Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

1. Dėl keleivių vežimo lapų įregistravimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje

Vežėjai, vežantys keleivius užsakomaisiais reisais, nuo 2003 m. balandžio 1 d. privalo naudoti keleivių vežimo lapus, kuriuos galima įsigyti UAB „Linavos“ servisas. Vežėjai, įsigiję keleivių vežimo lapų blankus, juos privalo įregistruoti Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje (VKTI), kaip numatyta Keleivių vežimo lapų blankų įregistravimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje tvarkoje, patvirtintoje Inspekcijos viršininko 2003 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 2B-75 „Dėl keleivių vežimo lapų blankų įregistravimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos“. (Vž, 2003 02 25, Nr. 19-843)

2. Nauji teisės aktai:

2. 1. Informuojame, kad Susisiekimo ministro 2003 03 13 įsakymu Nr. 3-154 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ pagaliau patvirtinta ir suderinta su LR Finansų ministerija Nuostolių kompensavimo tvarka.

(Vž, 2003 03 28, Nr. 30-1265)

2.2. LR susisiekimo ministras 2003 m. kovo 14 d. paskelbė įsakymа Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Vž, 2003 03 28, Nr. 30-1266)

2.3. LR Susisiekimo ministro 2003 03 14 d. įsakymu Nr. 3-156 pakeistas LR susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 130 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ ir patvirtintos naujos redakcijos Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. (Vž, 2003 03 28, Nr. 30-1267)

2.4. LR ūkio ministro, LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 4-105/131/3-172 patvirtinti Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai. (Vž, 2003 03 28, Nr. 30-1269)

2.5. Dėl VKTI viršininko įsakymo

VKTI viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 2B-114 patvirtintas „įmonių, norinčių vežti keleivius arba krovinius už atlyginimа, finansinį pajėgumа įrodančių dokumentų sаrašas“ (Vž, 2003 03 28, Nr. 30-1278)

3. Dėl Autobusų stočių nuostatų pakeitimo

š.m. kovo 18 d. LR Susisiekimo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išnagrinėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius autobusų stočių veiklа ir autobusų stotelių priežiūrа, ir parengti jų pakeitimo projektus.

Todėl maloniai prašome iki š.m. balandžio 22 d. asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriui faksu 8-5-2786585 arba el. paštu (eugenijus@linava.lt) pateikti konkrečius pasiūlymus dėl autobusų stočių nuostatų pakeitimų.

4. Per asociacijа „Linava“ galima susigrаžinti iš Lenkijos Respublikos PVM už pirktas prekes (kurа, atsargines detales) ir paslaugas, susijusias su transporto paslaugomis. Tam reikia turėti pažymа apie mokesčio mokėtojo įregistravimа ir PVM sаskaitų-faktūrų originalus.

Išsamesnę informacijа galima rasti internete: www.linava.lt. Taip pat galite skambinti asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriui tel. 8-5-278 65 63.

5. Informuojame, kad š.m. balandžio mėn. „Linavos“ Mokymo centras planuoja organizuoti šiuos seminarus keleivinio transporto specialistams:

1) Seminaras savivaldybių kontrolės specialistams - balandžio 17 d.

2) Dėl autobusų vairuotojų darbo ir poilsio režimo - balandžio 29 d.

Seminaro rengėjai prašo iš anksto pateikti Jums rūpimus klausimus aukščiau minėtų seminarų temomis (faksu 8-5-2784295 arba el. paštu mc@linava.lt). Nurodytos seminarų datos gali būti pakeistos. Išsamesnę informacijа mokymo klausimais galite gauti tel. 8-5-2740097.

Pranešame, kad seminarus viešųjų pirkimų klausimais organizuoja Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės trečiadieniais ir penktadieniais nemokamai. Dalyviai registruojami ir informacija teikiama tel. 8-5-2335758 ir 8-5-2135550, el. paštas: jurate.ramoskaite@chamber.lt.

Keleivinio transporto skyriaus vadovas

Eugenijus Stolovickis

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė