Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Transporto priemonių registravimas po 2007 m. sausio 1 d.

Atkreipiame būsimų naujų transporto priemonių savininkų dėmesį, kad po 2007 m. sausio 1 d. nebus galima registruoti naujų N1 klasės transporto priemonių, kurių standartinė masė (prie paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masės pridėjus 120 kg) didesnė nei 1 305 kg, ir naujų M1 klasės transporto priemonių, kurių didžiausia masė didesnė nei 2 500 kg ir kurių variklių išmetamųjų teršalų normos žemesnės negu Euro 4 reikalavimai.

Po 2007 m. sausio 1 d. bus leidžiama registruoti anksčiau pagamintas, bet neparduotas transporto priemones, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka Euro 3 reikalavimus ir kurių tipo atitikimo sertifikate yra Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) įrašas, kad transporto priemonė registruojama išimties tvarka. Komplektines transporto priemones išimties tvarka bus galima registruoti ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Transporto priemonių gamintojų atstovai iki šių metų pabaigos turi pateikti Inspekcijai tipo atitikimo sertifikatų originalus, kuriuose ji padarys minėtus įrašus, o techninius parametrus įrašys į kompiuterinę duomenų bazę.

Ne Lietuvos Respublikoje pirktos naujos transporto priemonės ir naujos transporto priemonės, kurių tipo atitikimo sertifikatuose nebus Inspekcijos įrašo, po 2007 m. sausio 1 d. išimties tvarka nebus registruojamos.

Tokia naujų transporto priemonių registravimo tvarka taikoma įgyvendinant 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (70/220/EEB) papildymo 2002/80/EB 2 straipsnio 4 punktа ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 355 „Dėl susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, XXIV skyriaus 2 punktu.

Gauta papildomų Baltarusijos leidimų

Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministerija 2006 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 1 000 dvišalių mokamų leidimų, 4 000 nemokamų tranzito leidimų, 5 000 mokamų tranzito leidimų, 1 000 mokamų leidimų vežti krovinius į (iš) trečiаsias šalis.

Leidimai išduodami nuo 2006 m. lapkričio 20 d. iki vieno leidimo transporto priemonei, naudojusiai Baltarusijos leidimus, įvertinant turimų Baltarusijos dvišalių, tranzito, trečiųjų šalių ir ETMK leidimų likutį įmonėje.

įmonėms, nenaudojusioms šių leidimų, bus išduodama iki 0,5 leidimo transporto priemonei, bet ne daugiau kaip 2 leidimai įmonei. įmonėms, turinčioms vienа transporto priemonę, išduodamas vienas leidimas. Papildomi leidimai išduodami tik grаžinus panaudotus leidimus.

Dėl geriausios praktikos taikymo kontrolės srityje

Valstybinė kelių transporto inspekcija, siekdama efektyvinti kelių transporto veiklos kontrolę bei atsižvelgdama į Europos Sаjungos šalių geriausiа praktikа, toliau diegia naujoves, kurios suteikia daugiau galimybių užtikrinti tinkamа vežėjų priežiūrа, sudarant vienodas ir palankias konkurencijos sаlygas laisvai ir saugiai vežti keleivius ir krovinius.

Valstybinė kelių transporto inspekcija perka 5 autonominius elektros generatorius, kuriais elektros įtampa bus aprūpinti kontrolei naudojami prietaisai ar įrenginiai, apšviestos transporto priemonių tikrinimo aikštelės. Tokiu būdu Inspekcijos pareigūnai transporto priemones kontroliuoti galės ne tik šviesiu paros metu, bet ir naktį, didės kontrolės veiksmingumas, bus taikomi įvairesni kontrolės būdai ir metodai.

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 22 (130)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams