Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Krovinių vežėjams automobilių transportu kelias iki vieningos Europos atrodo

dar gana tolimas. Prieš penkerius metus Briuselyje įsikūrusi krovinių gabenimo

automobiliais stambiausių Europoje verslovių grupė - ECG atkreipia dėmesį į tai,

kad pirmiausia būtina harmonizuoti teisės aktus, kuriais įvairiose valstybėse

iki šiol nustatyti skirtingi maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys.

Dėl šios priežasties neretai nukenčia klientai, jiems teikiamų paslaugų kokybė,

o patys vežėjai yra priversti patirti milžiniškus nuostolius.

ECG vizitinė kortelė

„European Car - Transport Group of Interest“ (ECG) 27 transporto verslovių iniciatyva buvo įkurta 1997 metų gegužės 27 dienа, o nuo tų pačių metų rugsėjo mėnesio turi nuolatinę savo atstovybę Briuselyje. Dabar grupei priklauso 38 stambiausios logistikos verslo įmonės iš šveicarijos, Norvegijos, Lenkijos, čekijos bei Turkijos. Tai nėra pelno siekianti organizacija. Jos tikslas - ne tik užtikrinti skaidrų krovinių transportavimа automobiliais, bet ir specializuotis teikiant krovinių sandėliavimo, pridėtinės vertės mokesčio grаžinimo paslaugas, kontroliuoti ir gerinti vežimų kokybę bei mažinti vežėjų verslo nuostolius.

ECG duomenimis, visi grupės nariai kartu per metus atlieka daugiau kaip 20 mln. reisų, visoje Europoje atstovauja 30 000 darbuotojų, kurių veiklos konsoliduota apyvarta sudaro 3,6 milijardo eurų.

Problemų sprendimo būdas - skirtingų

reikalavimų harmonizavimas Europoje

ECG pabrėžia, kad nepakrautoms transporto priemonėms didelių problemų nekyla. Vieningus reikalavimus šiuo atveju reguliuoja vienodos europietiškos nuostatos, kurios galioja ir tarptautiniais maršrutais dirbančioms transporto priemonėms. Tačiau pakrautiems automobiliams ir ES, ir kitose valstybėse taikomi nevienodi reikalavimai, jie įvairiose šalyse dažnai yra labai skirtingi. ši problema kelia ypatingа ECG susirūpinimа, ginant vežėjų verslo interesus ir galimybes. Lanksčiai prisitaikyti prie skirtingų reikalavimų vežėjams dažnai būna labai sudėtinga, o kartais net neįmanoma. šiuo atveju kalbama apie krovinius, kurių dėl nestandartinių matmenų ar kitų savybių neįmanoma vienodai įpakuoti. Dar sudėtingesnė problema - nedalomi kroviniai, kurių bent vienas matmuo viršija maksimalias leistinas normas. Dabar susiklosčiusi situacija, ECG požiūriu, visiškai netinkama dėl per didelio išlaidumo ir niekam nereikalingų nuostolių, kurių galima būtų išvengti.

štai, pavyzdžiui, Danijoje pakrautas krovininis automobilis gali būti 18,75 m ilgio, o Didžiojoje Britanijoje - leistinas ilgis net 4 m didesnis. Maksimalus transporto priemonės ilgis neaišku dėl kokių priežasčių dar beveik 3 metrais didesnis švedijoje ir Suomijoje. Iki šiol nėra ir vieningo aukščio standarto. štai Vokietijoje ir Beniliukso valstybėse maksimalus aukštis - 4 m, o Didžiojoje Britanijoje - jis neribojamas. Taigi kа daryti krovinių vežėjams, kertant sienas keleto valstybių, kuriose tokie skirtingi matmenų reikalavimai. Be to, skirtingi reikalavimai turi įtakos ir transporto priemonių krovumui. Suprantama, kad dėl mažesnės matmenų ribos didesnės ekonominės išlaidos, blogesnė ekologinė situacija. Logiška, kad tam pačiam krovinių kiekiui nuvežti būtina naudoti daugiau transporto priemonių, kurios atitinkamai didina kelių eismo intensyvumа ir aplinkos užterštumа.

Taigi, ECG tvirtinimu, šių problemų sprendimo būdas aiškus ir vienintelis - kuo greičiau harmonizuoti skirtingus reikalavimus krovininiams sunkiasvoriams automobiliams ne tik ES, bet ir visoje Europoje.

Pagal DVZ („Deutsche Logistik-Zeitung“)

parengė Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė