speciali Apeliacinė komisija, vėliau - teismui. Tačiau tokių atvejų dėl prekių svorio nustatymo dar nepasitaikė.

Kęstučio BRUZGELEVIčIAUS nuotr.

Kazys BAGDONAVIčIUS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė